Menu

Diaspora

E.Go Mobile, kompania gjermane e makinave elektrike, pronë e familes Destani, fabrikë 150 milionë euro që në fazën e parë edhe në Tetovë

Kompania gjermane “e.GO Mobile” ndërton në Tetovë fabrikë për prodhimin e automjeteve elektrike
“e.GO Mobile” është kompani gjermane për prodhimin e automjeteve elektrike me seli në Gjermani. Kjo kompani këtë të shtunë, më 13 gusht, hedh gurthemelin e fabrikës që do të ndërtohet në Zonën e Lirë në Tetovë. “e.GO Mobile” është njëra nga firmat e Grupit të bizneseve të familjes së Lazim Destanit.


Ndërtimi i fabrikës në Tetovë kap investim vetem per fazën e parë, mbi 150 milion euro si dhe do të ketë mbi dy mijë të punësuar. Tashmë në Qeverinë e Maqedonisë së Veriut është miratuar dhe nënshkrimi i marrëveshjes mes “e.GO Mobile” dhe Qeverisë së vendit.
“e.GO” është prodhues i automjeteve elektrike inovative dhe zgjidhjeve të prodhimit. Filozofia e këtij prodhuesi është inovacioni me prakticitet dhe qëllim. “e.GO Mobile” zhvillon platformë unike të automjeteve elektrike me bateri (e.) si dhe sistem prodhimi revolucionar që paraqet risi në prodhimin e automjeteve elektrike. Fillon me zgjedhjen e materialit të qëndrueshëm dhe të ripërdorshëm në produktet e veta deri te energjia e optimizuar dhe gjurmët mjedisore. Duke përdorur teknologjinë e decentralizuar të prodhimit, mundëson krijimin e vlerës së shtuar ekonomike lokale duke angazhuar komunitetet, duke zhvilluar talentë dhe duke siguruar burime në nivel lokal. Produktet unike dhe shërbimet e “e.GO Mobile” janë krijuar për të ndihmuar qytetet dhe banorët e tyre të ndryshojnë për të mirë mënyrën se si lëvizin.
Kjo fabrikë në fazën e parë të punës do të prodhojë makina elektrike të vogla ndërsa pastaj do ta zgjerojë gamën e llojshmërisë së produkteve, përfshirë edhe autobusë elektrikë. Ndërtimi i fabrikës në Tetovë parashikohet të zgjasë rreth një vit e gjysëm.

DHBD, mërrëveshje me Universitetin Polis. Lazim Destani e Ardian Lekaj: Ofertës i duhen profesionistë, remitancave, Instrumentit Financiar i Diasporës / Foto-Video

Bashkëpunimi mes diasporës shqiptare me Universitetin Polis në Tiranë, shkëmbimi i eksperiencave, formimi profesional i të rinjve dhe mundësia e përafrimit të kërkesës me ofertën, sipas fushave specifikave mes të diplomuarve dhe biznesit, ishin thelbi i marrëveshjes së nënshkruar sot mes Dhomës së Biznesit të Diasporës Shqiptare dhe Universitetit Jopublik Polis në Tiranë.
Në një aktivitet që mbante brenda vetes dy evente të ndryshme, në mjediset e Polis, përfaqësues të Dhomës së Biznesit të Diasporës, universitetit, sipermarrës të suksesshëm, profesorë, Zëvendësministrja për Evropën dhe Punët e Jashtme, dita nisi me “Mirëmëngjes Diasporë”, një takim miqësor ku spikati shkëmbimi i ideve të ndryshme për bashkëpunim mes palëve, për mbështetjen e të rinjve, formimin profesional të tyre, intershipet apo dhe shkëmbimet e eksperiencave. Eventi i dytë ishte Tryeza e Opinioneve mbi nismën e Dhomës së Biznesit të Diasporës Shqiptare dhe Polis Bisiness School, për kanalizimin e Remitancave në investime strategjike, përfshirë edhe arsimin e lartë në Shqipëri. Në këto aktivitete, ishin të pranishëm, Presidenti i Nderit i Dhomës së Biznesit të Diasporës Shqiptare, Z.Lazim Destani, kryetari Ardian Lekaj, nënkryetarja Elisabeta Katiaj, Rektori i Universitetit Polis, Besnik Aliaj, Zëvendësministrja për Evropën dhe Punët e Jashtëm, Znj.Artemis Malo, Luljeta Minxhozi, Zëvendësguvernatore e Bankës së Shqipërisë e dhjetra figura të tjera nga anëtarë të Dhomës së Biznesit të Diasporës, të Polis, universiteteve publike UBT dhe UAMD etj.

