Menu

Produktet joushqimore

"Loja"e kompanive telefonike me qytetarët, një listë me probleme, AKEP hesht

Nga Sibora DEMAJ*
Të gjithë ne jemi konsumator të të gjitha gjërave që ne përdorim gjatë një dite. Shfrytëzimi, keqinformimi, mashtrimi i konsumatorit është bërë një gjë aq e shpeshtë, saqë të ndodhë e kundërta të bën përshtypje.
Secili nga ne ka një telefon celular, tek i cili disponojmë edhe një numër telefoni qoftë nga Vodafone apo One, dy kompanitë e vetme që operojnë në tregun shqiptar. Këto dy kompani janë të vetmet të cilat operojnë në tregun shqiptar për momentin, dhe gjë që çon deri në një pikë ku qytetari të jetë konsumator ose i njërës ose i tjetrës edhe nëse nuk është i kënaqur.
Qytetarët janë pyetur rreth këtyre kompanive, ankesate të cilëve i hasim shpesh në rrjetet sociale, shprehen të pakënaqur nga shërbimi që Vodafone dhe One kanë ofruar dhe vazhdojnë të ofrojnë për ata si konsumator. Për shkak të kërkesës së tyre për të mbetur anonim janë paraqitur më poshtë me etiketimin qytetari/ja.
Qytetarja 1: Unë përdor One dhe nuk jam fare e kënaqur, është bërë një kompani me shumë probleme. Nuk kam zgjedhje tjetër, do e ndryshoja direkt.
Qytetari 2: Unë jam përdorues i Vodafone. Kjo si kompani nuk ka shumë probleme të mëdha, por i ka të shpeshta, më ndërpritet shpesh interneti, nuk e di nëse ndodh vetëm me mua apo me të gjithë.
Qytetari 3: Unë kam numër Vodafone dhe dua ta ndryshoj, por nuk më ka lejuar komapnia, sepse më ka nxjerrë disa herë probleme të ndryshme, më duket se e ka pretekst për të më mbajtur klient të tijin me forcë.
Qytearja 4: One përdor, por që kur e kam marrë këtë numër paketat kanë ardhur vetëm duke u rritur çmimi dhe duke u ulur ajo çfarë ofrojnë në ofertë. Nuk më pëlqen si kompani, por nuk kam çfarë bëj.
Dy kompanitë telefonike kanë shfaqur për një kohë të gjatë probleme në disa drejtime të ndryshme. Pas disa kërkimeve të bëra rreth problemeve që këto kompani kanë shfaqur janë: jo gjithmonë konsumatori pajiset me një faturë tatimore, gjë e cila është një detyrim sipas asaj që parashikon Ligji nr 87/2019 për paisjen me faturë të çdo klienti apo konsumatori në këtë rast.

Një problematikë tjetër është e drejta për të marrë një kopje të një kontrate që konsumatori lidh me njërën nga këto kompani. Paisja me një kopje kontrate qoftë në mënyrë elektronike apo fizike nuk ndodh gjithmonë. Pas konstatimit të këtij problemi për t’a konfimuar nëse është apo jo akoma, kemi vizituar një nga dyqanet e One dhe Vodafon dhe punonjësit në dyqan janë shprehur se nuk japin zakonisht një kopje të kontratës. Ky është një detyrim, por edhe një e drejtë si klient/komsumator në një kompani të tillë.
Ajo çfarë shikojmë çdo ditë e me shumë është që po shtohen problematikat që po shfaqin këto kompani. Detyrimi që të mbetesh klient/konsumator i kompanisë apo të paguash për shërbimin dhe të mos kesh shërbim për kohë të gjatë, të mbarojnë GB e internetit mbrenda ditës ndërkohë që nuk e përdor internetin, të të vijnë sms që gjendja e llogarisë tuaj është shtuar me një vlerë prej kaq lekësh ndërkohë që si konsumator nuk ke kryer një rimbushje apo të mos jetë aktiv si numër etj, janë disa nga shqetësimet që janë paraqitur për këto kompani.
Pas një kërkese për informacion dërguar nëpërmjet emailit drejt dy kompanive One dhe Vodafon, por edhe AKEP-it prej gati 2 javësh nuk ka asnjë reagim.
Shpresa për të gjetur një përgjigje ngel vetëm dyqanet fizike por ajo çfarë të kthejnë është që ne nuk dimë gjë apo japin shumë justifikime të tjera të cilat përsëri mbetesh pa një përgjigje.
Gjithë këto problematika të paraqitura nga vetë qytetarët akoma mbeten në hije dhe pa një përgjigje, edhe pas asaj që ato si konsumatorë kanë bërë.
Ndërsa Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare duhet të marrë masa të menjëhershme, me qëllim përmirësimin e shërbimeve nga operatorët e telefonisë celulare, lëshimin e kontratave për konsumatorët, lejimin e tyre të mbarin numrin që kompaninë që ata dëshirojnë, pjesë kjo që e parashikon dhe Ligji 9918 “Për Komunikimet Elektronikenë Republikën e Shqipërisë” dhe aktet tjera nënligjore.

