Menu

Pandemia, ja cilat biznese do lejohen të ushtrojnë aktivitet

Pas më shumë se një muaji izolim, prej ditës së hënë zgjerohet gama e bizneseve që do të lejohen të ushtrojnë aktivitetin e tyre ekonomik. Ndërkohë që, krahas këtij zgjerimi këto biznese duhet të marrin edhe një sërë masash të detyrueshme, me qëllim frenimin e përhapjes së COVID-19.

Mund të ushtrojnë aktivitetin e tyre bizneset që tregtojnë me pakicë artikuj kozmetikë dhe të tualetit në dyqane të specializuara, ata që tregtojnë pajisje elektro-shtëpiake, si dhe pastrimet kimike. Po ashtu, do të hapen hotelet dhe strukturat e ngjashme, si dhe hapësirat për kampingje dhe për parqe, për çadra ose rulota argëtimi. Po kështu, do të lejohet ushtrimi i aktiviteteve juridike, si dhe subjektet që tregtojnë ushqim të shpejtë, pra fast-food ose byrektore, por vetëm duke marrë me vete produktin ose dërgesën në shtëpi.

Nga ana tjetër do të lejohen të ushtrojnë aktivitetin ato biznese që merren me riparimin e pajisjeve të komunikimit, të këpucëve, të orendive elektroshtëpiake dhe orave. Por, vendimi shoqërohet edhe me një sërë masash shtesë që duhet të ndërmarrin të gjithë bizneset që lejoheshin edhe më herët të ushtronin aktivitet, me qëllim parandalimin e përhapjes së infeksionit.

 

