Menu

Konsumatori

Roli i EFSA-s për ndotësit kimik

EFSA kryen vlerësime të rrezikut për një gamë të gjerë kimikatesh që mund të jenë të pranishme në ushqim, për shkak të prodhimit, shpërndarjes, paketimit, si dhe ato që mund të jenë të pranishme në mjedis në mënyrë natyrale ose si rezultat i prodhimit të njeriut. Kjo punë kryhet nga Paneli i EFSA për Ndotësit në Zinxhirin Ushqimor.

Autoriteti mbledh gjithashtu të dhëna për ndotësit në ushqim dhe mbështet koordinimin e mbledhjes dhe monitorimit të të dhënave nga Shtetet Anëtare.

Ndotësit e procesit

Akrilamid

Furan

Toksina natyrale

Mikotoksina

Alkaloide

Ndotës të mjedisit

Retardantët e brominuar të flakës

Dioksinat dhe PCB-të

Metalet

Metalet janë një grup i rëndësishëm ndotësish që ndodhin natyrshëm, por zakonisht janë të pranishëm në ushqim, si rezultat i aktivitetit njerëzor.

 

Roli

EFSA jep këshilla shkencore dhe kryen vlerësime të rrezikut, si dhe mbledhjen e të dhënave dhe aktivitetet e monitorimit, por edhe asistencë teknike për kimikatet në ushqim për njerëz, por edhe në ushqimin për kafshë. Menaxherët e rrezikut të Bashkimit Evropian përdorin këtë këshillë dhe mbështetje për t’i ndihmuar ata në marrjen e vendimeve në lidhje me sigurinë e këtyre substancave për shëndetin e njerëzve, kafshëve dhe bimëve.

Kuadri i BE-së

Meqenëse kontaminimi në përgjithësi ka një ndikim negativ në cilësinë e ushqimit dhe mund të nënkuptojë një rrezik për shëndetin e njeriut, BE-ja ka marrë masa për të minimizuar ndotësit në produktet ushqimore.

Ekzistojnë masa për ndotësit e mëposhtëm: mykotoksinat (aflatoksina, okratoksina A, toksina fusarium, patulin), metale (kadmium, plumb, merkur, kallaj inorganik), dioksina dhe PCB, hidrokarbure aromatike policiklike (PAH), 3-MCPD dhe nitrate). (EFSA)

Qendra Alert/Alert.al

Algat e detit “Sushi Nori” me përmbajtje të lartë jodi

Ministria e Shëndetësisë së Italisë raportoi rikujtimin e prodhuesit të disa grupeve të algave “Yutaka Sushi Nori” për shkak të një përmbajtje të lartë të jodit. Produkti në fjalë shitet në paketa prej 11 gramësh me numra të lotit 04/11/22, 06/11/22 dhe 10/11/22, që korrespondon me kushtet minimale të ruajtjes.

Algat e kujtuara Nori u prodhuan në Britani të Madhe dhe tregtoheshin nga Mpreis Warenvertriebs GmbH. Si masë parandaluese këshillohet të mos konsumohet produkti me numrat e lotit të treguar dhe të kthehen ato në pikën e blerjes. (IlFattoAlimentare)

Qendra Alert/Alert.al

Çfarë janë aditivët ushqimorë dhe domosdoshmëria e përdorimit të tyre

Cilat janë aditivët e ushqimit?

Aditivët janë substanca që përdoren për një sërë arsyesh, si konservimi, ngjyrosja, ëmbëlsimi etj. Gjatë përgatitjes së ushqimit legjislacioni i Bashkimit Evropian i përcakton ato si “çdo substancë që normalisht nuk konsumohet si ushqim në vetvete dhe nuk përdoret si një përbërës karakteristik i ushqimit, pavarësisht nëse ka apo jo vlerë ushqyese”.

Shtuar në ushqim për qëllime teknologjike në prodhimin, përpunimin, përgatitjen, trajtimin, paketimin, transportin ose ruajtjen e tij, aditivët ushqimorë bëhen pjesë përbërëse e ushqimit.