* Autorja e shkrimit ka përfunduar studimet në Fakultetin e Gazetarisë dhe Komunikimit, Universiteti i Tiranës dhe prej disa kohësh punon në televizionin informativ Fax Neës

** Ky publikim është prodhuar në kuadër të projektit “ALERT pë mbrojtjen e konsumatorit”, me mbështetjen e Programit #SustainMedia, i bashkëfinancuar nga Bashkimi Evropian dhe Qeveria Gjermane. Përmbajtja e tij është përgjegjësi e vetme e Qendrës ALERT dhe nuk pasqyron domosdoshmërisht pikëpamjet e BE-së ose të qeverisë gjermane.

Mashtrimet me shitjet online, si mashtrohen konsumatorët dhe mungesa e masave ndaj tyre

Nga Esmeralda Metko

Tregëtimi dhe shitja e produkteve kryesisht joushqimore në rrjete sociale është kthyer tashmë në një “trend” i cili pa dyshim është bërë pjesë e normalitetit në hapësirën e biznesit dhe mënyrës së të bërit biznes. Sigurisht edhe legjislacioni lejon që një biznes të ketë mundësi të operojë në këtë mëyrë por sigurisht duhet që ashtu si cdo subject tjetër të jetë i paisur me një numër NIPT, të lëshojë një kupon tatimor etj, pra ka detyrim që të kryejë të gjitha formalitetet ligjore që e bëjnë atë të jetë një person i tatueshëm. Por pavarësisht kësaj nuk mungojnë as abuzimet apo rastet ku konsumatori drejtohet në këto biznese dhe në vënd të korrektësisë gjen cënimin e të drejtave të tij si konsumator.

Kështu është dhe rasti i një konsumatori, i cili ka porositur një fustan në një faqe në Instagram me emrin Ëhite_Room_Tirana. Personi në fjalë porosit fustanin në masën L dhe dakordësohet paraprakisht me faqen për kthimin ose ndërrimin e produktit në rast se ky i fundit nuk vjen ashtu siç tregohet në foto ose jo në masën e duhur. Pas 2-3 ditësh porosia mbërrin në adresën e konsumatorit. Fustani kishte ardhur në masën M dhe jo në masën L. Pas shumë tentativave dhe kontaktit të vazhueshëm me faqen për të kthyer produktin, po ashtu personi e ka vënë në dijeni edhe për pasojat juridike që rrjedhin nga ky veprim, faqja e bllokon konsumatorin.  (Rastin po e ilustrojmë dhe me bisedën konkrete të realizuar mes blerësit dhe shitësit)

Por, a ndalet vetëm këtu problemi, me mashtrimin e vazhdueshëm që ndodh në rrjete sociale nga faqe të cilat cuditërisht janë aktive në çdo moment të ditës por që kur vjen puna tek korrektësia atë e përkthejnë me mungesë komunikimi dhe bashkëpunimi për të zgjidhur problematika që lindin.

