Menu

Blog

Pse është e ndaluar të ushqehemi me peshk dhe djathë?

Kur një kuzhinieri italian, një klient anglez, i kërkoi ti gatuante sëbashku peshk me djathë, kuzhinieri refuzoi në mënyrë kategorike. Kjo si pasojë e traditës qindra vjeçare ku në disa zona të Italisë (por edhe të Shqipërisë) është traditë që të mos serviren sëbashku peshku me djathë. Ashtu siç ka dhe shumë kufizime të tjera si për shembull ndalimi i djathit me kërpudha apo djathit me dardhë. Kjo vinte si pasojë e një kundërshtie midis produkteve të bulmetit nga njëra anë si dhe produkteve të peshkut nga ana tjetër.

Sipas ekspertëve nuk kishte baza dietologjike por vinte si pasojë e mospërzierjes së produkteve të blegtorëve dhe të peshkatarëve dhe kishte lidhje të drejtpërdrejtë me praktikat e së shkuarës. Ata kishin gjithashtu metoda shumë të ndryshme të marrjes dhe të konservimit të ushqimit.

Kjo lloj kundërshtie nuk është vetëm shqiptare apo italiane, por është e përhapur gjithashtu në Izrael, ku vetë Jezu Krishti në mrekullitë dhe parabolat e tij bën dallimin midis blegtorëve dhe peshkatarëve. Po ashtu, djathërat zakonisht prodhohen në territore shumë larg detit dhe si peshkatarët dhe blegtorët nuk donin që ti ngatërronin prodhimet e tyre me njëri – tjetrin, edhe sepse prezenca e peshqëve mund të prishte prodhimin dhe konservimin e djathit.

Edhe hebrenjtë zakonisht nuk ushqehen njëkohësisht me mish dhe qumësht, dhe po ashtu të krishterët edhe për shkak ndoshta të të bërit ekonomi apo për të kursyer nuk bashkojnë bashkë djathin dhe peshkun. Prej këtej merr shkak dhe tradita e disa kuzhinave të njohura në rajonin e Mesdheut që të mos bashkojnë bashkë peshkun dhe djathin dhe nuk ka lindur një traditë apo një shije e tillë gastronomike.

Burimi: Il fatto alimentare

Qendra Alert

alert.al

A janë ushqimet ‘bio’ më të mira sesa ushqimet e zakonshme?

Termi “organik” është më i popullarizuar në SHBA dhe termi “BIO” është ndoshta  më i njohur për europianët. Etiketa “organike” është e rregulluar ligjërisht dhe duhet të plotësohen kushtet për të marrë këtë term. Në SHBA, kjo do të thotë që të lashtat rriten pa prezencën e OMGJ-ve, pa prezencën e pesticideve sintetike ose plehrave të bazuara në naftën ose mbetjet e ujërave të zeza. Në rastin e kafshëve që mbahen për mish dhe produktet e tyre, bujqësia organike duhet të përmbajë ushqim organik dhe të lejojë kafshët të lëvizin jashtë. Përveç kësaj, atyre nuk duhet t’u jepen hormone të rritjes, antibiotikë dhe nënprodukte shtazore.

Fermerët nuk mund t’i etiketojnë në mënyrë arbitrare produktet e tyre “organike” vetëm sepse kujdesen për të korrat dhe kafshët me dashuri. Në Shtetet e Bashkuara, nëse një produkt ushqimor ose pije etiketohet si “organik”, kjo do të thotë që produkti është rritur, prodhuar, inspektuar dhe certifikuar të jetë në përputhje me standardet organike të Programit Kombëtar Organik (NOP), një program i Departamentit Amerikan të Bujqësisë (USDA). Produktet duhet të plotësojnë standardet e këtij programi, të cilat përfshijnë pesticidet, plehrat, bioinxhinierinë dhe rrezatimin, antibiotikët dhe hormonet e rritjes, si dhe praktikat e qëndrueshme. Ekzistojnë tre nivele të produkteve organike në Shtetet e Bashkuara:

 • 100% Organike: 100% e përbërësve janë organikë, përpunimi është 100% organik.
 • Organike: 95% ose më shumë e përbërësve janë organikë, disa aditivë bapo shtesa kimike të miratuar nga autoritetet mund të përdoren në përpunim.
 • Përgatitur pjesërisht me disa përbërës organikë: Disa përbërës janë organikë. Kjo deklaratë etikete nuk është një deklaratë standarde e etiketimit të autoriteteve dhe nuk mund të përdoret jashtë Panelit të Përbërësve në etiketë. Sidoqoftë, mund të bëhet nëse një agjent certifikues i miratuar nga USDA ka verifikuar pretendimin se disa përbërës janë organikë.