Objekti i kësaj Marrëveshje Bashkëpunimi është krijimi i marrëdhënieve të bashkëpunimit ndërmjet Universitetit POLIS dhe DHBDSH. Bashkëpunimi ndërmjet të dyja palëve do të përfshijë:
Organizimin e aktiviteteve nga të dyja palët për promovimin fushave të përbashkëta të interesit.
Universiteti POLIS do të asistojë DHBDSH, me kapacitetet e tij akadamike dhe profesionale, në organizimin e trajnimeve dhe seminarëve profesionalë me qëllim rritjen profesionale dhe certifikimin e profesionistëve të lirë, që janë pjesë e DHBDSH, ose partnerëve të tij.
DHBDSH do të asistojë POLIS në procesin e mësimdhënies, në Programet Mësimore BBA (Bachelor në Administrim Biznesi) dhe MBA (Master Shkencor në Administrim Biznesi), duke mundësuar që stafi i tij ekzkekutiv, ose i partnerëve të tij, të ofrojë leksione për studentët, për tema specifike, ku profesionalizmi dhe eksperienca e tyre mundëson ekselencë dhe vlerë të shtuar.
DHBDSH do të mundësoj praktika profesionale (internship) për studentët e POLIS, në Programet Mësimore BBA dhe MBA, sipas nevoja edhe kërkesave të përcaktuara dhe të dakordësuara nga të dyja palët.

Besnik Aliaj, Rektori i Polis, duke përshëndetur marrëveshjen, tha se kjo është një ndër bashkëpunimet e univeristetit që ai drejton me institucione të rëndësishme, siç është Dhoma e Biznesit të Diasporës.

Kryetari i Dhomës së Biznesit të Diasporës Shqiptare, Z.Ardian Lekaj, në fjalën e tij, duke thënë se, remitancat, të cilat jorastësisht sipas ekonomistit Dilip Ratha, i njohur në analizimin e tyre, cilësohen si “hiden force në zhvillimin ekonomik, veçanërisht për vendet në zhvillim”, përfaqësojnë përfitimin më të drejtpërdrejtë dhe më të shpejtë ndaj familjeve të emigranteve dhe ekonomisë në tërësi gjithashtu.

“Disa nga problematikat që shoqërojne sot remitancat dhe ciklin e tyre në ekonomi janë: Kanalizimi dhe prenetrimi i tyre kryesisht në formën cash; Vështirësia në identifikimin e tyre për shkak të informalitetit; mungesa e logjistikës bankare dhe kostot e larta. Remitancat, në kushtet e zhvillimeve aktuale ekonomike, duhet të konsiderohen dhe trajtohen si një kategori dhe burim thelbësor në ekonomi. Për më tepër në kushtet e ngadalësimit dhe përkeqësimit ekonomik për shkak të krizës nga COVID-19 dhe krizës aktuale për shkak të konfliktit Rusi-Ukrahinë, shtrohet pyetja se në ç’drejtim duhet të orientohen masat e nevojshme për një reagim efektiv ndaj flukseve rënëse të remitancave?”, tha Lekaj, sipas të cilit, “në këto kushte, specifikisht për rastin e Shqipërisë, Dhoma e Biznesit të Diasporës vjen me disa këshilla konkrete”. “Krijimi i një iniciative të strukturuar ndërkombëtare për përmirësimin e të dhënave për Remitancat;
Avantazhe fiskale, për ofruesit e shërbimeve të remitancave, në shërbim të uljes së tarifave të paguara nga dërguesit dhe pritësit;
Krijimi i “Instrumentit Financiar të Diasporës”, si një mjet për të rritur konkurrencën në treg në industrinë e Remitancave;
Përdorimi i teknologjisë digjitale dhe avancimi në mënyrë adekuate dhe të përshtatshme, duke u bazuar në vlerësimin e rriskut;
Kanalizimi dhe transmetimi i tyre në investime që garantojnë zhvillimin social – ekonomik dhe decentralizim të zhvillimit lokal”, ishin propozimet e Dhomës.

Ndërkohë, Presidenti i Nderit i Dhomës së Biznesit të Diasporës Shqiptare, Z.Lazim Destani, njëherësh dhe biznesmen i suksesshëm dhe filantrop, në fjalën e tij gjatë “Tryezës së Opinioneve”, shprehu kënaqësinë e tij, që ndodhej në këtë ngjarje me peshë ku takohen Arsimi dhe Biznesi, si dy faktorë të rëndësishëm për zhvillimin ekonomik, shoqëror e kulturor.
“Në shumë forume e takime, si Tryeza e sotme e organizuar këtu në Universitetin Polis, është thënë dhe konsiderohet si konstatim gjerësisht i pranueshëm se Diaspora paraqet kapitalin më të rëndësishëm njerëzor e financiar për zhvillimin e vendeve tona. Duke qenë kaq e çmueshme kjo pjesë e kombit tonë, mendoj se të gjithë faktorët relevant duhet të bëjnë përpjekje të pandalshme për ta organizuar këtë potencial madhor e për ta bërë atë sa më efektiv për zhvillimin e rajonit tonë.