Çështjet e së drejtës së konsumatorëve që lidhen me garancitë që vetë ligji ofron për ta kur përballen me praktika të padrejta tregëtare janë cështje të jetës së përdicme dhe cështje që na prekin cdo ditë në jëtën tonë. Vetë ligji ka krijuar institucionet përkatëse që do të trajtojnë këto problematika. Por a janë këto institucione të përgjegjëshme për punën e tyre? A kanë ndikim ato  në zgjidhjen efektive  te ankesave që drejtohen nga konsumatorët?

Nëse i rikthehemi situatës konkrete më sipër, personi që u mashtrua nga biznesi online, u drejtua brenda afatit me një ankesë tek Agjencia për Mbrojtjen e konsumatorit, e cila në themel të punës së saj  ka mbrojtjen e të drejtave të konsumatorit. Megjithatë edhe në këtë organ publik përgjegjës për zgjidhjen e problemeve që lidhen me konsumatorin, personi në fjalë ka gjetur heshtjen.

Një tjetër institucion i cili është përgjegjës për mbrojtjen e konsumatorit është dhe Komisioni për Mbrojtjen e Konsumatorit, tek i cili jemi drejtuar në emër të qëndres Alert dhe Rrjetit të Gazetarëve për mbrojtjen e konsumatorit me një kërkesë për informacion në lidhje me mëyrën si veprohet për të zgjidhur këto raste, sa është numri i ankesave që  i drejtohen këtij komisioni dhe sa efektive ka qënë zgjidhja e tyre. Përsëri dhe në këtë institucion gjetëm heshtjen dhe asnjë përgjigje, megjithëse tregtia online është jashtë mundësive të rregullimit apo masave nga ky institucion.

E si përfundim mund të themi që abuzimet e tilla në blerjet online kanë fituar “imunitet” përballë faktit që një konsumator mund të ankohet pranë institucioneve përgjegjëse përderia këto të fundit si përgjigje ndaj fenomeneve të tilla zgjedhin të mos veprojnë por të heshtin.

Mashtrimet online janë të shpeshta, nga faqe anonime, pa informacione, pa të dhëna e që janë jashtë çdo kontrolli. Ndaj kujdesin e parë duhet t’ta tregojnë vetë konsumatorët.

Në vitin 2022, Qendra ALERT i kërkoi Këshillit të Ministrave dhe institucioneve në varësi, që të marrin masa për disiplinimin e tregtisë onlinë. Por deri sot, nuk është ndërmarrë asnjë masë konkrete.

* Esmeralda Metko është studente në Fakultetin e Drejtesise, UT. Aktualisht është duke ndjekur një program trajnimi nga Këshilli i Europës në lidhje me “Trafikimin e qënieve njerëzore dhe të drejtat e njeriut”. Ka marrë pjesë në një sërë trajnimesh, që në fokus kanë pasur aktivizmin, të rinjtë, lidershipin, politikën, të drejtat dhe liritë e njeriut etj. Prej 2 vitesh punon si trajnere pranë fondacionit Friedrich Ebert. Po ashtu, mund të rendisim dhe një sërë artikujsh të botuar në gazetat kombëtare ne lidhje me çeshtje te ndryshme.

 

**Ky publikim është prodhuar me mbështetjen e Programit #SustainMedia, i bashkëfinancuar nga Bashkimi Evropian dhe Qeveria Gjermane. Përmbajtja e tij është përgjegjësi e vetme e Qendrës ALERT dhe nuk pasqyron domosdoshmërisht pikëpamjet e BE-së ose të qeverisë gjermane.

Garnier, Borotalco, Tesori d.Oriente… dhjetra produkte konzmetike, lodra fëmijësh, veshje etj, me përmbajtje kimike e jashtë standardit

Produktet joushqimore janë po aq të rrezikshme, madje edhe me fatalitete për konsumatorët. Këta të fundit, në shumicën e rasteve nuk e kanë informacionin e duhur dhe nuk kanë nga t’a mësojnë, se dhjetra produkte të përdorimit të përditshëm paraqesin rrezik. Megjithëse produktet ushqimore nuk shfaqin efektet negative në moment, si ato ushqimore, risku I tyre është shumë I lartë.

