Menu

Author Archives: Admin3

Qendra ALERT u ankua për rrezikun e konsumatorëve, AKU i kërkon Policisë dhe Doganave që të ndalojnë kontrollin e mishit në port: Po shkelni Ligjin për Ushqimin

Dy javë pas ankeses se Qendrës ALERT, drejtuar institucioneve më të rëndësishme në vend që kanë për detyrë garantimin e sigurisë ushqimore, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit i ka kërkuar Policisë së Shtetit dhe Drejtorisë së Doganave, që të ndalin hapjen e konteinerve me mish importi në kalatat e Portit të Durrësit.

Në shpresën e AKU kërkohet që të ndalet kontrolli i konteinerve me mish në mënyrën e muajin të fundit, në sheshet dhe pa asnjë kush, duke cënuar Ligjin për Ushqimin dhe sigurinë ushqimore të konsumatorëve.

Madje, AKU ka shprehur dhe mbështetjen e saj për Policinë dhe Doganat për të bashkëpunuar në  çdo rast nevoje, si dhe ka kërkuar që ngrkesat e dyshimta të hapen në magazinat frigoriferike të kompanive, pasi në këtë mënyrë garantohet siguria e produktit.

Më 11 nëntor, me anë të një shkrese, Qendra ALERT, si Organizatë për Mbrojtjen e Konsumatorit, e ngriti këtë shqetësim pranë Ministrisë së Bujqësisë, Autoritetit Kombëtar të Ushqimit, Policisë së Shtetit, si dhe vuri në dijeni Kryeministrin dhe Delegacionin e BE në Shqipëri. Madje, kjo shkresë është cituar edhe në letrën që AKU i ka dërguar Policisë dhe Doganave. Shqetësimi më tej i shndërrua dhe në një emision Alert, me qëllim ndërgjegjësimin e institucioneve përgjegjëse, që kjo situatë të ndalet, pasi cënon Ligjin për Ushqimin dhe shëndetin e konsumatorit.

Kontrolle në mënyrë të tillë nga Policia dhe Doganat rinisën pas zbulimit të një sasie prej 33 kg kokainë në një konteiner me banane. Ndërsa duhet theksuar se është situatë e përseritur nga policia. Tashmë i mbetet Policisë së Shtetit dhe Doganave që të zbatojnë kërkesën e autoritetit përgjegjës për sigurinë ushqimore, si dhe të ndërmarrin masa për kontrollin në një tjetër mënyrë të këtyre konteinerve.

©Qendra ALERT – Alert.al

 

Sigurimi i detyrueshëm i banesave, pronarët iu “vjedhin” miliona euro qytetarëve

Autor: Zylyftar Bregu

Ligji i sigurimit të detyrueshëm të godinave shkelet me të dyja këmbët, duke ia ngarkuar padrejtësisht qytetarëve barrën e sigurimit të banesave. Vetëm për shtëpitë e blera në harkun kohor dhjetor 2019-korrik 2022, blerësve iu janë “grabitur” padrejtësisht 10 milionë euro, kosto që duhej paguar nga ndërtuesi. Nga ana tjetër, banka nuk e njeh këtë policë sigurimi e, nëse aplikon për kredi, duhet të paguash një tjetër siguracion për godinën.

Rreth 4 vite më parë I. L., nënshkroi një kontratë paraprake me firmën “Arlis” Sh.p.k. për blerjen e një apartamenti në kryeqytet. Kompania kishte nisur ndërtimin e një kompleksi në kryqëzimin e Unazës me Rrugën e Dibrës.

Ndërsa kishte bërë pagesat sipas kontratës, kur ndërtesa përfundoi dhe duhej të kryhej kontrata përfundimtare dhe hipotekimi i pronës, I. L., është gjendur përballë një befasie aspak të këndshme. “Më thanë se duhet të paguaja edhe siguracionin dhjetëvjeçar të godinës. Unë rezistova, sidomos kur mësova se kjo policë sigurimi duhej paguar nga ndërtuesi dhe ishte vendosur një vit, pasi unë kisha nënshkruar kontratën. Unë e kam nënshkruar kontratën në vitin 2018”, – thotë I. L., duke mos preferuar të identifikohet plotësisht.

Por, ai u vu përballë presionit, ose të paguante, ose administratorja e kompanisë “Arlis” nuk e nënshkruante kontratën përfundimtare.

“Në këto rrethana pagova kontratën për sipërfaqen që bleva për dhjetë vite radhazi. Fatura shkoi rreth dy mijë euro”, – rrëfen i zhgënjyer I. L. Administratorja refuzoi ta komentonte për Investigative Network Albania-n këtë praktikë të kompanisë, edhe pse fillimisht pranoi të na takonte në mjediset e kompanisë.

Por, rasti i I. L., nuk është i vetmi. Mijëra qytetarë, që blejnë apartamente, që nga dhjetori i vitit 2019, detyrohen që të paguajnë edhe sigurimin dhjetëvjeçar të apartamentit. Kjo policë arrin në masën 1% të çmimit të blerjes, edhe pse ligji ua ngarkon këtë pagesë ndërtuesve.

Më konkretisht bëhet fjalë për një vendim të nëntorit 2019 për sigurimin e godinave,
sipas të cilit saktësohet:
Ndërtuesi/zhvilluesi/investitori i dorëzon blerësit, njëkohësisht me lidhjen e kontratës për kalimin e pronësisë së ndërtesës, një kontratë sigurimi me afat 10 (dhjetë) vjeçar me përfitues blerësin/blerësit dhe me efekt nga data e përfundimit të punimeve”.

Vendimi sanksionon edhe formulën e llogaritjes së primit të sigurimit, që të mos kishte abuzime nga ndërtuesit.

“Tarifa vjetore e primit të sigurimit nuk mund të jetë më e ulët se 0.1% e shumës së sigurimit/limit të përgjegjësisë së përcaktuar në kontratën e sigurimit”, – saktëson vendimi. Ai ngarkon me përgjegjësi noterët, të cilët duhet të lidhin kontratën për kalimin e pronësisë së ndërtesës nga investitori te blerësi, shoqëruar me kontratën e sigurimit 10-vjeçar në favor të blerësit.

“Grabitje” me ligj

Në realitet ndodh krejt e kundërta dhe “fatura e ndërtuesit” i ngarkohet blerësit, në shkelje flagrante me ligjin. Si pasojë, qytetarët paguajnë në mënyrë arbitrare një faturë që nuk iu takon. Statistikat tregojnë se vetëm kjo paketë sigurimi kap shifra mbi 4 milionë euro në vit, e cila “i rrëmbehet” qytetarit. Më shumë se 50% e kësaj pakete sigurimi realizohet nga një kompani sigurimi në treg. Kompanitë ndërtuese dhe ato të sigurimit, që në një masë të konsiderueshme zotërohen nga të njëjtët njerëz, kanë “vënë përfund” të gjitha strukturat.

Pjesë e mekanizmit të ndërtuesve që “dhunojnë” qytetarët janë bërë edhe shumica e noterëve, të cilët, nga garantues të ligjit, janë bërë negociatorë për transferimin e kësaj pagese.

Situata paradoksale pranohet edhe nga kryetarja e Dhomës së Noterëve, Mimoza Sadushi.

“Po, është e vërtetë që në disa raste noterët ia kanë kaluar këtë barrë qytetarëve”, – pranon Sadushi.

Po ashtu, një duzinë institucionesh, që e kanë për detyrë të mbikëqyrin aplikimin e kësaj pakete sigurimi, përkatësisht Agjencia e Mbikëqyrjes Financiare, Ministria e Drejtësisë, Ministria e Financave dhe Agjencia Shtetërore e Kadastrës, ose kanë mbyllur sytë, ose kanë dështuar të kryejnë detyrën për zbatimin e këtij ligji.

“Kjo është një marrëveshje që bëhet mes ndërtuesit dhe blerësit. Nëse unë do të bëj një lloj rezistence, ndërtuesi më braktis e shkon te një noter tjetër. Një noter i vetëm nuk ka fuqi për ta rregulluar këtë problem”, – mbrohet noteri Erjon Bardhi, që pranon transferimin e pagesës nga ndërtuesi te blerësi.

Krejt në shkelje të ligjit, praktika e transferimit të kësaj pagese aplikohet në më shumë se 90% të rasteve.

Ministria e Drejtësisë, pas interesimit të INA-s, hartoi një dokument të gjatë, pa përcaktuar formën juridike të dokumentit, nëpërmjet të cilit iu kërkon noterëve që të zbatojnë ligjin.

Në dokument ministria pranon se ka konstatuar faktin që ndërtuesit ua kalojnë pagesën e sigurimit të godinës blerësve, duke shkelur ligjin.

“Në këtë rast nuk ndodhemi para zbatimit të parimit të lirisë kontraktore, sipas nenit 660 të Kodit Civil, sikundër mund të pretendohet nga disa noterë. Sipas këtij neni, palët vërtet kanë të drejtën të përcaktojnë lirisht përmbajtjen e kontratës, por njëkohësisht kanë edhe detyrimin që përmbajtja e kontratës të jetë brenda kufijve të vendosur nga legjislacioni në fuqi”, – shkruan ministri i Drejtësisë, Ulsi Manja, në dokumentin e datës 16 qershor 2022, me titull “Mbi detyrimin e noterit për zbatimin e legjislacionit në fuqi”.

Në letër ministri i Drejtësisë thekson se roli i noterit në këtë veprim juridik nuk është thjesht formal, por substancial.

Por, afro 3 muaj pas kësaj tërheqje vëmendjeje ndaj 420 noterëve, situata nuk ka ndryshuar.

Nga një vëzhgim që Investigative Network Albania realizoi në disa zyra noteriale në Tiranë, në fillim të muajit shtator 2022, “garantuesit e ligjit” vijojnë ta thyejnë atë, duke iu ngarkuar qytetarëve edhe koston e sigurimit të godinës.