Potencialin financiar apo në përgjithësi të mirat që vijnë nga Diasporagjithmonë kanë qenë shumë të nevojshme madje jetike për familjet shqiptare gjithandej trojeve tona. Për dallim nga e kaluara sot ky potencial është më i fuqishëm se kurrë më parë, andaj, ky kapital duhet të motivohet, të stimulohet, të zhvillohet e të kanalizohet nga institucionet e vendit pasi vendet tona e kanë më se të nevojshëm. Këtu nuk e kam fjalën vetëm për institucionet publike dhe qeveritare por edhe për sektorin mësimor akademik, në mënyrë që të formohetai trekëndëshi sinergjik midis sektorit të biznesit, sektorit të arsimit dhe atij të qeverisë e të shoqërisë civile.
Roli i arsimit, shkolla e mesme profesionale e posaçërisht arsimi i lartë profesional, mbetet faktor kyç për ritmin e zhvillimit ekonomik dhe të ngritjes së standardit të jetesës. Aktualisht, tregjet tona të punës tregojnë se janë në situatë asimetrike, pra kemi ofertë të tepërt të profileve të caktuara ndërsa mungesë të konsiderueshme të profileve të tjera specifike.
Gjatë përvojës sime tashmë prej gjysëm shekulli në botën perëndimore, dhe sidomos gjatë periudhës fillestare kur fare i ri dola në Gjermani, e kam parë se sa i rëndësishëm është roli i përgatitjes profesionale në përputhje me kërkesat e tregut të punës. Sot në trojet tona, mungesa e kuadrit profesional shihet edhe nga bisedat me shumë kolegë biznesmenë të cilët kanë projekte të gatshme për investime në sektorë të ndryshëmndërkohë që druajnë se nuk gjejnë profesionistë të profileve përkatëse.

Stafet akademike të universiteteve anembanë trojeve tona besoj se janë në dijeni për këtë. Në takimet e këtilla, krahas temave të ndryshme, mendoj se është mirë të diskutohen edhe aspekte tëarsimit profesional si temë qëkërkon vëmendje, sidomos kur është fjala te shkollat profesionale të arsimit të mesëm. Shpresoj që sa më shpejt të lëvizin gjërat në këtë drejtim pasi përgatitja profesionale dhe balancimi i ofertës dhe kërkesës në tregun e punës është një nga kushtet kryesore që çon drejt suksesit, përparimit dhe mirëqenies.
Për ta mbyllur fjalën time përshëndetëse, unë ju përgëzoj për punën e çmueshme akademike në Universitetin Polis ashtu siç e çmoj në përgjithësi misionin dhe punën e ndritur që bëjnë të gjithë mësuesit e pedagogët kudo që ata jetojnë e punojnë, në trojet tona e në Diasporë.
Uroj gjithashtu marrëveshja e bashkëpunimit mes Dhomës së Biznesit të Diasporës dhe Universitetit Polis të jetë sa më e suksesshme, si dhe në mbështetje të gjeneratave të reja në përgatitjen dhe ecjen me sukses në karrierën e tyre profesionale”, tha Desani.
Në fud të Tryezës, pjesëmarrësit shkëmbyen ide dhe opinione të ndryshme në lidhje me mundësitë e kontributit, por edhe bashkëpunimit të diasporës me Shqipërinë, ku theksi u vendos nga të gjithë, në krijimin e “Instrumentit Financiar të Diasporës”.

Alert.al

Një mundësi për biznesetshqiptare, mbahet në Prishtinë Forumi Ekonomik Gjermano-Kosovar. Lazim Destani: Rrit bilancet e eksporteve, forcon kompanitë

KOSOVË – Për dy ditë me radhë në Prishtinë, po zhvillohet për herë të parë Forumi Ekonomik Gjermano-Kosovar, ku marrin pjesë 40 biznese nga Kosova, Gjermania e diaspora. Ky forum, do të pasohet dhe me vizita të ndërsjellta në kompanitë respektive të pjesëmarrësve dhe ka për qëllim kryesor, forcimin e bashkëpunimit mes kompanive, njohjen dhe prezantimin e biznesve të Kosovës, Gjermanisë dhe atyre të diasporës.
Biznesmeni i suksesshëm dhe filantropi Lazim Destani, ishte i pranishëm në këtë forum, ku nëpërmjet rrjete të tij sociale njoftoi pjesëmarrjen dhe kënaqësine e zhvillimit të një aktiviteti të tillë.
“Kënaqësi pjesëmarrja në Forumin e parë Ekonomik Gjermano-Kosovar që po i zhvillon punimet këto ditë (5-7 korrik) në Prishtinë. Ky Forum, i organizuar nga Oda Ekonomike Gjermano-Kosovare dhe me mbështetjen e Komitetit Lindor të Ekonomisë Gjermane e të Qeverisë së Kosovës, ka mbledhur së bashku mbi 40 biznese nga Gjermania, Kosova dhe diaspora.
Krahas rreth 250 pjesëmarrësve nga Kosova e Gjermania, të pranishëm në këtë Forum janë autoritete të larta nga Qeveria e Kosovës, perfaqësues nga Ministria Federale Gjermane për Ekonomi, si dhe Ambasadori i Gjermanisë në Kosovë.
Mbajtja e këtij Forumi është edhe një mundësi e mirë për avancimin e bashkëpunimit mes Kosovës e Gjermanisë. Afaristë të shumtë nga të dyja vendet e nga diaspora këtu gjejnë mundësi të favorshme për shpalosjen e ideve dhe iniciativave për zhvillim biznesi, për rritjen e bilancit të tregtisë, industrisë e të eksporteve nga Kosova.