Sistemi RAPEX i Komisionit Evropian, në linkun që e gjeni KËTU, ka njoftuar më qindra produkte që nuk janë conform rregulloreve të BE dhe që paraqesin probleme me përmbajtjen e tyre apo tjera të ngjashme. Mes tyre ka dhe dhejtra produkte kozmetike, që ne i përdorim thuajse çdo ditë, që gjenden në marketet tona e që në përmbajtje kanë përbërës kimik të rrezikshëm e të ndaluar.

Njëri prej produkteve është maska e flokëve e markës Garnier. Ajo është e kuti 300 ml, ngjyrë e kuqe, sic e shikoni në foto. Vendi I origjinës është Franca dhe rreziku është kimik. Sipas listës së përbërësve, produkti përmban 2-(4-tert-butilbenzil) propionaldehid (BMHCA), i cili është i ndaluar në produktet kozmetike. BMHCA mund të dëmtojë sistemin riprodhues, mund të dëmtojë shëndetin e fëmijës së palindur dhe mund të shkaktojë ndjeshmëri të lëkurës. Produkti nuk përputhet me Rregulloren e Produkteve Kozmetike.

Produkti tjetër është krem aromatic banjonje e markës “Tesori d’Oriente”, në paketim alumini 500 ml. Origjina është Italia dhe lloji i rrezikut është kimik. Siç njofton KE, produkti përmban 2-(4-tert-butilbenzil) propionaldehid (BMHCA), i cili është i ndaluar në produktet kozmetike. BMHCA mund të dëmtojë sistemin riprodhues, mund të dëmtojë shëndetin e fëmijës së palindur dhe mund të shkaktojë ndjeshmëri të lëkurës.

Një tjetër produkt i rrezikshëm është dhe spray deodorant, 50 ml I markës “Borotalco” me origjinë italiane. Rreziku kimik me të njëjtën lëndë të rrezikshme si produktet e mësipërme, 2-(4-tert-butilbenzil) propionaldehid (BMHCA).

Reziku që këto produkte të jetë prezente edhe në vendin tonë e të mos merret asnjë masë për heqjen e tyre nga tregu, është mjaft i lartë për dhjetra arsye, që nga mungesa e kontrolleve apo laboratorëve analizues, deri të ndërgjegjia e kompanive importuese për t’i hequr nga tregu në rastin e ALERT-eve nga RAPEX apo nga vetë prodhuesit e tyre.

Qendra ALERT – Dedikuar Konsumatori

Nga parfumet “Naomi Campbell” deri deodorantët FA dhe facoletrat e lagura me kimikate të ndaluara, dhjetra produkte joushqimore rrezikojë jetën tonë

Sistemi RAPEX i Komisionit Evropian, në njoftimin e përjavshëm, ka renditur dhjetra produkte joushqimore që duhet hequr nga tregu e që nuk janë conform rregulloreve të BE për produktet respektive.

Lodrat e fëmijëve, motorrët elektrik, rripast e sigurimit të automjeteve, karikuesit e elelefonave, veshëmbathje e dhjetra lloje të sendeve të përdorimit të përditshëm, paraqiten me rrezi për përforuesit.

Disa prej produkteve janë parfum i markës Naomi Campbell Private, facoleta të lagura “Evvisa” apo deodorant FA janë ato produkte kozmetike që paraqesin rrezik, pasi sipas listës së përberësve, përmbajnë 2-(4-tert-butilbenzil) propionaldehid (BMHCA), i cili është i ndaluar në produktet kozmetike. BMHCA mund të dëmtojë sistemin riprodhues, mund të dëmtojë shëndetin e fëmijës së palindur dhe mund të shkaktojë ndjeshmëri të lëkurës.