LISTA E PLOTE E AKTIVITETEVE EKONOMIKE TË HAPURA

111 Kultivimi i drithërave (përvec orizit), të bimeve bishtajore dhe farërave vajore

112 Kultivimi i orizit

113 Kultivimi i perimeve dhe pjepër e shalqi, rrënjore dhe tuberozë

114 Kultivimi i kallamsheqerit

115 Kultivimi i duhanit

116 Kultivimi i bimëve fi broze

119 Kultivimi i bimëve të tjera jo- shumëvjecare

121 Kultivimi i hardhive

122 Kultivimi i frutave tropikale dhe subtropikale

123 Kultivimi i agrumeve

124 Kultivimi i frutave me bërthame dhe frutave me farë

125 Rritja e të tjera pemëve e shkurreve frutore dhe e frutave te thata

126 Rritja e frutave vajore

127 Kultivimi i kulturave për pije

128 Kultivimi i erëzave, bimëve aromatike, farmaceutike dhe mjekësore

129 Kultivimi i bimëve të tjera shumëvjecare

130 Shumimi i bimëve

141 Rritja e gjedhëve për qumësht

142 Rritja e të tjera gjedhëve dhe buall

143 Rritja e kuajve dhe njëthundrakëve

145 Rritja e dhenve dhe dhive

146 Rritja e derrave

147 Rritja e shpendëve

149 Rritja e kafshëve të tjera

150 Ferma mikse

161 Aktivitete ndihmëse për prodhimin bimor

162 Aktivitete ndihmëse për prodhimet blegtorale

163 Punime të paskorrjes së bimëve

164 Përpunimi i farërave për shumim

210 Silvikultura dhe aktivitete të tjera pyjore

230 Mbledhja e produkteve pyjore të egra jo drusore rritur në natyrë

240 Shërbime mbështetëse ndaj pyjeve

311 Peshkimi detar

312 Peshkimi në ujra të ëmbla

321 Akuakultura detare

322 Akuakultura në ujra të ëmbla

510 Nxjerrja e qymyrit

520 Nxjerrja e linjiteve

610 Nxjerrja e naftës bruto

620 Nxjerrja e gazit natyror

710 Nxjerrja e mineraleve hekurore

721 Nxjerrja e mineralit te uraniumit dhe toriumit

729 Nxjerrja e mineraleve të tjera jo-metalore

811 Nxjerrja nga karriera e gurit dekorativ dhe të ndërtimit, gurit gëlqeror, gipsit, shkumës dhe rrasave

812 Operacionet e nxjerrjes së zhavorrit dhe rërës, nxjerrja e argjilës dhe kaolinës;

891 Nxjerrja e mineraleve kimike dhe plehërave kimike

892 Nxjerrja e torfave

893 Nxjerrja e kripës

899 Industri të tjera nxjerrëse p.k.t

910 Aktivitete mbështetëse për nxjerrjen e naftës dhe gazit natyror

990 Aktivitete mbështetëse për nxjerrjen e produkteve të tjera nga nëntoka dhe karrierat

1011 Prodhimi dhe përpunimi i mishit

1012 Prodhimi dhe përpunimi i mishit të shpendëve

1013 Prodhimi i produkteve të mishit dhe mishit të shpendëve

1020 Përpunimi dhe konservimi i peshkut, krustaceve dhe molusqeve

1031 Përpunimi dhe konservimi i patates

1032 Përpunimi i lëngut të frutave dhe perimeve

1039 Proçese të tjera përpunimi dhe konservimi të frutave dhe perimeve

1041 Përpunimi i vajrave dhe yndyrnave

1042 Prodhimi i margarinës dhe yndyrnave të tjera të ngjashme

1051 Përpunimi i produkteve të qumështit

1052 Prodhimi i akullores

1061 Përpunimi i produkteve të drithrave

1062 Prodhimi i niseshtes dhe produkteve të niseshtes

1071 Prodhimi i bukës; prodhimi pastave të freskëta dhe kekeve

1072 Prodhimi i biskotave dhe galetave; prodhimi i pastave dhe kekëve të konservuar

1073 Prodhimi i makaronave

1081 Prodhimi i sheqerit

1082 Prodhimi i kakaos, çokollatës dhe ëmbëlsirave

1083 Përpunimi i çajit dhe kafes

1084 Prodhimi i erëzave dhe salcave

1085 Prodhimin e ushqimeve të përgatitura

1086 Përgatitja e ushqimeve të homogjenizuara dhe ushqimeve dietetike

1089 Prodhimi i produkteve të tjera ushqimore p.k.t

1091 Përpunimi i ushqimeve të përgatitura për kafshët e fermës

1092 Përpunimi i ushqimeve të përgatitura për kafshët shtëpiake

1101 Distilimi, rektifikimi dhe kombinimi i pijeve

1102 Prodhimi i verës nga rrushi

1103 Prodhimi i mushtit dhe verërave të tjera me bazë frutash

1104 Prodhimi i pijeve të tjera të fermentuara të pa distiluara

1105 Prodhimi i birrës

1106 Prodhimi i maltës

1107 Prodhimin e pijeve të tavolinës; prodhimi i ujit mineral dhe ujërave të tjerë në shishe

1200 Prodhimi i produkteve të duhanit

1310 Përgatitja e fibrave tekstile dhe filatura

1320 Endja e tekstileve

1330 Proçeset përfundimtare të përpunimit të tekstileve

1391 Prodhimi i tekstileve të tjera, pëlhurave të endura dhe thurura

1392 Prodhimi i artikujve tekstile të konfeksionuar, përvec veshjeve

