Menu

Konsumatori

Mbyllet hetimi për TikTok, shumë pyetje të rëndësishme ende të pazgjidhura, konsumatorët u lanë në errësirë

Komisioni Evropian dhe autoritetet kombëtare të konsumatorit (Rrjeti i Bashkepunimit per Mbrojtjen e Konsumatorit) njoftuan dje përfundimin e dialogut të tyre me TikTok , i cili ishte i hapur per më shumë se një vit dhe mbylljen e hetimit të tyre në platformën e mediave sociale. Pavarësisht disa përmirësimeve të mirëpritura në politikat e TikTok, disa çështje shqetësuese mbeten të hapura ose të pazgjidhura. Ky njoftim është rezultat i një procesi që filloi në shkurt 2021, kur BEUC (Organizata Europiane për Mbrojtjen e Konsumatorit) dhe 18 organizata të konsumatorëve (rrjeti CPC) ne te gjithë Europën paralajmëruan autoritetet për shkelje të shumta që rrezikonin përdoruesit e TikTok, veçanërisht fëmijët dhe të rinjtë, audiencën kryesore të platformës. Në fillim të këtij muaji, BEUC i dërgoi një letër Rrjetit te Bashkepunimit per Mbrojtjen e Konsumatorit, duke shprehur shqetësime për mungesën e progresit në këtë rast, si dhe paqartësinë e ndryshimeve të politikave të TikTok.
Siç theksojnë Komisioni dhe Rrjeti i Bashkëpunimit për Mbrojtjen e Konsumatorit në komunikimin e tyre, angazhimet e bëra nga TikTok (veçanërisht transparenca e reklamave, politika e artikujve virtualë) do të kërkojnë vëmendje të vazhdueshme.
Fatkeqësisht, disa pika që BEUC theksoi në ankesën e tij fillestare nuk janë adresuar. Ky është veçanërisht rasti i klauzolës së të drejtës së autorit të TikTok, i cili ende i jep platformës një licencë shumë të gjerë për të përdorur përmbajtjen e krijuar dhe postuar nga përdoruesit e saj. Shqetësimi mbetet i njëjtë edhe për mungesën e një mekanizmi për të mbrojtur konsumatorët e rinj nga abuzimi nga inflencuesit kur blejnë “monedha virtuale” në TikTok. Gjithashtu, TikTok nuk ka marrë angazhime për të ndaluar profilizimin dhe targetimin e fëmijëve me reklama të personalizuara.
Zëvendësdrejtoresha e përgjithshme e BEUC Ursula Pachl tha se, “mirëpresin që TikTok, siç është zotuar, të përmirësojë transparencën e marketingut në platformën e tyre, por ndikimi i angazhimeve të tilla te konsumatorët mbetet shumë i pasigurt”. “Pavarësisht dialogut mbi një vit me TikTok, hetimi tani është mbyllur, duke lënë shqetësime të rëndësishme të paadresuara ence, të cilat ne i ngritëm. Ne jemi veçanërisht të shqetësuar se profilizimi dhe tragetimi i fëmijëve ndaj reklamave të personalizuara nuk do të ndalet nga TikTok. Kjo është në kundërshtim me pesë parimet mbi reklamimin ndaj fëmijëve, të miratuara nga autoritetet për mbrojtjen e të dhënave dhe mbrojtjen e konsumatorit javën e kaluar. U bëjmë thirrje autoriteteve që të monitorojnë nga afër aktivitetet e TikTok dhe të ndërmarrin veprime kombëtare të zbatimit nëse angazhimet nuk realizohen. Ky nuk duhet të jetë fundi i historisë. BEUC dhe anëtarët tanë do të ndjekin me vëmendje zhvillimet”, theksoi Pachl.
Në “Pesë Parimet kryesore të reklamimit të drejtë për fëmijët” të miratuara dhe publikuara javën e kaluar, autoritetet e mbrojtjes së konsumatorit dhe autoritetet e mbrojtjes së të dhënave deklaruan qartë se, fëmijët nuk duhet të profilizohen për qëllime reklamimi. Ligji i ardhshëm i Shërbimeve Dixhitale do të vendosë një ndalim në këtë drejtim.

Marrë nga BEUC.eu

Qendra ALERT / Alert.al

AKU kërcenon Qendrën ALERT, se po analizon dhe publikon rezultatet e frikshme të produkteve ushqimore...

Pak ditë më parë, Qendra ALERT mori disa kampionë djathi në disa zona të Tiranës, si dhe qumësht rruge, për t’i analizuar dhe komunikuar konsumatorit problematikat e mundshme që mund të kenë këto produkte. E gjitha kjo, në kuadër të Emisioni ALERT që do të transmetohet të premten më 20 maj 2022. Referuar problematikave të shumta që paraqisnin këto produkte dhe rriskut serioz, i kërkuam AKU pjesëmarrjen në këtë emision. Më 19 maj, AKU i dërguam këtë e-mail:

“Te nderuar pershendetje! Uroj te jeni mire! Duke ju falenderuar per bashkepunimin e herepashershem, ne kuader te emisionit ALERT, do te doja kete te premten, dte 20 maj 2022, qe AKU te ishte prezent. Tema e emisionit ka te beje si meposhte:

Kemi analizuar djath qe e kemi blere ne 1 dyqan prane Rr.Bardhyl dhe 2 mostra ne Tregun Agroushqimor dhe i kemi analizuar. Ka prezente te E.Coli, Listeria dhe Enterobaktere…

Gjithashtu, kemi analizuar 3 mostra qumeshti rruge dhe ka rezultuar me enterobaktere, qeliza somatike dhe ne dy raste me uje te shtuar.

Do te donim te ishte AKU si institucioni pergjegjes per garantimin e sigurise ushqimore (edhe pse ne rastin e qumeshtit do te thonit nuk eshte pergjegjesia jone), por edhe te riperpiqemi t’i largojme konsumatoret nga kjo menyre blerjeje e konsumi.

Duke ju falenderuar, mbetemi ne pritje.

Granit Sokolaj”.

Ftesa e Qendrës ALERT për AKU, për t’i pasur në Emision ALERT

Ndërsa sot, më datë 18.05.2020, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit, në përgjigjen e vet ku mohon pjesëmarrjen nkëtë program, shntazhon dhe kërcenon Qendrën ALERT me procese gjyqësore. Megjithëse nuk është aspak e qartë arsye, shkaku, baza ligjore, institucioni që duhet të garantojë sigurinë ushqimore, kërcenon me gjyqe, ndoshta për faktin se Qendra ALERT dhe emisioni me të njëjtin emër po bëjnë punën që duhet të bëjë ajo.