Aditivët mund të përdoren për qëllime të ndryshme. Legjislacioni i BE-së përcakton 26 qëllime teknologjike. Aditivët përdoren, ndër të tjera, si:

Ngjyrues- ato përdoren për të shtuar ose rivendosur ngjyrën në një ushqim

Konservues – këto shtohen për të zgjatur jetëgjatësinë e ushqimeve duke i mbrojtur nga mikroorganizmat

Antioksidantë – substanca që zgjasin afatin e ruajtjes së ushqimeve duke i mbrojtur nga oksidimi (p.sh. prishja e yndyrës dhe ndryshimet e ngjyrës)

Agjentët për trajtimin e miellit – i shtohen miellit ose brumit për të përmirësuar cilësinë e pjekjes.

A janë të sigurt aditivët ushqimorë?

Siguria e të gjithë aditivëve ushqimorë që janë aktualisht të autorizuar është vlerësuar nga Komiteti Shkencor i Ushqimit (SCF) ose Autoriteti Evropian i Sigurisë Ushqimore (EFSA). Vetëm aditivët për të cilët përdorimet e propozuara konsideroheshin të sigurta janë në listën e BE-së. (Food Safety)

Qendra Alert/Alert.al

Qumësht i freskët, pritet ndryshimi i datës së skadencës

Në Britani, rrjeti i supermarketeve Morrisons ka vendosur të zëvendësojë datën e skadencës së qumështit të freskët të shënuar në etiketë pas shprehjes “të konsumohet nga …”. Synimi është zëvendësimi i datës së skadencës me afatin minimal të ruajtjes, të treguar në etiketë pas shprehjes “të konsumohet mundësisht nga …”. Dallimi është i rëndësishëm sepse në rastin e parë data përfaqëson ditën e fundit të dobishme për të konsumuar produktin, në të dytin, formulimi është më fleksibël dhe data i referohet ditës në të cilën ushqimi ruan cilësinë, shijen dhe konsistencën fillestare. Ky ndryshim në formulim do të thotë që qumështi i freskët mund të konsumohet ende në ditët në vijim.

Me sa duket ky është një ndryshim margjinal, por në realitet është një ndryshim i madh edhe nëse numri i ditëve nuk ndryshon. Ndryshimi i formulimit dëshiron t’i bëjë njerëzit të kuptojnë se kur qumështi ruhet mirë mund të konsumohet edhe pas disa ditësh në krahasim me datën e treguar në etiketë. Funksionimi i supermarketeve britanike synon të reduktojë mbetjet, pasi kur produkti arrin datën e skadencës, shumica e njerëzve priren ta hedhin atë edhe nëse është ende i mirë. Testet e kryera në laborator konfirmojnë realizueshmërinë e zgjatjes. Në çdo rast, nëse keni ndonjë dyshim, mjafton ta shijoni, për të kuptuar se është ende i mirë.

Anomalia tjetër është se ne jemi i vetmi vend evropian që kemi një ligj që përcakton datën e skadencës për qumështin. Legjislacioni komunitar parashikon që intervali i vlefshmërisë së produkteve ushqimore përcaktohet nga prodhuesi, bazuar në karakteristikat e lëndëve të para, llojin e përbërësve, paketimin dhe sistemin e shpërndarjes. Është e vështirë të kuptosh pse i njëjti rregull nuk vlen për qumështin.

Një argument i ngjashëm ka të bëjë me kosin, i cili përgjithësisht ka një datë skadence prej një muaji. Operacioni që dëshironi të kryeni është të mbani intervalin prej 30 ditësh, por zëvendësoni datën e skadencës me afatin minimal të ruajtjes. Konsumatorët duhet të kuptojnë se disa ditë pas datës së treguar në etiketë, kosi ka pak fermentim, por është ende absolutisht i mirë për t’u konsumuar. (IlFattoAlimentare)

Qendra Alert/Alert.al

Rregulla të reja për shitjet e çokollatave, biskotave dhe patateve të skuqura

Rregulla të reja pritet të vihen në zbatim ndaj ushqimeve të larta në yndyrë, sheqer dhe kripë (HFSS), për të cilat do të vendosen kufizime në promovimin, pozicionimin dhe reklamimin e tyre. Nismat që inkurajojnë blerjen e sasive më të mëdha të produktit të tilla si ‘paguaj një merr dy ose ‘tre për dy’ nuk do të lejohen më. Do bëhet ndalimi i vendosjes së këtyre ushqimeve në pozita nxitëse, të tilla si shfaqjet në hyrjet e dyqaneve apo në kasat e pagesave. Më në fund, reklamat e tyre nuk do të lejohen as në televizione.