Në të vertetë, autoritetet nuk japin “vulën” organike për asgjë, dhe nuk është e mjaftueshme që të mos përdorni pleh sintetik për perime, ose që lopët të mbahen “jashtë” në ajër të pastër. Rregulloret gjithashtu mbulojnë kontrollin e dëmtuesve dhe barërave të këqija ose cilësinë e tokës. Sa i përket tokës, nuk mund ta konsideroni atë “të virgjër” nga dita në ditë dhe ta shpallni atë të përshtatshme për kulturat organike. Duhet të merrni një vulë vetëm nëse substancat e ndaluara nuk janë përdorur në tokë 3 vjet para grumbullimit. Në rastin e mishit organik, kushtet e jetesës së kafshës duhet të përshtaten me sjelljen e tyre natyrore. ‘Viçi organik’ është nga gjedhët që kanë pasur mundësinë të kullosin në kullota dhe t’i ushqejnë ato me ushqime organike pa hormone dhe antibiotikë.

Ushqimi organik në BE

Ashtu si në SHBA-të, Bashkimi Evropian ka rregulla dhe etiketa për ushqimin organik. Sipas përcaktimit zyrtar të BE -së, prodhimi organik nënkupton një sistem të qëndrueshëm bujqësor që respekton mjedisin dhe mirëqenien e kafshëve, por gjithashtu përfshin të gjitha fazat e tjera të zinxhirit të furnizimit me ushqim.

Standardet e ushqimit organik nuk kanë të bëjnë vetëm me perimet, frutat ose kafshët dhe produktet e tyre. Rregulla specifike zbatohen gjithashtu për maja, akuakulturë dhe verë. Në fakt, rregullorja mbulon edhe vjeljen e bimëve të egra, me kusht që të respektohen kushtet natyrore. Vetëm kafshët e egra dhe peshkimi nuk përfshihen në prodhimin organik. Kjo do të thotë që ju mund të keni verë organike, krap organik ose maja organike, por “kafshët” nga pyjet nuk mund të përfshihen në këtë klasifikim.

Ka shumë rregulla dhe kushte që kërkon BE për ushqimin organik, dhe mund të përmendim për shembull:

 • ndalimi i organizmave të modifikuar gjenetikisht (OMGJ);
 • ndalimi i plehrave minerale të azotit;
 • blegtori në ajër të pastër;
 • kufizime të rrepta në përdorimin e antibiotikëve te kafshët;
 • kufizimi i plehrave, pesticideve dhe herbicideve;
 • parandalimi i riprodhimit të tepërt të kafshëve;
 • përdorimi i ushqimit organik.

Një logo uniforme vlen edhe për të gjitha produktet ushqimore organike të paketuara që janë prodhuar në territorin e vendeve të BE -së dhe plotësojnë standardet përkatëse. Mund ta keni vënë re, tregon një gjethe yjesh në një sfond të gjelbër. Ky etiketim është i detyrueshëm për të gjitha ushqimet organike në BE nga 1.7.2012. Logoja u prezantua më 1 korrik 2010, por duhet pak kohë për të kaluar në një lloj të ri të shënimit dhe nuk është e mundur ta ndryshoni atë nga dita në ditë. Për të shmangur humbjen e paketimit të krijuar tashmë pa etiketim, është vendosur një periudhë 2-vjeçare në mënyrë që të përshtatet me ndryshimin.

A është “bio” dhe “organike” e njëjtë?