Më poshtë po publikojmë në një material, përgjigjen e sotmë të AKU dhe përgjigjen tonë me germa të zeza (BOLD) që ia kemi kthyer, për të cilën vumë në dijeni dhe Drejtoreshën e Përgjithshme, Ministren e Bujqësisë dhe Inspektoriatin Qëndror.

Të nderuar pershendetje!

Në vijim të komunimit tonë, por më së shumti, nisur nga e-maili juaj shantazhues, kërcenues, intimidues në drejtim të Qendrës ALERT dhe punës tonë;

Së pari, më lejoni të shpreh një qëndrim tërësisht personal dhe jo institucional. Si ish-staf i Autoritetit Kombëtar të Ushqimit, si ish-Përgjegjës i Sektorit të Marrëdhënieve me Publikun dhe Ndërgjegjësimit të Konsumatorit, dhe si ish-staf në kabinetin e Ministrit të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, personalisht do turpërohesha sikur vetëm t’a mendoja t’i ktheja një përgjigje e-maili të tillë një organizate, një media apo programi televiziv dhe jo më ta dërgoja, vetëm për punën që bën!!!!!!!!!!

Zoti ju mëshiroftë! Konkretisht, personin të cilin e ka shkruar këtë e-mail, emër për të cilin i kam informacionet!!!!!!!!!!! Sepse një e-mail kaq banal, kaq pa kuptim, kaq shantazhues e intimidues, nuk do të shkruhej nga kushdo dhe nuk do guxonte dikush lehtë!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Të kthehemi tashmë tek komunikimi institucional, pra mes Qendrës ALERT, e cila mban dhe autorësinë e emisionit me të njëjtin emër. Dhe, do donim t’ju jepnim përgjigjë për secilen prej fjalive tuaja, pa ndërhyrë në asnjë germë apo fjalë. Dhe me shkronja të zeza (bold) janë përgjigjet tona për ju.

Përgjigjia shantazhuese e AKU

I nderuar Z. Sokolaj,

Ju falenderojmë për vëmendjen ndaj Sigurisë Ushqimore

— Nuk nuk keni pse na falenderoni aspak, sikur po na e dini për nder apo po e vlerësoni atë që po bëjmë, sepse ju nuk e keni vetë në vëmendje sigurinë ushqimore!!! Ndaj kortezitë, sidomos në e-maile të tilla dhe me gjuhën tuaj të komunikimit, nuk kanë aspak vend.

Së pari, lutemi duke qenë se është evidentuar shitje e qumështit në rrugë, pa etiketë, të pakontrolluar dhe pa regjistrim si subjekt me NIPT, të na bëhet me dije nëse e keni denoncuar rastin tek autoritetet kompetente.

— Qendra ALERT, t’jua bëjë me dije ju??!! Inspektorët e AKU dhe gjithë stafi në Drejtorinë e Përgjithshme dhe në Drejtoritë Rajonale, a nuk e di që rrugët e trotuaret e Shqipërisë janë me qumësht të tillë që shitet nga individët (fshatarët)??!! Në të gjitha rastet produkt i pasigurt!!! Te cilat autoritete ta denoncojmë, nëse ju mendoni që ne punojmë për ju, jemi strukturë e juaja apo paguhemi nga ju?! AKU ka hequr dorë gjithmonë nga kjo tregti, pasi duke e parë si luftë të humbur (për shumë arsye e herë herë dhe me të drejtë) ka deklaruar se, nuk mund të merret me indivitët, me pretendimin që Ligji “Për ushqimin” përcakton si operator biznesi ushqimor vetëm ata që kanë një NIPT.

Por mbi të gjitha, ne kemi për detyrë të konstatojmë e të publikojmë rastet me probleme, por në asnjë rast nuk kemi detyrimin ligjor t’ju sinjalizojmë ju. Nuk jemi të detyruar as nga “Ligji për Sinjalizuesit”… këta njerëz duhet t’i keni ju brenda strukturave tuaja, duke tentuar të luftojnë korrupsionin brenda radhëve tuaja. Të paktën ligjërisht kështu duhet të ndodhë!

Ne nuk jemi rreshterët tuaj e nuk punojmë për ju! Ne evidentojmë, konstatojmë dhe publikojmë atë që duhet ta bënit ju. Por ju merreni ende me inspektorët, duke i trajnuar ende si të mësojnë të lexojnë etiketat, edhe pse 4 vjet pas miratimit të VKM-së “Për Etiketimin”.

 “Përndryshe, masa do të merret nga Autoriteti Kombëtar të Ushqimit sipas legjislacionit në fuqi”, thoni ju në e-mailin tuaj.

— Duke shpresuar ta njihni legjislacionin në fuqi e të mos e lexoni saherë ju duhet diçka, ndaj kujt dhe për çfarë do të merren masa?! Po na kërcënoni? Intimidoni? Ne nuk jemi inspektrët tuaj që të tentoni të na vini në rresht dhe nuk jemi as operatorë biznesi ushqimor që cënojnë sigurinë ushqimore dhe ju i milni saherë shkoni për inspektim!

Së dyti, sa i përket analizës së kryer në dyqanet e përmendura, a keni njoftuar ju trupat e AKU-së për verifikimin, marrjen e mostrës në mënyrë të garantuar, për monitorimin dhe hetimin e rasteve. Nëse jo, lutem të merren masa menjëherë që të mos detyrohemi të nisim proces gjyqësor.

— Të nderuar! Po i marrim me radhë.

E ritheksoj, ne nuk njoftojmë AKU sepse s’jemi as operator biznesi, as strukturë varësie e AKU apo dikujt tjetër. Për këtë ju duhet t’a bindni veten.

Dikur i kemi kërkuar AKU të na ofrojnë mundësinë e marrjes së mostrave të produkteve me origjinë shtazore dhe gjithmonë kemi pasur përgjigje negative, me pretendimin që nuk ka bazë ligjore, që AKU merr mostra vetëm për planin e vet vjetor të marrjes së mostrave apo në raste indiciosh apo ALERT-esh dhe jo për media, organizata apo emisione televizive. Gjithmonë vinte e njëjta përgjigje, e shkruar nga e njëjta dorë që rrinte në paradhomat apo zyrat e Drejtorëve të Përgjithshëm të AKU, fatkeqësisht të shumë të numër, të shpeshtë në kohë e në larmishmëri zanatesh e ngjyrash politike.

Pamundësinë për ta ofruar këtë shërbim edhe me pagesë nga ana jonë, e ka pohuar në emisionin ALERT para disa muajsh edhe Drejtori i asokohe i Menaxhimit të Riskut. Ia kërkuam zyrtarisht dhe nuk e ofroi si mundësi.