1393 Prodhimi i tapeteve dhe qylymave

1394 Prodhimi i litarëve, spangove dhe rrjetave

1395 Prodhimi i pëlhurave të paendura dhe artikujve të paendur, përveç veshjeve

1396 Prodhimi i tekstileve të tjera teknikë dhe industrialë

1399 Prodhimi i tekstileve të tjera p.k.t

1411 Konfeksionimi i veshjeve prej lëkure

1412 Konfeksionimi i veshjeve të punës

1413 Konfeksionimi i veshjeve të tjera të jashtme

1414 Konfeksionimi i veshjeve të brendshme

1419 Konfeksionimi i veshjeve të tjera dhe aksesorë

1420 Konfeksionimi i artikujve prej gëzofi

1431 Konfeksionimi i trikotazheve me thyesa

1439 Konfeksionimin e veshjeve të tjera me thyesa

1511 Tanini dhe regjja e lëkurës dhe ngjyrosja e gëzofit

1512 Prodhimi i valixheve, çantave të dorës dhe të ngjashme, pajimeve të kuajve dhe të tjerë

1520 Prodhimi i këpucëve

1610 Sharrimi dhe zdrukthimi i drurit

1621 Prodhimi i kompesatës, rimesos dhe paneleve të veçanta

1622 Prodhimi i parketeve për dysheme të montuar

1623 Prodhimi i karpentierive të ndërtuesve dhe zdrukthtarive

1624 Prodhimi i konteinerëve prej druri

1629 Prodhimi i produkteve të tjera prej druri; prodhimin e artikujve prej xunkthi, shporte dhe

1711 Prodhimi i brumit të letrës

1712 Prodhimi i letrës dhe kartonit

1721 Prodhimi i letrës dhe kartonit të zhubrosur dhe amballazhit të letrës dhe kartonit

1722 Prodhimi i artikujve prej letre me përdorim familjar dhe sanitar, letrës së tualetit

1723 Prodhimi i letrës së zakonshme të palëvizshme

1724 Prodhimi i letrës së murit

1729 Prodhimi i artikujve të tjerë prej letre dhe kartoni të p.k.t

1811 Shtypshkrimi i gazetave

1812 Të tjera shtypshkrime

1813 Shërbime të para-shtypshkrimit dhe para-komunikimit

1814 Lidhja dhe shërbime të lidhura me të

1820 Riprodhimi i regjistrimeve të mjeteve të komunikimit

1910 Përpunimi i produkteve të furrës së koksit

1920 Përpunimi i produkteve të rafi nerisë së naftës

2011 Prodhimi i gazit industrial

2012 Prodhimi i ngjyruesve dhe pigmenteve

2013 Prodhimi i kimikateve të tjerë me bazë inorganike

2014 Përpunimi i produkteve të tjera kimike me bazë organike

2015 Prodhimi i plehrave kimike dhe komponimeve të azotit

2016 Përpunimi i materialeve plastike në formë primare

2017 Përpunimi i kauçukut sintetik në formë primare

2020 Përpunimi i pesticideve dhe produkteve të tjera agrokimike

2030 Përpunimi i bojrave, vernikëve dhe shtresave të ngjashme, bojë shkrimi dhe mastiç

2041 Përpunimi i sapuneve dhe detergjenteve, solucioneve të pastrimit dhe shkëlqimit

2042 Përpunimi i parfumeve dhe solucioneve të tualetit

2051 Përpunimi i eksplozivëve

2052 Përpunimi i ngjitësve

2053 Përpunimi i vajrave esenciale

2059 Përpunimi i produkteve të tjera kimike p.k.t

2060 Përpunimi i fibrave sintetike dhe artificiale

2110 Përpunimi i produkteve farmaceutike bazë

2120 Përpunimi i preparateve farmaceutike

2211 Prodhimi i gomave dhe kamardareve, riveshja dhe rikonstruktimi i gomave dhe kamardareve

2219 Prodhimi i produkteve të tjerë prej kauçuku

2221 Prodhimi pllakave, fletëve, tubave dhe profileve prej plastike

2222 Prodhimi i mallrave të paketimit prej plastike

2223 Prodhimi i mallrave plastike për ndërtim

2229 Prodhimi i produkteve të tjera plastike

2311 Fabrikimi i qelqit të sheshtë

2312 Dhënia e formës dhe transformimi i qelqit të sheshtë

2313 Prodhimi i qelqit të lugët

2314 Prodhimi i fibrave të qelqit

2319 Prodhimi dhe transformimi i qelqeve të tjera, duke përfshirë qelqin teknik

2320 Prodhimi i produkteve refraktare

2331 Prodhimi i tullave dhe tjegullave prej qeramike

2332 Prodhimi i tullave, tjegullave dhe produktet e ndërtimit, në argjilë të pjekur

2341 Prodhimi i artikujve prej qeramike për përdorim shtëpiak dhe zbukurues

2342 Prodhimi i paisjeve sanitare prej qeramike

2343 Prodhimi i izolatorëve qeramike dhe paisjeve izoluese

2344 Prodhimi i produkteve të tjera qeramike teknike

2349 Prodhimi i produkteve të tjera prej qeramike

2351 Prodhimi i çimentos

2352 Prodhimi i allçisë dhe gëlqeres

2361 Prodhimi i produkteve prej betoni për qëllime ndërtimi

2362 Prodhimi i produkteve prej allçie për qëllime ndërtimi

2363 Prodhimi i betonit të përzier të gatshëm për përdorim