Interesimit të INA MEDIA-s, nëse ka bërë inspektime për zbatimin e këtij ligji nga ana e noterëve, Ministria e Drejtësisë i dha një përgjigje evazive.

“Në zbatim të ligjit nr. 110/2018 “Për noterinë”, i ndryshuar, ministri i Drejtësisë miraton një program vjetor të inspektimit të noterëve, ku çdo zyrë noteriale inspektohet me intervale të rregullta, por jo më pak se çdo katër vjet”, – i tha Ministria e Drejtësisë INA MEDIA-s.

“Në bazë të këtij programi vjetor, nga ministri i Drejtësisë kryhen vazhdimisht inspektime për noterët në të gjithë Republikën e Shqipërisë, për të cilët në çdo rast ministri del me një vendim lidhur me shkeljet e konstatuara gjatë procesit të kontrollit. Gjithashtu, përveç këtyre inspektimeve nga ministri i Drejtësisë kryhen edhe inspektime të posaçme në bazë ankese”, – përfundon përgjigjja e dikasterit të drejtësisë.

Por, skandali bëhet edhe më i madh. Guximi i një pjesë të noterëve shkon përtej imagjinatës. Edhe pse qytetarët detyrohen të paguajnë siguracionin në vend të ndërtuesit, në kontratën e shitjes shënohet sikur këtë pagesë e bëjnë ndërtuesit. Një numër qytetarësh, përfshirë edhe I. L., e denoncojnë këtë praktikë.

“Shteti mund ta marrë direkt siguracionin e godinës në bllok dhe jo duke bërë kontratë për njësi të godinës”, – thotë noteri, Erjon Bardhi.

Agjencia e Mbikëqyrjes Financiare i fsheh problematikat që ka hasur në praktikën e aplikimit të këtij primi sigurimi, pas nenit për informacion konfidencial.

“Të dhënat, që i vihen në dispozicion Autoritetit për veprimtarinë e subjektit të mbikëqyrur, klasifikohen “Informacion konfidencial”, nëse përhapja e tyre cenon interesat tregtare ose emrin e mirë të subjektit”. Për këtë arsye nuk mund t’ju vëmë në dispozicion kopjet e procesverbaleve të monitorimeve të kryera, të cilat kërkohen nga ana juaj”, – iu përgjigj AMF interesimit të Investigative Network Albania-s.

Bankat bëjnë “nul” vendimin e qeverisë

Klodjani po ashtu e ka paguar vetë siguracionin dhjetëvjeçar të godinës, edhe pse ky është detyrim i ndërtuesit. Pasi ka marrë hipotekën e banesës, është drejtuar në një nga bankat e nivelit të dytë për kredi. Në listën e dokumenteve që duhet të plotësonte, ai rrëfen se mbeti jo pak i çuditur, kur i është kërkuar të paguajë edhe siguracionin e shtëpisë për gjithë kohëzgjatjen e kredisë.

“I tregova siguracionin që kisha paguar, por punonjësja e bankës më tha se kjo policë sigurimi “nuk pi ujë, – tregon Klodjani. – Më duhej ajo kredi, ndaj e ri-sigurova shtëpinë në thuajse të njëjtën shumë”.

Paradoksalisht, asnjë nga bankat e nivelit të dytë, që ofrojnë kredi, nuk e konsideron siguracionin dhjetëvjeçar të paguar në përmbushje të vendimit nr. 207, datë 22.11.2019. Kështu, nëse një blerës do të marrë një kredi, duhet të paguajë edhe një tjetër siguracion për bankën.

Spiro Brumbulli nga Shoqata e Bankave shpjegon për Investigative Network Albania-n se kjo vjen, pasi polica e sigurimit, që kërkon banka, ka objekt të ndryshëm me atë të VKM-së për sigurimin e ndërtesës.

“Sipas VKM-së, sigurimi i ndërtimit synon mbulimin e dëmeve të ndërtesës, që lidhen me ngjarje të brendshme, kryesisht cilësinë e ndërtimit apo sheshit të zhvillimit, por pa përfshirë dëme të ndodhura drejtpërdrejt në ndërtesë si pasojë e zjarrit dhe tërmetit. Ndërkohë, polica e sigurimit të pronës, e kërkuar nga banka, ka një tjetër qëllim, që është sigurimi i pronës nga faktorë të jashtëm, të papritur dhe është e vlefshme gjatë gjithë jetëgjatësisë së kredisë, me përfitues bankën”, – sqaron Shoqata e Bankave.

Sokol Kika, që është një ndër investitorët që e paguan vetë siguracionin dhjetëvjeçar të ndërtesës, thotë se këto dy polica duhen bashkuar. Sipas tij, në mënyrën se si funksionon aktualisht skema, të gjithë aktorët e përfshirë janë të vetëdijshëm se janë duke detyruar në treg një produkt të padobishëm për qytetarët.

“Secili prej këtyre aktorëve përpiqet të përfitojë sa të mundet, duke qenë pjesë e procesit, me përjashtim të qytetarëve”, – thotë Kika.

“Shteti, që është rregullator, mund ta gjejë rrugën që banka ta konsiderojë policën e sigurimit dhjetëvjeçar mes ndërtuesit e blerësit”, – sqaron më tej ndërtuesi, Sokol Kika.

Miliona euro nga polica e sigurimit

Në vitin e parë të aplikimit të këtij primi sigurimi (2020), sipas Agjencisë së Mbikëqyrjes Financiare, kompanitë e sigurimit kanë grumbulluar më shumë se katër milionë euro.

Sipas faqes zyrtare të AMF-së, pjesën më të madhe të ndërtimeve e ka siguruar kompania Albsig, me mbi 55% të tregut. Pas kësaj janë edhe dy kompani të tjera, Atlantik dhe Sigal Uniqa Group Austria, me përqindje afërsisht të njëjtë, përkatësisht 15% dhe 14%. Gjashtë kompanitë e tjera kanë treg të papërfillshëm në këtë prim sigurimi. Në vitin 2021, sërish Albsig ruan pozicionin mbizotërues në sigurimin e përgjegjësive në ndërtim, me rreth 60%, e po ashtu edhe në 7 muajt e parë të vitit 2022.

Viti 2020 – Ndarja e tregut – Sigurimi i përgjegjësisë në ndërtim

Kompania e sigurimit Albsig nuk iu përgjigj pyetjeve që lidhen me strategjinë e përdorur prej saj për të siguruar shumicën dominuese të tregut në këtë lloj sigurimi. Ndërsa kompanitë e saj rivale, që nuk kanë marrë pjesë në “byrekun” e këtij lloji sigurimi, hezitojnë të flasin publikisht. Por, në mënyrë konfidenciale tregojnë disa nga manovrat që bëhen në tregun e këtij sigurimi.

Viti 2021 – Ndarja e tregut – Sigurimi i përgjegjësisë në ndërtim

“Pavarësisht se vendimi të detyron që primi i sigurimit të jetë jo më pak se 1% e çmimit të shitjes, oferta në treg bëhet 50, 60 e ndonjëherë edhe 80% më e ulët. Kjo ofertë “fshihet” pas konceptit të komisioneve të ndërmjetësimit. Pra, nëse një prim sigurimi shkon një mijë euro, kompania paguan vetëm 500 euro ose, në rastin më të mirë për të, 200 euro”, – shpjegon agjenti i shitjes së një kompanie sigurimi, që kërkon të flasë në kushte anonimati. Problemi i dytë lidhet me faktin që asnjë nga kompanitë e sigurimit në Shqipëri nuk e ri-siguron këtë portofol sigurimi.

Viti 2022 – Ndarja e tregut – Sigurimi i përgjegjësisë në ndërtim

“Shqipëria njihet si zonë sizmike dhe një ndër rreziqet që mbulohet sipas këtij produkti është dhe tërmeti, gjë që e bën një produkt me ekspozim të lartë. Tregut vendas i mungojnë kapacitetet për të përballuar i vetëm dëme të këtij lloji dhe ri-sigurimi për këtë portofol është i domosdoshëm, madje në ri-sigurues të fuqishëm jashtë vendit, me eksperiencë teknike dhe aftësi të lartë, paguese”, – shkruhet në një dokument, që një kompani sigurimesh në treg i ka shkruar Agjencisë së Mbikëqyrjes Financiare.

Nga burime konfidenciale mësohet se thuajse të gjitha kompanitë që e ofrojnë këtë policë sigurimi kanë tentuar ta “zhvendosin” përgjegjësinë e rimbursimit duke u ri-siguruar te partnerë të fuqishëm jashtë vendit. Përballë problemeve të shumta me ndërtimet në vend, kompanitë e mëdha ndërkombëtare e kanë refuzuar ofertën e kompanive shqiptare.

Sipas tyre, problemi fillon me cilësinë e ndërtimeve dhe është i nevojshëm një institucion i pavarur nga shteti që të survejojë ndërtimin e godinës që nga themelet deri në fund të saj.

“Së pari, si mund ta sigurojmë një ndërtesë nga problemet në ndërtim, kur nuk kemi një institucion të pavarur që ta certifikojë ndërtimin?”, – thonë përfaqësuesit e kompanive të sigurimit.

Ngërçi i dytë lidhet me faktin që Vendimi i Këshillit të Ministrave ose AMF-ja nuk kanë vendosur një limit përgjegjësie (pra, shumën maksimale që merret në sigurim).

“Praktika të tilla, kur premtimi për të mbuluar dëmet është pa limit, nuk aplikohen nga kompanitë ndërkombëtare”, – thonë më tej ata.

Ngërçi i tretë lidhet me mangësitë sa i përket kushteve të sigurimit, duke ofruar mbulim për njësi të veçanta dhe jo për godinën në tërësi.