Mund të keni vënë re se në BE, ushqimi organik shpesh quhet “bio” në vend të “organik”. Nuk është gjë e keqe të shpjegosh nëse është cilësia e saktë ekuivalente apo e vlerësuar ndryshe e ushqimit. Prodhimi organik është i njohur tashmë në BE ose SHBA, në thjeshtësi mund të themi se është një prodhim miqësor në lidhje me natyrën, kafshët dhe njeriun. Shprehjet si “bio”, “organike” ose “eko” janë përcaktime për produktet organike. E vërteta është se etiketa ndryshon sipas vendit në të cilin jetoni. Vendet që flasin anglisht përdorin termin “organik”, ndërsa në vendet që përdorin degët gjermane ose latine të gjuhëve, mbizotëron varianti “bio / biologjik”. SHBA ka certifikatat dhe produktet e saj në BE, të cilat gjithashtu duhet të jenë në përputhje me Rregulloren e BE -së për Bujqësinë Organike.

Ushqimi organik kohët e fundit është bërë popullor, dhe përdorimi i kimikateve të ndryshme në mbarështim ose kultivim ka filluar që të fajësohet për një sërë sëmundjesh tek njerëzit.  Shumë të moshuar që jetojnë në fshatra do t’ju thonë se të gjithë ushqimet e tyre janë organike, sepse nuk përdorin aq shumë kimikate. Nuk dihet nëse kjo gjë mund të quhet si diçka e vërtetë, sepse plehrat kimike dhe pesticidet janë përdorur prej vitesh jo vetëm nga prodhuesit e mëdhenj, por edhe nga fermerët që e vegjël. Sipas ekspertëve, të gjitha ushqimet ishin organike para zhvillimit të plehrave azotikë në fillim të shekullit të 20 -të. Në Gjermani, bujqësia organike u prezantua që në vitet 1920, dhe sigurisht në vende të tjera shumë para vitit 2000. Rregullimi zyrtar i prodhimit “organik” në BE filloi në 1991 dhe në 1999 rregullat u shtrinë në prodhimin e kafshëve. Paraardhësit tanë e konsideruan të zakonshme fekondimin e fushave me “burime biologjike” dhe lopët ose pulat kishin më shumë hapësirë. Për shembull, është e mundur që shumë fermerë të moshuar që refuzojnë substancat sintetike në prodhim të jenë “prodhues-bio” pa e ditur fare këtë gjë.

Ushqimet organike kanë shumë përfitime, dhe përveç atyre të përmendura, do të gjeni të tjera, por këto i konsideruam si vendimtare. Sidoqoftë, përveç përfitimeve, gjithashtu është e rëndësishme të prezantojmë disavantazhet:

 • Ushqimi organik është më i shtrenjtë – prodhimi i produkteve organike kërkon ndjekjen e disa udhëzimeve, që logjikisht do të thotë se mund të rrisin kostot e prodhimit. Fermerët mund të përdorin një sërë praktikash standarte që përmirësojnë prodhimin dhe kostot. Këto përfshijnë herbicide të ndryshme ose pesticide që nuk lejohen nga prodhuesit organikë.
 • Përmbajtja e njëjtë e lëndëve ushqyese – ndër përparësitë që përmenden për produktet organike është fakti që mund të kenë një përmbajtje më të mirë të lëndëve ushqyese, por disa studime kanë konfirmuar se kjo mund të mos jetë e vërtetë. Nga këndvështrimi ynë, duket se dallimet ndodhin vetëm në raste të caktuara. Prandaj është e drejtë të përmendim të dy anët e pikëpamjes.
 • Prishet më shpejt – qëllimi i lëndëve kimike ruajtëse është të sigurojë freskinë e produkteve për një periudhë më të gjatë kohore. Meqenëse konservuesit nuk lejohen në rastin e produkteve organike, mos u habitni që frutat nga tregu “organik” do të prishen më shpejt.

Mund të thoni që produktet organike janë të shtrenjta dhe përbëjnë vetëm një pjesë shumë të vogël të tregut. E vërteta është se ky treg po rritet vazhdimisht. Shitjet e produkteve organike u rritën me 47.7% midis 2012 dhe 2016 dhe në vitin 2016 arritën në 30.7 miliardë euro. Pyes veten se cili vend konsumon ushqimin më organik? Statistikat e shitjeve me pakicë për vitin 2016 tregojnë sa vijon:

SHBA – 38.9 miliardë dollarë

BE – 30.7 miliardë

Gjermania – 9.5 miliardë dollarë

Kina – 5.9 miliardë

Burimi:

https://gymbeam.com/blog/are-organic-and-bio-foods-really-better-than-regular-foods/