Listën e plotë të produkteve, të cilat mund të gjenden lehtësisht dhe në Shqipëri, e gjeni në linkun e mëposhtëm.

https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/search?token=17349998034B4BF2A21828F4797C05DD

Parfum “Pierre Cardin” dhe shampoo “Palmolive” me element kimik të rrezikshëm. Ja lista dhe dhjetra produkteve që duhet t’i refuzoni

Dhjetra produktë të përdorimit të përditshëm vazhdojnë paraqesin rrezik serioz për konsumatorin. Komisioni Evropian njofton për shumë profukte, që lehtësisht mund të gjenden dhe në tregun shqiptar, që përbëjnë risk serioz. Nga shampot, parfumet, prodiukte tjera kozmesikt, të higjienës, marka të njohura botërore, por edhe lodra fëmijësh, mjëte shpëtimi në ujë, rripa sigurimi makinash etj, janë të pasigurta për përdorim.

Sipas njoftimit të fundit të KE, një parfum i markës Pierre Cardin, me shishe të kuqe dhe në kuti kartoni rozë, përbën rrezik.

Gjithashtu, një shampoo flokësh Palmolive, nuk duhet të përdoret.

Në të dy rastet, në listën e përbërësve të këtyre produkteve, por edhe të dhjetra të tjerave që mund t’I gjeni në linkun e mëposhtëm, ka 2-(4-tert-butilbenzil) propionaldehid (BMHCA), i cili është i ndaluar në produktet kozmetike. BMHCA mund të dëmtojë sistemin riprodhues, mund të dëmtojë shëndetin e fëmijës së palindur dhe mund të shkaktojë ndjeshmëri të lëkurës.

Produktet nuk përputhen me Rregulloren e Produkteve Kozmetike të KE.

Substancat identifikohen si substanca që plotësojnë kriteret e nenit 57 (c) të Rregullores (EC) Nr. 1907/2006 (REACH) për shkak të klasifikimit të 2-(4-tertbutilbenzil) propionaldehidit në kategorinë e rrezikut toksik për riprodhimin 1B.

2-(4-tert-butilbenzil) propionaldehidi mbulohet nga numri i indeksit 605-041-00-3 të Rregullores (EC) Nr. 1272/2008 në Aneksin VI, pjesa 3, Tabela 3 (lista e të harmonizuara klasifikimi dhe etiketimi i substancave të rrezikshme) dhe klasifikohet në klasën e rrezikut toksike për riprodhimin e kategorisë 1B (H360Fd2).

Prandaj, ky klasifikim i substancës në Rregulloren (EC) Nr. 1272/2008 tregon se substancat plotësojnë kriteret për klasifikim në klasën e rrezikut: Toksike për riprodhimin e kategorisë 1B në përputhje me nenin 57 (c) të REACH.

Për të parë listën e plotë të produkteve, kodet dhe detajet, me qëllim që t’i identifikoni sa më lehtësisht para se t’i blini, klikoni linkun e mëposhtëm:

https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/search?token=17349998034B4BF2A21828F4797C05DD

 

Siguria e konsumatorëve është përparësia më e madhe e AIM

Ne jemi bërë të vetëdijshëm se kapaku i plastikës që mbulon kokën e furçave të dhëmbëve të fëmijëve tanë, mund të paraqesë një rrezik potencial mbytjeje për fëmijët shumë të vegjël kur nuk përdoret për qëllimin e synuar dhe për këtë arsye ne kemi vendosur ta tërheqim këtë produkt si masë paraprake.

AIM është e përkushtuar ndaj standardeve më të larta të cilësisë dhe sigurisë dhe ka informacion të qartë në paketë për mënyrën e përdorimit të saktë të furçës së dhëmbëve, duke përfshirë që fëmijët e vegjël duhet të mbikëqyren gjithmonë nga një i rritur kur përdorin produktet tona.