“Çfarë ndodh, nëse dëmtohen mjediset e përbashkëta? Kush përgjigjet për to? Po nëse në një pallat ka ende apartamente të pashitura? Si mund të bëhet rindërtimi pjesërisht?”, – ngrenë shqetësimin siguruesit.

Për aq kohë sa kompanitë ose institucionet shqiptare nuk kanë përgjigje të qarta për këto çështje, asnjë prej tyre nuk ka gjetur partner për të kryer ri-sigurimin e kësaj police.

Kujt i shërben sigurimi i ndërtesës?

Sigurimi i ndërtesës, i dobishëm vetëm për kompanitë e sigurimit

Vendimi me numër 650, datë 02.10.2019 “Për Sigurimin e Ndërtimeve” synon ngritjen e mekanizmit për mbulimin e dëmeve të ndërtesës, që dëmtohet për shkak të problemeve të tokës ose mangësive të ndërtimit dhe rreziku i shembjes është i dukshëm, qoftë ai i pjesshëm apo i plotë.

Tërmetet e fuqishme, që dëmtuan qindra ndërtesa në Shqipëri, në vjeshtën e vitit 2019, shërbyen si sebep për qeverinë, pesë vite pas miratimit të ligjit “Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit”, për të miratuar sigurimin e detyrueshëm.

Ligji i miratuar në vitin 2014 është një përkthim i keq i ligjit italian, që rregullon sigurimin e godinave nga ana e ndërtuesit.

Në Shqipëri përmbajtja e kësaj police sigurimi cilësohet nga ekspertët e fushës me shumë mangësi strukturore, e paqartë në zbatim dhe mbi të gjitha si një policë që nuk do të përdoret kurrë për rimbursim.

“Edhe nëse rrafshohet e gjithë Tirana, kompanitë e sigurimit mund ta shmangin rimbursimin e kësaj police, sepse do duhet të vërtetohet që shkatërrimi ka ardhur si pasojë e mangësive në ndërtim. Praktikisht, e pamundur”, – thotë nëndrejtori i një kompanie sigurimi në kushte anonimati.

Në vendimin e qeverisë për sigurimin e godinave sanksionohet qartësisht se ndërtuesi/zhvilluesi/investitori i dorëzon blerësit, njëkohësisht me lidhjen e kontratës për kalimin e pronësisë së ndërtesës, një kontratë sigurimi me afat 10-vjeçar, me përfitues blerësin dhe me efekt nga data e përfundimit të punimeve. 20 ditë pas këtij vendimi Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare ka miratuar elementet dhe kushtet e përgjithshme të kontratës së sigurimit të detyrueshëm në ndërtim, me vendimin nr. 207, datë 22.11.2019.

“Shoqëria e sigurimit detyrohet të dëmshpërblejë të siguruarin/përfituesin për dëmtime të ndodhura drejtpërdrejt në ndërtesë, si: shembje tërësore ose pjesore të ndërtesës; kur ndërtesa paraqet dukshëm rrezik për t’u shembur; apo defekte të tjera, të rënda, të cilat ndodhin si pasojë e problemeve të lidhura me të metat e tokës, mbi të cilën është kryer ndërtimi ose për shkak të një apo disa defekteve të ndërtimit”, – thuhet në nenin 5 të këtij vendimi, që përcakton tri rastet, kur ndërtuesi mund të dëmshpërblejë blerësin e apartamentit. Koha vetëm 20-ditore, gjatë së cilës është hartuar dhe miratuar vendimi për elementet dhe kushtet e kontratës, tregon se procesi ka qenë i nxituar.

“Agjencia e Mbikëqyrjes Financiare, edhe pse na nisi një letër, nëpërmjet së cilës kërkonte opinionin dhe propozimet tona, nuk reflektoi asnjë prej ideve të kompanive të sigurimit”, – shprehet nëndrejtori i kompanisë së sigurimit, i cili kërkon të flasë në kushte anonimati. Nxitimi për hartimin e këtij portofoli sigurimi është shoqëruar me probleme që në ditët e para të aplikimit. Edhe sot e kësaj dite ekspertët e kanë të paqartë kohën, kur “e shtrin” fuqinë e tij ligjore ky vendim i qeverisë, miratuar në nëntor 2019.

Ekspertët shpjegojnë se ishte e paqartë, nëse polica e sigurimit ishte e domosdoshme për të gjitha aktet e shitjeve për herë të parë nga ndërtuesi te blerësi, pas hyrjes në fuqi të vendimit të qeverisë në nëntor 2019; vetëm për kontratat e shitjes për njësitë e ndërtimeve, që kanë marrë certifikatë përdorimi pas hyrjes në fuqi të ligjit nr. 107/2014 (ligji prej nga buron vendimi për sigurimin e detyrueshëm të ndërtesave), apo vetëm për shitjet e njësive të ndërtimit, që kanë marrë certifikatë përdorimi pas hyrjes në fuqi të vendimit të qeverisë në nëntor 2019.

“Një ndërtues, që kishte marrë leje ndërtimi në vitin 2017, por pallatin e kishte përfunduar në vitin 2020 dhe shitjet e apartamenteve do t`i bënte në janar të vitit 2020, duhet ta siguronte godinën apo jo?”, – pyet kryetarja e Dhomës së Noterëve, Mimoza Sadushi, e paqartë për përgjigjen, edhe pas dy vitesh që e ka pasur këtë shqetësim.

Problemi i dytë lidhej me faktin, nëse kjo kontratë sigurimi do të përfshinte vetëm shitjen apo edhe aktin e dhurimit ose pjesën që përfitojnë nëpër ndërtesa shumëkatëshe pronarët e tokës. Nga një komunikim shkresor mes Agjencisë së Kadastrës dhe Ministrisë së Financave apo Ministrisë së Infrastrukturës, dokumentet e të cilave i disponojmë, duket qartë se problemeve të mësipërme secila prej agjencive rajonale të kadastrave iu ka dhënë zgjidhjen që ka parë si më të përshtatshme. Kaosi i krijuar pranohet përmes një komunikimi të gjatë nëpërmjet shkresave mes drejtuesit të Agjencisë së Kadastrës, Artan Lame, dhe Ministrisë së Energjetikës dhe Infrastrukturës. Për shkak të vonesës së përgjigjes dhe paqartësisë së saj, kur është dhënë, drejtuesi i Agjencisë së Kadastrës, Artan Lame, ka propozuar modifikimin e vendimit të qeverisë.

Por, Kryeministria nuk ka qenë dakord. INA MEDIA ka parë një letërkëmbim të kreut të Kadastrës, Artan Lame, sipas të cilit ai shfajësohet se i ka duart e lidhura nga qeveria, që nuk e pranon korrigjimin e vendimit. Referuar shkresës nr. 1435/1, datë 14.07.2020, Këshilli i Ministrave i ka treguar Kadastrës se, meqë propozimin e këtij vendimi e ka bërë Ministria e Financave dhe e Ekonomisë, si dhe ajo e Energjetikës dhe e Infrastrukturës, e drejta për të propozuar ndryshimet është vetëm e këtyre dy strukturave.

“Jam i bindur se unë i kam përmbushur detyrimet e mia, por ndërtuesi, shteti së bashku me noterin m`i “vodhën” ato pará, që mezi i sigurova”, – këmbëngul I. L., i vetëdijshëm se nuk mund të bëjë asgjë për të vënë të drejtën e tij në vend.

Burimi: ina.media

Linku origjinal: https://ina.media/?p=6326

@ Qendra ALERT

Kryetari i Komunës, Bilal Kasami takon në Gjermani Lazim Destanin: Biseduam për thellimin e bashkëpunimit me ECOLOG dhe zhvillimin e Tetovës

Zhvillimi ekonomik i Tetovës në Maqedoninë e Veriut dhe bashkëpunimi me Kompaninë “Ecolod International”, duket se ka qenë thelbi i takimit të Kryetarit të kësaj komune, Bilal Kasami, me biznesmenin e njohur shqiptar dhe filantropin Lazim Destani.

Lajmi është bërë i ditur nga vetë Kryetari i Komunës së Tetovës në rrjetet e tij sociale. Ai shkruan se, gjatë vizitës së tij në Gjermani, është takuar dhe me Z.Destani, ku diskutuan për thellimin e bashkëpunimit me kompaninë “Ecolog”, për zhvillimin dhe perspektivën e Tetovës.

“Gjatë vizitës në Gjermani, kisha nderin të realizoj takim miqësor me Z.Lazim Destanin, pronarin e kompanisë më prestigjioze shqiptare “Ecolog”, por edhe më gjërë. Në takim diskutuam për të thelluar bashkëpunimin tonë në mes Komunës së Tetovës dhe “Ecologut”. Me Z.Destanin ndajmë të njëjtin vizion për qytetin e Tetovës, i cili është puna, zhvillimi dhe transformimi i plotë i qytetit në një qytet Evropian. Tetovën e shohim si vend me perspektivë, si vend që i duhet zhvillim, andaj ne mirëpresim të gjithë ata që duan të investojnë në qytetin tonë dhe të realizojnë projekte të ndryshme që janë në të mirën e qytetarëve”, shkruan Kasami në faqet e tij zyrtare.

Familja Destani dhe Ecolog International kane bërë një sërë investimesh në qytetin e Tetovës, por edhe në Shkup e gjithandej në Maqedoninë e Veriut. Filantropi i njohur është dhe Presidenti i Klubit të Futbollit të Tetovës “Shkëndija”. Ecolog dhe familja Destani kanë bërë me dhjetra herë donacione për institucionet publike në Maqedoni, ku rasti më i fundit publik është ai i dhurimit të 10 ambulancave për spitalet maqedonase në shtatorin e vitit 2021. Pa harruar rikonstruksionin e Klinikës Kirurgjikale në Shkup e shumë e shumë të tjera.