Së dyti, ne e dimë fort mirë se si merret mostra për produktet me origjinë shtazore, ndoshta dhe më mirë se treçereku i inspektorëve në AKU. Por, qumështit që rri gjithë ditën në diell, në rrugë, në 30 gradë aktualisht, atij që ju nuk e keni nën hyqëm, do t’i shtojmë ngarkesën mikrobiale?! Do t’i shtojmë qelizat somatike?!

Në lidhje me djathin, 1 mostër është marrë në një market të vogël ku shitësja thotë që është djath i përzier me qumësht deleje e dhie, diku nga Erseëka apo Leskoviku prodhohet… 2 mostra në Tregun Agro-Ushqimor, nga ku furnizohen marketet e deri të dyqanet e vogla në lagje në Tiranë e në shumë qytete të Shqipërisë. Në të tri blerjet, nuk ofrohej kuponin tatimor. Të tri mostrat, siç ju kanë vënë në dijeni dhe me e-mailin e mëparshëm, kanë rezultuar me E.Coli, Listeria dhe Stafilokok. Mund t’jua shtonim ne këto?! Mund t’i kontaminomin ne?!

Gjithësesi, për t’ju qetësuar e qartësuar ju, ne nuk i kemi marrë vetë mostrat, por në bashkëpunim me Laboratorin TENUIS (ish-Noval), me stafin e tyre, i cili i kodonte menjëherë nga blerja dhe i vendoste në termues e direkt kanë shkuar në laborator. Ndaj, ne nuk mund të binim në grackën që puna jonë, me kostot tona, të na kthehej në bumerang, aq më pak nga AKU, e cila nuk i merr ndryshe, nëse do t’i merrtë!!!!

Përsa i takon nisjes së procesit gjyqësor nga ana juaj…

Në radhë të parë, nëse ka mbetur ndonjë jurist në atë vend, do duhej ta dinte përse?! Së dyti dhe më e rëndësishmja: Ne as nuk trembemi, as nuk intimidohemi dhe as nuk na bën përshtypje presioni e shantazhi i askujt dhe nuk ka ndodhur kurrë deri sot, aq më pak i nje institucioni si AKU, punën e të cilit po e bëjmë ne. Jemi sprovuar shumë e shumë më ndryshe…! Dhe misioni vazhdon!

Por ka të ngjarë që, dalja e rezultateve të analizave nga ana jonë, t’ju cënojë ju, sepse ju nuk i publikoni kurrë. Jo se nuk dini, por nuk doni dhe druajmë që kjo është fitimprirëse për ju. Ndaj, ne ju garantojmë që nuk trembemi nga presioni juaj me gjykata…!

Dhe sa për ta ditur, së shpejti mund të jetë AKU e paditur nga ana jonë pranë Gjykatës së Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK) dhe e dini përse?

Sepse AKU kryen krim shtetëror duke mos publikuar rezultatet e analizave kur ato rezultojnë me probleme…

Sepse AKU kryen krim shtetëror duke mos publikuar rezultatet e analizave të luleshtrydheve që në përmbajtjen e tyre kanë një numër tejet të lartë perstidicesh e madje mes tyre edhe nga ato të ndaluara për t’u tregtuar në Republikën e Shqipërisë (përgjatë periudhës së funddimrit dhe pranverës së këtij viti). Informacionet i kemi, ju mbetet ju për të provuar të kundërtën, por në praninë tonë.

Sepse AKU publikon në faqen e vet dhe rrjete vetëm mostrat e marra dhe kurrë nuk publikon rezultatet e analizave kur ato rezultojnë me probleme për produkte nga më të ndryshmet ushqimore.

Sepse AKU ka gabuar në komunikimin e riskut me shumë produkte që i mban të fshehura në ëeb-in zyrtar, edhe aty me mangësi të theksuara në informacion për konsumatorin dhe kurrë nuk i publikon në rrjetet sociale, nuk iu dërgon informacion mediave apo organizatave, me qëllim që konsumatori ta ketë më të lehtë aksesin në informacion.

Sepse AKU kreu krim shtetëror kur nuk komunikoni si gjithë vendet tjera riskun serioz për konsumatorin me çokolatat “Kinder”… etj, etj, etj…

Ndaj të nderuar, një organizate të shoqërisë civile, që ka për qëllim mbrojtjen dhe ndërgjegjeësimin e konsumatorit, si objekt kryesor të punës së saj, aq më tepër kur e njeh më mirë se gjithçka tjetër që lidhet me konsumatorin, sigurinë ushqimore e gjithë mangësitë e saj në vendin tonë, kur njeh dhe di çdo lëvizje në institucionin tuaj, jua rekomandojmë që të mos i përmendni gjykatat. Nuk trembemi dhe as nuk e ndalim punën tonë! Për këtë të jeni të qartë! Shantazhet i keni në planin tuaj të punës së përditshme ndaj biznesve ushqimore, por gaboni kur i nisni dhe në drejtime të tjera!!!!

Dhe për ta mbyllur këtë pjesë: Ju kujtoni se ne jemi ushtarët tuaj. Gaboheni, e ritheksoj, por gjykojmë që e keni nga eksperienca, sepse AKU, në Drejtorinë e Përgjithshme apo edhe ne Drejtoritë Rajonale është e mbushur me ish-policë, me të cilët s’kemi dashur kurrë të merremi e ndoshta nuk do t’a bëjmë asnjëherë, sepse nuk është ky objekti i punës tonë të përditshme, edhe pse indirekt ndikon te konsumatori. Në një lum që rrjedh vrullshëm, uji ikën, gurët mbeten gjithmonë aty!

Së treti, sa i përket temës, kjo është diskutuar nga përfaqësuesi i AKU-së në pjesëmarrjen e fundit në emisionin tuaj (https://www.youtube.com/watch?v=p-j6_e_y3r8&list=PLQpmT8dugQ5UEmBmOwhfjzu2i84OYSKNd&index=4 ).

— Sa i përket pjesëmarrjes tuaj në emision, pra pikës së tretë të e-mailit tuaj:

Ne sigurisht emisionin ALERT do ta zhvillojmë erdhët apo nuk erdhët ju, apo edhe nuk do të ekzistonit ju fare. Madje për ne është më komode dhe e dini përse?!

Sepse, gjithmonë, saherë AKU ka marrë pjesë në emisionin ALERT, unë përsonalisht si moderator, jam përpjekur të mos i kryqëzoj të ftuarit, të mos i ngacmoj, të mos i vë në siklet me gjëra që unë i di. Nuk kam dashur ta bëj këtë, sepse për shkak të viteve të punës në AKU, disa prej tyre që kanë mbetur i njoh, disa të tjerë i mirëkuptoj, pasi e di fort mirë ç’do të thotë të dalësh në kamera, para publikut e të thuash gjëra për të cilat edhe vet e di që je duke gënjyer. Ndaj dhe nuk kam tentuar as t’ju rrezikoj vendin e punës e as t’i nxjerr keq, megjithëse nuk është profesionale nga ana ime. Ne jemi vend i vogël, as portokalle jo, por mandarinë…!