Rregullorja e re mund të sjellë ndryshime të mëdha jo vetëm në pikën e shitjes, por gjithashtu për kompanitë kryesore. Raporti i fundit nga Iniciativa e Aksesit në të Ushqyerit tregon se në Britani, 71% e shitjeve të 16 prodhuesve më të mëdhenj të ushqimeve dhe pijeve gjenerohen nga produkte jo të shëndetshme. Në mënyrë të dukshme, 6 nga këto 16 kompani, Ferrero, Suntory, Mondelēz, Unilever, Coca-Cola dhe Nestlé përbëjnë 80% ose më shumë të shitjeve të tyre nga produktet e Sistemit të Vlerësimit të Yjeve të Shëndetit. Prandaj priten pasoja të rëndësishme për kompanitë që përfaqësojnë prodhuesit kryesorë në sektor, siç dëshmohet edhe nga deklaratat e analistëve të bankës britanike Barclays, të botuara në Food Navigator. Endrju Lazari, analist tha se prodhuesit më të mëdhenj të industrisë do të detyrohen të shtojnë përpjekjet e tyre për të riformëzuar recetat. Midis kompanive në qendër të reflektimeve të analistëve dallohet Mondelēz, e cila zotëron marka të njohura edhe në Itali, si Milka, Oreo, Toblerone, Ritz, Tuc, Filadelfia dhe Sottilette dhe që në Britani gëzon një pozicion edhe më të madh, me marka të konsoliduara dhe subjekt i iniciativave të rëndësishme promovuese. Nga ana tjetër, sipas analistit, rregullat që do të futen nuk do të ndikojnë shumë në kërkesën e konsumatorëve britanikë, të cilët ndoshta do të vazhdojnë të kërkojnë dhe të gjejnë produktet e tyre të preferuara në hapësirat e shitjes. (IlFattoAlimentare)

Qendra Alert/Alert.al

Bllokohet mish dhe vezë të pasigurta për konsumim

AKU ka pezulluar aktivitetin e një operatori biznesi ushqimor në juglindje të vendit, pasi gjatë inspektimit rezultoi se në këtë subjekt kryehej procesi i prodhimit të produkteve ushqimore me bazë mishi, ambalazhimi i produkteve djathë, peshk, pjesë mishi, në ambientet frigoriferike dhe ambientin e tregtimit. AKU konstatoi se ky subjekt nuk plotësonte kushtet higjieno-sanitare dhe bllokoi 711.5 kg mish dhe 14.400 kokrra vezë pa dokumentacionin shoqërues dhe pa etiketë.

Njoftimi i AKU:

Denoncimi në numrin e gjelbër të AKU zbulon magazinat dytësore ku cënohej siguria ushqimore.

AKU falenderon qytetarin për bashkëpunimin dhe merr masa urgjente
Një denoncim në numrin e gjelbër (0800 75 75) të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit u bë lidhur me operatorin e biznesit ushqimor me inicial “D.” që operon në juglindje të vendit.

AKU urdhëroi plan-veprimi lidhur me rastin dhe u krye inspektim së bashku me Drejtorinë Rajonale të AKU-së.

Inspektimi fizik u krye në dy adresa, ku subjekti ushtronte aktivitetin, aty ku kryhej procesi i prodhimit të produkteve ushqimore me bazë mishi, ambalazhimi i produkteve djathë, peshk, pjesë mishi, në ambientet frigoriferike dhe ambientin e tregtimit.

Gjatë inspektimit u konstatuan produkte të gatshme për hedhje në treg:

● Produkte me bazë mishi me etiketa të panotifikuara dhe që nuk kishin të deklaruar në etiketë përbërësit, disa prej të cilëve alergenë kryesorë ushqimorë.

● U mor masë administrative gjobë për sa më lart dhe për mosplotësimin periodik të regjistrave të HACCP.
● Për produktet e bllokuara po dërgohen mostra në ISUV.