Qendra Alert / Alert.al

Bllokohen në Korçë rreth 20 mijë vezë të skaduara e pa dokumente gjurmueshmërie, AKU gjobit dhe mbyll 6 subjekte

Rreth 20 mijë kokrra vezë, si dhe produkte pule e të tjera ushqimore, janë bllokuar nga Autoriteti Kombëtar i Ushqimit në Korçë, në 6 subjekte, pasi nuk zbatonin rregullat ligjore për t’u ofruar konsumatorëve ushqim të sigurt.

Sipas njoftimit zyrtar të AKU, u bllokuan rreth 20 mijë vezë pa vulat përkatëse, pa dokumente gjurmueshmërie, të skaduara etj. Në 6 subjektet që ushtronin aktivitet dhe pa licencë, AKU ka vendosur 2.1 milionë lek gjoba.

Më poshtë, njoftimi i plotë i AKU:

“Trupa inspektuese e Autoritetit Kombëtar të Ushqimit, gjatë monitorimit në qarkun Korçë në njësi të tregtimit të produkteve të mishit, mishit të pulës dhe të vezëve, ka konstatuar disa subjekte në cenim të sigurisë ushqimore, për tregtim të ushqimit të pasigurt, në mungesë gjurmueshmërie, etiketimi dhe afat të kaluar të përdorimit.

Nga kontrollet e kryera në subjektet me iniciale “E”, “H.E”, “A.C”, “Ll”, “ZH” dhe “K.F”, u konstatua hedhja në treg e ushqimit të pasigurt për konsum, tregtimi i produktit vezë pa vulën përkatëse dhe të paetiketuara, mungesë e sistemit të gjurmueshmërisë, tregtimi i produkteve ushqimore me afat të kaluar përdorimi si dhe ushtrim i aktivitetit i pa pajisur me licencën përkatëse.

Për shkeljet e konstatuara trupa inspektuese e AKU-së vendosi 11 masa administrative gjobë me vlerë 2,100,000 lekë të rinj si dhe u bllokua sasia prej rreth 20,000 kokrra vezë dhe produkte të tjera ushqimore të pasigurta për konsum”.

Qendra ALERT / Alert.al

Prodhuesi gjerman i automjeteve elektrike Next.e.GO Mobile SE, sjell risi në panairin e automjeteve në Paris. Prezanton edhe automjetin të ri komercial me emetim zero, e.Xpress

– Next.e.GO Mobile SE njofton nisjen e shitjeve të modelit të ri e.wave X nga data 17 tetor, ekskluzivisht për klientët me rezervime
– Next E.GO Mobile SE do të prezantojë gjithashtu një automjet të ri komercial me emetim zero, e.Xpress
– Next.e.GO Mobile SE shpall partneritetin strategjik me Ample Inc. me bazë në Shtetet e Bashkuara për të prezantuar një shkëmbim të automatizuar unik, të shpejtë dhe të përshtatshëm të baterive
– Next.e.GO Mobile SE njofton një bashkëpunim strategjik me kompaninë gjermane Fintech OneFor Holding GmbH, për t’u siguruar klientëve akses në kredi të menjëhershme për makina personale deri në 25,000 euro

AACHEN, Gjermani dhe PARIS, 17 tetor 2022 – Prodhuesi i pavarur gjerman i automjeteve elektrike, Next.e.GO Mobile SE (“e.GO”), bëri disa njoftime dje në panairin e automjeteve në Paris, duke përfshirë nisjen e shitjeve per automjetin elektrik të modelit “e.wave X”. Automjetet e para, modeli “e.wave X” do të dedikohen për klientët që kanë bërë rezervime që nga fillimi i verës së këtij viti. Ngjyrat e reja dhe linjat e zbukurimit që tani të disponueshme përmes konfiguruesit e.GO, u mundësojnë këtyre klientëve të jenë të parët që konfigurojnë dhe bëjnë një porosi për automjetin e tyre individual gjatë kësaj periudhe ekskluzive. Pas përmbushjes së porosive të rezervimit, konfiguruesi dhe prodhuesi i e.GO do t’i ketë të disponueshme për publikun që nga 01 dhjetori 2022. Të gjitha detajet mbi të dhënat teknike, opsionet dhe pajisjet speciale dhe çmimet janë të disponueshme në katalogët e produkteve dhe konfiguruesin.

e.GO njoftoi gjithashtu prezantimin e një automjeti të ri komercial kompakt elektrik për shpërndarje urbane, “e.Xpress” në panairin e automjeteve në Paris, i krijuar për të adresuar kërkesën në rritje për dërgesa urbane me emetim zero dhe flotë komerciale.
E.Xpress synon të trajtojë fushat kryesore të fokusit për menaxherët e flotës komerciale, duke përfshirë kohën e funksionimit, shpejtësinë e karikimit, duke ofruar një zgjidhje unike dhe universale të ndërrimit të baterive, që synohet të jetë po aq e shpejtë dhe e përshtatshme sa karburanti i automjeteve të vjetra. Zgjidhja është rezultat i një bashkëpunimi strategjik midis e.GO dhe Ample, një ofrues amerikan i zgjidhjeve teknologjike dhe energjetike që përdor robotikë autonome dhe strukturë modulare të baterisë për të përmirësuar shpërndarjen e energjisë për transportin elektrik.

E.Xpress vjen me një lëkurë polimerike të qëndrueshme që synon të reduktojë koston dhe kohën e riparimit të ciklit jetësor. Ofron një vëllim ngarkese deri në 940 litra, në varësi të konfigurimit të zgjedhur, me ngarkesë bruto deri në 240 kg. Ai do të jetë i disponueshëm me baterinë e këmbyeshme dhe në varësi të konfigurimit të zgjedhur pritet të ofrojë një distancë urbane deri në 230 km dhe një kohë shkëmbimi baterie prej vetëm disa minutash. Ai do t’u ofrohet klientëve, bizneseve dhe operatorëve të flotës si me baterinë të përfshirë në blerjen e tyre, ashtu edhe me një model abonimi, ku klienti nuk ka nevojë të blejë baterinë, në vend që të jetë abonuar për dërgimin dhe shfrytëzimin e energjisë. Fillimi i rezervimeve për e.Xpress është planifikuar për 02 Nëntor 2022.

Përveç kësaj, e.GO njofton fillimin e një bashkëpunimi strategjik me OneFor – një kompani inovative gjermane Fintech, e fokusuar në financat dhe pagesat dixhitale të konsumatorëve, me qëllim që t’u ofrojë klientëve akses në kredi të menjëhershme për makina personale deri në 25,000 euro. Kreditë për vetura personale përpunohen shpejt dhe vijnë me norma interesi fikse dhe një periudhë shlyerjeje deri në 84 muaj.
“Tek e.GO ne kemi bërë që thjeshtësia, praktike dhe cikli i mbyllur të jenë misioni ynë dhe zgjidhja për disa nga sfidat me të cilat përballeet sot njerëzimi. Kjo është arsyeja pse ne përdorim inovacionin dhe teknologjinë për të fuqizuar njerëzit gjatë udhëtimit të tyre të qëndrueshëm. Ofrimi një shërbimi të tillë urban me një zgjidhje karikimi që është po aq i shpejtë dhe i përshtatshëm sa karburanti tradicional, por jo aq i rëndë për burimet e kufizuara të planetit ose infrastrukturën energjetike, ose duke u ofruar klientëve akses në zgjidhje financiare inovative që mund të fuqizojnë zgjedhjen e tyre të lëvizshmërisë së qëndrueshme, janë reflektim i atij angazhimi”, shpjegon Ali Vezvaei, Drejtor i Përgjithshëm i “e.GO”.

Rreth Ample: Me qendër në San Francisko – SHBA, Ample Inc. është një ofrues i zgjidhjeve teknologjike që përdor robotikë autonome dhe teknologji inteligjente modulare të baterive për të përmirësuar shpërndarjen e energjisë për transportin elektrik. Ai krijoi një platformë ekonomike, që mund të shpërndahet shpejt dhe gjerësisht e aksesueshme, që ofron një karikim të plotë për automjetet elektrike në pak minuta. (www.ample.com)

Rreth OneFor: OneFor Holding GmbH me bazë në Gjermani është një kompani Fintech që ofron aplikacione dhe shërbime të ndryshme të parave dixhitale, duke përfshirë llogaritë pa kufij, shërbimet e pagesave dhe kartave, si dhe kreditë e investimet personale. Zgjidhja e kartave mbështetet nga Mastercard International. OneFor mundëson një llogari familjare pa kufi, duke i kthyer transaksionet e vetme në momente lidhjeje, duke krijuar përvoja të përbashkëta dhe duke rritur përfshirjen financiare që nxit zhvillimin ekonomik. (www.onefor.com)

Burimi: www.prnewswire.com

Ecolog International, 20 vite sukses i gjigandit të familjes Destani

E themeluar në vitin 1998 nga sipërmarrësi gjerman, me origjinë nga Tetova, Nazif Destani për të mbështetur misionin paqeruajtës në Ballkan, Ecolog filloi të operojë ndërkombëtarisht në vitin 2002 dhe është bërë një ofrues kryesor i zinxhirit të furnizimit me mision shërbimeve e integruara dhe mbështetëse në shkallë globale.

Ecolog International është ofruesi kryesor i shërbimeve të integruara dhe zgjidhjeve të qëndrueshme. Portofoli i tij i shërbimeve përfshin menaxhimin e zinxhirit të furnizimit, mbështetjen e jetës, ndërtimin dhe inxhinierinë, menaxhimin e objekteve, si dhe shërbimet e kujdesit shëndetësor dhe mjedisor. Për më shumë se dy dekada, Ecolog ka qenë një partner i besuar për shumë qeveri, organizata ndërkombëtare, duke përfshirë OKB-në, OJQ-të dhe kompanitë kryesore tregtare në sektorët e energjisë, naftës, gazit dhe minierave. Qoftë edhe shërbimi i ushqimit në zonëatë përfshirë nga konflikti, një përgjigje urgjente ndaj pandemisë COVID në Evropë, ose një projekt ndërtimi në një shkretëtirë, Ecolog u mundëson klientëve të përqendrohen në operacionet e tyre, duke u kujdesur për nevojat e tyre.