Qendra Alert

alert.al 

Pulat greke me rezistencën më të lartë ndaj antibiotikëve në vendet e BE

Autoriteti Europian për Sigurinë Ushqimore (EFSA) ka publikuar raportin për rezistencën ndaj antibiotikëve të shpendëve, studim i cili ka përfshirë 66 vende të ndryshme të botës në tre kontinente (Azi, Afrikë dhe Evropë). Në shkallë botërore, vendet aziatike janë ato që kanë rezistencën më të lartë ndaj antibiotikëve, ndërsa përsa i përket vendeve të Bashkimit Europian, ndonëse ato kanë në përgjithësi një rezistencë të ulët, Greqia është ajo që e ka rezistencën më të lartë të antibiotikëve te pulat. Mendohet se kjo vjen si pasojë e përdorimit të ekzagjeruar të antibiotikëve nëpër pulari.

Ndër bakteret më rezistente ndaj antibiotikëve kanë rezultuar: E.Coli, Enterococcus faecalis dhe E.cecorum.

Një përjashtim ishte sistemi francez i vëzhgimit Resapath (2020) që raportonte të dhëna për shpendët e pularive të grupuar në pula të bardha dhe të kuqe. Ky raport francez tregoi se proporcionet e rezistencës për E.coli ishin të ngjashme në dy sistemet e prodhimit, por pak më të larta tek pulat e bardha. Dallimet më të theksuara ishin për tetraciklinën (44% për pulat e badha  kundrejt 29% për pulat e kuqe) dhe sulfonamide-trimethoprim (25% për pulat e bardha kundrejt 10% për pulat e kuqe).

Një përjashtim tjetër ishte Gjermania dhe sistemi i tyre i mbikqyrjes Germ-Vet (2020) duke raportuar të njëjtën tendencë të përgjithshme të niveleve më të larta të rezistencës në E.coli tek pulat e bardha. Dallimet më të theksuara u vunë re për ampicilinën (30.6% për pulat e bardha kundrejt 14.8% për pulat e kuqe) dhe tetraciklinë (27.6% për pulat e bardha kundrejt 13.5% për pulat e kuqe).

Një mënyrë tjetër për të analizuar të dhënat është vlerësimi i tendencave gjeografike. Gjatë vlerësimit të të dhënave nga kontinentet më të përfaqësuara në grupin e të dhënave (Azi, Afrikë dhe Evropë), tendenca është e njëjtë për pothuajse të gjithë antibiotikët; me Azinë që kanë përqindjet mesatare më të larta të rezistencës të ndjekur nga Afrika dhe Evropa. Përjashtimet e vetme janë për tetraciklinat dhe spektinomicinën për të cilat proporcionet mesatare të rezistencës ishin më të larta në Afrikë sesa në Azi.

Duke studiuar nga afër antibiotikun enrofloxacin, ilaçi i vetëm për të cilin ekziston një disekuilibër specifik për shpendët, vendet e BE-së dallohen për nivelet më të ulëta të rezistencës mesatare. Nga viti 2005 ky antibiotik është ndaluar që të përdoret në pulari, por përqindja e tij e lartë në Europë (rezistenca 58.7%) u raportua tek pulat e bardha në Greqi (Koutsianos et al., 2020). Autorët nuk paraqesin asnjë shpjegim specifik për këtë gjetje, përveçse nivelet e përgjithshme të larta të rezistencës së studimit për disa ilaçe dukej se pasqyronin një konsum relativisht të lartë të antibiotikëve në Greqi në krahasim me vende të tjera europiane.

Enrofloxacin është një ilaç modern antibakterial me origjinë europiane për injeksionin nën lëkurë ose gëlltitjen me gojë nga kafshët e sëmura. Në përbërjen e saj antimikrobike “Enrofloxacin” ka atome fluori, por ky ilaç është ndaluar që të përdoret në pulari duket filluar që nga viti 2005 për shkak të rezistencës së lartë që shkakton tek kampilo-bakteret.