Në adresën, me tre ambiente të reja magazinuese që u identifikua referuar të dhënave nga denoncuesi, u konstatuan gjatë kontrollit fizik:
● Aty ku mbaheshin produktet ushqimore nuk plotësoheshin kushtet e nevojshme higjieno-sanitare për këtë veprimtari.
● Magazina ishte e pamirëmbajtur dhe brenda saj u konstatua një sasi prej 14’400 kokrra vezësh të paketuara dhe të pavulosura, me mungesë datë skadence dhe pa gjurmueshmëri.
● Në ambientet frigoriferike, në kushte të papranueshme u konstatuan 711.5 kg mish, pa dokumentacionin shoqërues, 100 kg galetë pa etiketë identifikuese.

Grupi inspektues i AKU-së mori masën urgjente të ndërprerjes së aktivitetit të këtij subjekti dhe bllokimin e produkteve sa më lart, me destinacion përfundimtar asgjësimin e tyre, masë administrative gjobë për kushtet higjieno-sanitare dhe masë administrative gjobë për mungesën e gjurmueshmërisë.

Njoftohet se procedura e inspektimit vazhdon duke ndjekur nga afër asgjësimin e produkteve të bllokuara për asgjësim. Me daljen e përgjigjes së analizave nga ISUV do vazhdojnë procedurat e mëtejshme ligjore.

Gjithashtu AKU po përgatit materialin për kallëzim penal të kësaj veprimtarie.

Qendra Alert/Alert.al

Si ta dallojmë mjaltin e vërtetë natyral nga ai i manipuluar

Mjalti përdoret edhe për dietë dhe është i pasur me vitamina e minerale, ka veti antiinflamatore. Por si ta dallojmë përmes disa mënyrave, mjaltin natyral nga ai i falsifikuar?

 

  1. Merrni pak mjaltë dhe fërkojeni atë në mes të gishtit tregues dhe gishtit të madh derisa të shpërbëhet. Mjalti i pastër është i mirë për lëkurë dhe nuk është ngjitës. Nëse ai që e keni fërkuar ngjitet, kjo do të thotë se ka sheqer ose ëmbëltues artificialë në të.

 

  1. Mundohuni të vendosni pak mjaltë në letër apo peceta të letrës. Mjalti i pastër natyral nuk përmban ujë dhe nuk do të depërtojë në letër për një kohë të gjatë.

 

  1. Bletët instinktivisht i ndërtojnë kosheret në pemë dhe midis shkëmbinjve për t’u mbrojtur nga buburrecat. Vendosni pak mjaltë tek buburrecat, ata nuk do ta prekin mjaltin natyror.

 

  1. Me të verdhën e vezës përzieni pak mjaltë. Nëse mjalti është i pastër, kur ta tundni të verdhën e vezës, ajo do të duket si të ishte e gatuar.
  2. Një lugë të vogël me mjaltë vendoseni në një gotë të mbushur me ujë. Mjalti artificial do të fillojë të shkrihet, ndërsa mjalti i pastër do të forcohet dhe do të bjerë në fund.

 

  1. Nëse e lyeni me mjaltë një fetë bukë mjalti natyral do të ngurtësohet për disa minuta, ndërsa mjalti artificial do ta lagë bukën për shkak të përmbajtjes së ujit.
  2. Pak para gëlltitjes mjalti i vërtetë do t’ju japë një ndjesi të pickimit apo gërvishtjes në gojë, gjë që mjalti artificial nuk mund ta arrijë, transmeton koha.net.

 

  1. Vëzhgoni nëse mjalti do të kristalizohet me kalimin e kohës. Imitimi i mjaltit do të qëndrojë i lëmueshëm si shurup, pa marrë parasysh se sa kohë është ruajtur, ndërsa mjalti i vërtetë do të kristalizohet.

 

  1. Majën e fijes së shkrepëses lyejeni me mjaltë dhe përpiquni ta ndizni. Mjalti natyror nuk do ta pengojë ndezjen. Mjalti artificial ka ujë, prandaj shkrepësja nuk mund të ndizet.
  2. Vendosni në mikrovalë 2-3 lugë të vogla me mjaltë. Ngroheni në temperaturë të lartë. Mjalti natyror do të karamelizohet shpejt dhe nuk do ta marrë formën e shkumës. Mjalti artificial do të karamelizohet vështirë dhe do të jetë plot me flluska. (Shendeti)

Qendra Alert/Alert.al

Gatuani ngadalë për të kursyer kohë, 4 këshilla të rëndësishme për sigurinë e ushqimit