 

Është me rëndësi të veçantë njohja e afaristëve e partnerëve gjermanë me mundësitë e investimeve në fushat me potencial më të madh që ofron Kosova, pasi Gjermania është partneri kryesor strategjik për zhvillimin e ekonomisë së Kosovës. Sipas agjendës në mbyllje të forumit pasojnë vizitat që do realizohen nëpër kompani e biznese në disa qytete të Kosovës. Këto vizita, përmes takimeve të drejtpërdrejta të afaristëve e bizneseve, paraqesin mundësi shumë të mira për njohje, për rrjetëzim e bashkëpunim mes bizneseve”, shkruan Destani.
Lazim Destani, i njohur në Shqipëri, Maqedoninë e Veriut, Kosovë e Luginën e Preshvës, por edhe në të gjitha vendet ku ka shqiptar, për filantropinë dhe bamirësinë e tij, është Kryetar i Bordit Mbikqyrës të kompanisë ndërkombëtare, Ecolog International, pronë e familjes së tij dhe shtylla kryesore financiare e ND Group.
Destani, njëherësh njihet edhe si një prej mbështetësve të çështjeve shqiptare. Ai është dhe Kryetar Nderi i Rrjetit të Bizneseve të Diaporës Shqiptare, si dhe President Nderi i Dhomës së Biznesit të Diasporës Shqiptare.
Alert.al

Politikat e Sigurisë në Ballkan diskutohen në Londër, filantropi Lazim Destani takohet me ish-Sekretarin e Përgjithshëm të NATO-s Lordi George Robertson

Rrjetit Europian i Lidershimit lançoi në pallartin Westminster Programin Ballkanik, me mbështetjen e Qendrës së Sigurisë së Evropës Juglindore. Ky program ka për qëllim të forcojë kapacitetin e parlamenteve dhe ligjvënësve individualë në shqyrtimin e politikave të sigurisë, duke plotësuar një boshllëk të qartë në sigurinë e rajon.

LONDER – Përgjatë të premtes së 24 qershorit, u mbajt në Parlamentin e Britanisë së Madhe, Konferenca për Programin Ballkanik e Rrjetit Europian të Lidershimit, e organizuar nga Rrjeti i Lidershipit Europian në Londër. Kryetar i këtij rrjeti, njëherësh anëtar i parlamentit të Mbretërisë së Bashkuar, Lordi Browne i Ladyton-it, i cili është edhe organizatori, mes figurave të njohura europiane e të rajonit tonë, ku ndodhej dhe Ish-Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Lordi George Robertson, kishte ftuar në këtë aktivitet të rëndësishëm për Ballkanin e e Europën, edhe filantropin e biznesmenin Lazim Destani. Pjesëmarjen në aktivitetin e zhvolluar në Parlamentin e Anglisë, e ka njoftuar vetë Z.Destani, i cili është takuar dhe me ish-Sekretarin e Përgjithshëm të NATO-s, Lordi George Robertson, njëherësh dhe ish-Sekretar i Mbrojtjes i Mbretërisë së Bashkuar.

“Isha i ftuar nga Rrjeti i Lidershipit Europian në Londër, kam kënaqësinë e pjesëmarrjes në Konferencën që po mbahet në ambientet e Parlamentit Britanik. Kjo Konferencë ka mbledhur së bashku Parlamentarë Britanikë, përfaqësues nga Ballkani Perëndimor e më gjerë, me synim, shqyrtimin e projektit mbi planifikimin e detajuar të një programi të punës ndërpartiake për ndërtimin e mbikëqyrjes parlamentare të politikës së sigurisë në Ballkan”, shkruan Destani në rrjetet e tij sociale. Sipas tij, pjesëmarrës në këtë Konferencë janë Lordi George Robertson, ish-Sekretar Gjeneral i NATO-s dhe ish-Sekretar i Mbrojtjes i Mbretërisë së Bashkuar, Lordi Browne i Ladyton, ish-Sekretar i Mbrojtjes i Mbretërisë së Bashkuar dhe Kryetar i Rrjetit të Lidershipit Europian, Parlamentarë të tjerë nga vendet e Ballkanit e të rajonit, si dhe përfaqësues nga sfera e biznesit. “Fjala hapëse dhe kryesore e Konferencës ishte ajo e Lordit Robertson, ndërsa nga temat që u shtruan për diskutim do ta veçoja atë të seancës së parë që ka të bëjë me sigurinë e rajonit të Ballkanit, situata aktuale në vendet e Ballkanit pas invazionit rus në Ukrainë. Në darkën e organizuar pata rastin t’i përshëndes të pranishmit, duke i falënderuar miqtë tanë ndërkombëtarë për përkrahjen e vazhdueshme që ata i japin vendeve të rajonit tonë të Ballkanit. Siguria dhe stabiliteti politik janë faktorë të rëndësishëm për bashkëpunimin dhe zhvillimin ekonomik të rajonit”, thekson Destani.