Duke festuar 20-vjetorin e saj këtë vit, Ecolog International ka përfunduar mbi 1000 projekte në mbi 40 vende, madje edhe në disa nga vendet më të largëta ose sfiduese të botës. “Kultura jonë e koorporatës bazohet në të qenit gati kudo, në çdo kohë, me një njoftim shumë të shkurtër”, thotë CEO i kompanisë Andy Vargoczky. “Këto dy dekada sukseset e vazhdueshme kanë të bëjnë me të qenit të patrembur, të përgjegjshëm dhe sigurisht sipërmarrës. Ecolog është i shkathët dhe i shpejtë, gjë që është unike për madhësinë e kompanisë ndërkombëtare që ne jemi”.

Përgjegjshmëria është një nga faktorët kryesorë që nxit rritjen e kompanisë. Aftësia e Ecolog për të evoluar me shpejtësi në përputhje me nevojat aktuale u demonstrua qartë gjatë pandemisë globale. “Përvoja jonë unike dhe e gjerë në ofrimin e zgjidhjeve të reagimit urgjent, menaxhimin e logjistikës së krizave, si dhe misionin e operacionet kritike për jetën ishte thelbësore në ofrimin e një zgjidhjeje të shpejtë, të besueshme dhe efektive për të ndihmuar qeveritë evropiane të luftojnë pandeminë”. thotë z. Vargoczky.

Që nga maji 2020, EcoCare, pjesë e Ecolog, është bërë një nga ofruesit kryesorë të objekteve të testimit dhe vaksinimit në Evropën Perëndimore dhe aktualisht po zgjeron operacionet e saj në Afrikë. Sot, Ecolog po shikon drejt së ardhmes në një botë pas pandemisë. EcoCare po evoluon dhe po përgatit zgjidhje të reja të personalizuara të kujdesit shëndetësor në mbarë botën.

Faktori Njerëzor

Në vitin 2022, Ecolog përcaktoi një Politikë të re të Përgjegjësisë Sociale të Koorporatës që përcakton qartë qëllimin e krijimit të vlerës, jo vetëm për stafin dhe klientët e saj, por edhe nxitjen e zhvillimit social-ekonomik të komuniteteve lokale në fushat e operimit dhe minimizimin e çdo ndikimi në mjedis. Kjo do të arrihet nga punonjësit e saj të përkushtuar, etika solide e biznesit, risitë dhe vlerat e qëndrueshme të shërbimit.

Si një grup global, Ecolog punëson 10,000 njerëz të kombësive të ndryshme dhe Z. Vargoczky pohon se, menaxhimi i një fuqie punëtore kaq të larmishme nuk është një sfidë, por një përvojë pasuruese. “Ne jemi në gjendje të mobilizojmë me një ritëm të shpejtë nëpër mjedise dhe gjeografi komplekse. Si një organizatë e bazuar në projekte, ne trajtojmë shumëllojshmërinë e fuqisë sonë punëtore me tri rryma rekrutimi. Së pari, ne kemi një grup të përhershëm profesionistësh që ofrojnë shërbimet kryesore logjistike dhe detyrat strategjike tregtare, operacionale dhe administrative në thelb të biznesit tonë”.

Ai shpjegon se kompania ka zbatuar një program rotacioni në të gjitha zyrat e saj ndërkombëtare, duke u dhënë mundësi anëtarëve të ekipit të saj për të fituar aftësi të reja dhe për të kuptuar më mirë diversitetin kulturor, duke u mundësuar kështu që të ofrojnë një nivel edhe më të lartë të ndërfaqes me klientët. “Pastaj kemi profesionistë që janë në gatishmëri, pasi kanë punuar për Ecolog në të kaluarën. Ne i marrim kolegët ose nga komunitetet lokale ose i shpërndajmë nga baza e tyre. Jemi krenarë që zhvillojmë një fuqi punëtore që përfundimisht përfiton komunitetet lokale dhe më pas mbështet rritjen ekonomike të vendit”, thotë ai, duke shtuar se, “në varësi të kërkesave të projektit, Ecolog mund të mobilizojë gjithashtu një fuqi të madhe punëtore nga gjeografi të shumta, rryma e tretë e rekrutimit. “Shumë nga kolegët tanë kanë qenë me ne që nga fillimi, gjë që është një testament për udhëheqjen dhe menaxhimin e kompanisë. Megjithatë, si kompani, ne mbetemi të përulur. Kontributi i jashtëzakonshëm i njerëzve tanë, të cilët ofrojnë shërbime të jashtëzakonshme për të përmbushur kërkesën e madhe për shërbimet tona, ka qenë një faktor jetik në arritjet tona”, theksoi Vargoczky.

E ardhme e qëndrueshme

Vargoczky thotë se, kompania është gjithmonë në kërkim për të përmirësuar ofertën e saj të shërbimeve në mënyrë që të përmbushë nevojat në ndryshim të klientëve të saj. Por më e rëndësishmja, kompania po bën një ndryshim të madh drejt qëndrueshmërisë, duke zbatuar teknologji të reja dhe zgjidhje të zgjuara për të reduktuar konsumin e mbeturinave dhe energjisë.

Andy Vargoczky, CEO i Ecolog International

Ecolog tani po plotëson biznesin e saj kryesor me zgjidhjet e energjisë së rinovueshme duke prezantuar ofertat, Uji si Shërbim dhe Energjia si Shërbim. “Në vitin 2020, ne bashkëpunuam me Desolenator, një kompani e teknologjisë së shkripëzimit diellor me bazë në Holandë, në mënyrë që të zgjerojmë dhe të ofrojmë një zgjidhje që ndryshon lojën, që shfrytëzon dy burimet më të bollshme në botë, diellin dhe ujin e detit dhe të pastrojë edhe llojet më të vështira të uji, pa pasur nevojë për filtra, kimikate apo lëndë djegëse fosile ndotëse”, thekson CEO i Ecolog.

Ai shpjegon se, kompania ka investuar në teknologjinë e rinovueshme që konverton, me emetim zero, ujin e kripur në ujë të pijshëm të shkallës spitalore, nëpërmjet teknologjisë së paneleve diellore, pa pasur nevojë të përdorë njësi të konsumit të rëndë të energjisë. Kjo teknologji është përdorur në zonat me mungesë uji, veçanërisht në Lindjen e Mesme dhe Afrikë. Në mënyrë të ngjashme, Ecolog po shikon teknologjitë për të shfrytëzuar energjinë diellore. “Një shtyllë e dytë kryesore e strategjisë sonë fokusohet në diversifikimin inorganik me shërbime të reja, zgjidhje, mundësi partneriteti dhe teknologji revolucionare që i ngjiten në Ecolog të së ardhmes. Ne po zgjerohemi gjithashtu në tregje të tjera dhe të spikatura si Amerika e Veriut dhe pjesë të Evropës, ku kemi një histori të dëshmuar në ofertat tona të shërbimeve”, shton Vargoczky.  Në përfundim, ai pohon se në shumë fronte, njëzet vitet e fundit kanë qenë emocionuese dhe shpërblyese. “Përshpejtimi i teknologjisë dhe inovacioneve na mundësojnë të gjejmë mënyra më të zgjuara dhe më të qëndrueshme për të ofruar shërbimet tona, thotë ai, duke shtuar se, “jam edhe më i emocionuar për të ardhmen tonë dhe ku jemi”.

Burimi: www.businessfocusmagazine.com

Thirrja e KE në raportin për Shqipërinë: Bujqësia me buxhet të ulët, fondet e IPARD të mos përdoren dhe të mos zëvendësojnë skemat kombëtare. Ja shqetësimet tjera për bujqësinë

Buxheti kombëtar i bujqësisë vazhdon të jetë i ulët dhe IPARD nuk duhet të jetë përdoret si zëvendësim i mbështetjes kombëtare. Për të dytin vit radhazi, Komisioni Evropian e thekson këtë fakt, duke i bërë thirrje Shqipërisë, që të rrisë financimin për bujqësinë, ndërsa milionat e eurove të IPARD të mos përdoren dhe mos konsiderohen si skemë mbështetëse për bujqësinë.

raportin për Shqipërinë për vitin 2022, KE thotë se, Shqipëria ka një nivel përgatitjeje në bujqësi dhe zhvillim rural. Por, sipas raportitt, pak përparim u arrit në lidhje me krijimin e një regjistri fermash dhe zhvillimin e kapacitetet administrative për përgatitjen e instrumentit për asistencën para anëtarësimit për programi i zhvillimit rural (IPARD III).

“Disa nga rekomandimet e Komisionit nga 2021 nuk janë zbatuar plotësisht dhe mbeten të vlefshme. Në vitin e ardhshëm, Shqipëria duhet të plotësojë regjistrin e fermës dhe miratojë një plan zbatimi për krijimin e Rrjeti i të dhënave të kontabilitetit të fermave për të ofruar të dhëna të vërtetuara për politikëbërje; të sigurojë kapacitetite administrative për masat përkatëse në dispozicion, sipas programit IPARD III; të plotësojë kuadrin ligjor për skemat e cilësisë së verës dhe prodhimit organik;

të sigurojë kapacitete institucionale dhe administrative për zbatimin e tyre”, thuhet në raport. Më tej, dokumenti thekson se, regjistri i fermave është një element i parë i rëndësishëm i administrimit dhe kontrollit të integruar.

Nuk ka përparim në krijimin e një sistemi identifikimi të parcelave të tokës…Pagesat direkte sipas skemave kombëtare mbeten të lidhura me prodhimin dhe nuk i nënshtrohen rregullave të pajtueshmërisë.