Burimi: EFSA Animals 

Qendra Alert

alert.al

Efektet anësore të mbajtjes së maskave në shkollë

Guvernatori i Floridës, Ron deSantis, është një nga të paktën qeveritarë sot në botë që është kundër vendosjes së maskave në shkollë. Ai i ka bazuar argumentat e tij në besimin që prindërit janë ata që vendosin se çfarë është më e mirë për fëmijën. Gjithashtu deSantis ka shumë dyshime në lidhje me uljen e kurbës së Covid nga përdorimi i maskave. Po ashtu ai ka cituar dhe efektet negative të mbajtjes së maskave në shkollë: ‘ka efekte anësore shumë negative nga mbajtja e masked gjatë tetë orëve në ditë nga fëmijët, duke u bazuar në argumenta që kanë të bëjnë me zhvillimin e fëmijës, anës emocionale të tij, anës akademike si dhe nga pikëpamja mjekësore. Por shumë pak studime janë bërë për këtë gjë.

Sipas një studimi të bërë nga Universiteti Johns Hopkins ‘përdorimi i maskave mund të rrisë nivelet e dioksidit të karbonit në gjak’ dhe ‘mund të zhvillohen një sërë bakteresh patogjene nëse ka lagështirë dhe nëse maskat përdoren për një kohë të gjatë’. Studiues të tjerë kanë paralajmëruar për efektet negative përsa i përket komunikimit verbal dhe jo verbal. Madje ka edhe psikologë që pretendojnë që ‘vënia e maskës së fëmijëve përbën një abuzim psikologjik me to’.

Për studiuesit shkencorë është e provuar tashmë që vendosja e maskës te fëmijët mund të përbëjë një rrezik më të madh sesa vetë Covid-i. Por disa efekte anësore në lidhje me frymëmarrjen apo pengimin e frymëmarrjes nuk kanë baza shkencore dhe nuk mbështeten nga studiuesit. Ndërkohë që mbështeten argumentat që maska mund të shërbejë si një pengesë për socializimin në klasë.

Burimi: Yahoo Life

Qendra Alert

alert.al

Ruajini fëmijët nga ftalatet, të cilat gjenden në shumë pajisje shkollore

Muaji shtator njihet edhe si muaji i fillimit të shkollës, dhe pjesa më e bukur e fillimit të saj janë parapërgatitjet dhe blerjet e materialeve mësimore. Një nga pjesët më të rëndësishme, si për djemtë ashtu dhe për vajzat, është blerja e kuletës e cila mban lapsat apo stilolapsat që do të përdoren gjatë mësimit.

Autoritetet europiane kanë publikuar së fundmi informacione për rrezikun që paraqesin kuletat apo portofolat plastikë të prodhuar në Kinë për shëndetin e fëmijëve. Këto lloj produktesh janë gjerësisht të përhapur dhe në Shqipëri.

Bëhet fjalë për një këllëf shkolle me zinxhir, pa ndarës brenda dhe me ngjyrë të rozë më shkëlqim, por autoritetet njoftojnë që mund të ketë ngjyra të ndryshme. Zakonisht përdoret nga nxënësit e shkollës fillore si dhe adoleshentët.

Vetëm kjo pajisje e shkollës përmban disa elementë kimikë të tillë si di (2-etilheksil) ftalete (DEHP), vlera e matur e të cilit është deri në 7.8% të peshës. Ftalatet mund të dëmtojnë rëndë shëndetin e fëmijëve tuaj, duke ju shkaktuar dëmtim të organeve të riprodhimit.

Ftalatet janë kimikate të zakonshme, të cilat përdoren për ti bërë objektet plastike më të buta dhe më elastike. Ata gjenden në shumë produkte si ato kozmetike, të kujdesit për fëmijët e vegjël, materialet e ndërtimit, makina, materiale pastrimi dhe ato shkollore. Ftalatet përthithen nga lëkura dhe hyjnë në organizëm përmes frymëmarrjes. Ato njihen si lëndë që çrregullojnë veprimin e hormoneve të trupit.

Në mënyrë që të shmangni rrezikun e ftaleteve, të cilat gjenden kryesisht tek pajisjet plastike, zgjidhni kuleta të përbëra nga materiale të tjera të tilla si copë apo poliestër.

