Menu

Konsumatori

Lista e 25 djathrave që nuk përmbajnë laktozë

Pasi të jetë zbuluar intoleranca ndaj laktozës, gabimi më i zakonshëm është eliminimi në mënyrë drastike i kategorisë së produkteve të qumështit. Në fakt, tema e djathrave të përshtatshëm për një dietë pa laktozë është një nga kërkimet më të klikuara në Google dhe për të cilën ka shumë lajme të rreme. Studimi që hulumtoi 25 djathëra u botua në revistën ndërkombëtare Foods për të hetuar sasinë aktuale të laktozës dhe për të qenë në gjendje t’i përcaktojë ata si natyrshëm pa këtë sheqer, falë procesit të tyre natyror të prodhimit. Studimi u krye në bashkëpunim me Departamentin e Shkencave Bujqësore, Ushqimore dhe Agro-Mjedisore të Universitetit të Pizës, përveç Shoqatës Aili dhe Ellefree. Ne kemi punuar për më shumë se dy vjet në këtë projekt, i cili synon të japë informacion të qartë për sasinë e laktozës së pranishme në djathërat kryesorë, të karakterizuara nga maturime të ndryshme, nga të cilët 21 janë italianë dhe 4 të huaj. Kjo për të rritur ofertën e produkteve të qumështit të përshtatshme për intolerancën ndaj laktozës dhe për t’i dhënë përfundimisht përgjigje dyshimeve të ndryshme mbi temën ‘laktoza dhe djathrat’.

Pas 14 vitesh nga publikimi i fundit mbi përbërjen e djathrave italianë, ku u përdorën teknika analitike të vjetruara, ky studim përfaqëson një zbulim të madh për botën pa laktozë, një revolucion për dietën e atyre që janë intolerantë ndaj laktozës. Mungesa e të dhënave të besueshme shkencërisht ka pasoja në etiketat e djathrave të disponueshme në raft, ku është e lehtë të gjesh mungesën ose mospërputhjen midis termave të ndryshëm të pranishëm edhe brenda të njëjtit lloj, duke krijuar në mënyrë të pashmangshme konfuzion dhe dezinformim në qumësht.

Cilat janë djathrat natyralisht pa laktozë?

Përveç Gorgonzola Igor dhe Asiago nga Latterie Venete tashmë të certifikuara Lfree, Grana Padano, Parmigiano Reggiano, Pecorino Romano janë natyrisht pa laktozë siç raportohet. Më poshtë është lista e plotë e djathrave që kanë kaluar të gjitha testet e kryera në laborator gjatë studimit dhe për rrjedhojë kanë një përmbajtje laktoze më pak se 0,001% që nga maturimi i tyre i parë (me përjashtim të Pecorino Toscano).

(IlFattoAlimentare)

Qendra Alert/Alert.al

Si të ruani kontrollin mbi ushqimin?

Kuptoni arsyet që ju shtyjnë ta keni mendjen te ushqimi:

Bëni zakon që të mbani shënim çdo gjë që hani gjatë ditës: Ushqimet që zgjidhni, sasinë, orën ku dëshironi një ëmbëlsirë apo sallatë. Kjo gjë ju ndihmon të analizoni veprimet dhe të zbuloni domethënien. Përpiquni të kuptoni pse keni tundimin të hani një sasi ushqimi që nuk ishte e nevojshme për organizmin tuaj. Mbajtja shënim e rutinës së ushqyerjes ju ndihmon të frenoni mbingrënien.

Kërkoni një zgjidhje alternative

Pasi të ketë kaluar disa kohë, nëpërmjet ditarit ushqimor, me oraret e sasitë e gjërave që keni ngrënë do ta keni të lehtë të kuptoni shkaqet e nevojës për të ngrënë vazhdimisht. Mos jini të ashpër me veten, thjesht shmangni të njëjtën sjellje sërish. Po si? Mendoni një strategji se si të mos vraponi drejt ushqimit në momente kritike. Kërkoni dhe gjeni një zgjidhje alternative. Për shembull: pikërisht në momentin kritik të urisë, angazhojeni veten me një punë që duhet bërë.