Nga ana tjetër, gjithmonë me dashamirësi iu kemi kërkuar dhe thënë që, është mirë që AKU ta jetë, e ka gjithmonë vendin e vet në program, për të amortizuar ato çfarë thonë të tjerët të ftuar, për të amortizuar situatat, për të thënë të bardhën e të zezën sipas AKU, fundja, për të thënë punën për të cilën paguhet, për të sqaruar lajmet e shpeshta të pavërteta që qarkullojë për sigurinë ushqimore e që në shumicën e rasteve janë gjobëbënie. Del ndonjë njeri në AKU t’a mohojë këtë mundësi që jua kemi ofruar? Sepse në fund të fundit, edhe lajmi i mirë, edhe e verteta e bardhë, konsumatorit i shërben. Paniku është dëmtues për çdokënd, për konsumatorin por edhe biznesin. Por, ju as këtë nuk e vlerësoni, sepse mosmirënjohja është në venat e AKU, rrjedh brenda damarëve tuaj.

Gjithësesi, edhe pse përfaqësuesi i AKU ka qenë në emision para pak javësh, sërish ju ftuam, sepse tashmë nuk po flasim për fenomenin, por për rezultate analizash, për risk për konsumatorin, për punë të pabërë nga AKU. Gjithësesi, në emisionin e radhës së të premtës që vjen, datë 20, vendi juaj do të jetë aty. Edhe nëse nuk vini në orën 21.00, ejani kur të mundeni. Ejani dhe në skype, ejani dhe në telefon, në çdo orë përgjatë emisionit. Jemi direkt. Duhet të jeni mbi të gjitha, sepse jeni të pazëvendësueshëm dhe pakrahasueshëm!

Duke ju falenderuar për gjithë këtë mundësi që na krijuat të komunikonim lirshëm me ju, shpresojmë dhe urojmë që të mos kemi harruar ndonjë gjë të rëndësishme pa thënë, sepse kur ke shumë informacion dhe e di çfarë ndodh, je dhe i “frikësuar” nga ndonjë proces gjyqësor i mundshëm, bën dhe gabime të tilla e harron fakte.

Ju pres në Emisionin ALERT, këtë të premte dhe saherë të keni diçka për të thënë në dobi të konsumatorëve. Ju premtoj publikisht që do të organizoj puntata emisioni enkas për punën tuaj!

ZOTI JU MËSHIROFTË!

Granit SOKOLAJ

Drejtor Ekzekutiv i Qendrës ALERT

Autor dhe moderator i Emisionit ALERT

Mbrojtja e të dhënave personale, kontrollues publik të përgjegjshëm dhe transparent

Zyra e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale zhvilloi takimin për “Prezantimi i rezultateve të Pyetësorit për vlerësimin e njohurive  të autoriteteve publike në lidhje me të drejtën për mbrojtjen e të dhënave personale”.

Në këtë aktivitet ishin të pranishëm mbi 120 përfaqësues dhe nëpunës të mbrojtjes së të dhënave personale nga institucione qendrore, të pavarura dhe të vetëqeverisjes vendore. Ky Pyetësor u lançua si pjesë e aktiviteteve të Zyrës së Komisionerit në kuadër të 28 Janarit, Ditës Ndërkombëtare të Mbrojtjes së të Dhënave Personale. Nëpërmjet tij, institucionit i është mundësuar një panoramë e gjerë për nivelin e njohurive të administratës në lidhje me garantimin e të drejtës kushtetuese për mbrojtjen e të dhënave personale nga kontrolluesit publik. Gjithashtu, Pyetësori synon vlerësimin edhe zbatimin e detyrimeve të kuadrit ligjor  në fuqi, i cili rregullon procesin e përpunimit të të dhënave personale të qytetarëve.

Në fjalën e tij përshëndetëse, Komisioneri, z. Besnik Dervishi, theksoi se “ofrimi i shërbimeve online dhe zhvillimi i teknologjisë, imponojnë një një reformë të plotë dhe të strukturuar edhe në këtë fushë. Hapi i parë është modernizimi i legjislacionit, proces i cili do të përmbyllet brenda këtij viti. E rëndësishme është, gjithashtu, dhe edukimi me parimet e mbrojtjes së të dhënave personale, ku Zyra e Komisionerit synon integrimin e tyre në sistemin arsimor të vendit.”

Rezultatet e Pyetësorit u prezantuan nga Drejtori i Drejtorisë së Përgjithshme për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, znj. Pjerina Gaxha. Zyra e Komisionerit konstaton se niveli i njohjes së legjislacionit është jo i duhuri dhe sidomos, kërkohet vëmendje e shtuar për rritjen profesionale nëpërmjet trajnimeve të vazhdueshme. Pjesë e aktivitetit ishte edhe një prezantim për “nëpunësin e mbrojtjes së të dhënave personale”, funksion i cili me legjislacionin e ri të fushës do të ketë rol specifik brenda strukturës së autoriteteve publik apo subjekteve private që mbledhin dhe përpunojnë të dhëna.

Të plotë rezultatet e Pyetësorit i konsultoni këtu.

https://www.idp.al/2022/05/16/18610/

Alert.al

Importuesit e mishit, letër urgjente Ministres së Bujqësisë, Kryeministrit dhe Ambasadores së SHBA: Marrëveshja Polici-Dogana shkeli ligjin dhe po cënon sigurinë ushqimore. Ja zgjidhja jonë dhe ç'duhet ndryshuar

Situata skandaloze qe po ndodh në Portin e Durrësit, ku po hapen në me të tij konteinerët me mish dhe produkte ushqimore, jashtë çdo kriteri të sigusë ushqimore, i ka detyruar importuesit e mishit që t’i drejtohen me një kërkesë autoriteteve më të larta, që të ndërhyjnë për ndryshimin e kësaj situatë.

Më 14 prill 2022, Drejtori i Përgjithshëm i Doganave dhe ai i Policisë së Shtetit, firmosën marrëveshien e bashkëpunimit “Për miratimin e rregullave për bashkëpunim për kryerjen e procedurave dhe vlerësimeve të përbashkëta të autoriteteve policore e doganore”. Kjo ka bërë, që konteinerët, pasi kalontë të gjitha procedurat doganore, të hapen, me qëllim parandalimine tragikut të lëndëve narkotike. Por, në kushtet që ofron Porti i Durrësit, produktet, veçanërisht mish, nxirren nga konteineri e vendosen në ambiente të hapura, nën efektin e temperaturave e higjienës, ndërkohë që në shumë raste, edhe qenët antidrogë të policisë futen brenda tyre për të nuhatur. Në këto kushte, produktet që vijne të ngrira në -18 gradë e ndryshojnë atë, duke përbërë një cënim për sigurinë ushqimore.