U miratua një Plan Veprimi Strategjik për zbatimin e tij reforma e sistemit këshillimor. Nuk ka pasur përparim në krijimin e një organizate të përbashkët të tregut (CMO). Legjislacioni për verën mbetet për t’u miratuar. Kapaciteti institucional është ende në nivel të ulët.

Sa i përket zhvillimit rural, zbatimi i IPARD ka vazhduar në mënyrë të kënaqshme për sa i përket objektivat kontraktuese. Shqipëria zbatoi thirrjen e katërt për aplikime në kuadër të IPARD II. Megjithatë, përpjekjet janë të nevojshme për të shmangur de-angazhimet në 2022 dhe në 2023, për shkak të vonesave në zbatimim. Legjislacioni për politikën e cilësisë është pjesërisht i harmonizuar me acquis të BE-së. Në bujqësinë organike, nevojiten përpjekje shtesë për të sjellë legjislacionin për prodhimin organik në përputhje me atë të fundit reforma e legjislacionit organik të BE-së. Shqipëria vazhdoi mbështetjen kombëtare për bujqësinë organike”, përfundon raporti.

Qendra ALERT

Raporti për Shqipërinë, KE: Për sigurinë ushqimore dhe veterinarinë, ka shumë për të bërë, shqetësim mbeten edhe laboratorët

“Shqipëria nuk ka bërë hapa të rëndësishëm për hartimin dhe miratimin e një politike koherente sektoriale. Shqipëria ka nisur zyrtarisht përafrimin me acquis të BE-së për kontrollet e shëndetit të kafshëve dhe e bimëve, por progresi është modest deri tani. Disa nga rekomandimet e Komisionit nga viti 2021 nuk u zbatuan plotësisht dhe mbeten të vlefshme, pasi nevojitet më shumë përparim”. Kështu e nis raportin për Shqipërinë Komisioni Evropian, në raportin e saj për vendin tonë, për vitin 2022, në lidhje me SIgurinë Ushqimore, Veterinarinë dhe Mbrojten e Bimëve, duke bëre dhe rekomandimet e nevojshme.

Shqipëria duhet të miratojë një politikë kombëtare të konsoliduar të sigurisë ushqimore dhe të harmonizojë ligjet përkatëse për kontrollet zyrtare, shëndetin e kafshëve dhe shëndetin e bimëve; të kompletojë personelin e Shërbimit Veterinar për ta bërë atë plotësisht funksional dhe në linjë me detyrat e funksionet e përcaktuara me rregulloret përkatëse; të vendosë një mbikëqyrje efektive kapaciteti për sëmundjet kryesore infektive të kafshëve, duke përfshirë tërbimin; të vazhdojë të zbatojë me efikasitet programin e vaksinimit të tërbimit që mbulon vitin 2023“, vijon raporti me rekomandimet e tij.

Çeshtja e sigurisë ushqimore mbetet ende shumë lart niveleve, për Komisionin Evropian, megjithë përpaqimet e vogla. Shqetësim duket se mbeten për KE rritja e kontrolleve, por edhe përmirësimi i cilësisë së inspektimeve, gjë që kërkon dhe trajnimin e stafeve.

“Për sigurinë ushqimore, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit ka kryer kontrolle të rregullta zyrtare në në përputhje me planin vjetor me bazë risku. Ka disa përparime në lidhje me përgatitjen e një metodologjie të përmirësuar të vlerësimitit të riskut. Por, Shqipëria duhet të rrisë kontrollet zyrtare, duke miratuar metodologjinë e përmirësuar dhe trajnimin e mjaftueshëm të shafit për zbatimin e inspektimeve vjetore sipas planit“.

Autoriteti Kombëtar ende nuk ka përmirësuar cilësinë e statistikave të inspektimit, jo duke e kufizuar atë në numrin e inspektimeve apo masave të marra për shkeljet. Menaxhimi i të dhënave duhet të përmirësohet për të rritur efikasitetin dhe për të zvogëluar barrën administrative për planifikim dhe raportimi mbi kontrollet zyrtare të bazuara në rrezik dhe sigurimin e transparencës së të dhënave kombëtare“, vijon më tej raporti.

Sipas progres-raportit për vitin 2022, AKVMB pa shënuar arritje në rekturim stafi, por reforma në sektorin veterinar duhet të përfundojë, duke plotësuar të gjitha vendet vakante dhe deri ngritja e kapaciteteve të nevojshme për mbikëqyrjen pasive dhe aktive, duke përfshirë dhe vlerësime të besueshme të prevalencës së sëmundjeve, analiza të plotë të të dhënave, si dhe planifikimin e zbatimin e sistemeve efektive për parandalimin dhe/ose çrrënjosjen e sëmundjeve.

Albania Report 2022Shqipëria duhet të sigurojë ngritjen e një strukture koherente në lidhje me kapitujt e BE-së, me një zinxhir të qartë komandimi, linjë komunikimi dhe raportimi.

Programet për monitorimin e brucelozës dhe tuberkulozit në tufat e gjedhëve me më shumë se 10 koka, antraksi, sëmundja e Dermatozës Nodulare kanë vazhduar. Gjatë vitit 2021 përfunduan fushatat e vaksinimit kundër tërbimit për periudhën 2020-2022, duke përfshirë më pas edhe monitorimin e vaksinimi”, thotë raporti, sipas të cilit, duket se kapacitetet financiare tashme vendi ynë duhet t’i sigurojë vet për këto vaksina dhe fushata, si një detyrim. “Shqipëria duhet të marrë vetë autorësinë e plotë të këtyre fushatave të vaksinimit dhe të kalojë duke përdorur mjetet e veta për fushata të tilla të ardhshme vaksinimi, në përputhje me detyrimet për harmonizim me acquis përkatëse të BE-së“, thekson Raporti i KE.

“Verifikimi dhe regjistrimi në shkallë vendi i numrit të kafshëve në Shqipëri ka vazhduar. Nga tetori 2021 janë zbatuar kontrollet zyrtare nga ana e Autoriteti Kombëtar i Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve, në tregjet dhe thertoret e kafshëve të gjalla, duke përmirësuar kështu raportimin e sëmundjeve të kafshëve dhe lëvizjen e kafshëve. Regjistri i kafshëve duhet të përfshijë më shumë informacion mbi kafshët e tjera, të tilla si derrat, kuajt, shpendët dhe kafshët e tjera si referuar në acquis të BE-së, për të siguruar që janë krijuar sisteme solide të gjurmueshmërisë për ushqimin me origjinë shtazore. Për sa i përket hedhjes në treg të ushqimeve, ushqimeve për kafshë dhe nënprodukteve shtazore, Plani Kombëtar i Monitorimit të Mbetjeve, duke përfshirë produktet mjekësore veterinare, mbetjet e pesticideve, metalet e rënda dhe mycotoksinat në kafshët e gjalla dhe produktet me origjinë shtazore është lançuar. Megjithatë, Shqipëria duhet t’a zbatojë plotësisht këtë plan, duke përdorur metodat e vërtetuara të shqyrtimit, për të siguruar besueshmërinë e rezultateve për speciet dhe mallrat përkatëse”, vijon Raporti.

Shqetesim i Komisionit Evropian vazhdon të mbeten edhe laboratorët në Shqipëri. Sipas tij, rrjeti i laboratorëve duhet të përmirësohet duke përfshirë menaxhimin, kapacitetet, akreditimin dhe vlefshmërinë e metodave brenda një kuadri të konsoliduar.

“Për sa i përket nënprodukteve me origjinë shtazore bazën ligjore nuk ka pasur progres. Për sa i përket rregullave të sigurisë ushqimore, Shqipëria ka vazhduar të përafrohet me acquis të BE-së për kriteret mikrobiologjike të produkteve ushqimore; kërkesat specifike të higjienës për mishin dhe nënproduktet; vendosjen e rregullave të detajuara në lidhje me standardin e tregut dhe tregtimin e vezëve; nivelim maksimal të mbetjeve të pesticideve në fruta, perime, fara të freskëta dhe/ose të përpunuara; në aditivët ushqimor…

Për sa i përket legjislacionit për ushqimin e kafshëve ose organizmat e modifikuar gjenetikisht, nuk ka përparim. Duhet miratuar legjislacioni për OMGJ”, thotë ndër të tjera raporti.

Qendra ALERT

Raporti i Komisionit Evropian nxin Shëndetin Publik me mangësi e probleme të shumta në shërbime. Konsumatori shqiptar ende i pambrojtur

Mbrojtja e konsumatorit në Shqipëri, vazhdon të jetë çështje shqetësuese për Komisionit Evropian, i cili në raportin e publikuar më 12 tetor për vendin tonë, vëren një sërë mangësish. Mbrojtja e Konsumatorit dhe Shëndeti Publik, të cilat i përkasin dhe Kapitullit 28, duket se ende lënë për të dëshiruar. Sipas raportit të publikuar nga KE, progresi është shumë i vogël në fushën e mbrojtjes së konsumatorit, ka mangësi të theksuara në Shëndetin Publik dhe ende nuk janë plotësuar as rekomandimet e lëna nga raporti i vitit 2021. Ndërkohë, ka pasur përmirësime në legjislacionin për sigurinë e produkteve apo edhe për marketingun të distancë të shërbimeve financiare.

Mbrojtja e konsumatorit

Komisioni për Mbrojtjen e Konsumatorit, duket se ka qenë më i “përkëdheluri” i raportit, përsa i takon masave që ka ndërmarrë për periudhën raportuese.