Dëgjojini emocionet tuaja

Mungesa e vetëkontrollit është një sinjal i trupit që bën fjalë për një boshllëk që duhet mbushur. Pra, keni nevojë për ushqim. Por para se t’i përgjigjeni nevojës, spostoni vëmendjen drejt objekteve të dëshirave tuaja të tjera. Me çfarë emocioni mund ta zëvendësoni. Në fillim nuk do të jetë e lehtë për të identifikuar nevojat reale, por me ta zhvendosur vëmendjen diku tjetër, do të arrini rezultatet e dëshiruara. (Express)

Qendra Alert/Alert.al

Pesticidet, frutat dhe perimet brenda kufijve ligjor

Fruta dhe perimet me mbetje pesticidesh mbi kufijtë ligjorë janë padyshim të pakta. Sipas analizës së kryer nga organet zyrtare, vetëm 1.39%, pra 35 nga 2,519 mostra të analizuara në vitin 2021 janë jashtë normës. Këto janë numrat e paraqitur në dosjen e pesticideve Stop të Legambiente, i cili megjithatë thekson gjithashtu të dhëna të tjera: Pjesa e mostrave pa asnjë mbetje është vetëm 63.3%. Deri në 35.3% e mostrave të analizuara, nga ana tjetër kanë një ose më shumë mbetje. Në praktikë, rreth 14 mostra nga 100 u gjetën se kishin një mbetje brenda kufijve ligjorë dhe rreth 22 me gjurmë pesticidesh.

Sasia e mostrave të parregullta është në përputhje me atë që u zbulua vitin e mëparshëm (kur ishin 1.2%) dhe lajmi i mirë është se pjesa e mostrave pa mbetje është rritur nga 52 në 63%. Megjithatë, duhet të theksohet se 22 nga 100 mostra kanë mbetje të dy ose më shumë substancave të ndryshme dhe ende po bëhet punë për të kuptuar efektet e mbetjeve të shumta. “Në përgjithësi, 97 substanca të ndryshme janë identifikuar – thotë Angelo Gentili, kreu i bujqësisë në Legambiente  dhe në disa raste pesticidet e pranishme në të njëjtin mostër janë më shumë se pesë: 9 u gjetën në një mostër kumbullash, 10 në qershi dhe 12 në dardha.

Në përputhje me vitet e mëparshme, frutat kanë numrin më të madh të mbetjeve: mostrat me mbetje përtej kufijve janë 1.63%, ato me gjurmë të një lënde të vetme 14.3% dhe ato me më shumë se një 39.2%. Në thelb, vetëm 45 nga 100 mostrat e frutave u gjetën të rregullta. Varietetet që preken më shumë nga problemi janë rrushi i tryezës (86 nga 100 mostra kanë mbetje), dardha (82%), luleshtrydhet (72%) dhe pjeshkët (67.4%). Nga ana tjetër, mostrat e paligjshme janë kryesisht agrume, fruta të vogla dhe fruta ekzotike. Perimet, nga ana tjetër, me 74% të mostrave pa mbetje pesticidesh, ishin mesatarisht ‘më të pastra’. Përjashtim bëjnë domatet dhe specat, për të cilët mostrat pa mbetje ishin rreth katër nga 10. Në veçanti tek domatet u gjetën 34 lloje pesticidesh dhe kampionet e specave të parregullt ishin 7,4%.

Sa i përket llojeve të produkteve, del se pesticidet që gjenden më shpesh janë fungicidet dhe insekticidet (përfshirë boscalid, acetamiprid, metalaxil). Janë gjetur gjithashtu tiacloprid dhe imidacloprid, substanca (neonikotinoidet) veçanërisht të rrezikshme për bletët dhe tashmë të ndaluara. Ndër substancat më të diskutuara janë organofosfori, si chlorpyrifos, një përbërës aktiv i përcaktuar i pasigurt nga EFSA (Autoriteti Evropian i Sigurisë Ushqimore) vetëm në gusht 2021. Glyphosate, një herbicid i autorizuar në Evropë, gjithashtu i përket këtij grupi. më i përdorur në Itali, por që prodhuesi do ta tërheqë nga përdorimi i brendshëm në SHBA nga viti 2023, pas shkaqeve të shumta që e lidhin këtë produkt me shfaqjen e limfomave jo-Hodgkin.