2364 Prodhimi i llaçit

2365 Prodhimi i produkteve me fi brave të çimentuara

2369 Prodhimi i artikujve të tjerë prej betoni, allçie dhe çimento

2370 Thyerja e gurit, dhënia e formës dhe finicioni

2391 Prodhimi i produkteve abrazive

2399 Prodhimi i produkteve minerale jo metalike të p.k.t

2410 Siderurgjia, prodhimi i hekurit dhe çelikut dhe ferroalizheve

2420 Prodhimi i tubave, tubacioneve dhe profi let e lugëta dhe pjesë të tjera prej çeliku

2431 Tërheqja në të ftohtë e shufrave

2432 Petëzimi në të ftohtë i rripave

2433 Profilizimi në të ftohtë me anë të përkuljes

2434 Trafi limi në të ftohtë i telave

2441 Prodhimi i metaleve të çmuara

2442 Prodhimi i aluminit

2443 Prodhimi i plumbit, zinkut dhe kallajit

2444 Prodhimi i bakrit

2445 Prodhimi i metaleve të tjera jo-ferrike

2446 Përpunimi i metaleve nukleare

2451 Derdhja (fonderia) e gizës

2452 Derdhja (fonderia) e çelikut

2453 Derdhja (fonderia) e metaleve të lehtë

2454 Derdhja (fonderia) e metaleve të tjera jo-ferrike

2511 Prodhimi i strukturave metalike dhe pjesët e strukturave

2512 Prodhimi i dyerve dhe dritareve metalike

2521 Prodhimi i radiatorëve dhe bolierëve për ngrohje qëndrore

2529 Prodhimi i çisternave të tjera, rezervuarëve dhe mbajtësve prej metali

2530 Prodhimi i gjeneratorëve të avullit, përveç bolierëve me ujë të ngrohtë për ngrohje qendrore

2540 Prodhimi i armëve dhe municioneve

2550 Farkëtimi, kovaçana, stampimi dhe petëzimi, pluhuri metalurgjik

2561 Trajtimi dhe veshja e metaleve

2562 Instrumentat

2571 Prodhimi i thikave

2572 Prodhimi i kyçeve dhe menteshave

2573 Prodhimi i veglave

2591 Prodhimi i kovave me çikrik prej çeliku dhe mbajtës të tjerë te ngjashëm

2592 Prodhimi i ambalazheve prej metali të lehtë

2593 Prodhimi i produkteve prej teli, zinxhiri dhe sustë

2594 Prodhimi i dadove dhe bullonave

2599 Prodhimi i produkteve të tjera metalike p.k.t

2611 Prodhimi i bazamentëve elektronikë

2612 Prodhimi i mbajtësve elektronike të loduar

2620 Prodhimi i kompjuterave dhe pjesëve periferike

2630 Prodhimin e pajisjeve të komunikimit

2640 Prodhimi i produkteve elektronikave për konsumatorët

2651 Prodhimi i instrumentave dhe aparateve për matje, verifikim, kontrolle

2652 Prodhimi i orëve dhe orëve të murit

2660 Prodhimi i pajisjeve rrezatuese, elektromjekësore dhe elektroterapiste

2670 Prodhimi i instrumentave dhe pajisjeve optike

2680 Prodhimi i mjeteve të komunikimit optike dhe manjetike

2711 Prodhimi i motorëve elektrikë, gjeneratorëve dhe transformatorëve

2712 Prodhimi i aparaturave të shpërndarjes dhe kontrollit të energjisë elektrike

2720 Prodhimi i baterive dhe akumulatorëve

2731 Prodhimi i kabllove të fibrave optikë

2732 Prodhimi i telave dhe kabllove të tjerë elektrike dhe elektronikë

2733 Prodhimi i telave transmetues

2740 Prodhimi i paisjeve elektrike të ndriçimit

2751 Prodhimi i aparateve shtëpiakë elektrike

2752 Prodhimi i paisjeve shtëpiake jo-elektrike

2790 Prodhimi i paisjeve të tjera elektrike

2811 Prodhimi i motorëve dhe turbinave, përveç motorët e avionëve, automjeteve dhe motoçikleta

2812 Prodhimi i paisjeve hidraulike

2813 Prodhimi i pompave dhe kompresorëve të tjerë

2814 Prodhimi i tapave dhe valvolave

2815 Prodhimi i kuzhinetave, ingranazheve, grupeve të ingranazheve dhe elementët e drejtimit

2821 Prodhimi i furrave, furnaltave dhe aparaturave për djegje

2822 Prodhimi i paisjeve të ngritjes dhe zhvendosjes

2823 Prodhimi i makinerive dhe paisjeve të zyrave, përveç kompjuterave dhe paisjeve periferike

2824 Prodhimi i veglave portative me motor të inkorporuar

2825 Prodhimi i paisjeve ftohëse dhe ventiluese jo shtëpiake

2829 Prodhimi i makinerive të tjera me përdorim të përgjithshëm të p.kt.

2830 Prodhimi i makinerive bujqësore dhe pyjore

2841 Prodhimi i instrumentave për punimin e metaleve

2849 Prodhimi i instrumentave të tjerë p.k.t

2891 Prodhimi i makinerive për metalurgjinë

2892 Prodhimi i makinerive për industrinë nxjerrëse dhe ndërtim

2893 Prodhimi i makinerive për përpunimin e ushqimeve, pijeve dhe duhanit

2894 Prodhimi i makinerive për prodhimin e tekstileve, veshjeve dhe lëkurëve

2895 Prodhimi i makinerive për prodhimin e letrës dhe kartonit

