Menu

Produktet joushqimore

Nga parfumet “Naomi Campbell” deri deodorantët FA dhe facoletrat e lagura me kimikate të ndaluara, dhjetra produkte joushqimore rrezikojë jetën tonë

Sistemi RAPEX i Komisionit Evropian, në njoftimin e përjavshëm, ka renditur dhjetra produkte joushqimore që duhet hequr nga tregu e që nuk janë conform rregulloreve të BE për produktet respektive.

Lodrat e fëmijëve, motorrët elektrik, rripast e sigurimit të automjeteve, karikuesit e elelefonave, veshëmbathje e dhjetra lloje të sendeve të përdorimit të përditshëm, paraqiten me rrezi për përforuesit.

Disa prej produkteve janë parfum i markës Naomi Campbell Private, facoleta të lagura “Evvisa” apo deodorant FA janë ato produkte kozmetike që paraqesin rrezik, pasi sipas listës së përberësve, përmbajnë 2-(4-tert-butilbenzil) propionaldehid (BMHCA), i cili është i ndaluar në produktet kozmetike. BMHCA mund të dëmtojë sistemin riprodhues, mund të dëmtojë shëndetin e fëmijës së palindur dhe mund të shkaktojë ndjeshmëri të lëkurës.

Listën e plotë të produkteve, të cilat mund të gjenden lehtësisht dhe në Shqipëri, e gjeni në linkun e mëposhtëm.

https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/search?token=17349998034B4BF2A21828F4797C05DD

Parfum “Pierre Cardin” dhe shampoo “Palmolive” me element kimik të rrezikshëm. Ja lista dhe dhjetra produkteve që duhet t’i refuzoni

Dhjetra produktë të përdorimit të përditshëm vazhdojnë paraqesin rrezik serioz për konsumatorin. Komisioni Evropian njofton për shumë profukte, që lehtësisht mund të gjenden dhe në tregun shqiptar, që përbëjnë risk serioz. Nga shampot, parfumet, prodiukte tjera kozmesikt, të higjienës, marka të njohura botërore, por edhe lodra fëmijësh, mjëte shpëtimi në ujë, rripa sigurimi makinash etj, janë të pasigurta për përdorim.

Sipas njoftimit të fundit të KE, një parfum i markës Pierre Cardin, me shishe të kuqe dhe në kuti kartoni rozë, përbën rrezik.

Gjithashtu, një shampoo flokësh Palmolive, nuk duhet të përdoret.

Në të dy rastet, në listën e përbërësve të këtyre produkteve, por edhe të dhjetra të tjerave që mund t’I gjeni në linkun e mëposhtëm, ka 2-(4-tert-butilbenzil) propionaldehid (BMHCA), i cili është i ndaluar në produktet kozmetike. BMHCA mund të dëmtojë sistemin riprodhues, mund të dëmtojë shëndetin e fëmijës së palindur dhe mund të shkaktojë ndjeshmëri të lëkurës.

Produktet nuk përputhen me Rregulloren e Produkteve Kozmetike të KE.

Substancat identifikohen si substanca që plotësojnë kriteret e nenit 57 (c) të Rregullores (EC) Nr. 1907/2006 (REACH) për shkak të klasifikimit të 2-(4-tertbutilbenzil) propionaldehidit në kategorinë e rrezikut toksik për riprodhimin 1B.

2-(4-tert-butilbenzil) propionaldehidi mbulohet nga numri i indeksit 605-041-00-3 të Rregullores (EC) Nr. 1272/2008 në Aneksin VI, pjesa 3, Tabela 3 (lista e të harmonizuara klasifikimi dhe etiketimi i substancave të rrezikshme) dhe klasifikohet në klasën e rrezikut toksike për riprodhimin e kategorisë 1B (H360Fd2).

Prandaj, ky klasifikim i substancës në Rregulloren (EC) Nr. 1272/2008 tregon se substancat plotësojnë kriteret për klasifikim në klasën e rrezikut: Toksike për riprodhimin e kategorisë 1B në përputhje me nenin 57 (c) të REACH.