“Komisioni i Mbrojtjes së Konsumatorit u mblodh shtatë herë dhe mori pesë vendime në lidhje me reklamat mashtruese dhe praktikat e padrejta. Gjatë të njëjtës periudhë, KMK ka pranuar 65 ankesa (58 nga konsumatorë individualë, organizatat e konsumatorëve ose pushteti vendor, 7 nga bizneset). Janë zgjidhur 30 ankesa, 28 janë referuar në organet kompetente, ndërsa të tjerët janë në proces. Zbatimi i legjislacioni i miratuar në korrik 2021 plotëson bazën ligjore mbi Zgjidhjet Alternative të Mosmarrëveshjeve të konsumatorëve, duke vendosur kriteret e funksionimit të strukturave për këtë mënyrë zgjidhjeje”, thuhet në raport.

Megjithatë, sipas dokumentit të KE për Shqipërinë, legjislacioni kombëtar është pjesërisht i përafruar me ‘acquis‘ të BE-së për sigurinë e produkteve dhe kjo duket se përbën një shqetësim. “Për periudhën raportuese, Inspektorati Shtetëror i Mbikëqyrjes së Tregjeve (ISHMT) ka kryer më shumë se 1700 inspektime, duke kontrolluar më shumë se 7000 produkte, nga të cilat 441 janë gjetur në mospërputhje, duke sjellë 152 masa administrative (51 paralajmërime, 86 gjoba dhe 25 masa urgjente). Në total, 31 produkte të ndryshme (3 697 njësi), janë ndaluar të tregtohen.

Në lidhje me sigurinë e produkteve, është bërë përparim drejt përafrimit të pjesshëm me acquis të BE-së për marketingun në distancë të shërbimet financiare të konsumatorëve, me miratimin e legjislacionit zbatues në dhjetor 2021, projektuar për të përmirësuar rregullat për informacionin që duhet t’u jepet konsumatorëve nga tregtarët”, thotë raporti.

Shëndeti Publik

Nga mungesa e kapaciteteve, e buxhetit, e burimeve njerëzorë, kontrollit të barnave e produkteve të tjera, janë disa nga problematikat e evidentuara në raportin e Komisionit.

“Përgatitjet janë në një fazë të hershme në fushën e mbrojtjes së konsumatorëve dhe shëndetit. Në lidhje me rekomandimet e vitit të kaluar, kishte progres të kufizuar për miratimin e kornizës së re të politikave për shëndetësinë 2022-2030. Politika trajton jo vetëm gatishmërinë emergjente, por të gjitha aspektet e saj sistemin shëndetësor. Ende duhet bërë progres i rëndësishëm për zbatimin e “One Health”, qasjen dhe gatishmërinë shëndetësore për të gjitha rreziqet, për të forcuar kuadrin e politikave dhe për të siguruar në Shqipëri mbulim cilësor të kujdesit shëndetësor, problematikat e të cilit u evidentuan nga pandemia e COVID-19. Megjithatë, ka pasur disa përparime në zgjidhjen alternative të mosmarrëveshjeve të konsumatorëve”, thuhet në raport.

Në dokumentin e publikuar nga Komisioni Evropian për Shqipërinë, për vitin 2022, theksi është vënë kryesisht te Shëndeti Publik, për të cilin, sipas raportit, për 2 vjet rresht, mangësitë në shërbimet e ofruara duket se kanë shumë mangësi. Për këto arsye, KE i rekomandon Shqipërisë, “që të harmonizojë më tej legjislacionin e tij me ‘acquis’ të BE-së për substancat me origjinë njerëzore, në barnat për përdorim njerëzor dhe veterinar dhe për kontrollin e duhanit”. Më tej, Raporti rekomandon dhe “rritjen dhe alokimin e burimeve financiare e njerëzore në sektorin e shëndetësisë, konkretisht në kujdesin parësor shëndetësor”. “Përdorni mësimet e nxjerra nga pandemia COVID-19 për të forcuar gatishmërinë për emergjenca shëndetësore për të gjitha rreziqet, duke përfshirë kërcënimet nga sëmundjet ngjitëse dhe përgjigjet si në nivel qendror ashtu edhe në atë lokal dhe rrisni cilësinë e konsistencën e të dhënave”, vijon më tej raporti i KE me rekomandimet për autoritetet shqiptare.

Një tjetër problematikë e evidentuar për vite me radhe e për të cilën përseriten këshillat dhe karkesat, është aksesi i barabartë i të gjithë popullsisë në shërbimet shëndetësore.

“Garantoni akses të barabartë në shërbime shëndetësore cilësore për popullsinë vulnerabël, përfshirë pakicat rome dhe egjiptiane, të moshuarit, personat me probleme paraekzistuese të shëndetit mendor, me aftësi të kufizuara, popullsi rurale ose të largëta, veçanërisht për gratë dhe vajzat që u përkasin këtyre grupe, që shpesh i nënshtrohen formave të shumta të diskriminimit”, thekson raporti.

Për shëndetin publik, sipas raportit të KE, në prill u miratua një kornizë e re e politikave që mbulon periudhën 2021-2030 dhe dokumenti i veprimit 2020-2025 për kujdesin shëndetësor parësor është duke u zbatuar. Shpenzimet për shëndetësinë mbeten të ulëta në përgjithësi, me shpërndarje joproporcionale për shëndetin parësor kujdesin, veçanërisht shëndetin e nënës dhe fëmijës. Investime të mëtejshme nevojiten për të siguruar në mënyrë progresive mbulim shëndetësor, veçanërisht për të adresuar nevojat e grupeve në vështirësi për t’i arritur dhe më shumë të pafavorizuara. Shkalla e vdekshmërisë mbetet e lartë, veçanërisht neonatale, nën 5 vjeç dhe vdekshmëria te foshnjat (përkatësisht 8, 9 dhe 11 për 1000 lindje të gjalla). Cilësia e kujdesit neonatal është shqetësim i veçantë.

Institucionet e qeverisjes shëndetësore mbeten të paqarta dhe cilësia joadekuate e shërbimit parësore të kujdesit shëndetësor janë një pengesë kryesore. Ndër rastet e raportuara në vitin 2021 nga Kontrolli i Lartë i Shetit në Prokurori, një rast ka të bëjë me një ish-ministër të Shëndetësisë.

Mungesa e shërbimeve për gratë e pakicave rome dhe egjiptiane, për abordin, si dhe për sistemet elektronike për shëndetin, janë të evidentuara ende si mjaft shtetëruese për Komisionit Evropian. Problematikat e raportuara për shëndetësinë dhe Shëndetin Publik, janë ndër më të theksuarat nga KE.

“Kujdesi për abortin është i garantuar me ligj, por gratë nga grupet e margjinizuara, veçanërisht romët dhe egjiptianët, përballen me pengesa për ta marrë atë. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale dhe Agjencia Kombëtare e Shoqeërisë së Informacionit (AKSHI) janë përgjegjëse për e-shëndetin. Ministria e Shëndetësisë zbaton dhe operon një sistem elektronik për mbledhjen dhe raportimin e informacioneve shëndetësor të të dhënave, mjekësore bazuar në Treguesit Evropiane kryesorë të shëndetit (ECHI), por sistemi ende nuk është funksional.

Legjislacioni i Shqipërisë për gjakun, indet, qelizat dhe organet nuk është plotësisht në përputhje me legjislacionin përkatës acquis e BE-së dhe nuk ka asnjë sistem për të raportuar alarmet, reagimet serioze negative apo ngjarjet.

Për kontrollin e duhanit, ligji për mbrojtjen e shëndetit publik nga produktet e duhanit, i projektuar për t’u përafruar me acquis të BE-së, është duke u zbatuar, por Shqipëria ka ende nevojë të aderojnë në Protokollin e Konventës Kuadër të Organizatës Botërore të Shëndetësisë për Eliminimin e Ttregtimit të Paligjshëm tëi produkteve të duhanit dhe përafrimi i mëtejshëm të legjislacionit me acquis të BE-së.

Në fushën e kërcënimeve serioze shëndetësore ndërkufitare, duke përfshirë sëmundjet ngjitëse, COVID-19 ka evidentuar mangësi të konsiderueshme. Baza ligjore për sëmundjet ngjitëse, parandalimi dhe kontrolli është projektuar të jetë në përputhje me acquis të BE-së, por zbatimi i legjislacionit ende nuk është miratuar.

Shqipëria ka një plan veprimi për rezistencën antimikrobike (AMR). Megjithëse Shqipëria forcoi sistemin e saj kombëtar të alarmit, reagimit dhe mbikëqyrjet për sëmundjet ngjitëse gjatë pandemisë COVID-19, nuk pati asnjë asnjë plan kombëtar për zbatim.

Ofrimi i shërbimeve shëndetësore për nënat dhe fëmijët u ndikuan negativisht për shkak të mungesës së përkohshme të personelit shëndetësor. Pandemia theksoi dobësitë në fushën e menaxhimit të emergjencave shëndetësore dhe gatishmërinë, veçanërisht në parandalimin dhe kontrollin e infeksioneve dhe të dhënave epidemiologjike.

Shqipëria duhet të investojë në kërkimin dhe monitorimin epidemiologjik për të përfituar mësimet e ndjerra nga pandemia e COVID-19, përsa i përket qëndrueshmërisë dhe koordinimit të sistemit shëndetësor dhe në trajnimin e stafeve.

Legjislacioni shqiptar për të drejtat e pacientëve në kujdesin shëndetësor ndërkufitar ende nuk është përafruar me acquis të BE-së, ndërsa legjislacioni për barnat për përdorim njerëzor dhe veterinar është pjesërisht i përafruar. Nuk ka pasur progres të rëndësishëm me standardet në sektorin farmaceutik. Ende nuk ka legjislacion specifik për të adresuar rrezikun e ilaçeve të falsifikuara në furnizim, megjithëse ekzistojnë disa dispozita. Nevojiten përpjekje shtesë për të mbrojtur publikun nga falsifikimi i produkte mjekësore dhe bashkëpunim ndërkufitar për akses të qëndrueshëm në barna dhe përdorimin e duhur të tyre.