Me punën, shkollën, praktikat sportive, mësimet e muzikës dhe kohën e detyrave të shtëpisë që mbushin kalendarin, sezoni mund të jetë plot tension. Gjatë kësaj periudhe të ngarkuar të vitit, darka që ju pret kur të ktheheni në shtëpi mund ta bëjë jetën shumë më të lehtë. Kjo është arsyeja pse shumë njerëz zgjedhin të përdorin soba të ngadalta. Mos qëndroni më përpara frigoriferit duke u përpjekur të merrni vendime se çfarë të hani për darkë pas një dite të gjatë në punë. Jo më përpjekje për të balancuar përgatitjen e ushqimit dhe detyrat e shtëpisë. Thjesht hidhini përbërësit në tenxhere të ngadaltë përpara punës dhe ndizeni.

Ka kaq shumë përparësi për të përdorur një tenxhere të ngadaltë. Ata mund t’ju ndihmojnë të kurseni kohë dhe para. Sobat e ngadaltë përdorin më pak energji elektrike sesa një furrë konvencionale. Ato gatuajnë ushqime ngadalë dhe në një temperaturë të ulët dhe nxehtësia e ulët ndihmon që copat më të lira të mishit të bëhen më të buta dhe të tkurren më pak. Nxehtësia e drejtpërdrejtë nga tenxherja dhe koha e gjatë e gatimit kombinohen për të shkatërruar bakteret, duke e bërë tenxheren e ngadaltë një zgjedhje të mirë për gatimin e sigurt të ushqimeve.

 

Kur përdorni një tenxhere të ngadaltë, ndiqni këto këshilla të rëndësishme të sigurisë ushqimore:

-Sigurohuni që tenxherja juaj e ngadaltë, enët dhe zona e punës të jenë të pastra.

-Mbani ushqimet në frigorifer derisa të vijë koha për t’i shtuar ato në tenxhere të ngadaltë. Bakteret shumohen me shpejtësi kur ushqimi lihet në temperaturën e dhomës.

-Gjithmonë shkrini mishin përpara se ta vendosni në tenxhere të ngadaltë. Nëse vendosni mish të ngrirë ose shpendë në një tenxhere të ngadaltë, ai mund të kalojë shumë kohë duke u shkrirë, të lejojë që bakteret të shumohen dhe t’ju sëmurin. Përdorimi i ushqimeve të shkrira do të sigurojë gjithashtu që vakti juaj të gatuhet në mënyrë të barabartë dhe deri në fund. Perimet gatuhen më ngadalë se mishi dhe shpendët në një tenxhere të ngadaltë, kështu që nëse i përdorni, vendosini ato në fillim.

-Pritini copat e mëdha të mishit në copa më të vogla përpara se t’i kaloni në tenxhere të ngadaltë dhe sigurohuni që tenxherja juaj e ngadaltë të jetë me gjysmë ujë për t’u siguruar që ushqimet të gatuhen plotësisht. (Food Safety)

Qendra Alert/Alert.al

A mund të prishet mjalti

“Njerëzit thonë gjithmonë se mjalti është ushqimi i vetëm që zgjat përgjithmonë”, thotë Marina Marchese, themeluese e Shoqatës Amerikane të Provës së Mjaltit dhe bashkautore e “Honey for Dummies”.

Realiteti, thotë ai, është pak më i komplikuar. Por nëse ruhet siç duhet, mjalti mund të zgjasë mjaft gjatë.

“Megjithatë, mjalti nuk është si vera që bëhet më e mirë me kalimin e viteve”, tha ajo.

Si të ruani mjaltin?

Pavarësisht nëse është mjaltë e papërpunuar ose e trajtuar me nxehtësi, nëse ruhet në një enë me kapak dhe nuk i shtohet ujë (qoftë nga dora e njeriut ose lagështia në ajër), nuk do të prishet.

Mjalti përbëhet nga rreth 80% sheqer (një përzierje e fruktozës dhe glukozës) dhe 17% ujë. 3 % e mbetur është një përzierje e vitaminave, mineraleve, enzimave, polenit dhe komponimeve të shijes.

Falë përmbajtjes së ulët të ujit, mjalti nuk do të prishet në kuptimin tradicional, që do të thotë se myku ose bakteret e rrezikshme nuk do të rriten në një kavanoz me mjaltë. Edhe nëse ruhet siç duhet, aroma dhe shija e tij mund të fillojnë të zbehen me kalimin e moshës, por nëse nuk jeni një shijues profesionist i mjaltit, mund të mos e vini re.