Konsumatorët që e kanë këtë produkt duhet ta heqin menjëherë dhe në mënyrë të sigurt kapakun plastik, duke u siguruar që fëmijët e vegjël të mos kenë akses në të. Vetë furça e dhëmbëve mund të vazhdojë të përdoret. Kërkojmë ndjesë për çdo shqetësim dhe inkurajojmë këdo që ka një nga këto furça dhëmbësh të kontaktojë shitësin me pakicë/shumice.

NEXT Albania shpk

Rr.Feridon Fezollari, Ish Kombinati Ushqimor

Tiranë, Albania

Tel: +355 44500029/30

Produktet kancerogjene që duhet t’i largojmë nga banesat

Një numër i madh prodhimesh të cilat i përdorim në shtëpi përmbajnë elemente të cilat konsiderohen se shkaktojnë kancerin, e të mos i përmendin ato të cilat shkaktojnë alergjitë, astmën dhe probleme të tjera.

Për këtë gjë, para së gjithash, duhet fajësuar rregullimin e keq të përbërësve të lejuar. Megjithatë, këtë mund ta përmirësoni, nëse kini kujdes. Për shembull, mjetet toksike për pastrim, mund t’i zëvendësoni me përzierje prodhimesh të sigurta, të cilat me siguri i keni në shtëpi.

Në vazhdim po japim listën e rreziqeve më të njohura. Ato nuk është e thënë se patjetër shkaktojnë kancerin, mirëpo nuk ka nevojë t’i ekspozohemi rrezikut, kur tashmë ekzistojnë opsione më të sigurta.

  1. Freskuesit e ajrit

Aroma e këndshme në ajër shpesh vjen e paketuar me naftalinë dhe formaldehidinë, të njohura si kancerogjene. Mirëpo, përmbajnë edhe një sërë kimikaliesh të tjera toksike. Dëshironi ajër të freskët në ambientin tuaj, fillojani menjëherë që të eliminoni shkaktarët e aromës së keqe. Kështu është shumë më mirë e sa të kamuflohet me diçka tjetër. Ambientin tuaj të jetesës shpesh ajroseni, rregullisht pastrojeni, dhe, nëse megjithatë diçka kundërmon, provoni zeolitin mineral, i cili është i njohur si njëri ndër vajrat eterikë më të mirë natyralë antitoksikë

  1. Ngjyrat e pikturimit, materialet për përpunimin e stolive dhe të tjera

Jini të kujdesshëm ndaj plumbit dhe metaleve të tjera me ngjyra, vernikut dhe emalit. Përdorni ngjyrat me bazë perimesh. Shfrytëzoni ngjitësit, ngjyrat dhe lapsat me bazë ujore dhe shmanguni nga tretësit e rrezikshëm siç janë: ‘çimento-goma’ apo lapsat të cilët përmbajnë aceton, heksan, heptan apo toulen.

  1. Mjetet për mirëmbajtjen e automjeteve

Duke pasur parasysh lirimin e tymit i cili del nga automjetet nuk është për t’u habitur që edhe mjetet për mirëmbajtjen e tij nuk janë të mira për shëndetin. Antifrizi dhe lëngjet të cilat përmbajnë etilen glikol janë shumë toksike, mirëpo nuk janë më të mira as ato për pastrimin e xhamave. Kurrë nuk bën të lihen në vende ku fëmijët mund t’i prekin, sepse nëse i pinë mund edhe të vdesin.

Vaji i përdorur i motorit është i rrezikshëm kur ka kontakt me lëkurën. Probleme shëndetësore shkaktohen rëndom pas ekspozimit të gjatë. Nëse patjetër përdorni mjete për lyerje dhe mirëmbajtje të automobilit, mbajini të mbyllura në çelës, ndërkaq mbetjet hidhni bashkë me mbeturinat e rrezikshme.

  1. Rrobat nga pastrimi kimik

Punëtoritë e pastrimit kimik rëndom shfrytëzojnë tonelata kemikalesh, siç janë perkloroetileni (tetrakloroetileni), naftalina, benzena, formaldehidi dhe trikloroetileni – të gjithë janë kancerogjenë. Këto avullime kimike mund të mbeten në rroba ditë të tëra.