Për të parë listën e plotë të produkteve, kodet dhe detajet, me qëllim që t’i identifikoni sa më lehtësisht para se t’i blini, klikoni linkun e mëposhtëm:

https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/search?token=17349998034B4BF2A21828F4797C05DD

 

Siguria e konsumatorëve është përparësia më e madhe e AIM

Ne jemi bërë të vetëdijshëm se kapaku i plastikës që mbulon kokën e furçave të dhëmbëve të fëmijëve tanë, mund të paraqesë një rrezik potencial mbytjeje për fëmijët shumë të vegjël kur nuk përdoret për qëllimin e synuar dhe për këtë arsye ne kemi vendosur ta tërheqim këtë produkt si masë paraprake.

AIM është e përkushtuar ndaj standardeve më të larta të cilësisë dhe sigurisë dhe ka informacion të qartë në paketë për mënyrën e përdorimit të saktë të furçës së dhëmbëve, duke përfshirë që fëmijët e vegjël duhet të mbikëqyren gjithmonë nga një i rritur kur përdorin produktet tona.

Konsumatorët që e kanë këtë produkt duhet ta heqin menjëherë dhe në mënyrë të sigurt kapakun plastik, duke u siguruar që fëmijët e vegjël të mos kenë akses në të. Vetë furça e dhëmbëve mund të vazhdojë të përdoret. Kërkojmë ndjesë për çdo shqetësim dhe inkurajojmë këdo që ka një nga këto furça dhëmbësh të kontaktojë shitësin me pakicë/shumice.

NEXT Albania shpk

Rr.Feridon Fezollari, Ish Kombinati Ushqimor

Tiranë, Albania

Tel: +355 44500029/30

Produktet kancerogjene që duhet t’i largojmë nga banesat

Një numër i madh prodhimesh të cilat i përdorim në shtëpi përmbajnë elemente të cilat konsiderohen se shkaktojnë kancerin, e të mos i përmendin ato të cilat shkaktojnë alergjitë, astmën dhe probleme të tjera.

Për këtë gjë, para së gjithash, duhet fajësuar rregullimin e keq të përbërësve të lejuar. Megjithatë, këtë mund ta përmirësoni, nëse kini kujdes. Për shembull, mjetet toksike për pastrim, mund t’i zëvendësoni me përzierje prodhimesh të sigurta, të cilat me siguri i keni në shtëpi.

Në vazhdim po japim listën e rreziqeve më të njohura. Ato nuk është e thënë se patjetër shkaktojnë kancerin, mirëpo nuk ka nevojë t’i ekspozohemi rrezikut, kur tashmë ekzistojnë opsione më të sigurta.

 1. Freskuesit e ajrit

Aroma e këndshme në ajër shpesh vjen e paketuar me naftalinë dhe formaldehidinë, të njohura si kancerogjene. Mirëpo, përmbajnë edhe një sërë kimikaliesh të tjera toksike. Dëshironi ajër të freskët në ambientin tuaj, fillojani menjëherë që të eliminoni shkaktarët e aromës së keqe. Kështu është shumë më mirë e sa të kamuflohet me diçka tjetër. Ambientin tuaj të jetesës shpesh ajroseni, rregullisht pastrojeni, dhe, nëse megjithatë diçka kundërmon, provoni zeolitin mineral, i cili është i njohur si njëri ndër vajrat eterikë më të mirë natyralë antitoksikë

 1. Ngjyrat e pikturimit, materialet për përpunimin e stolive dhe të tjera

Jini të kujdesshëm ndaj plumbit dhe metaleve të tjera me ngjyra, vernikut dhe emalit. Përdorni ngjyrat me bazë perimesh. Shfrytëzoni ngjitësit, ngjyrat dhe lapsat me bazë ujore dhe shmanguni nga tretësit e rrezikshëm siç janë: ‘çimento-goma’ apo lapsat të cilët përmbajnë aceton, heksan, heptan apo toulen.