“Konsumatori mesatar nuk do ta vinte re ndryshimin, por unë e vura re”, thotë Marchese.

Sipas saj, ruajtja e mjaltit është mjaft e thjeshtë. Sigurohuni që kapaku të jetë i mbyllur mirë dhe lëreni në raft në temperaturën e dhomës. Mbani parasysh ndryshimet e temperaturës që mund të nxisin procesin e kristalizimit. Edhe pse mjalti është i vështirë për t’u prishur, nuk është i pamundur. Nëse mjalti është ruajtur pa kapak ose i është shtuar ujë, ka mundësi që mjalti të fermentohet ose të formohet ndonjë myk në të. Nëse shihni flluska ose myk në të, hidheni.

Kristalizimi

Mos u shqetësoni nëse mjalti është kthyer papritur nga i lëngshëm në i ngurtë. Mjalti mund të zhvillojë kristale të vogla dhe të bëhet më i errët në ngjyrë. Por kjo nuk do të thotë se ka diçka që nuk shkon me të, është thjesht kristalizimi.

“Mjalti i shëndetshëm duhet të kristalizohet,” thotë Marchese.

Kristalizimi ndodh kur glukoza (e cila është më pak e tretshme në ujë se fruktoza) ngjitet në gjurmët e polenit në mjaltë, të cilat fillojnë të ndahen nga uji. Më pas kristalet përsëriten dhe ndahen nga uji. Shumica e mjaltit nga dyqani trajtohet me nxehtësi dhe filtrohet për të hequr polenin, që do të thotë se gjithashtu do të kristalizohet më ngadalë. Nuk ka asgjë të keqe me mjaltin e kristalizuar, por nëse tekstura ju shqetëson, mund ta vendosni kavanozin në një enë me ujë të ngrohtë ose thjesht ta vendosni në mikrovalë në temperaturë të ulët për t’i dhënë një strukturë më të butë.

Qendra Alert/Alert.al

 

Shkeljet zinxhir të AKU me “Gjirofarm”, që nga nxjerrja në treg e produktit pa analizuar, dy mostraa rresht të kontaminuara dhe mungesa e njoftimit të konsumatorit

Problemet e konstatuara ditët e fundit me produktin “Kos” të kompanisë “Gjirofarm”, nxorrën në pah punën skandaloze të Autoritetit Kombëtar të Sigurisë Ushqimore në raport me detyrat ligjore që ka, si dhe me mbrojtjen e konsumatorit.

Pikërisht në ditën që “qante” Bordin e ri, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit hedh “vjedhurazi” në ëeb-in e saj zyrtar (megjithëse legjithime si zgjidhje), njoftimin se “paskan rezultiuar me ngarkesës të Përgjithshme Mikrobike (NPM) enterobakter, produktet e kompaqnisë “Gj”, si dhe se “paska marrë mostra salce kosi dhe kosi”. Masës së konsumatorëve që nuk ka shumë informacion mbi këto detaje, AKU mund t’ju “hedhë hi syve” sa herë të dojë, porn ë të vërtetë, ky nuk është komunikimi i riksut dhe as mbrojtja e konsumatorit.

Por, gjumi letargjik, mungesa e kontrolleve apo ryshfeti që bëjnë të precipitojnë situate të tilla jo rralë, nuk nisin këtu, duke evidentuar shkeljet në vijim të AKU, sektorëve apo drejtorive respective.