Udhëtimi i Z.Destani drejt Londrës erdhi menjëherë pasi ishte i ftuar në Konferencn Ndërkombëtare, “Forumi i Prespës për Dialog”, e mbajtur në Ohër, platformë kjo e linçuar vitin e kaluar nga Ministri i Punëve të Jashtme i Maqedonisë së Veriut.

Alert.al

Ecolog International, për të dytin vit rresht, sponsori gjeneral i “Forumit të Prespës për Dialog” – Foto/Video

Për dy ditë me radhe u mbajt në Ohër Konferenca Ndërkombëtare, “Forumi i Prespës për Dialog”, platformë kjo e linçuar vitin e kaluar nga Ministri i Punëve të Jashtme i Maqedonisë së Veriut. Ky forum, synon thellimin e raporteve ndërfqinjësore dhe avancimin e bashkëpunimit rajonal, duke pasur për bazë mbrojtjen, promovimin dhe kanalizimin e dobive dhe peshës që kanë për vendin dhe rajonin tre marrëveshjet substanciale, Marrëveshja e Ohrit, Marrëveshja e Fqinjësisë me Bullgarinë si dhe Marrëveshja e Prespës.

Ashtu si vitin e kaluar, “Forumi I Prespës” u mbështet financiarisht nga kompania Ecolog-International, e familjes së filantropit Lazim Destani nga Tetova. Si kompani ndërkombëtare, por edhe me standard ndërkombëtare  ndaj përgjegjësive sociale dhe shoqërore,  edhe këtë herë Ecolog ishte ishte Sponsor Platinum (gjenelal) i këtij eventi me peshë të madhe për Maqedoninë e Veriut dhe gjithë rajonin.

Tema e Forumit të sivjetmë është “Dizejnimi i të ardhmes së vendeve të Ballkanit Perëndimor në arkitekturën moderne evropiane të sigurisë” dhe në të morën pjesë krerët e vendeve të rajonit tonë si dhe përfaqësues të lartë të Bashkimit Europian e të organizmave ndërkombëtare.

Të pranishëm gjithashtu janë personalitete nga komuniteti akademik, ai i biznesit si dhe nga shoqëria civile. Po ashtu, për të dytin vit radhazi, i ftuar ishte dhe Kryetari I Bordit Këshillimit të Ecolog International, njëherësh filantropi dhe patrioti Lazim Destani.

Edhe vitin e shkuar, Ecolog ishte mbështësi kryesor I këtij forumit, ndërsa Z.Destani u nderuar me çmim vlerësues për punën e palodhur dhe kontributin e tij dhe të familjes së tij.

Në linkun e mëposhtëm gjeni lajmet per Forumin e Prespes te Vitit 2021

Ecolog International e familjes së Lazim Destanit mbështeti Forumin e Prespës

Mbyllet konferenca 2-ditore në Ohër, çmim vlerësues ndaj filantropit Lazim Destani

 

Alert.al

Takimi letrar "Azem Shkreli", mes dhjetra figurave, edhe Lazim Destani: Jam krenar që e njoha veprimtarin me vlera të larta

Takimi i përvitshëm letrar “Azem Shkreli” u mbajt edhe këtë vit në Dyseldor të Gjermanisë, ku pjesë e këtij aktiviteti ishin personalitete të letrave, historisë, studiues nga trojet shqiptare dhe diaspora. Mes tyre, ishte dhe filantropi e atdhetari Lazim Destani, i cili e njoftoi aktivitetin dhe pjesëmarrjen në të.
“Takimi Letrar ‘zem Shkreli’, që për çdo vit organizohet në Gjermani, u mbajt dje në hapësirat e Klubit Ekonomik të Dyzeldorfit. Ishte nder dhe kënaqësi pjesëmarrja në këtë manifestim, ku ashtu si viteve të kaluara, për ta nderuar, për t’i dhënë bukurinë e për ta respektuar këtë ngjarje artistiko-letrare kishin ardhur shkrimtarë, historianë e studiues që punojnë e veprojnë në diasporë por sigurisht edhe nga trojet tona”, shkruan Destani. Sipas tij, paraqitjet e folësve në këtë manifestim nderuan dhe respektuan fjalën e shkruar shqipe dhe kolosin e saj, lirikun modern Azem Shkreli, i cili i dha aq shumë letërsisë dhe kombit tonë.