Pamja është krejtësisht e ndryshme për mostrat nga bujqësia organike: Askush nuk ishte ‘i jashtëligjshëm’, 97,5% e mostrave nuk kishin mbetje, ndërsa kampionet me mbetje (megjithatë nën kufijtë) ishin 1,2% dhe e njëjta përqindje kishte më shumë se një substancë. Prej disa vitesh konsumi i pesticideve ka ardhur në rënie në të gjithë Evropën, veçanërisht nga viti 2011 deri në vitin 2018 është ulur me 30%. Por kjo nuk mjafton, sepse në vitin 2019 janë shitur më shumë se 111 mijë ton produkte për mbrojtjen e bimëve dhe shpesh këto janë substanca që mbeten në organizëm dhe në mjedis për një kohë të gjatë, siç rezulton edhe nga analizat e ujit. Të dhënat nga Ispra (Instituti i Lartë për Mbrojtjen dhe Kërkimin e Mjedisit) mbi pesticidet e gjetura në ujë tregojnë se 77.3% e ujërave sipërfaqësore dhe 35.9% e ujërave nëntokësore janë të ndotura nga mbetjet e pesticideve. Ndotja e ujit sipërfaqësor tejkalon standardet e cilësisë mjedisore në 21% të pikave të monitorimit dhe substancat më të pranishme janë glifosati dhe metaboliti i tij Ampa. (IlFattoAlimentare)

Qendra Alert/Alert.al

Roli i EFSA-s për ndotësit kimik

EFSA kryen vlerësime të rrezikut për një gamë të gjerë kimikatesh që mund të jenë të pranishme në ushqim, për shkak të prodhimit, shpërndarjes, paketimit, si dhe ato që mund të jenë të pranishme në mjedis në mënyrë natyrale ose si rezultat i prodhimit të njeriut. Kjo punë kryhet nga Paneli i EFSA për Ndotësit në Zinxhirin Ushqimor.

Autoriteti mbledh gjithashtu të dhëna për ndotësit në ushqim dhe mbështet koordinimin e mbledhjes dhe monitorimit të të dhënave nga Shtetet Anëtare.

Ndotësit e procesit

Akrilamid

Furan

Toksina natyrale

Mikotoksina

Alkaloide

Ndotës të mjedisit

Retardantët e brominuar të flakës

Dioksinat dhe PCB-të

Metalet

Metalet janë një grup i rëndësishëm ndotësish që ndodhin natyrshëm, por zakonisht janë të pranishëm në ushqim, si rezultat i aktivitetit njerëzor.

 

Roli

EFSA jep këshilla shkencore dhe kryen vlerësime të rrezikut, si dhe mbledhjen e të dhënave dhe aktivitetet e monitorimit, por edhe asistencë teknike për kimikatet në ushqim për njerëz, por edhe në ushqimin për kafshë. Menaxherët e rrezikut të Bashkimit Evropian përdorin këtë këshillë dhe mbështetje për t’i ndihmuar ata në marrjen e vendimeve në lidhje me sigurinë e këtyre substancave për shëndetin e njerëzve, kafshëve dhe bimëve.

Kuadri i BE-së

Meqenëse kontaminimi në përgjithësi ka një ndikim negativ në cilësinë e ushqimit dhe mund të nënkuptojë një rrezik për shëndetin e njeriut, BE-ja ka marrë masa për të minimizuar ndotësit në produktet ushqimore.

Ekzistojnë masa për ndotësit e mëposhtëm: mykotoksinat (aflatoksina, okratoksina A, toksina fusarium, patulin), metale (kadmium, plumb, merkur, kallaj inorganik), dioksina dhe PCB, hidrokarbure aromatike policiklike (PAH), 3-MCPD dhe nitrate). (EFSA)

Qendra Alert/Alert.al

Algat e detit “Sushi Nori” me përmbajtje të lartë jodi

Ministria e Shëndetësisë së Italisë raportoi rikujtimin e prodhuesit të disa grupeve të algave “Yutaka Sushi Nori” për shkak të një përmbajtje të lartë të jodit. Produkti në fjalë shitet në paketa prej 11 gramësh me numra të lotit 04/11/22, 06/11/22 dhe 10/11/22, që korrespondon me kushtet minimale të ruajtjes.

Algat e kujtuara Nori u prodhuan në Britani të Madhe dhe tregtoheshin nga Mpreis Warenvertriebs GmbH. Si masë parandaluese këshillohet të mos konsumohet produkti me numrat e lotit të treguar dhe të kthehen ato në pikën e blerjes. (IlFattoAlimentare)

Qendra Alert/Alert.al

Çfarë janë aditivët ushqimorë dhe domosdoshmëria e përdorimit të tyre

Cilat janë aditivët e ushqimit?

Aditivët janë substanca që përdoren për një sërë arsyesh, si konservimi, ngjyrosja, ëmbëlsimi etj. Gjatë përgatitjes së ushqimit legjislacioni i Bashkimit Evropian i përcakton ato si “çdo substancë që normalisht nuk konsumohet si ushqim në vetvete dhe nuk përdoret si një përbërës karakteristik i ushqimit, pavarësisht nëse ka apo jo vlerë ushqyese”.