Konretisht, në lidhje me kompaninë Gjirofarm, kosin e të cilin e konsumuan shqiptarët, apo kushedi presj sa kohësh e konsumonin me entereobaktere, e thënë më shqip, me fekale, e ka lejuar pikërisht AKU, me dijeni të plotë. Kohë më parë, kompania në fjalë dërgoi në ISUV një mostër kosi për autokontroll. E çuditshme, sepse që në tetor 2018, me urdhër të ministrit të asaj kohe Çuçi, nuk dërgohen më mostra për analiza për autokontroll dhe asgjë jashtë planin zyrtar të monitorimit të vetë ISUC apo AKU. Megjithatë, mostra u pranua, u realizua analiza e cila rezultoi me ngarkesë. Përveç faktit se, sipas Ligjit “Për Ushqimin”, përgjegjësinë e mban OBU, faji kryesor është i AKU. Kjo, sepse subjekti ka qenë i detyruar ligjërisht që mostrat t’i dërgojë për analizë dhe rezulktatet t’ia vendosë në dispozicion AKU para hedhjes në treg të produktit dhe AKU e ka lejuar këtë. Pra, produkti ishte në treg, AKU nuk kishte asnjë dijeni për përbërjen e tij, përveçse çfarë kishte deklaruar vullnetarisht në etiketë prodhuesi. Megjithëse, jo i gjithë prodhimi mund të ketë qenë i kontaminuar, por një sasi, edhe nëse do ishte i gjithi dhe të gjitha produktet e kësaj kompanie që vijnë në tryezat tona, nëse do të ishte për AKU, konsumatorët mund të kishin ngrënë dhe cianur. Fatmirësisht vetëm fekale!!!

Shkelja e dytë e AKU ka të bëjë me faktin se nuk I kërkoio kompanisë “Gjitofarm” ndalimin e tregtimit të produktit dhe tërheqjen nga tregu që në rezultat e para të ISUV, por mori edhe vetë mostër, e dërgoi sërish në këtë laborator deri në dalje të përgjigjes. Pra, AKU vonohej, ndoshta dhe me dashje, në bllokimin e prodhimit të kompanisë pa gjetur ku qëndron problem, tërheqjen nga tregu dhe njoftimin e konsumatorit.

Shkelja te tretë ka të bëjë me datën 13 janar 2022, kur në faqen zyrtare të AKU, në ëeb-in e saj publikohet një njoftim “sakat”, duke tentuar të thonë se “jemi në rregull me komunikimin e riskut për konsumatorin”. Por, AKU nuk ka publikuar emrin e kompanisë. Iniciali “Gj” nuk tregon asgjë, mund të ketë shumë baxho, punishte që fillojnë me këtë germë. Dhe, kjo ndoshta vetëm për të mbrojtur prodhuesin, jo për të mbrojjtur konsumatorin. Madje, nuk e kishin publikuar as në rrjetet sociale zyrtare, siç publikojnë çdo njoftim, edhe kur ndezin makinat e punës. Gjithashtu, AKU nuk ka sqaruar në njoftim se cilat lloje kosi/produkti kanë rezultuar me ngarkesë, si dhe cilat janë lotet e tyre, të shoqëruara me data prodhimi e skadence, që e informojnë më së miri konsumatorin, që atë produkt të mos e blejnë, nëse e gjejnë në ngarkese, ose nëse e kanë në shtëpi, të mos e konsumojnë. Ndërkohë, që AKU, e cila vetëm me ushqimin dhe sigurinë ushqimore nuk merret, nuk bën të ditur nëse nga kjo kompani ka marrë mostra tjera, p.sh qumështi, sepse ndodh që kosi bëhet edhe nga qumështi, djathi, gjalpi etj.

Në këto kushte, Ministrja e Bujqësisë Znj.Frida Krifca, bashkë me Kryeministrin Rama, le të mos merren me Bordin e AKU, i cili nuk dihet nëse ka të t’u mbledhur më, siç ka ndodhur dhe më herët, e madje dhe kur mbliedheshin, nuk paguheshin, por t’a shkrijnë AKU. Ta ndërtojnë nga e para, sepse edhe fëmijët e tyre ndodh që mund të ushqehen me këto produkte. Le të mos mjaftohen e kenaqen kur stafet e AKU iu bëjnë “share” në rrjete sociale postimeve të tyre. Nuk paguhen për këtë punë, por me këto lajka e like mbajnë vendet e punës (siç ka dhe inspektorë shumë të zotët e shumë profesionistë, që janë në minorancë dhe nuk lejohen të punojnë)!!!

Fati i keq i Gjirofarm në këtë rast, që risolli në vëmendje edhe se si miratohen etiketat në AKU, vetëm nëse janë të dizenjuara bukur e konfom VKM-së respective, por nëse produkti i mban brenda deklarimet, nuk ka problem, atë mund ta konstatojë inspektori pas 2 vjetësh, nëse mendon se duhet marrë ndonjë mostër nfa raftet e marketeve, për t’u analizuar!

Qendra ALERT – Alert.al