Burimi: Safety Gate

Qendra Alert

Alert.al

Tërhiqen nga tregu europian konservat e specave të kuq të mbushur

Për shkak të prezencës së alergjenëve, përkatësisht të sojës dhe të selinos, konservat e specave të kuq të prodhuara në Maqedoninë e Veriut janë tërhequr nga tregu. Por në fakt, njoftimi është bërë nga autoritetet italiane të kontrollit të sigurisë ushqimore për shkak se janë prodhuar nga një markë italiane. Bëhet fjalë për markën Le Conserve Toscane, dhe produktin speca të kuq pikantë të mbushur me ton dhe kaperi. Kodi i produktit 314 ML.

Sipas njoftimit të autoriteteve italiane, të publikuar edhe në faqen e Komisionit Europian për alertet ushqimore, këto konserva përmbanin alergjentë të padeklaruar, të cilat kanë qenë të pranishme pas analizimit të këtij produkti. Një gjë e tillë ka rezultuar pas një kontrolli zyrtar nga autoritetet italiane në treg, të cilat kanë nxjerrë edhe përbërës të tjerë të padeklaruar në etiketën e produktit.

Autoritetet italiane kanë bërë të ditur që është detyra kryesore e prodhuesve që të informojnë klientët e tyre për përbërësit ushqimorë të cilët ata nxjerrin në treg, dhe përderisa në këtë produkt nuk ka një njoftim të tillë, atëherë ky produkt duhet tërhequr nga tregu. Në rast se produkti i është shitur konsumatorëve, atëherë vetë operatori i sektorit të ushqimit duhet që ta tërheqë nga tregu, duke informuar konsumatorët për produktet që përbëjnë një rrezik për shëndetin e tij, si dhe duke vendosur informacione të shkruara në pikat e shitjes, si dhe duke e publikuar produktin e tërhequr në faqet zyrtare të internetit.

 

Burimi: 

www.salute.gov.it

https://webgate.ec.europa.eu/rasff-window/screen/list

Qendra Alert

alert.al 

Si të inkurajojmë fëmijët që të ushqehen në mënyrë sa më të shëndetshme?

Përzgjedhja apo refuzimi i ushqimit është një problem i zakonshëm me të cilin përballen të gjithë prindërit në një moment të caktuar, duke u kthyer shpesh në një vuajtje të madhe për prindërit.  Në shumicën e rasteve është vetëm një fazë e cila kalon shpejt, por shpeshherë ka të bëjë dhe me hedhjen e bazave të një ushqyerje sa më të shëndetshme me të cilët fëmijët mësohen që gjatë fëmijërisë.

Më poshtë po iu prezantojmë një listë të thjeshtë të gjërave të cilat duhet bërë ose jo nga prindërit.

Gjerat që duhet të bëni: 

 • Duhet të kufizoni konsumin e qumështit për fëmijën në një gotë në ditë;
 • Duhet që pijet dhe lëngjet të lejohen vetëm pas ushqimit;
 • Duhet të mundësoni që fëmija të pijë ujë atëherë kur është i etur;
 • Duhet ta lavdëroni shumë atëherë kur ushqimi është ngrënë;
 • Duhet ti ofroni shpesh ushqime të reja dhe ato të cilat i ka refuzuar më parë;
 • Duhet ti jepni mundësinë e zgjedhjes midis dy ushqimeve të cilat nuk i ka të preferuara;
 • Duhet ti ofroni çdo ditë 3 vakte të plota dhe 3 vakte të ndërmjetme. Bëhuni krijues në mënyrën sesi ia ofroni ushqimin fëmijëve.
 • Duhet ta kufizoni kohën e ushqimit 30 minuta për vaktet e plota dhe 15 minuta për vaktet e ndërmjetme.
 • Duhet të ushqeheni sëbashku me fëmijën, dhe kthejeni të ngrënit në një kohë të gëzuar për të gjithë familjen;
 • Duhet të përfshini fëmijët gjatë përgatitjes së ushqimit;
 • Duhet të mbani një listë të ushqimeve që fëmija do të hajë dhe shtoni ushqimet e reja të cilat nuk i njeh ose nuk i ka provuar më parë;
 • Mund të lexoni një histori apo përrallë gjatë ushqimit në mënyrë që fëmija të harrojë ushqimet që nuk i ka preferuara.