Shtuar në ushqim për qëllime teknologjike në prodhimin, përpunimin, përgatitjen, trajtimin, paketimin, transportin ose ruajtjen e tij, aditivët ushqimorë bëhen pjesë përbërëse e ushqimit.

Aditivët mund të përdoren për qëllime të ndryshme. Legjislacioni i BE-së përcakton 26 qëllime teknologjike. Aditivët përdoren, ndër të tjera, si:

Ngjyrues- ato përdoren për të shtuar ose rivendosur ngjyrën në një ushqim

Konservues – këto shtohen për të zgjatur jetëgjatësinë e ushqimeve duke i mbrojtur nga mikroorganizmat

Antioksidantë – substanca që zgjasin afatin e ruajtjes së ushqimeve duke i mbrojtur nga oksidimi (p.sh. prishja e yndyrës dhe ndryshimet e ngjyrës)

Agjentët për trajtimin e miellit – i shtohen miellit ose brumit për të përmirësuar cilësinë e pjekjes.

A janë të sigurt aditivët ushqimorë?

Siguria e të gjithë aditivëve ushqimorë që janë aktualisht të autorizuar është vlerësuar nga Komiteti Shkencor i Ushqimit (SCF) ose Autoriteti Evropian i Sigurisë Ushqimore (EFSA). Vetëm aditivët për të cilët përdorimet e propozuara konsideroheshin të sigurta janë në listën e BE-së. (Food Safety)

Qendra Alert/Alert.al

Qumësht i freskët, pritet ndryshimi i datës së skadencës

Në Britani, rrjeti i supermarketeve Morrisons ka vendosur të zëvendësojë datën e skadencës së qumështit të freskët të shënuar në etiketë pas shprehjes “të konsumohet nga …”. Synimi është zëvendësimi i datës së skadencës me afatin minimal të ruajtjes, të treguar në etiketë pas shprehjes “të konsumohet mundësisht nga …”. Dallimi është i rëndësishëm sepse në rastin e parë data përfaqëson ditën e fundit të dobishme për të konsumuar produktin, në të dytin, formulimi është më fleksibël dhe data i referohet ditës në të cilën ushqimi ruan cilësinë, shijen dhe konsistencën fillestare. Ky ndryshim në formulim do të thotë që qumështi i freskët mund të konsumohet ende në ditët në vijim.

Me sa duket ky është një ndryshim margjinal, por në realitet është një ndryshim i madh edhe nëse numri i ditëve nuk ndryshon. Ndryshimi i formulimit dëshiron t’i bëjë njerëzit të kuptojnë se kur qumështi ruhet mirë mund të konsumohet edhe pas disa ditësh në krahasim me datën e treguar në etiketë. Funksionimi i supermarketeve britanike synon të reduktojë mbetjet, pasi kur produkti arrin datën e skadencës, shumica e njerëzve priren ta hedhin atë edhe nëse është ende i mirë. Testet e kryera në laborator konfirmojnë realizueshmërinë e zgjatjes. Në çdo rast, nëse keni ndonjë dyshim, mjafton ta shijoni, për të kuptuar se është ende i mirë.

Anomalia tjetër është se ne jemi i vetmi vend evropian që kemi një ligj që përcakton datën e skadencës për qumështin. Legjislacioni komunitar parashikon që intervali i vlefshmërisë së produkteve ushqimore përcaktohet nga prodhuesi, bazuar në karakteristikat e lëndëve të para, llojin e përbërësve, paketimin dhe sistemin e shpërndarjes. Është e vështirë të kuptosh pse i njëjti rregull nuk vlen për qumështin.

Një argument i ngjashëm ka të bëjë me kosin, i cili përgjithësisht ka një datë skadence prej një muaji. Operacioni që dëshironi të kryeni është të mbani intervalin prej 30 ditësh, por zëvendësoni datën e skadencës me afatin minimal të ruajtjes. Konsumatorët duhet të kuptojnë se disa ditë pas datës së treguar në etiketë, kosi ka pak fermentim, por është ende absolutisht i mirë për t’u konsumuar. (IlFattoAlimentare)

Qendra Alert/Alert.al

Rregulla të reja për shitjet e çokollatave, biskotave dhe patateve të skuqura

Rregulla të reja pritet të vihen në zbatim ndaj ushqimeve të larta në yndyrë, sheqer dhe kripë (HFSS), për të cilat do të vendosen kufizime në promovimin, pozicionimin dhe reklamimin e tyre. Nismat që inkurajojnë blerjen e sasive më të mëdha të produktit të tilla si ‘paguaj një merr dy ose ‘tre për dy’ nuk do të lejohen më. Do bëhet ndalimi i vendosjes së këtyre ushqimeve në pozita nxitëse, të tilla si shfaqjet në hyrjet e dyqaneve apo në kasat e pagesave. Më në fund, reklamat e tyre nuk do të lejohen as në televizione.