Për këto arsye, shoqëritë A.M.G sh.p,  DEKON FRIGO sh.p.k, FIX PRO sh.pk, METAJ.CO sh.pk, MPI sh.pk dhe KOSMONTE FOODS TIRANA sh.pk, i janë drejtuar me një kërkesë për ndërhyrje urgjente Ministres së Bujqësisë, Znj.Frida Krifca. Njëherësh, për situatën kanë vënë në dijeni dhe Kryeministrin Rama, Drejtorët e Përgjithshëm të Policisë dhe të Doganave, Drejtorin e Përgjithshëm të AKU, si dhe Ambasadoren e SHBA në Tiranë.

“‘Urgjente’, mbi kontrollin e kontenierëve me produkte ushqimore në ambjente që nuk plotësojnë kërkesat minimale të sigurisë ushqimore. Ne si shoqëri, drejtuese të kësaj kërkese, shprehim mbështetjen tonë të plotë dhe të pakushtëzuar në vijimin e punës së strukturave përkatëse. Por, me anë të kësaj kërkese, në lidhje me vijimin e punës së këtyre strukturave ligjzbatuese, gjithashtu përcjellim shqetësimin tonë mbi kontrollin e kontenierëve në ambjente që nuk plotësojnë kërkesat e sigurisë ushqimore. Për realizimin e proçesit të shkarkimit, kontrollit dhe ringarkimit të kontenierit duhen disa orë pune dhe produkti do të duhet të qëndrojë në temperaturë ambjenti, e cila rrezikon sigurinë ushqimore. Porti i Durrësit nuk ka infrastrukturë që plotëson kërkesat e legjislacionit në fuqi për realizimin e shkarkimit për kontroll, si për ruajtjen e temperaturës, shumë e rëndësishme për sigurinë ushqimore në rastin konkret, pore dhe nga ndotjet eventuale të tij”, thuhet  në kërkesën e importuesve të mishit. Sipas tyre, është cënuar siguria ushqimore, si dhe janë shkepur dispozitat ligjore për këtë çështje.

“a – Pika 2, e nenit 17, Ligji Nr.9863, datë 28.1.2008 “PËR USHQIMIN” i ndryshuar përcakton: Neni 17 “Kontrolli në doganë i ushqimeve të importuara”

Ngarkesa e ushqimeve, për të cilën ka dyshime, duhet të mbahet në ruajtje, brenda standardeve të lejuara, në magazinat doganore derisa të kryhen procedurat e përcaktimit të sigurisë së tyre dhe procedura doganore.

b – UrdhëriNr. 482 Datë 31.12.2007 “Për ushqimet me ngrirje të shpejtë për konsum njerëzor”

  1. Kjo Rregullore zbatohet për ushqimet me ngrirje të shpejtë të destinuara për përdorim njerëzor, që emërtohen si “ushqime me ngrirje të shpejtë”.
  2. Në këtë Rregullore termi i mëposhtëm ka këtë kuptim:

“Ushqime me ngrirje të shpejtë” do te thote ushqime:

(a) që kanë kaluar një proçes ngrirje e njohur si ’’ngrirje e shpejtë’, ’i cili zbatohet në paisje të përshtatshme në mënyrë të tillë që intervali i temperaturës së kristalizimit maksimal të kalojë sa mëshpejt të jetë e mundur dhe pa pasoja për produktin. Temperatura në të gjitha pikat e produktit (pas stabilizimit termik) mbahet vazhdimisht në nivelin -180C ose më e ulët.

(b) që tregtohen në mënyrë të tillë duke ruajtur cilësinë që ato zotërojnë.

  1. Temperatura e produkteve me ngrirje të shpejtë duhet të jetë e qëndrueshme dhe e kontrollueshme në të gjithapikat e produktit, në vlere -180C ose më e ulët, me luhatje të mundshme të shpejta jo më shumë se 30C gjatë transporti”, janë sipas importuesve, ligjet apo urdhërat që shkelen nga marrëveshja Polici-Dogana dhe mënyra se si po opertohet në Portin e Durrësit.

Në shkresën e dërguar ministres Krifca dhe institucioneve të tjera, shoqëritë importuese kanë dhënë dhe zgjidhjet e tyre. Sipas asaj çfarë thuhet në dokument, bizneset thonë se: Nisur nga sa më sipër, kontrolli i realizuar nga strukturat e sipërshënuara, nuk plotëson asnjë standard, sipas përcaktimeve të sipërcituara ligjore, duke rrezikuar ndjeshëm ngarkesat ushqimore dhe cënuar zinxhirin e sigurisë ushqimore, produkt i cili më pas do të tregtohet te kkonsumatori.

Bazuar në legjislacionin e sipërcituar, kërkojmë që shkarkimi i kontenierëve të realizohet në ambjent që plotëson kërkesat e sigurisë ushqimore.

Duke qenë se në dijeninë tonë, Porti i Durrësit nukplotëson këto standarde, ne propozojmë që këto kontrolle të realizohen pranë magazinave frigoriferike të shoqërive subjekte të kontrollit, të cilat garantojnë ambjente sipas standardeve të sigurisë ushqimore dhe higjenike, ose të ndërtohet një ambient frigoriferik në mjediset e Portit Durrës, në të cilin të realizohen kontrollet brënda normave dhe standardeve sanitare dhe higjenike.

Në vëmëndjen tuaj, gjithashtu, kërkojmë që pjesë e kontrolleve të bëhen edhe inspektorët e AKU, të caktuar në pikën kufitare të Portit Durrës, në mënyrë që të verifikojnë realizimin e procedurave sipas standarteve të sigurisë ushqimore dhe më pas të certifikojnë se kontrolli është realizuar sipas këtyre standarteve dhe se produkti ushqimor është i sigurtë për magazinim e më pas tregtim”.

Per te pare videon si kapen konteineret me mish ne Portin e Durresit, kliko ketu

 

Qendra ALERT – Alert.al

Kinder, tërheqja nga Salmonella, ndoshta një nga më të mëdhatë në historinë e tregtisë evropiane të çokollatës

Tërheqja e produkteve “Kinder” nga Ferrero lidhur me një shpërthim të Salmonelës është ndoshta një nga tërheqjet më të mëdha të çokollatës në historinë e tregtisë evropiane, si për shkak se ndodhi para Pashkëve, ashtu edhe për shkak të shpërndarjes së gjerë të produktit në 77 vende.