 

Gjerat që nuk duhet të bëni:

 • Nuk duhet të lejoni që fëmija të ushqehet me qumësht ose më lëngje përpara ose pas ushqimit;
 • Nuk duhet të ofroni një ushqim alternativ atëherë kur ushqimi i parë refuzohet;
 • Nuk duhet të bërtisni atëherë kur ushqimi refuzohet;
 • Nuk duhet të mendoni që nëse ushqimi refuzohet një herë atëherë ai do të rezufohet gjithmonë;
 • Nuk duhet ti jepni mundësinë e zgjedhjes midis një ushqimi që e pëlqen dhe një ushqimi që nuk e pëlqen;
 • Nuk duhet që ta lini fëmijën për një kohë të gjatë pa ushqim;
 • Nuk duhet ta zgjasni shumë procedurën e ushqimit të fëmijës;
 • Nuk duhet ta ndiqni fëmijën me pjatë nga mbrapa kur ata ngrihen nga tavolina;
 • Nuk duhet ta tregoni frustrimin tuaj si prind;
 • Mos i lejoni fëmijët që të ushqehen ndërkohë që po shohin televizor.

Burimi: www.SafeFood.net

Qendra Alert

alert.al 

Salmonela më e përhapur në mishrat e përgatitur sipas stilit Italian

Inspektorët amerikanë të kontrollit të ushqimit po kërkojnë burimet specifike të infektimeve pas dy shpërthimeve të reja të salmonelës të cilat mendohet se janë të lidhura me mishrat e përgatitur sipas mënyrës italiane. Deri tani, dhjetëra qytetarë amerikanë nga 17 shtete të ndryshme janë konfirmuar të infektuar me salmonelë sipas Qendrës Amerikanë për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve.

Nuk ka pasur ndonjë tërheqje nga tregu të produkteve të kontaminuara, sepse inspektorët e kontrollit të ushqimit po përpiqen akoma që të gjejnë shkaqet specifike të këtyre infektimeve.

Mendohet se numri i të infektuarve të jetë më i madh, por deri tani rezultojnë rreth 36 njerëz të infektuar, si dhe gjurmët e ADN-së tregojnë që bakteret e individëve të sëmurë janë gjenetikisht të lidhura me njëra tjetrën. Gjë e cila do të thotë, që të gjithë këta njerëz janë sëmurë nga i njëjti ushqim.

Inspektorët e ushqimit po punojnë akoma për identifikimin e produkteve ushqimore që po shkaktojnë këto infektime, megjithëse mendohet se mund të jenë mishrat e gatuar sipas stilit apo mënyrës italiane. Duke iu referuar të dhënave të marra nga 16 individë të infektuar, 14 prej tyre janë përgjigjur që kishin konsumuar prodhime mishi italiane të tilla si sallame dhe proshutë.

Simptomat e infektimit me salmonelë

Ushqimi i kontaminuar me bakteret e salmonelës zakonisht nuk duket i prishur apo të ketë erë të keqe.  Çdokush mund të sëmuret me një infeksion të tillë, por më të rrezikuar janë njerëzit me sistem imunitar më të dobët të tillë si foshnjat, fëmijët, të moshuarit etj.

Simptomat e infeksionit të Salmonelës mund të përfshijnë diarre, dhimbje barku dhe ethe brenda 12 deri në 72 orë pas ngrënies së ushqimit të kontaminuar. Ndërsa të rriturit e shëndetshëm zakonisht sëmuren për katër deri në shtatë ditë. Në disa raste, megjithatë, diarreja mund të jetë aq e rëndë sa pacientët kërkojnë shtrimin në spital.

Të moshuarit, fëmijët, gratë shtatzëna dhe njerëzit me sistem imunitar të dobësuar, siç janë pacientët me kancer, kanë më shumë gjasa të zhvillojnë një sëmundje të rëndë dhe kushte më serioze të saj, të cilat  ndonjëherë mund të jenë dhe kërcënuese për jetën.

Disa njerëz infektohen pa u sëmurur ose pa shfaqur ndonjë simptomë. Sidoqoftë, ata ende mund të përhapin infeksionet tek të tjerët.

Burimi: Food Safety News

Qendra Alert

alert.al

 

Raporti i EUROPOL: Mishi i kuajve u shit si mish viçi për hamburgera

Agjencitë europiane të kontrollit të ushqimit dhe Europol kanë mbetur të heshtur në lidhje me akuzat që janë publikuar në median kroate që mishi i kalit është shitur si mish viçi në këtë vend.