  1. Mjetet kundër pleshtave, rriqrave dhe morrave

Shmanguni pesticideve me bazë lindani. Në disa shtete janë shpallur mjete kancerogjene.

  1. Ngjyrat

Disa përbërës avullues organikë, të cilët shfrytëzohen në ngjyra janë të njohur si kancerogjenë. Veç kësaj, ngjyra vite të tëra pas lyerjes nga pak avullon nga muret.

Kurrë mos i përdorni ngjyrat të cilat përmbajnë përbërës avullues organikë. Gjithmonë interesohuni për ngjyrat më pak toksike.

  1. Kokrrat nga naftalina

E njihni atë kundërmim të tmerrshëm të naftalinës? Është shenjë e qartë që jua dërgon trupi: keq, keq, keq! Thithja e naftalinës në esencë është thithje e insekticidit.

Naftalina përmban pothuajse 100% naftalinë, e cila është karcinogjen, apo paradilorobenzena, materie helmuese. Shumë njerëz kundër molëzave përdorin livandën, duhanin e tharë dhe materie të të tjera natyrale.

  1. Mjetet për pastrim

Të gjitha mjetet për pastrim nuk përmbajnë materie kancerogjene, mirëpo shumica janë të dyshimta. Mjetet kundër mykut të bardhë shpesh përmbajnë formaldehid. Më mirë është të provoni mjete natyrore, me ndihmën e uthullës, vajit apo çajeve. Përbërësve të tmerrshëm në mjetet për pastrimin e njollave në tepihë shmanguni, duke pastruar me avull dhe me mjete natyrore për pastrim. Divanet dhe kolltukët më mirë është t’i vishni me material stofi të bukur – që mund të hiqet dhe të pastrohet lehtë. Mjetet për polirimin e drurit mund të rrezikojnë sistemin nervor qendror dhe organet riprodhuese, sepse netrobenzena në to thithet nëpërmjet lëkurës. Blini mjete natyrale ose përpunoni mjetet tuaja nga 1/8 e gotës vaj ulliri me një lugë uthull dhe një lugë vodka.

Qendra Alert/Alert.al

Rishikimi i rregullave të BE-së për materialet në kontakt me ushqimin

Kanaçe prej kallaji që përmbajnë Bisphenol A, lodra me ftalate, bojëra flokësh me resorcinol në jetën e tyre të përditshme, pra konsumatori është i ekspozuar nga një sërë kimikatesh.

Legjislacioni REACH i BE-së po merret me regjistrimin, vlerësimin dhe kufizimin e kimikateve. Megjithatë, ky ligj dhe rregulla të tjera përmbajnë të meta të cilat rezultojnë në ekspozimin e konsumatorëve ndaj substancave të rrezikshme.

Nevojiten urgjentisht masa më të rrepta për të kufizuar ekspozimin dhe për të trajtuar rreziqet e paraqitura nga “Substancat me shqetësim shumë të lartë”, duke përfshirë ndërprerësit endokrinë.

Legjislacioni i BE-së për materialet në kontakt me ushqimin dështon që të mbrojë në mënyrë adekuate shëndetin dhe interesat e konsumatorëve, siç dokumentohet p.sh. në vlerësimin e Komisionit REFIT.1 Kështu, BEUC mirëpret synimin e Komisionit Evropian për të rishikuar më mirë kuadrin e FCM të BE-së për mbrojtjen e konsumatorit.