Kështu fillon një artikull nga Joe Whitworth i publikuar më 19 prill 2022 në Food Safety News. Sipas raporteve nga agjenci të ndryshme të sigurisë ushqimore në Evropë, një shpërthim monofazwë i “Salmonella Typhimurium” është zhvilluar në të paktën 10 vende, duke prekur kryesisht fëmijët e vegjël dhe rastet mund të lidhen me çokollatën Kinder të prodhuar nga Ferrero në Belgjikë.

Franca, Gjermania, Irlanda, Luksemburgu, Holanda, Norvegjia, Spanja, Suedia, Mbretëria e Bashkuar dhe vetë Belgjika kanë raportuar raste, ndërsa mund të ketë persona të përfshirë edhe në Austri dhe Zvicër. Terheqje nga tregu i ketij produkti është bërë dhe në Shtetet e Bashkuara dhe Kanada, megjithëse nuk ka pasur raportime për të prekur. Në Itali janë duke u bërë analiza laboratorike për disa mostra.

Sipas Joe Whitworth, shtrirja e problemit është ‘definitivisht e nënvlerësuar’ për shkak të sistemeve të mbikëqyrjes së Salmonelës dhe ndjeshmërisë së ndryshme të teknikave mikrobiologjike të përdorura. Pacienti i parë u raportua në Mbreterine e Bashkuar  më 7 janar 2022 dhe iu referua një kampionimi më 21 dhjetor 2021.

Në shkurt, një grup prej tetë rastesh monofazike Salmonella Typhimurium u identifikua në Mbreterinë e Bashkuar. Grupi përbëhej pothuajse ekskluzivisht nga njerëz nën moshën 10 vjeç. Ndërsa periudha midis zbulimit fillestar të epidemisë dhe veprimit ndërkombëtar pasues zgjati më shumë se dy muaj, pasi u vendosën lidhjet përfundimtare epidemiologjike me produktin në fjalë, veprimet e kontrollit u ndoqën me shpejtësi.

Më 25 mars, Gjermania, Suedia, Franca, Holanda, Luksemburgu, Norvegjia, Irlanda, Belgjika dhe Spanja raportuan raste të konfirmuara ose të mundshme. Vendimi i autoriteteve belge për të ndaluar prodhimin në fabrikë erdhi gjithashtu në fillim të prillit.

Autoritetet braziliane kanë ndaluar shitjen dhe importin e produkteve Kinder të prodhuara nga Ferrero në Belgjikë. Kjo përkundër faktit se vendi nuk është në listën e atyre që kanë marrë produktet e mundshme të kontaminuara.

Sondazhet treguan se, 150 subjektet/personat e prekur nga Salmonella ishin të moshës nga 8 muaj deri në 56 vjeç, por 134 ishin më pak se 10 vjeç dhe 99 ishin femra.

Gjithsej 49 nga 116 rastet u shtruan në spital, që është një shkallë më e lartë se zakonisht për shpërthimet e salmonelës. Në përgjithësi, 88 nga 101 pacientët e anketuar në 10 vende thanë se kishin konsumuar produkte të ndryshme çokollate Ferrero.

Gjetjet e Ferrero-s që pranojnë ekzistencën e kontaminimit përgjatë linjës së përpunimit në fabrikën Arlon në Belgjikë (e cila prodhon rreth 7% të të gjitha produkteve Kinder në mbarë botën) erdhën nga tamponët e bëra në rezervuarët e magazinimit të dhallës i kryer në mes të dhjetorit 2021 dhe janar 2022.

Të paktën 10 mostra të produkteve të dyshimta nga shtëpitë e pacientëve u testuan në katër vende, me rezultate negative. Hetimet e mëparshme kanë gjetur vetëm sasi të vogla të baktereve Salmonele në mostrat e produkteve të çokollatës.

Hipoteza është se kontaminimi mund të jetë i vështirë për t’u zbuluar, siç shpjegon një studim nga Instituti Federal Gjerman për Vlerësimin e Rrezikut (BfR) mbi Salmonelën në çokollatë. Hetimet janë duke u zhvilluar këto ditë për të kuptuar nëse shkaku ka qenë përdorimi i një përbërësi të kontaminuar apo një burim tjetër kontaminimi.

Njoftimi në kohë i zbulimit të shpërthimit dhe gjetjeve paraprake të sondazhit në Mbreterinë e Bashkuar, i ndjekur nga bashkëpunimi i shpejtë midis vendeve të ndryshme në shkëmbimin e informacionit, i koordinuar dhe i mbështetur nga ECDC, ka qenë thelbësor për avancimin e shpejtë të hetimit të kësaj epidemie. Informacioni përshkrues epidemiologjik ka dhënë prova të qarta që përfshin mjetin e infeksionit në këtë shpërthim, për të lejuar autoritetet e shëndetit publik dhe të sigurisë ushqimore të kryejnë kontrolle të shpejta dhe të nevojshme.

Informacioni pasues mbi zbulimin e llojit epidemik në fabrikën e përpunimit të përfshirë siguroi konfirmim të mëtejshëm mikrobiologjik të lidhjes midis produkteve të kompanisë dhe epidemisë në nivel evropian. Kjo vërtetoi dobinë e saj dhe nënvizoi nevojën për shkëmbim të shpejtë të informacionit mbi sekuencën mikrobiologjike.

Masat kontrolluese të marra në të gjitha vendet e prekura janë ndoshta një nga tërheqjet më të mëdha të produkteve të çokollatës në historinë e tregtisë evropiane. Shënimi i fundit ka të bëjë me datën e njoftimit të Belgjikës në BE RASFF, e cila u bë vetëm më 25 mars 2022, më shumë se dy muaj pas identifikimit të rastit të parë në Mbretërinë e Bashkuar.

Burimi: ilfattoalimentare.it

Qendra ALERT – Alert.al

AKU reklamon suksesin e radhës, asgjësohen 1510 kokrra vezë "për shkak të influencës aviare". Po përse? Të cilit stabiliment apo importi?

Në ditët kur Influenca Aviare (Gripi i shpendëve) është ende tema aktuale, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit ka njoftuar se ka asgjësuar 1510 kokrra vezë për shkak të këtij problemi. Në një foto-njoftim të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit nuk thuhet asnjë detaj më tepër për konsumatorin, se të cilës kompani ishin, janë prodhim vendi apo importi nga vende të prekura nga ky virus apo çfarë problematike kanë pasur.

Gjithësesi, e sigurt është që këto vezë nuk janë analizuar, pasi ky produkt nuk analizohet për prani të Influencës Aviare.

Qendra ALERT ka mundur të mësojë se, vezët janë të një prej 3 stabilimenteve të prekura në Gripi i Skpendëve në mesin e muajit mars dhe datat prodhimit mund të korrespondonin me ato të shpalljes zyrtarisht të Gripit të Shpendëve.