Mediat lokale kanë raportuar që këto zbulime janë bërë si pjesë e operacionit Opson X, i cili është koordinuar nga Europol dhe Interpol. Ndërkohë, Komisioni Europian iu ka bërë thirrje vendeve anëtare që të hetojnë mbi shitjet e mishit të kuajve në vendin e tyre.

Disa media kroate kanë cituar Ministren e Bujqësisë së Kroacisë, Marija Vuckovic, e cila është shprehur që zëvendësimi i mishit nuk është identifikuar në Kroaci, por në vende të tjera europiane.

Gjatë vitit 2013, autoritetet irlandeze zbuluan që mishi i kuajve shitej si mish viçi për hamburgera dhe ky mashtrim ishte i përhapur në shumë vende europiane, duke sjellë ndalimin dhe tërheqjen nga tregu të miliona produkteve.

Hetimet mbi mishin e kuajve

Duke iu referuar raportit të Europolit Opson X, operacioni i autoriteteve europiane përfshiu verifikimin e dokumentave të mishit në disa vende të tilla si Belgjikë, Kroaci, Danimarkë, Francë, Irlandë, Itali dhe Spanjë. Hetimet zbuluan zëvendësim dhe mashtrime të tjera me mishin dhe këto çështje kanë dalë përpara gjykatave në vendet përkatëse.

Në Belgjikë u kontrolluan 230 dokumenta të mishit të kuajve, ku 35 rezultuan të falsifikuara.

Operacioni në të gjitha vendet kontrolloi mishin e së paku 157 000 mijë kuajve apo thënë ndryshe 117 tonëve të mishit të kuajve. Gjithashtu operacioni vëzhgoi dhe kushtet e thertoreve në disa vende të tilla si Belgjikë, Irlandë, Itali, Spanjë dhe Holandë. Inspektimet e thertoreve treguan shkelje të pasaportave dhe dokumenteve të mishit në së paku 20% të rasteve.

Në më shumë se 50 përqind të rasteve nuk kishte informacion për trajtimet apo medikamentet që kuajt kishin marrë përpara se të përfundonin në thertore. Analizat treguan gjurmë të molekulave të cilat ishin të autorizuara, por që mund tju jepeshin kuajve vetëm në raste të veçanta.

Burimi: Food Safety News

Qendra Alert

alert.al

Bosët e supermarketeve paralajmërojnë: Gjatë Krishtlindjeve do të ketë mungesa në ushqime

Prej disa muajsh kompanitë ndërkombëtare europiane të ushqimit po përjetojnë një krizë të furnizimeve si pasojë e mungesës së shoferëve të kamionëve për shkak të certifikimeve të shtuara ndaj Covid -19.

Mungesat në furnizime kanë bërë që të ketë mungesa në ushqime të kompanive të mëdha të tilla si McDonald, Nandos si dhe KFC, disa marka prej të cilave edhe janë mbyllur.

Gjatë ditës së djeshme rrjeti i restoranteve fastfood McDonald paralajmëroi që ka mungesa të milkshake-ve për rreth 1000 restorante të saj.

Gjithashtu mediat britanike kanë njoftuar që edhe rrjeti i restoranteve Nandos ishte detyruar të mbyllte rreth 50 degë për shkak të mungesës së mishit të pulës.

Bosët e supermarketeve në një intervistë për BBC po ashtu kanë pohuar të njëjtën gjë duke thënë që zakonisht furnizimet për Krishtlindje i bëjnë gjatë muajit shtator dhe këtë vit po hasin në problematika të ndryshme.

Ata janë shprehur që mungesat e shoferëve të kamionëve po ndikojnë furnizimet në supermarket dhe po sjellin mungesa në raftet e tyre.

Bosi i supermarketit Co-op, Steve Murrels, gjithashtu ka shtuar që kjo është kriza më e madhe që kanë pësuar ndonjëherë, dhe që supermarketet po reduktojnë sasinë e produkteve për shkak të këtyre problemeve. ‘Nëse më parë kishim tre lloje të ndryshme luleshtrydhesh, tani kemi vetëm një seri prej tyre’.

Produktet që kanë mungesa më të mëdha janë uji me shishe, frutat e freskëta si dhe perimet.

Burimi: BBC

Qendra Alert

alert.al