 1. Mjetet për mirëmbajtjen e automjeteve

Duke pasur parasysh lirimin e tymit i cili del nga automjetet nuk është për t’u habitur që edhe mjetet për mirëmbajtjen e tij nuk janë të mira për shëndetin. Antifrizi dhe lëngjet të cilat përmbajnë etilen glikol janë shumë toksike, mirëpo nuk janë më të mira as ato për pastrimin e xhamave. Kurrë nuk bën të lihen në vende ku fëmijët mund t’i prekin, sepse nëse i pinë mund edhe të vdesin.

Vaji i përdorur i motorit është i rrezikshëm kur ka kontakt me lëkurën. Probleme shëndetësore shkaktohen rëndom pas ekspozimit të gjatë. Nëse patjetër përdorni mjete për lyerje dhe mirëmbajtje të automobilit, mbajini të mbyllura në çelës, ndërkaq mbetjet hidhni bashkë me mbeturinat e rrezikshme.

 1. Rrobat nga pastrimi kimik

Punëtoritë e pastrimit kimik rëndom shfrytëzojnë tonelata kemikalesh, siç janë perkloroetileni (tetrakloroetileni), naftalina, benzena, formaldehidi dhe trikloroetileni – të gjithë janë kancerogjenë. Këto avullime kimike mund të mbeten në rroba ditë të tëra.

 1. Mjetet kundër pleshtave, rriqrave dhe morrave

Shmanguni pesticideve me bazë lindani. Në disa shtete janë shpallur mjete kancerogjene.

 1. Ngjyrat

Disa përbërës avullues organikë, të cilët shfrytëzohen në ngjyra janë të njohur si kancerogjenë. Veç kësaj, ngjyra vite të tëra pas lyerjes nga pak avullon nga muret.

Kurrë mos i përdorni ngjyrat të cilat përmbajnë përbërës avullues organikë. Gjithmonë interesohuni për ngjyrat më pak toksike.

 1. Kokrrat nga naftalina

E njihni atë kundërmim të tmerrshëm të naftalinës? Është shenjë e qartë që jua dërgon trupi: keq, keq, keq! Thithja e naftalinës në esencë është thithje e insekticidit.

Naftalina përmban pothuajse 100% naftalinë, e cila është karcinogjen, apo paradilorobenzena, materie helmuese. Shumë njerëz kundër molëzave përdorin livandën, duhanin e tharë dhe materie të të tjera natyrale.

 1. Mjetet për pastrim

Të gjitha mjetet për pastrim nuk përmbajnë materie kancerogjene, mirëpo shumica janë të dyshimta. Mjetet kundër mykut të bardhë shpesh përmbajnë formaldehid. Më mirë është të provoni mjete natyrore, me ndihmën e uthullës, vajit apo çajeve. Përbërësve të tmerrshëm në mjetet për pastrimin e njollave në tepihë shmanguni, duke pastruar me avull dhe me mjete natyrore për pastrim. Divanet dhe kolltukët më mirë është t’i vishni me material stofi të bukur – që mund të hiqet dhe të pastrohet lehtë. Mjetet për polirimin e drurit mund të rrezikojnë sistemin nervor qendror dhe organet riprodhuese, sepse netrobenzena në to thithet nëpërmjet lëkurës. Blini mjete natyrale ose përpunoni mjetet tuaja nga 1/8 e gotës vaj ulliri me një lugë uthull dhe një lugë vodka.

Qendra Alert/Alert.al

Rishikimi i rregullave të BE-së për materialet në kontakt me ushqimin

Kanaçe prej kallaji që përmbajnë Bisphenol A, lodra me ftalate, bojëra flokësh me resorcinol në jetën e tyre të përditshme, pra konsumatori është i ekspozuar nga një sërë kimikatesh.

Legjislacioni REACH i BE-së po merret me regjistrimin, vlerësimin dhe kufizimin e kimikateve. Megjithatë, ky ligj dhe rregulla të tjera përmbajnë të meta të cilat rezultojnë në ekspozimin e konsumatorëve ndaj substancave të rrezikshme.

Nevojiten urgjentisht masa më të rrepta për të kufizuar ekspozimin dhe për të trajtuar rreziqet e paraqitura nga “Substancat me shqetësim shumë të lartë”, duke përfshirë ndërprerësit endokrinë.