Gjithësesi, për tema kaq delikate në kohë kur Influenca Aviare është “e nxehtë”, AKU duhet së pari të mos “reklamojë gjithë këtë sukses” dhe më kryesorja, kur e bën, të sqarojë konsumatorin për arsyet e bllokimit dhe asgjësimit, nëse jana analizuar apo jo, nëse ka pasur dyshime të forta apo vetëm si masë parandaluese, ose nëse i ka gjetur duke u tregtuar pa certifikatën veterinare.

AKU e ka detyrë ligjorë, ndër të tjera, edhe informimin e publikut, konsumatorit dhe ndërgjegjësimin e tij, i cili nuk mund të bëhet me foto të dizenjuara bukur.

Qendra ALERT – Alert.al

Superaksioni ndërkombëtar, më shumë se 5 milionë lodra potencialisht të rrezikshme janë sekuestruar në 21 shtete

Operacioni i dytë i koordinuar nga Europoli Ludus II çoi në sekuestrimin e lodrave të rrezikshme me një vlerë totale prej më shumë se 18 milionë euro

Midis tetorit 2021 dhe 31 janarit 2022, Europol koordinoi operacionin Ludus II që synonte trafikimin e lodrave të falsifikuara dhe mallrave të tjera. Ludus II, i udhëhequr nga Garda Civile Spanjolle (Guardia Civil), Policia Kombëtare Spanjolle (Policia Nacional) dhe autoritetet doganore spanjolle (DAVA), të dhe bashkëadrejtuara nga Policia rumune, përfshiu autoritetet e zbatimit të ligjit nga 21 vende gjithsej. Zyra Kundër Mashtrimit të BE-së (OLAF) dhe Zyra e Pronësisë Intelektuale të Bashkimit Evropian (EUIPO) gjithashtu mbështetën operacionin, ndërsa Organizata Botërore e Doganave (OBD) mori pjesë si vëzhgues dhe siguroi komunikim të sigurt me anëtarët e saj, për të mbështetur aktivitetet operacionale. Konfiskimet e kryera gjatë operacionit përfshijnë lodra të falsifikuara dhe të paligjshme, video lojëra dhe personazhe të lidhura me to, kukulla nga seriale të famshme televizive, lojra për fëmijë dhe veshje e aksesorë të markave të famshme. Malli i sekuestruar përmban rreziqe të tilla si ekspozim kimik, mbytje, goditje elektrike, dëmtim të dëgjimit dhe rrezik zjarri. Ky ishte rezultati i një analize të EUIPO-së për këto sinjalizime, e cila çoi në ngritjen e operacionit të parë Ludus në vitin 2020.

Gjatë fazës operacionale të Ludus II, autoritetet e zbatimit të ligjit kryen kontrolle dhe inspektime për të zbuluar dërgesat dhe magazinimet e paligjshme. Një numër bastisjesh pasuan hetimet në internet të iniciuara në platformat e tregtisë elektronike. Shumica e lodrave false u importuan nga Azia Lindore në BE, Mbretërinë e Bashkuar dhe SHBA. Autoritetet zbuluan shkelje të të drejtave të pronësisë intelektuale, mungesë të markave CE dhe deklaratave të konformitetit të BE-së, si dhe praninë e substancave të rrezikshme të padëshirueshme.

Operacioni Ludus II arrini në:

Sekuestrimin e lodrave me vlerë afro 18 milionë euro

Më shumë se 5 milionë lodra të falsifikuara

Më shumë se 2600 raste të gjetura për parandalimin e nxjerrjes në treg të lodrave

99 persona janë denoncuar në organet gjyqësore

1459 individë u raportuan pranë autoriteteve administrative/shëndetësore

72 tregje online të kontrolluara

30 faqe interneti u mbyllën

Pikat kryesore të operacionit

Në rajonet e Lazios dhe Campania-s, Korpusi Financiar Italian (Guardia di Finanza) përgjoi dhe sekuestroi një sasi të madhe lojërash të paligjshme produktesh që vinin nga një vend aziatik. Lodrat ruheshin në dy depo. Autoritetet doganore franceze (Direction Générale des Douanes et Droits Indirects) ndërprenë furnizimin e rregullt të lodrave të falsifikuara, të cilat shiteshin nëpërmjet një platforme të famshme të tregtisë elektronike. Hetimi, i quajtur Pokezone, lejoi autoritetet të zbulonin një sasi të madhe produktesh, të cilat shiteshin në tregjet e brendshme të Francës dhe gjashtë vendeve të tjera.

Fronti ndërkombëtar kundër lodrave false

Europol koordinoi aktivitetet operacionale, lehtësoi shkëmbimin e komunikimit dhe ofroi analiza operacionale. Europol gjithashtu i mbështeti aktivitetet me ekspertizë teknike. IPC3 i Europolit (Koalicioni i Koordinuar i Krimit të Pronësisë Intelektuale), i cili mbështeti hetimin, është një projekt për të luftuar krimin e pronësisë intelektuale i bashkëfinancuar nga EUIPO (Zyra e Pronësisë Intelektuale të Bashkimit Evropian). Shtetet Anëtare të BE-së pjesëmarrëse: Belgjika, Bullgaria, Kroacia, Çekia, Estonia, Franca, Gjermania, Greqia, Hungaria, Italia, Letonia, Holanda, Portugalia, Rumania, Sllovakia, Sllovenia, Spanja. Vendet e joanëtare: Cote d’Ivoire, Maqedonia e Veriut, Mbretëria e Bashkuar dhe Shtetet e Bashkuara.

Burimi: www.europol.europa.eu

Qendra ALERT – Alert.al

Skandal ne Portin e Durresit, Policia e Doganat hapin konteineret me ushqime ne mes te kalatave. Asnje kritet per Urdherin e Perbashket te institucioneve

Nje skandal ne sigurine ushqimore dhe cenimin e standardeve ne kete fushe, po ndodh ne Portin e Durresir. Konterinet me produkte ushqimore po hapen ne kalatat e portit nga policia dhe autoritetet doganore, pa pranine e AKU dhe ne kushte teresisht te papranueshme.
Duket se kjo po ndodh ne saje te Urdherit te Perbashket te firmosur nga Drejtoret e Pergjithshem te Policise se Shtetit dhe te Doganave, “Per miratimin e rregullave per bashkepunim per kryerjen e procedurave dhe velrimeve te perbashketa te autoriteteve policore e doganore”. Por, duket se ky urdher eshre firmosur pa mendur per pasojat apo zbatimin e prorokolleve te siguslrise ushqimore. Sic duket dhe ne pamje, produktet ushqimore dhe kontroneret hapen ne kalatat e portit, duke thyer te gjitha rregullat.