2896 Prodhimi i makinerive të plastikës dhe kauçukut

2899 Prodhimi i makinerive të tjera me përdorim të përgjithshëm p.k.t

2910 Prodhimi i mjeteve të transportit

2920 Prodhimi i karrocerive për mjetet e transportit: prodhimi i rimorkiove dhe gjysëm rimorkiove

2931 Prodhimi i pjesëve elektrike dhe elektronike për mjetet e transportit dhe motorët e tyre

2932 Prodhimi i pjesëve dhe aksesorëve të tjerë për mjetet e transportit dhe motorët e tyre

3011 Ndërtimi i anijeve dhe strukturave lundruese

3012 Ndërtimi i barkave të argëtimit dhe sportive

3020 Prodhimi i lokomotivave dhe mjetet mbështetëse të transportit hekurudhor

3030 Prodhimi i avioneve dhe pjesëve që lidhen me to

3040 Prodhimi i mjeteve luftarake të ushtrisë

3091 Prodhimi i motoçikletave

3092 Prodhimi i biçikletave dhe karrocave të invalidëve

3099 Prodhimi i paisjeve të tjera të transportit p.k.t.

3101 Prodhimi i mobiljeve të zyrave dhe dyqaneve

3102 Prodhimi i mobiljeve të kuzhinës

3103 Prodhimi i dyshekëve

3109 Prodhimi i mobiljeve të tjera

3211 Prerja e monedhave

3212 Prodhimi i stolive të çmuara dhe artikuj të lidhur me to

3213 Prodhimi i stolive imitacion dhe artikuj të ngjashëm me to

3220 Prodhimi i instrumentave muzikorë

3230 Prodhimi i artikujve të sportit

3240 Prodhimi i lojrave dhe lodrave

3250 Prodhimi i instrumentave dhe pajisjeve mjekësore dhe dentare

3291 Prodhimi i fshesave dhe furçave

3299 Industri të tjera p.k.t

3311 Riparimi i produkteve metalike të fabrikuara

3312 Riparimi i makinerive

3313 Riparimi i pajisjeve elektronike dhe optike

3314 Riparimi i paisjeve elektrike

3315 Riparimi dhe mirëmbajtja e anijeve dhe barkave

3316 Riparimi dhe mirëmbajtja e avioneve dhe mjeteve të hapësirës

3317 Riparimi dhe mirëmbajtja e pajisjeve të tjera të transportit të p.k.t

3319 Riparimi i paisjeve të tjera p.k.t.

3320 Instalimi i makinerive dhe pajisjeve industriale

3511 Prodhimi i energjisë elektrike

3512 Transmetimi i energjisë elektrike

3513 Shpërndarja e energjisë elektrike

3514 Tregtia e energjisë elektrike

3521 Prodhimi i gazit

3522 Shpërndarja e lëndëve djegëse të gazta nëpërmjet tubacioneve

3523 Tregtia e gazit nëpërmjet tubacioneve

3530 Furnizimi me avull dhe ajër të kondicionuar

3600 Grumbullimi, trajtimi dhe furnizimi me ujë

3700 Ujrat e zeza

3811 Grumbullimi i mbetjeve jo të rrezikshme

3812 Grumbullimi i mbetjeve të rrezikshme

3821 Trajtimi dhe heqja e mbetjeve jo të rrezikshme

3822 Trajtimi dhe heqja e mbetjeve të rrezikshme

3831 Çmontimi i pjesëve të shkatërruara

3832 Rikuperimi i materialeve

3900 Shërbime të tjera të pastrimit e të menaxhimit të mbetjeve

4110 Ndërtimi i ndërtesave rezidenciale dhe jo rezidenciale

4120 Ndërtimi i ndërtesave rezidenciale e jo rezidenciale

4211 Ndërtimi i rrugëve dhe autostradave

4212 Ndërtimi i hekurudhave mbi dhe nën tokësore

4213 Ndërtimi i urave dhe tuneleve

4221 Ndërtimi i veprave të tubacioneve e kanalizimeve

4222 Ndërtimi i veprave të shërbimit komunal për energjinë elektrike dhe telekomunikacione

4291 Ndërtimi i veprave ujore

4299 Ndërtimi i veprave të tjera të inxhinerisë civile p.t.k.

4311 Punime për prishje

4312 Përgatitja e kantjerit të ndërtimit

4313 Shpime

4321 Instalime elektrike

4322 Punime hidraulike, instalime të ngrohjes dhe kondicionimit të ajrit

4329 Instalime të tjera elektrike

4331 Punime suvatimi

4332 Punime montimi

4333 Punime për veshjen e dyshemeve dhe mureve

4334 Lyerja dhe vendosja e xhamave

4339 Punime të tjera përfundimtare dhe finicioni të ndërtesave

4391 Punime të çatisë

4399 Të tjera punime të specializuara ndërtimi

4511 Tregtia e veturave dhe automjeteve me fuqi motorike të vogël

4519 Tregtia e automjeteve të tjerë

4520 Mirëmbajtja dhe riparimi i automjeteve (përfshirë gomisteritë)

4531 Tregtia me shumicë e pjesëve dhe aksesorëve të automjeteve

4532 Tregtia me pakicë e pjesëve dhe aksesorëve të automjeteve

4540 Shitja, mirëmbajtja dhe riparimi i motorcikletavbe dhe pjesëve dhe aksesorëve të tyre

4611 Aktivitete të ndërmjetësimit për shitjen e lëndëve të para bujqësore si kafshëve të gjalla, lëndë e parë tekstile si dhe mallra gjysëm te gatëshme