“Jam krenar që pata fatin të takohem shpesh e ta kem mik këtë njeri dhe veprimtar me vlera të larta. Bukuri të veçantë kësaj ngjarje letrare i dha nderimi me çmime për poezinë më të mirë si dhe pikat muzikore me këngën e bukur shqipe”, thekson Destani.
Azem Shkreli lindi më 1938 në Rugovë të Pejës dhe u diplomua në Fakultetin Filozofik, Degën e Gjuhës dhe të Letërsisë Shqipe në Prishtinë. Për shumë vjet ai ka qenë kryetar i Shoqatës së Shkrimtarëve të Kosovës, drejtor i Teatrit Krahinor në Prishtinë dhe themelues e drejtor i Kosova Filmit. Në fund të viteve ‘50, do të shfaqet brezi i “të nëntëve” i prirë nga Shkreli, i cili vendosi kulme poetike në letërsinë shqipe. Shkreli u ngjít natyrshëm në kulmet e poezisë së sotme shqiptare dhe këtë vend ai e konsolidoi dhe e përforcoi nga njëra vepër poetike në tjetrën, deri në atë të fundit, që e la dorëshkrim “Zogj dhe gurë”, botuar më 1997. Ai vdiq në pranverën e vitit 1997.
Alert.al

I ftuar nga Bundestagu në Takimin vjetor, filatropi e atdhetari Lazim Destani, në krah të politikanëve e biznesmenëve nga e gjithë bota

Një nga zërat më aktiv për çështjet shqiptare dhe integrimin në BE të Ballkanit Perëndimor, filantropi e biznesmeni Lazim Destani, për dy ditë me radhë ishte në Berlin, i ftuar nga Bundestagu Gjerman.

Z.Destani ishte i ftuar në takimin e përvitshëm të Berlinit, krahas figurave e personaliteteve të politikës dhe biznesit nga e gjithë bota.

“Me kënaqësi po marr pjesë të takimin e përvitshëm të Berlinit, i ftuar nga Bundestagu Gjerman, ku po zhvillohen diskutime për Europën e bashkuar, për integrimin e Ballkanit dhe rrugën e tij drejt një zhvillimi të përparuar perëndimor”, njofton Destani në faqet e tij zyrtare në rrjete sociale. “Takimi vjetor i Berlinit, krahas deputetëve të Bundestagut e politikanëve gjermanë, edhe këtë vit i bëri bashkë shumë personalitete nga jeta aktive politike dhe nga sfera e biznesit, të ardhur nga e gjithë bota. Ndër temat e ndryshme këtu, diskutime të frytshme zhvilluam edhe mbi nevojën e integrimit të përshpejtuar të vendeve të Ballkanit në BE ndërsa vëmendje të posaçme i kushtuam çështjes së liberalizimit të vizave për Kosovën”, theksoi ai. Sipas tij, ky takim në Bundestag ishte një ngjarje e rëndësishme ndërkombëtare ku personalitete të shquara nga mbarë bota, në frymë bashkëpunimi, ndajnë vizionin e përbashkët – vende progresive e të lira.

Alert.al

Mes nobelistëve e përfaqësuesve të Bankës Botërore, Filantropi e Biznesmeni Destani, në forumin e organizuar nga Ministria e Financave të Maqedonisë

Biznesmeni dhe filantropi i njohur nga Tetova, Lazim Destani, mori pjesë në Forumin për Ekonomi dhe Financa, “𝗥𝗿𝗶𝘁𝗷𝗮 𝗲 𝗤𝗲̈𝗻𝗱𝗿𝘂𝗲𝘀𝗵𝗺𝗲 𝗻𝗲̈ 𝗞𝗼𝗵𝗲̈ 𝗣𝗮𝗾𝗮𝗿𝘁𝗲̈𝘀𝗶𝗲 𝗱𝗵𝗲 𝗲 𝗠𝗲̈𝗽𝗮𝘀𝘀𝗵𝗺𝗷𝗮”, organizuar nga 𝗠𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗿𝗶𝗮 𝗲 𝗙𝗶𝗻𝗮𝗻𝗰𝗮𝘃𝗲 𝗲 𝗠𝗮𝗾𝗲𝗱𝗼𝗻𝗶𝘀𝗲̈ 𝘀𝗲̈ 𝗩𝗲𝗿𝗶𝘂𝘁. Pjesëmarrjen në aktivitet ku ishte i ftuar, Kryetari iu Bordit Këshillit i gjkigandit ndërkombëtar “Ecolog International”, që drejtohet nga familja e tij, e njoftoi përmes rrjeteve të tij sociale.
“I ftuar nga Ministri i Financave Fatmir Besimi, e kisha për kënaqësi pjesëmarrjen në hapjen e këtij Forumi që po i zhvillon punimet sot e nesër në Shkup. Në këtë ngjarje me rëndësi të veçantë për vendin dhe rajonin marrin pjesë ekspertë të ekonomisë e financave nga vendi dhe rajoni ynë, Kryeministri i vendit Dimitar Kovaçevski, Nobelisti amerikan Paul Krugman, Zv.Presidentja e Bankës Botërore për Europën dhe Azinë Qendrore Anna Bjerde, e të tjerë. Prezenca dhe fjalimi kryesor i mbajtur nga Nobelisti Krugman, Profesor i shquar i Ekonomisë në universitetin City University of New York, ishte nder dhe me peshë të veçantë për këtë Forum”, njofton Destani.