Shqipëria duhet të rrisë investimet dhe ngritjen e kapaciteteve në këtë sektor. Për masat parandaluese, ekziston një plan kombëtar për kontrollin e kancerit. Strukturat e përshtatshme për shërbimet e depistimit të kancerit ekzistojnë, por ende nuk është krijuar një regjistër i kancerit. Ekziston një program i depistimit të kancerit të gjirit, i cili përfshin ekzaminime sistematike për gratë 50-60 vjeçare, së bashku me ekzaminimet klinike falas të gjirit. Ekziston një plan kombëtar për depistimi i kancerit të qafës së mitrës, por çështjet e integrimit të shërbimit të kujdesit shëndetësor kufizojnë efektivitetin e tij.

Megjithëse, COVID-19 ndikoi rëndë në parandalimin dhe kontrollin e sëmundjeve jo të transmetueshme janë siguruar shërbimet thelbësore të trajtimit.

Për ushqimin dhe aktivitetin fizik, kequshqyerja është një çështje kritike, veçanërisht për fëmijët dhe gratë shtatzëna. Shqipëria duhet të hartojë një plan të ushqyerjes dhe të ndërgjegjësojë shkollat ​​dhe komunitetin përqendrohet në rreziqet e kequshqyerjes.

Nevojiten përpjekje të mëtejshme për t’u përmirësuar akses në shërbime shëndetësore për grupe të tjera, duke përfshirë gratë, njerëzit me aftësi të kufizuara dhe popullsinë në zonat rurale apo të largëta dhe për shëndetin mendor të fëmijëve.

Qendra ALERT

Për produkte të sigurta, BE-ja ka nevojë për më shumë se alarme të shpejta

Nga gjerdanët që mund të shkaktojnë alergji, te krevate marinari ku fëmijët mund të ngecin kokën: Sistemi i paralajmërimit të shpejtë i BE-së për produktet joushqimore, i quajtur ‘Safety Gate’, përpilon njoftime për të gjitha llojet e produkteve të rrezikshme në mënyrë që shtetet anëtare të jenë të vetëdijshme për kërcënimet më urgjente të sigurisë. Ky blog është pjesë e serisë sonë të përvjetorit të 60-të, duke lidhur gjashtë dekadat e ekzistencës së BEUC me shqetësimet aktuale.

Europa njofton: Si filluan alarmet e sigurisë në mbarë BE-në
Në korrik 1978, media raportoi se katër të moshuar në Mbretërinë e Bashkuar ishin prekur nga botulizmi nga një kanaçe e përbashkët me salmon. Disa nga shoqata e konsumatorëve në Mbretërinë e Bashkuar kontaktuan anëtarët e BEUC në vende të tjera për të kontrolluar nëse autoritetet e tyre shëndetësore ishin informuar. Ata nuk kishin informacion. BEUC më pas krijoi menjëherë sistemin e vet të alarmit të ndërsjellë midis anëtarëve dhe bëri fushatë për ngritjen e një sistemi alarmi në mbarë Evropën, siç e shpjegojmë në retrospektivën tonë të 60-vjetorit. Imagjinoni sa kohë duhet merrte kjo: makinat e faksit do ta bënin punën që nga vitet 1980, duke e bërë komunikimin ndoshta mjaft të rëndë në vitet e para.

Sinjalizime të shpejta sot: më shumë shkëmbim informacioni, por me kufizime
Sot, BE ka dy sisteme njoftimi për mbikëqyrjen dhe zbatimin e tregut: një për mallrat jo ushqimore (Safety Gate), një për ushqimin dhe ushqimin për kafshë (RASFF). Në këtë blog do të flasim për Safety Gate, e cila është një bazë të dhënash në internet që përshpejton shkëmbimin e informacionit në krahasim me kohët e vjetra të faksit. Kjo bazë të dhënash ka një intranet, ku Shtetet Anëtare mund të shkëmbejnë fotografi, raporte laboratorike dhe informacione të tjera të ndjeshme, me dyer të mbyllura. Një pjesë e aksesueshme për publikun i lejon konsumatorët të hulumtojnë informacione rreth produkteve të rrezikshme, të lexojnë raporte javore, të shohin statistikat vjetore dhe më shumë. Ajo që mungon megjithatë, është se askush nuk e di se sa produkte të vetme joushqimore janë të lidhura me mbi 2000 njoftime në vit. BEUC dyshon se Safety Gate portretizon vetëm majën e ajsbergut, pasi shumë produkte të rrezikshme mund të fluturojnë nën radarin e autoriteteve. Ekziston gjithashtu paqartësi rreth vazhdimit të njoftimeve, si p.sh. niveli i gjobave që aplikojnë Shtetet Anëtare, ose nëse operatorët ekonomikë zbatojnë me sukses masat korrigjuese.

I aftë për të ardhmen? Nga përpilimi te zvarritja
Një sfidë aktuale për autoritetet e zbatimit është rritja e pakove të vogla të vetme të dërguara drejtpërdrejt te konsumatorët nga jashtë BE-së, duke i bërë kontrollet edhe më të rënda. Shpresojmë që uebi i BE-së i lançuar së fundi do t’i bëjë gjërat më të lehta. Ky mjet i inteligjencës artificiale mund të kërkojë automatikisht në tregje për produkte që janë njoftuar tashmë në Safety Gate dhe t’i raportojë ato autoriteteve të Shteteve Anëtare. Për t’u siguruar që Shtetet Anëtare mund të bashkojnë forcat në mënyrë efikase, të reagojnë dhe të heqin produktet e rrezikshme nga tregu, Porta e Sigurisë do të ketë një përmirësim. Por, asnjë risi novatore nuk parashikohet në rishikimin e vazhdueshëm të “Rregullores së Përgjithshme të Sigurisë së Produkteve”, legjislacioni kryesor i BE-së në këtë drejtim. Duke e thënë gjithë këtë, Safety Gate është vetëm një mjet mbështetës dhe mund të plotësojë vetëm rregullat dhe zbatimin. Dhe pikërisht këtu diçka mungon.

Porta e Sigurisë duhet të përputhet me legjislacionin efektiv që zbatohet
Ajo që është me të vërtetë shqetësuese, është vullneti politik i munguar për të trajtuar shkakun rrënjësor të produkteve të rrezikshme që shiten në tregjet online, të cilat grupet e konsumatorëve i tregojnë çdo vit. Tregjet duhet urgjentisht të mbajnë përgjegjësi për sigurinë e produkteve nga shitësit te palët e treta, nëse askush tjetër në BE nuk mund të bëhet përgjegjës. Tregjet online po bëjnë të ardhura të mëdha ndërsa shesin mallra të paligjshme dhe të rrezikshme dhe duken të paaftë për të kontrolluar edhe gjërat më të dukshme, si armët, ose për të garantuar sigurinë e foshnjave. Ekziston një mungesë skandaloze e kontrollit mbi atë që del në shitje. Edhe nëse konsumatorët njoftojnë produktet e rrezikshme, tregjet online nuk shqetësohen për t’i hequr ato. Ka edhe më shumë shembuj. Grupi britanik i konsumatorëve ngritën një dyqan të rremë në internet brenda pak minutash, por kur donin ta mbyllnin, u deshën muaj për të marrë një reagim nga tregu online ku ishte ngritur dyqani. Gjithashtu, gazetarët holandezë demonstruan, se lodrat toksike mund të shiten në internet edhe nëse shitësi dështon të vetëdeklarojë pajtueshmërinë ligjore gjatë procesit të regjistrimit. Duket se është bërë pak për komentet e rreme që mashtrojnë konsumatorët në lidhje me sigurinë dhe cilësinë e produktit, ose të njëjtat produkte që shfaqen vazhdimisht, siç janë alarmet në defekte apo edhe dhe detektorët e CO2.

Dhe BE-ja duhet gjithashtu të rivlerësojë iniciativat më të gjera të politikave
Përtej përgjegjësisë në treg, BE-ja duhet gjithashtu të mendojë sërish për rolin e politikave të tjera të sigurisë së produkteve. Për shembull, është joreale të mendohet se bashkëpunimi vullnetar midis rregullatorëve dhe tregjeve në internet (i quajtur “Premtimi i sigurisë”) do të sjellë ndonjë zgjidhje. Në vend të kësaj, BE-ja duhet të ndjekë veprime të tjera. Për shembull, një sistem modern i gjurmueshmërisë mund të zbatohet ad-hoc për produktet me rrezik përgjatë zinxhirit të furnizimit. Kjo mund t’a bëjë Safety Gate më me ndikim, sepse produktet mund të identifikohen dhe hiqen më lehtë. Dënimet duhet të shtohen edhe ndaj bizneseve që shkelin legjislacionin e sigurisë. Këto dënime, të tilla si gjobat, duhet të jenë transparente dhe të mos mbrohen nga autoritetet si sekret biznesi. Për më tepër, BE-ja nuk ka arritur të krijojë një bazë të dhënash pan-evropiane të aksidenteve dhe lëndimeve, një tjetër plotësues i rëndësishëm për Safety Gate. Ndërsa grupet e konsumatorëve kanë mbrojtur një sistem të tillë, për të parandaluar që të ndodhin më shumë lëndime, aktualisht parashikohet që vetëm disa detyrime të reja raportimi t’i shtohen Safety Gate. BEUC ka punuar shumë për sigurinë e produktit gjatë ekzistencës së tij: ne kemi 60 vjet që punojmë dhe 60 vjet të fortë. Ne do të vazhdojmë t’u japim të dhëna autoriteteve të BE-së dhe do t’u bëjmë thirrje atyre që të plotësojnë Safety Gate me legjislacionin dhe politikat me ndikim të vërtetë të sigurisë së produkteve. Në epokën e komunikimit të menjëhershëm, le të shpresojmë që të shkojë më shpejt se makinat e faksit.
Burimi: Beuc.eu
Qendra Alert – DedikuarKonsumatorit