4612 Aktivitete të ndërmjetësimit për shitjen e karburantit, mineraleve, metaleve dhe kimikateve industriale

4613 Aktivitete të ndërmjetësimit për shitjen e lëndës drusore dhe materialeve të ndërtimit

4614 Aktivitete të ndërmjetësimit për shitjen e makinerive, pajisjeve industriale, anijeve dhe avionëve

4615 Aktivitete të ndërmjetësimit për shitjen e mobiljeve mallrave shtëpiakë, artikuj elektronikë dhe hekurishte

4616 Aktivitete të ndërmjetësimit për shitjen e tekstileve, veshjeve, peliçeve, këpucëve, dhe artikujve prej lëkure

4617 Aktivitete të ndërmjetësimit për shitjen e mallrave ushqimorë, pijeve dhe duhanit

4618 Aktivitete të ndërmjetësimit të specializuar për shitjen e produkteve të veçantë ose grupe produktesh p.k.t.

4619 Aktivitete të ndërmjetësimit për shitjen e një varieteti mallrash

4621 Tregtia me shumicë e drithrave, duhanit të papërpunuar, farërave dhe ushqimit të kafshëve

4622 Tregtia me shumicë e luleve dhe bimëve

4623 Tregtia me shumicë e kafshëve

4624 Tregtia me shumicë e gëzofi t e lëkurës

4631 Tregtia me shumicë e frutave dhe perimeve

4632 Tregtia me shumicë e mishit dhe produkteve të mishit

4633 Tregtia me shumicë e produkteve bulmetore, vezëve, dhe vajit të gatimit dhe yndyrnave

4634 Tregtia me shumicë e pijeve.

4635 Tregtia me shumicë e produkteve të duhanit

4636 Tregtia me shumicë e sheqerit dhe çokollatës dhe ëmbëlsirave

4637 Tregtia me shumicë e kafes, çajit. kakaos dhe erëzave

4638 Tregtia me shumicë e artikujve të tjerë të specializuar ushqimorë, përfshirë peshkun, krustacet dhe moluskët

4639 Tregtia me shumicë jo e specializuar e artikujve ushqimorë, pije dhe duhan

4641 Tregtia me shumicë e tekstileve

4642 Tregtia me shumicë e veshjeve dhe këpucëve

4643 Tregtia me shumicë e pajisjeve elektroshtëpiake dhe radio e televisorë

4644 Tregtia me shumicë e porcelaneve, qelqurinave dhe lëndëve të pastrimit të tyre

4645 Tregtia me shumicë e artikujve të parfumerisë dhe kozmetikës

4646 Tregtia me shumicë e artikujve farmaceutike

4647 Tregtia me shumicë e mobiljeve, qylymave dhe pajisjeve të ndricimit

4648 Tregtia me shumicë e orëve dhe bizhuterive

4649 Tregtia me shumicë e artikujve të tjerë shtëpiakë

4651 Tregtia me shumicë e kompjuterave, pajisjeve periferike të kompjuterave dhe programeve

4652 Tregtia me shumicë pajisjeve elektronike dhe të telekomunikacionit dhe pjesëve të tyre

4661 Tregtia me shumicë e makinerive bujqësore, pajisjeve dhe pjesëve

4662 Tregtia me shumicë e veglave të makinerive

4663 Tregtia me shumicë makinerive të minierave, ndërtimit, dhe për punime inxhinjerike

4664 Tregtia me shumicë makinerive të industrisë tekstile dhe të makinerive qepëse e thurëse

4665 Tregtia me shumicë të mobiljeve të zyrës

4666 Tregtia me shumicë e makinerive dhe pajisjeve të tjera të zyrës

4669 Tregtia me shumicë e makinerive, pajisjeve dhe pjesëve p.k.t

4671 Tregtia me shumicë të lëndëve djegëse të ngurta, të lëngëta ose të gazta dhe produkteve të lid hur me to

4672 Tregtia me shumicë e metaleve dhe mineraleve

4673 Tregtia me shumicë e drurit, materialeve të ndërtimit dhe pajisjeve hidrosanitare

4674 Tregtia me shumicë e pjesëve elektronike, pajisjeve hidraulike dhe të ngrohjes dhe pjesëve të tyre

4675 Tregtia me shumicë e produkteve kimikë

4676 Tregtia me shumicë e produkteve të tjerë ndërmjetës

4677 Tregtia me shumicë e mbeturinave dhe skrapit

4690 Tregtia me shumicë jo e specializuar

4711 Tregtia me pakicë në dyqane jo të specializuar me mbizotërim ushqimor, pije dhe duhan

4721 Tregtia me pakicë e frutave dhe perimeve në dyqane të specializuara

4722 Tregtia me pakicë e mishit dhe prodhimeve të mishit në dyqane të specializuara

4723 Tregtia me pakicë të peshkut, krustaceve dhe molusqeve në dyqane të specializuara

4724 Shitja me pakicë e bukës, ëmbëlsirave, produkteve prej mielli dhe produkteve sheqeri në dyqane të specializuara (vetëm për shërbim take away dhe delivery)

4725 Tregtia me pakicë e pijeve në dyqane të specializuara

4726 Tregtia me pakicë e produkteve të duhanit në dyqane të specializuar

4729 Tregtia me pakicë të produkteve të tjera ushqimorë në dyqane të specializuara

4730 Tregtia me pakicë e karburantit për automjete në dyqane të specializuar

4741 Tregtia me pakicë e kompjuterave, njësive periferike dhe softweare në dyqane të specializuara

4752 Tregtia me pakicë e pjesëve elektronike, bojrave dhe xhamit në dyqane të specializuara

4754 Tregtia me pakicë e pajisjeve elekroshtëpiake në dyqane të specializuara (Përveç makinave qepëse për përdorim shtëpiak

4761 Tregtia me pakicë e librave në dyqane të specializuara

4762 Tregtia me pakicë e gazetave dhe artikuj shkrimorë në dyqane të specializuara

4773 Shitja e përgatitja e artikujve farmaceutike në dyqane të specializuara

4774 Tregtia me pakicë e artikujve ortopedikë dhe mjeksorë në dyqane të specializuara

4775 Tregtia me pakicë e artikujve kozmetikë dhe të tualetit në dyqane të specializuara

4781 Tregtia me pakicë në tenda dhe tregje të produkteve ushqimorë, pijeve dhe duhanit

4791 Tregtia me pakicë me porosi me mail ose nëpërmjet internetit (Përjashtohen shitjet përmes një demostruesi ose një person I shitjeve

4920 Transporti hekurudhor i mallrave

4941 Transporti rrugor i mallrave

4942 Shërbime të lëvizëshme

4950 Transporti me tubacion

5020 Transporti ujor detar dhe bregdetar i mallrave

5030 Transporti ujor i pasagjerëve në ujra të brendshme

5040 Transporti ujor i mallrave në ujra të brendshme

5121 Transporti ajror i mallrave

5210 Magazinimi dhe ruajtja

5221 Shërbime të ndryshme ndaj transportit tokësor

5222 Shërbime të ndryshme ndaj transportit ujor

5223 Shërbime të lidhura me transportin ajror

5224 Dorëzimi i ngarkesës

5229 Aktivitete të tjera mbështetëse të transportit

5310 Aktivitete të postave me detyrimin e shërbimit të përgjithshëm

5320 Aktivitete të tjera postare dhe të korierës

5510 Hotele dhe struktura të ngjajshme

5530 Hapesirat per kampinge dhe për parqe, për çadra ose rulota argëtimi

5590 Akomodime të tjera

5610 Shërbim ushqimor i lëvizshëm

5621 Katering me porosi I cili duhet te sherbehet vetem tahe away ose delivery

5629 Aktivitetet e shërbimeve ushqimore të tjera (pëjashtohen baret dhe restorantet dhe lejohen të gjitha subjektet të cilat tregtojnë ushqim të shpejtë (fast food ose byrektore) i cili duhet të shërbehet vetëm take away ose delivery)