Rregullorja e re mund të sjellë ndryshime të mëdha jo vetëm në pikën e shitjes, por gjithashtu për kompanitë kryesore. Raporti i fundit nga Iniciativa e Aksesit në të Ushqyerit tregon se në Britani, 71% e shitjeve të 16 prodhuesve më të mëdhenj të ushqimeve dhe pijeve gjenerohen nga produkte jo të shëndetshme. Në mënyrë të dukshme, 6 nga këto 16 kompani, Ferrero, Suntory, Mondelēz, Unilever, Coca-Cola dhe Nestlé përbëjnë 80% ose më shumë të shitjeve të tyre nga produktet e Sistemit të Vlerësimit të Yjeve të Shëndetit. Prandaj priten pasoja të rëndësishme për kompanitë që përfaqësojnë prodhuesit kryesorë në sektor, siç dëshmohet edhe nga deklaratat e analistëve të bankës britanike Barclays, të botuara në Food Navigator. Endrju Lazari, analist tha se prodhuesit më të mëdhenj të industrisë do të detyrohen të shtojnë përpjekjet e tyre për të riformëzuar recetat. Midis kompanive në qendër të reflektimeve të analistëve dallohet Mondelēz, e cila zotëron marka të njohura edhe në Itali, si Milka, Oreo, Toblerone, Ritz, Tuc, Filadelfia dhe Sottilette dhe që në Britani gëzon një pozicion edhe më të madh, me marka të konsoliduara dhe subjekt i iniciativave të rëndësishme promovuese. Nga ana tjetër, sipas analistit, rregullat që do të futen nuk do të ndikojnë shumë në kërkesën e konsumatorëve britanikë, të cilët ndoshta do të vazhdojnë të kërkojnë dhe të gjejnë produktet e tyre të preferuara në hapësirat e shitjes. (IlFattoAlimentare)

Qendra Alert/Alert.al

Bllokohet mish dhe vezë të pasigurta për konsumim

AKU ka pezulluar aktivitetin e një operatori biznesi ushqimor në juglindje të vendit, pasi gjatë inspektimit rezultoi se në këtë subjekt kryehej procesi i prodhimit të produkteve ushqimore me bazë mishi, ambalazhimi i produkteve djathë, peshk, pjesë mishi, në ambientet frigoriferike dhe ambientin e tregtimit. AKU konstatoi se ky subjekt nuk plotësonte kushtet higjieno-sanitare dhe bllokoi 711.5 kg mish dhe 14.400 kokrra vezë pa dokumentacionin shoqërues dhe pa etiketë.

Njoftimi i AKU:

Denoncimi në numrin e gjelbër të AKU zbulon magazinat dytësore ku cënohej siguria ushqimore.

AKU falenderon qytetarin për bashkëpunimin dhe merr masa urgjente
Një denoncim në numrin e gjelbër (0800 75 75) të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit u bë lidhur me operatorin e biznesit ushqimor me inicial “D.” që operon në juglindje të vendit.

AKU urdhëroi plan-veprimi lidhur me rastin dhe u krye inspektim së bashku me Drejtorinë Rajonale të AKU-së.

Inspektimi fizik u krye në dy adresa, ku subjekti ushtronte aktivitetin, aty ku kryhej procesi i prodhimit të produkteve ushqimore me bazë mishi, ambalazhimi i produkteve djathë, peshk, pjesë mishi, në ambientet frigoriferike dhe ambientin e tregtimit.

Gjatë inspektimit u konstatuan produkte të gatshme për hedhje në treg:

● Produkte me bazë mishi me etiketa të panotifikuara dhe që nuk kishin të deklaruar në etiketë përbërësit, disa prej të cilëve alergenë kryesorë ushqimorë.

● U mor masë administrative gjobë për sa më lart dhe për mosplotësimin periodik të regjistrave të HACCP.
● Për produktet e bllokuara po dërgohen mostra në ISUV.