Nderkohe, Autoriteti Kombetar i Ushqimit nuk ka asnje inspektor prezent, per faktin se kjo eshte nisme e Doganave dhe Policise, pa vene ne dijeni autoritetet pergjegjese te sigurise ushqimore.

IMG_1631

Qendra Alert – Alert.al

 

Ferrero: Ja si u kontaminuan me Salmonela Typhimurium produket "Kinder"

Historia e shpërthimit evropian të Salmonelozës, e shkaktuar nga produktet Kinder Ferrero të paketuara në fabrikën Arlon në Belgjikë, pasurohet me një element të ri shumë të rëndësishëm. Sipas një njoftimi për shtyp nga kompania që u shfaq në faqen e internetit franceze më 7 prill 2022, i njëjti lloj Salmonela Typhimurium përgjegjës për infeksionet tek fëmijët ishte identifikuar tashmë brenda fabrikes  më 15 dhjetor 2021 gjatë kontrolleve të brendshme.

Kontaminimi  u zbulua në një filtër të vendosur në daljen e dy rezervuarëve të dhallës. Njoftimi për shtyp i Ferrero-s specifikon se në atë kohë produktet potencialisht të kontaminuara u bllokuan përpara shpërndarjes dhe se në ditët në vijim filtri u zëvendësua dhe kontrollet e brendshme si për produktet e linjës ashtu edhe për ato të paketuara u rritën. “Pas kësaj faze të parë – shkruan në një njoftim për shtyp të EFSA-s – u bënë kampione dhe pasi nuk u gjet asnjë gjurmë e Salmonelës, rifilloi prodhimi dhe produktet u shpërndanë sërish në Evropë dhe në mbarë botën”.

Në fund të marsit 2022, me të dhënat e sekuencave të disponueshme, shkencëtarët lidhën rastet e perhapjes se  Salmonelës te njerëzit  me produktet e shpërndara nga fabrika në Belgjikë, duke përdorur teknika të avancuara të tipizimit molekular.

Llojet e Kinder te kontaminuara

Alarmi u ngrit nga Mbretëria e Bashkuar, e cila identifikoi episodin e parë më 7 janar 2022. Siç është deklaruar  nga revista franceze “60 Millions de Consommateurs”, më 17 shkurt autoritetet shëndetësore britanike kontaktuan kolegët e tyre francezë për të raportuar praninë e një shpërthimi të Salmonelës në vend.

Në këtë pikë francezët zbuluan raste të salmonelës që ishin gjenetikisht identike me ato britanike dhe filluan të hetojnë shkakun. Pas intervistave të kryera me 15 pacientë (ose prindërit e tyre, duke pasur parasysh moshën mesatare të individëve të prekur) u zbulua se të gjithë fëmijët kishin konsumuar një ditë para fillimit të simptomave të prodhuara nga Kinder Ferrero nga uzina Arlon, në Belgjikë (pike industriale vend që prodhon çdo vit 7% të vëllimit të përgjithshëm të produkteve Kinder Ferrero).

Një lidhje e ngjashme u bë gjatë hetimeve epidemiologjike të autoriteteve britanike. Raportimet nga autoritetet kombëtare filluan më 2 prill 2022 dhe kompania kreu një tërheqje vullnetare të produkteve dhe grupeve specifike në vende të ndryshme.

Në këtë moment, Ferrero terhoqi menjëherë vullnetarisht të gjitha produktet e prodhuara në fabrikën belge dhe të shpërndara në vende të ndryshme. Mes këtij grupi ëmbëlsirash ishin edhe vezët Kinder Surprise. Tërheqja më pas u shtri për të gjitha vezët Kinder Surprise, Kinder Mini, Kinder Surprise Maxi 100 g dhe Kinder Schoko-Bons të prodhuara nga tetori 2021 deri në janar 2022 në kete fabrikë.

Më 8 prill 2022, pas kontrolleve zyrtare, Autoriteti Federal i Sigurisë së Zinxhirit Ushqimor të Belgjikës vendosi të pezullojë autorizimin e prodhimit në uzinën e Arloon sepse Ferrero nuk ishte në gjendje të jepte informacion të plotë. Vetë Ferrero më pas pranoi se “ka pasur probleme të brendshme, të cilat kanë shkaktuar vonesa në marrjen dhe shkëmbimin e informacionit”.

Të dhënat më të fundit të publikuara nga Qendra Evropiane për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve (Ecdc) e rrisin numrin e rasteve të salmonelës nën hetim në 142, nga të cilat 114 të konfirmuara dhe 28 të mundshme, kryesisht te fëmijët nën moshën 10 vjeç, me një shkallë jashtëzakonisht të lartë të shtrimet në spital dhe simptoma të rënda klinike.

Probleme të ngjashme janë gjetur në nëntë vende – Belgjikë, Francë, Gjermani, Irlandë, Luksemburg, Norvegji, Holandë, Mbretërinë e Bashkuar dhe Suedi.

Burimi: www.ilfattoalimentare.it

Qendra ALERT –  Dedikuar Konsumatorit

Video - "Spiunimet" tregtare, si ndodhin dhe tani është koha për t'i ndaluar

Mbikëqyrja komerciale është tashmë kudo. Çdo gjë që bëjmë, ku shkojmë, çfarë na pëlqen dhe çfarë blejmë, monitorohet nga kompanitë dhe përdoret për të ndikuar në zgjedhjet dhe vendimet tona. Por mund të bëhet shumë më keq. Për të treguar se sa pushtuese janë dhe mund të bëhen praktikat e mbikëqyrjes tregtare, Organizata Evropiane e Konsumatorëve (BEUC) ka realizuar një video humoristike mbi ekonominë e mbikëqyrjes, survejimit, e cila ndërthur situatat e sotme me skenarët në të ardhmen jo shumë të largët.

Vendosja e një gjurmuesi shëndetësor për të ulur çmimin e sigurimit shëndetësor, marrja e reklamave invazive bazuar në sjelljen tuaj të së kaluarës, ekspozuar ndaj softuerit që njeh emocionet tuaja dhe dëgjon bisedat tuaja…mirë se erdhët në botën e re të guximshme të ekonomisë së mbikëqyrjes! Ne besojmë se BE-ja duhet të marrë masa për të ndaluar survejimin tregtar. Ka shumë gjëra që BE duhet të bëjë, disa prej të cilave janë aktualisht në diskutim, duke përfshirë masat për të kufizuar përdorimin e të dhënave sensitive dhe të të dhënave të fëmijëve për gjurmimin e reklamave dhe për të ndaluar përdorimin e modeleve të errëta, duke kufizuar më tej kombinimin dhe përdorimin e të dhënave nga “Big Tech” dhe parandalimi i përdorimit të sistemeve të dëmshme, siç është vlerësimi social.

Marrë nga BEUC.eu

Qendra ALERT – Dedikuar Konsumatorit