Legjislacioni i BE-së për materialet në kontakt me ushqimin dështon që të mbrojë në mënyrë adekuate shëndetin dhe interesat e konsumatorëve, siç dokumentohet p.sh. në vlerësimin e Komisionit REFIT.1 Kështu, BEUC mirëpret synimin e Komisionit Evropian për të rishikuar më mirë kuadrin e FCM të BE-së për mbrojtjen e konsumatorit.

Një kornizë e rishikuar e FCM duhet të vendosë rregulla gjithëpërfshirëse dhe të harmonizuara për të gjitha materialet dhe produktet në kontakt me ushqimin, bazuar në parimet e kujdesit dhe të dhënave në treg, kombinuar me zbatim efektiv dhe informacion të përmirësuar për konsumatorët. (BEUC)

Qendra Alert/Alert.al

NEPTUN shkel Ligjin për Mbrojtjen e Konsumatorëve, shet TV me garanci vetëm 12 muaj / Dokumentet

Shitësi më i madh i pajisjeve elektroshtëpiake apo elektronike në Shqipëri, NEPTUN, shkel hapur të drejtat e konsumatorit, duke mos ofruar garancinë 24-mujore të parashhikuar në legjislacionin shqiptar në fuqi, për produktet që shet. Referuar garancisë dhe faturës tatimore që shikoni në foto, më 8 janar 2023 një klient blen një Tv Fuego, për të cilin I ofrohet garancia 12-mujore. Ndërsa sipas punonjësit të shërbimit në sallë dhe kasieres, për këta televizorë nuk ofrohet garanci 2-vjeçare, por vetëm një.

Situata në fjalë tregon që disa produkte në këtë rrjet të madh nuk respekton të drejtat e konsumatorit, ndërsa çështja e zbatimit të ligjit nuk është prioritet.

Ligji Nr.9902 “Për mbrojtjen e konsumatorëve” (i ndryshuar), në nenin 30 (afatet kohore),  shprehet qartë për garancinë e produkteve joushqimore:

“1. Shitësi përgjigjet për mospërputhjet që vërehen brenda afatit kohor të dy vjetëve nga çasti i dorëzimit të mallit.

 1. Çdo mospërputhje e dukshme, që konstatohet brenda një periudhe kohore prej gjashtë muajsh, që nga data e dorëzimit të mallit, derisa të mos provohet ndryshe, prezumohet se ka ekzistuar që në kohën e dorëzimit, me përjashtim të rasteve kur ky prezumim është i papajtueshëm me natyrën e mallit ose me natyrën e mospërputhjes”.

Sipas Komisionit për Mbrojtjen e Konsumatorëve në Ministrinë e Financave dhe të Ekonomisë (kmk.financa.gov.al), “Ligji për mbrojtjen e konsumatorëve parashikon afatet kohore, brenda të cilave shitësi duhet të përgjigjet për difektet e sendit, apo të quajtura ndryshe mungesë e përputhshmërishë kontraktore. Ligji përcakton se shitësi përgjigjet për mospërputhjet që vërehen brenda afatit kohor të 2 vjetëve nga çasti i dorëzimit të mallit”.

© Qendra ALERT

 

 

Valter Pinderi: Blerjet e shfrenuara dhe në momentin e fundit, pre e produkteve jo cilësore

I ftuar në emisionin “Alert” në News24 nga Granit Sokolaj, Valter Pinderi nga “Albanian E-commerce Association” ka folur për rrezikun e blerjeve në fundvit dhe rënia pre e mashtrimeve nga paketimet apo marketingu i bukur.