5811 Publikimi i librave

5812 Publikimi i listave të adresave postare

5813 Publikimi i gazetave

5814 Publikimi i revistave dhe periodikëve

5819 Aktivitete të tjera publikimi

5821 Publikimi i lojrave kompjuterike

5829 Publikimi i programeve të tjera

5911 Filma, video dhe aktivitete të prod himit të programeve televizivë

5912 Post-produksioni i fi lmave kinematografi kë, të videove dhe programeve televizivë

5913 Aktivitetet të shpërndarjes së fi lmave, videove dhe programeve televizivë

5914 Aktivitete të projeksionit të fi lmave

6010 Transmetimi i programeve radiofonike

6020 Aktivitete të programacionit dhe transmetimit televiziv

6110 Aktivitete të telekomun ikacioneve (wired)

6120 Aktivitete telekomunikacionit pa tel (wireless)

6130 Telekomunikacioni me satelit

6190 Aktivitete të tjera të telekomunikacionit

6201 Aktivitete të programimit informatik

6202 Aktivitete të këshi l limeve informatike

6203 Aktivitete të menaxhimit të instalimeve informatike

6209 Shërbime të tjera të teknologjisë së informacionit

6311 Përpunimi i të dhënave, aktivitete mbajtëse (hosting) të informacioni dhe aktivitete të lidhura me to

6312 Portat web

6391 Aktivitete të agjensive të lajmeve

6399 Shërbime të tjera informacioni p.k.t

6411 Aktiviteti i bankës qëndrore

6419 Ndërmjetësime te tjera financiare

6420 Aktivitete të kompanive hollding

6430 Truste, fonde dhe njesi te ngjashme financiare

6491 Leasing (Qiramarrja financiare)

6492 Aktivitete të tjera garantimit te kredise

6499 Ndërmjetësime te tjera financiare, përveç sigurimit dhe fondeve te pensionit, p.k.t

6511 Sigurimi i jetës

6512 Sigurime jo jetesore

6520 Risigurimi

6530 Financimi i Pensioneve

6611 Administimi i tregjeve fi nanciare

6612 Aktivitete sigurimit dhe kontratave të të mirave

6619 Aktivitete ndihmëse të ndërmjetësimit financiar, përvec sigurimit dhe financimit pensioneve p.k.t

6621 Vlerësimi i riskut dhe dëmit

6622 Aktivitete të agjentëve të sigurimit dhe komisionerëve

6629 Të tjera aktivitete ndihmëse të sigurimeve dhe financimit të pensioneve

6630 Manaxhimi i fondeve

6810 Blerja dhe shitja e pasurive të paluajtshme në pronësi të vet

6820 Dhënia me qira dhe funksionimi i pasurive të paluajtshme të veta ose të marra me qira (përjashtuar qendrat tregtare)