Filantropi e biznesmeni merr pjesë në këtë aktivitet në Shkup, dy ditë pas Samitit të Biznesve të Diasporës, mbajtur në Prishtinë, ku dhe shprehu opinionin e tij për bizneset e trevave shqiptare, ato shqiptare të diasporës dhe kapacitetet e tyre për mundësi bashkëpunimi me ato ndërkombëtare.
Lazim Destani njihet si një ndër zërat më të fortë të çeshtje shqiptare e patriotike dhe një nga filantropët më të mëdhenj shqiptar.
Alert.al

“Forumin e Bizneseve të Diasporës” në Prishtinë, Lazim Destani: Nuk ka vepër më të madhe patriotike se sa rritja e eksportit dhe ekonomive të vendeve tona

Për dy ditë me radhë, filantropi dhe biznesmeni shqiptar nga Tetova, Lazim Destani, ishte i pranishëm në “Forumin e Bizneseve të Diasporës” të mbajtur në Prishtinë. Në këtë aktivitet ekonomik, morën pjesë mbi 360 biznese dhe biznesmenë nga Kosova, trojet shqiptare, diaspora, por edhe kompani e investitorë të huaj.
Por, veç aktivitetit, në këtë forum u zhvilluan dhe takime B2B, ku bizneset e diasporës dhe të huaja u takuan me ato vendase, duke u njohur më shumë për veprimtarinë e tyre dhe mundësinë që produktet vendase të eksportojnë jashtë vendit.
Ndërsa Destani, Kryetar i Bordit Këshillues të Ecolog-International, biznes që udhëqihet nga familja etij, postoi në rrjetet e tij sociale përshtypjet për këtë forum dhe rëndësinë e tij.
“Dje pata kënaqësinë të marr pjesë në Forumin e Bizneseve të Diasporës që i zhvilloi punimet në Prishtinë. Pjesëmarrja e më se 360 kompanive si dhe prezenca e Kryeministrit Albin Kurti dhe Kryetarëve të shumë komunave të vendit, drejtoreshës së misionit të USAID në Kosovë, organizatës Germin, përfaqësuesve të institucioneve dhe organizatave të ndryshme e bëjnë këtë Forum të jetë i nivelit të lartë si dhe shpresëdhënës për rezultate konkrete. Në kuadër të punimeve të Forumit u zhvilluan dhe shumë takime B2B ku bizneset nga diaspora dhe ato të huaja patën mundësinë të takohen me kompanitë nga Kosova për t’u njohur më shumë me veprimtaritë e tyre dhe për t’i parë mundësitë që produktet e Kosovës të eksportohen jashtë vendit”, shkruan Destani. Më pasi, ai ka publikuar dhe disa pjesë nga fjala e mbajtur në Forumin e Biznesve të Diasporës”, ku spikat rëndësia e rritjes së kompanive shqiptare në trevat tona dhe nëpër botë dhe zhvillimi i tyre.

