Menu

Bakteret dhe viruset, shkak i helmimit të ushqimit

Bakteret dhe viruset janë shkaktari më i zakonshëm i helmimit nga ushqimi. Simptomat dhe ashpërsia e helmimit me ushqim ndryshojnë, në varësi të baktereve ose viruseve që kanë kontaminuar ushqimin. Për të parandaluar sëmundjen, ndiqni gjithmonë hapat e sigurisë ushqimore: Pastroni, ndani, gatuajeni dhe ftohni. Këshilla të tjera parandaluese për baktere dhe viruse specifike janë përfshirë më poshtë. Bakteret dhe viruset që shkaktojnë shumicën e sëmundjeve, shtrimeve në spital ose vdekjeve në Shtetet e Bashkuara përshkruhen më poshtë dhe përfshijnë: Kampilobakter Clostridium perfringens E. coli Listeria Norovirus

Baktere dhe viruse të tjera të rëndësishme që shkaktojnë sëmundje të shkaktuara nga ushqimi përfshijnë: Bacillus cereus Botulizmi Hepatiti A Shigella Staphylococcus aureus (Helmimi nga Staphylococcal [Staph] nga ushqimi) Speciet Vibrio që shkaktojnë vibriozë.

(FoodSafetyNews)

Qendra Alert/Alert.al

Related Posts