6831 Agjencitë e pasurive të paluajtshme

6832 Menaxhimi i pasurive të paluajtshme me pagesë ose kontratë

6910 Aktivitete juridike

6920 Aktivitete të llogarive, mbajtjes së llogarive dhe aktivitete auditimi; konsulencë për taksat

7010 Aktivitete të drejtimit të ndërmarrjeve

7021 Aktivitete të marëdhenieve publike dhe të komunikimit

7022 Aktivitete të këshillimit për biznes dhe këshilla të tjera për manaxhimin

7111 Aktivitete arkitekturore

7112 Aktivitete inxhinjerike dhe konsulenca teknike të lidhura me to

7120 Testimet dhe analizat teknike

7211 Kërkimet dhe zhvillimet eksperimentale në bioteknologji

7219 Kërkime të tjera dhe zhvillime eksperimentale në shkencat natyrore dhe inxhinjeri

7220 Kërkime dhe zhvillime eksperimentale në shkencat shoqërore dhe humane

7311 Agjenci publiciteti

7312 Shërbime të përfaqësimit të med iave

7320 Studimi i tregut dhe sondazhet

7410 Aktivitete të specializuara skicimi

7420 Aktivitete fotografike

7430 Aktivitete përkthimi dhe interpretimi

7490 Të tjera aktivitete profesionale, shkencore dhe teknike p.k.t

7500 Aktivitete Veterinare

7711 Dhënia me qira dhe hua e mjeteve të transportit

7712 Dhënia me qira dhe hua e kamionëve

7721 Dhënia me qira dhe hua e pajisjeve të kohës së lirë dhe mallra sportive

7722 Dhënia me qira e video-tapes dhe disqeve

7729 Dhënia me qira dhe hua e sendeve personale dhe e orendive shtëpiake të papërfshira

7731 Dhënia me qira dhe hua e makinerive bujqësore dhe pajisjeve

7732 Dhënia me qira dhe hua e makinerive dhe pajisjeve të ndërtimit e të punimeve inxhinjerike

7733 Dhënia me qira dhe hua e makinerive dhe pajisjeve të zyrës (përfshirë kompiuterat)

7734 Dhënia me qira dhe hua e pajisjeve të transportit të ujit

7735 Dhënia me qira dhe hua të pajisjeve të transportit ajror

7739 Dhënien me qira dhe hua të makinerive dhe pajisjeve të tjera dhe mallrave të prekshëm të papërfshira

7740 Dhënia me qira e të mirave jo-financiare të patrupëzuara

7810 Aktivitete të agjencive të punësimit

7820 Agjensi të punësimit të përkohshëm

7830 Sigurimi i burimeve njerëzore dhe menaxhimi i funksioneve të burimeve njerëzore

7911 Aktivitete të agjencive të udhëtimit

7912 Aktivitete të operatorëve turistikë

7990 Të tjera aktivitete shërbimi për rezervim

8010 Aktivitete private sigurimi

8020 Aktivitete të shërbimeve të sigurimit

8030 Aktivitete hetimi

8110 Aktivitete të kombinuara për mbështetjen e strukturave

8121 Pastrimi i përgjithshëm i ndërtesave

8122 Aktivitete të tjera pastrimi të ndërtesave dhe pastrimi i objekteve industriale

8129 Aktivitete të tjera pastrimi të pa përfshira

8130 Aktivitete shërbimi të mirëmbajtjes dhe kujdesit të shesheve

8211 Aktivitete të kombinuara te shërbimit të administrimit të zyrave

8219 Fotokopjim, përgatitje dokumentash dhe të tjera aktivitete mbështetëse të specializuara të zyrave

8220 Aktivitete të qendrave telefonike (call center)

8230 Organizatorë të konferencave dhe panaireve

8291 Aktivitete të agjencive të mbledhjes së dokumentacionit dhe zyra krediti

8292 Aktivitete paketimi

8299 Aktivitete të tjera shërbimi mbështetëse për bizneset p.k.t

8411 Aktivitete të administratës së përgjithshme publike

8412 Aktivitete të organizmave drejtuese për shëndetin, arsimimin, kulturrën dhe të tjera shërbime sociale, përvec sigurimit social

8413 Aktivitete të organ izmave drejtuese për aktivitetin ekonomik

8421 Punët e jashtme

8422 Aktivitete të mbrojtjes

8423 Drejtësi dhe aktivitete juridike

8424 Aktivitete të rendit publik dhe sigurimit

8425 Aktivitete shërbimi kundra zjarrit

8430 Aktivite të sigurimi të detyrueshëm

8610 Aktivitete të spitaleve

8621 Aktivitete të mjekëve të përgjithshëm

8622 Aktivitete të mjekëve të specializuar

8690 Të tjera aktivitete të shëndetit

8710 Aktivitete të qendrave të kujdesit infermieror

8720 Aktivitete të qendrave të kujdesit për prapambetjet mendore, shëndetit mendor dhe abuzimit me substanca narkotike

8730 Aktivitete qendrave të kujdesi shëndetësor për të moshuarit dhe personave me paaftësi

8790 Aktivitete të qendrave të tjera kujdesit p.k.t.

8810 Aktivitete të kujdesit social pa akomodim për të moshuar dhe të paaftë

8891 Aktivitete të kujdesit ditor të fëmijëve

8899 Aktivitete të tjera të kujdesit sociale pa akomodim p.k.t.

9411 Aktivitetet e shoqatave e organizimeve ekonomike dhe punëdhënësve

9412 Aktivitet e shoqatave profesionale

9420 Aktivitetet e sindikatave të të punësuarve

9491 Aktivitetet e organizatave fetare

9492 Aktivitete të organizatave politike

9499 Aktivitete të organizatave të tjera p.k.t

9511 Riparimi i kompjuterave dhe paisjeve periferike

9512 Riparimi i paisjeve të komunikimit

9521 Riparimi i paisjeve elektronike të konsumit

9522 Riparimi i paisjeve elektroshtëpiake dhe paisjeve për shtëpi dhe të kopshtarisë

9523 Riparimi i këpucëve dhe artikujve prej lëkure

9524 Riparimi i mobiljeve dhe orendive shtëpiake

9525 Riparimi i orëve, orëve të murit dhe bizhuterive

9529 Riparimi i artikujve personal dhe familjar p.k.t

9601 Larja dhe pastrimi i tekstileve dhe produkteve prej gëzofi

9603 Shërbime funerale dhe aktivitete të lidhura me to

9700 Aktivitete të familjeve si punëdhënës të personelit shtëpiak

9810 Aktivitete të prodhimit të mallrave të pandryshueshme të familjeve për përdorim të vet

9820 Aktivitete prodhimit të shërbimeve të pandryshueshme të familjeve për përdorim të vet

9900 Aktivitete të organizatave dhe organizmave ndërkombëtare.

Qendra Alert/Alert.al

Postime të ngjashme

LINI NJË KOMENT

Make sure you enter the(*) required information where indicated. HTML code is not allowed