“Është thënë shumë herë se roli i diasporës shqiptare për zhvillimin ekonomik të vendeve tona është kyç dhe i padiskutueshëm. Diaspora paraqet kapitalin më të madh jo vetëm ekonomik, por edhe social e kulturor. Krahas aspektit të investimeve, vlerat e diasporës janë shumëdimensionale, si nga aspekti i transferimit të eksperiencave, dijeve, inovacioneve, kulturave e pse jo edhe të rrjeteve të bashkëpunimit me bizneset dhe kompanitë europiane nëpër vendet ku ne veprojmë dhe operojmë.
Sot nuk ka vepër më të madhe patriotike se sa rritja e eksportit dhe ekonomive tona. Ka akoma shumë hapësirë dhe potencial për përmirësim në të gjithë sektorët e ekonomisë dhe mendoj se, kompanitë e diasporës sonë në Europë e gjetiu janë urat më të fuqishme lidhëse të këtij zhvillimi.
Si në diasporë ashtu edhe në trojet tona, ne kemi rini të mrekullueshme, të rinj e të reja, të shkolluar e të përgatitur profesionalisht që e duan punën dhe janë me plot ambicje për të arritur suksese në jetë. Kjo paraqet kënaqësi të madhe për të gjithë ne, dhe ne jemi ata që duhet ta krijojmë hapësirën e veprimit të tyre. Arritja e këtyre synimeve duhet të mbështetet edhe me politikat ekonomike të vendeve tona për lehtësimin e këtyre trendeve”, tha ndër të tjera në fjalën e tij, Lazim Destani.
Destani është veç tjerash, edhe Kryetar i Nderit i Rrjetit të Bizneseve të Diaporës Shqiptare, filantrop i njohur, President Nderi i Dhomës së Biznesit të Diasporës Shqiptare, si dhe njëri prej shqiptarëve me aktivistë e më të denjë në çështjet shqiptare e patriotike.
Alert.al

Foto - Video / Biznese nga Diaspora dhe të huaja takohen me të Kosovës në Prishtinë. Lazim Destani: Kompanitë e huaja, të mahnitura nga investimet e shqiptarëve

PRISHTINË – Kryeqyteti i Kosovës, Prishtina, ishte i mbushur sot me biznesmenë shqiptarë, pra nga Kosova e trevat tjera shqipfolëse, nga diaspora e investitorë të huaj, në aktivitetin e quajtur “Forumi i Bizneseve të Diasporës”. Mbi 360 biznese dhe biznesmenë nga Kosova, trojet shqiptare, diaspora por edhe të huaj, morën pjesë në aktivitetin e rëndësishëm të mbajtur në Prishtinë, njofton gazeta Zëri.

Në hapjen e këtij forumit, morrin pjesë, Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, Drejtoresha e Misionit USAID-it në Kosovë, Zeinah Salahi, Kryetari i Nderit i Rrjetit të Bizneseve të Diasporës Shqiptare, Lazim Destani, Kryetari i Bizneseve të Diasporës Shqiptare në Austri, Ylli Blakaj e shumë afaristë e personalitete të tjera nga fusha e biznesit.

Po ashtu, gjatë Forumit është mbajtur edhe një takim B2B, ku bizneset e diasporës dhe të huaja u takuan me ato vendase, duke u njohur më shumë për veprimtarinë e tyre dhe mundësinë që produktet vendase të eksportojnë jashtë vendit.

Në një intervistë për “Zërin”, Kryetari i Nderit i Rrjetit të Bizneseve të Diaporës Shqiptare, Lazim Destani, i cili njihet edhe për kontributin e madh të rrjetëzimit të bizneseve të diasporës me ato që kryejnë aktivitet në trojet shqiptare, Kosovë, Shqipëri e Maqedoni, tha se udhëheqës të kompanive joshqiptare që kanë ardhur sot në Prishtinë, janë ndarë të habitur me mundësitë që ofrojnë kompanitë dhe prodhimet vendore.

“Ky nuk është Forumi i parë, diaspora ka pas edhe më herët forume të ndryshme por sot më të vërtet ka qenë një forum në nivel të lartë, ku kanë ardhur mbi 30 kompania të huaja, që do të thotë se pronarët nuk janë shqiptarë, por që bashkëpunojnë me kompanitë tona që veprojnë në diasporë dhe janë ndarë të kënaqur me kompanitë vendore që veprojnë në Kosovë”, tha Destani. Sipas tij, “më herët vizituam takimet e kompanive dhe bisedat që bëjnë njëri me tjetrin dhe ky është një sukses tjetër i madh dhe kompani të diasporës shqiptare që veprojnë në perëndim e që me sa kuptova unë janë 100 kompani që kanë ardhur në këtë Forum. Ishte nder që në këtë forum sot ishte kryeministri Albin Kurti, kryetarët e disa komunave, ku me të vërtet ishte takim shumë i frytshëm”, vijoi Destani për “Zërin”.

Ai lavdëroi gjithashtu edhe kompanitë vendase, të cilat i krahasoi me ato ndërkombëtare, ndërsa ftoi për më shumë unitet mes bizneseve të diasporës dhe vendore, por edhe shqiptarëve në përgjithësi.

“Kompanitë tona kanë nivel europian dhe ndonjëherë ne nuk i dimë vlerat tona. Këto Forume janë mundësi e mirë bashkë me ju mediat që i shpalosni këto veprimtari dhe vlerat tona, të cilat janë shumë të vlefshme”, shtoi Destani.

Forumi që ka nisur sot do të vazhdojë edhe të shtunën, ku pjesëmarrësit nga Diaspora dhe të përfaqësues të bisneseve të huaja, do të vizitojnë disa kompani vendore nëpër disa qytete të Kosovës.

Burimi: Zëri.info