Një kornizë e rishikuar e FCM duhet të vendosë rregulla gjithëpërfshirëse dhe të harmonizuara për të gjitha materialet dhe produktet në kontakt me ushqimin, bazuar në parimet e kujdesit dhe të dhënave në treg, kombinuar me zbatim efektiv dhe informacion të përmirësuar për konsumatorët. (BEUC)

Qendra Alert/Alert.al

NEPTUN shkel Ligjin për Mbrojtjen e Konsumatorëve, shet TV me garanci vetëm 12 muaj / Dokumentet

Shitësi më i madh i pajisjeve elektroshtëpiake apo elektronike në Shqipëri, NEPTUN, shkel hapur të drejtat e konsumatorit, duke mos ofruar garancinë 24-mujore të parashhikuar në legjislacionin shqiptar në fuqi, për produktet që shet. Referuar garancisë dhe faturës tatimore që shikoni në foto, më 8 janar 2023 një klient blen një Tv Fuego, për të cilin I ofrohet garancia 12-mujore. Ndërsa sipas punonjësit të shërbimit në sallë dhe kasieres, për këta televizorë nuk ofrohet garanci 2-vjeçare, por vetëm një.

Situata në fjalë tregon që disa produkte në këtë rrjet të madh nuk respekton të drejtat e konsumatorit, ndërsa çështja e zbatimit të ligjit nuk është prioritet.

Ligji Nr.9902 “Për mbrojtjen e konsumatorëve” (i ndryshuar), në nenin 30 (afatet kohore),  shprehet qartë për garancinë e produkteve joushqimore:

“1. Shitësi përgjigjet për mospërputhjet që vërehen brenda afatit kohor të dy vjetëve nga çasti i dorëzimit të mallit.

  1. Çdo mospërputhje e dukshme, që konstatohet brenda një periudhe kohore prej gjashtë muajsh, që nga data e dorëzimit të mallit, derisa të mos provohet ndryshe, prezumohet se ka ekzistuar që në kohën e dorëzimit, me përjashtim të rasteve kur ky prezumim është i papajtueshëm me natyrën e mallit ose me natyrën e mospërputhjes”.

Sipas Komisionit për Mbrojtjen e Konsumatorëve në Ministrinë e Financave dhe të Ekonomisë (kmk.financa.gov.al), “Ligji për mbrojtjen e konsumatorëve parashikon afatet kohore, brenda të cilave shitësi duhet të përgjigjet për difektet e sendit, apo të quajtura ndryshe mungesë e përputhshmërishë kontraktore. Ligji përcakton se shitësi përgjigjet për mospërputhjet që vërehen brenda afatit kohor të 2 vjetëve nga çasti i dorëzimit të mallit”.

© Qendra ALERT

 

 

Valter Pinderi: Blerjet e shfrenuara dhe në momentin e fundit, pre e produkteve jo cilësore

I ftuar në emisionin “Alert” në News24 nga Granit Sokolaj, Valter Pinderi nga “Albanian E-commerce Association” ka folur për rrezikun e blerjeve në fundvit dhe rënia pre e mashtrimeve nga paketimet apo marketingu i bukur.

“Në tregtinë me pakicë, dhjetori është muaji i shitjeve dhe mund të konsiderohet i shfrenuar pasi ka një përqindje të lartë të shitjeve. Njerëzit blejnë produkte edhe për të tjerët dhe kjo bën që të bien edhe pre e mashtrimeve të një marketingu të bukur. Më shumë blerje bëhen sidomos për dhurata për fëmijët që duan të festojnë, kryesisht lodra. Por, njerëzit janë të rrezikuar jo vetëm nga produktet, por nga mënyra se si konsumohet. Duke qenë online, shumë pak njerëz nisin t’i planifikojnë blerjet përpara, por i marrin 2-3 ditë para festave. Ndryshe nga jashtë që nisin planifikimet e dhuratave që në fillim të dhjetorit. Në momentin e fundit nese s’ke kohë, ne do biem pre e shitësve ambulantë, të një paktimi jo cilësor që nuk ka produktin e duhur brenda. Sot, online ekziston informacioni për gjithça që konsumojmë, në momnin që kemi këto e merrni me qetësi, fokusohuni te çmimi, pasi për çmimin ulët diçka është sakrifikuar. Jo pamja se ajo shet, por cilësia”-deklaroi Pinderi.

Qendra Alert/Alert.al