Në adresën, me tre ambiente të reja magazinuese që u identifikua referuar të dhënave nga denoncuesi, u konstatuan gjatë kontrollit fizik:
● Aty ku mbaheshin produktet ushqimore nuk plotësoheshin kushtet e nevojshme higjieno-sanitare për këtë veprimtari.
● Magazina ishte e pamirëmbajtur dhe brenda saj u konstatua një sasi prej 14’400 kokrra vezësh të paketuara dhe të pavulosura, me mungesë datë skadence dhe pa gjurmueshmëri.
● Në ambientet frigoriferike, në kushte të papranueshme u konstatuan 711.5 kg mish, pa dokumentacionin shoqërues, 100 kg galetë pa etiketë identifikuese.

Grupi inspektues i AKU-së mori masën urgjente të ndërprerjes së aktivitetit të këtij subjekti dhe bllokimin e produkteve sa më lart, me destinacion përfundimtar asgjësimin e tyre, masë administrative gjobë për kushtet higjieno-sanitare dhe masë administrative gjobë për mungesën e gjurmueshmërisë.

Njoftohet se procedura e inspektimit vazhdon duke ndjekur nga afër asgjësimin e produkteve të bllokuara për asgjësim. Me daljen e përgjigjes së analizave nga ISUV do vazhdojnë procedurat e mëtejshme ligjore.

Gjithashtu AKU po përgatit materialin për kallëzim penal të kësaj veprimtarie.

Qendra Alert/Alert.al

Si ta dallojmë mjaltin e vërtetë natyral nga ai i manipuluar

Mjalti përdoret edhe për dietë dhe është i pasur me vitamina e minerale, ka veti antiinflamatore. Por si ta dallojmë përmes disa mënyrave, mjaltin natyral nga ai i falsifikuar?

 

  1. Merrni pak mjaltë dhe fërkojeni atë në mes të gishtit tregues dhe gishtit të madh derisa të shpërbëhet. Mjalti i pastër është i mirë për lëkurë dhe nuk është ngjitës. Nëse ai që e keni fërkuar ngjitet, kjo do të thotë se ka sheqer ose ëmbëltues artificialë në të.

 

  1. Mundohuni të vendosni pak mjaltë në letër apo peceta të letrës. Mjalti i pastër natyral nuk përmban ujë dhe nuk do të depërtojë në letër për një kohë të gjatë.

 

  1. Bletët instinktivisht i ndërtojnë kosheret në pemë dhe midis shkëmbinjve për t’u mbrojtur nga buburrecat. Vendosni pak mjaltë tek buburrecat, ata nuk do ta prekin mjaltin natyror.

 

  1. Me të verdhën e vezës përzieni pak mjaltë. Nëse mjalti është i pastër, kur ta tundni të verdhën e vezës, ajo do të duket si të ishte e gatuar.
  2. Një lugë të vogël me mjaltë vendoseni në një gotë të mbushur me ujë. Mjalti artificial do të fillojë të shkrihet, ndërsa mjalti i pastër do të forcohet dhe do të bjerë në fund.

 

  1. Nëse e lyeni me mjaltë një fetë bukë mjalti natyral do të ngurtësohet për disa minuta, ndërsa mjalti artificial do ta lagë bukën për shkak të përmbajtjes së ujit.
  2. Pak para gëlltitjes mjalti i vërtetë do t’ju japë një ndjesi të pickimit apo gërvishtjes në gojë, gjë që mjalti artificial nuk mund ta arrijë, transmeton koha.net.

 

  1. Vëzhgoni nëse mjalti do të kristalizohet me kalimin e kohës. Imitimi i mjaltit do të qëndrojë i lëmueshëm si shurup, pa marrë parasysh se sa kohë është ruajtur, ndërsa mjalti i vërtetë do të kristalizohet.

 

  1. Majën e fijes së shkrepëses lyejeni me mjaltë dhe përpiquni ta ndizni. Mjalti natyror nuk do ta pengojë ndezjen. Mjalti artificial ka ujë, prandaj shkrepësja nuk mund të ndizet.
  2. Vendosni në mikrovalë 2-3 lugë të vogla me mjaltë. Ngroheni në temperaturë të lartë. Mjalti natyror do të karamelizohet shpejt dhe nuk do ta marrë formën e shkumës. Mjalti artificial do të karamelizohet vështirë dhe do të jetë plot me flluska. (Shendeti)

Qendra Alert/Alert.al