“Në tregtinë me pakicë, dhjetori është muaji i shitjeve dhe mund të konsiderohet i shfrenuar pasi ka një përqindje të lartë të shitjeve. Njerëzit blejnë produkte edhe për të tjerët dhe kjo bën që të bien edhe pre e mashtrimeve të një marketingu të bukur. Më shumë blerje bëhen sidomos për dhurata për fëmijët që duan të festojnë, kryesisht lodra. Por, njerëzit janë të rrezikuar jo vetëm nga produktet, por nga mënyra se si konsumohet. Duke qenë online, shumë pak njerëz nisin t’i planifikojnë blerjet përpara, por i marrin 2-3 ditë para festave. Ndryshe nga jashtë që nisin planifikimet e dhuratave që në fillim të dhjetorit. Në momentin e fundit nese s’ke kohë, ne do biem pre e shitësve ambulantë, të një paktimi jo cilësor që nuk ka produktin e duhur brenda. Sot, online ekziston informacioni për gjithça që konsumojmë, në momnin që kemi këto e merrni me qetësi, fokusohuni te çmimi, pasi për çmimin ulët diçka është sakrifikuar. Jo pamja se ajo shet, por cilësia”-deklaroi Pinderi.

Qendra Alert/Alert.al

Gazetarja Dafina Hysa: Edhe nëse je konsumator i vëmëndshëm, jo domosdoshmërisht bën blerje të sigurt

E ftuar në emisionin “Alert” në News24 nga Granit Sokolaj, Dafina Hysa gazetare, aktiviste ka folur për blerjet në fundvit, sa mund të bëjë konsumatori blerje të zgjuara dhe përgjegjësia e autoriteteve për të kontrolluar që produktet të jenë të sigurta për tregtim.

“Fundi i vitit sjell blerje të pakontrolluara, të pakujdesshme, por këtë vit mendoj se për shkak të rritjeve të çmimeve, në aspketin e buxhetit të familjeve s’jemi në kushtet për të bërë blerje të shfrenuara. Në njësitë tregtare nuk të përgjigjen siç duhet, po ashtu edhe nga ana institucionale. Shpeshherë i referohemi etiketimit, shpesh nuk është në gjuhën shqipe dhe një konsumator vunerabël mund të mos ta kuptojë, ose fëmijët, të moshuarit etj. Përveç ushqimeve në rrugë, a kemi ne garanci për subjektet nëse i mbajnë ushqimet sipas standardeve, respektojmë të gjitha kushtet higjeno-sanitare, nëse i fikin natën frigoriferët për të kursyer energji elektrike? Edhe nëse je konsumator i vëmëndshëm, jo domosdoshmërisht mund të bësh blerje të sigurt. Supozohet se në momentin që produkti kalon në doganë, edhe nëse i kalon produkteve doganore për lodrat pa markim CE është Inspektoriati i Mbikëqyrjes së Tregut që duhet të kontrollojë, të ndjekë procesin  deri në shkatërrimin e këtyre produkteve. Markimi CE ngatërrohet me China exports, i vetmi ndryshim është një hapësirë mes dy gërmave. Jo domosdoshmërisht mund ta dijë një konsumator sado i informuar të jetë, që të mos marrë këtë produkt”-tha Dafina Hysa.

Qendra Alert/Alert.al

BE përditëson rregullat e sigurisë së produktit për tregun e sotëm

Institucionet e BE-së kanë përfunduar një reformë të legjislacionit për sigurinë e produkteve. Ligji i ri pasqyron zhvillimet e tregut, si rritja e produkteve, shitja e produkteve të rrezikshme ose jo në përputhje nëpërmjet tregjeve online.

Kjo reformë ishte e nevojshme, pasi legjislacioni ekzistues nuk pasqyronte më tregun e sotëm dixhital dhe të globalizuar. Ligji i ri, i quajtur Rregullorja e Përgjithshme e Sigurisë së Produkteve, shënon shumë rregulla të reja për mbrojtjen e konsumatorëve. Për shembull, vlerësimi i një produkti ‘i sigurt’ tani do të duhet të marrë në konsideratë sigurinë kibernetike, rregullat më të fundit të mbikëqyrjes së tregut do të zbatohen për të gjitha produktet dhe konsumatorët, do të marrin mjete juridike në rast të një tërheqjeje produkti.

Në të kundërt, rregullat e reja nuk kanë ambicie në lidhje me rolin që luajnë tregjet online në tregun e sotëm. Organizatat e konsumatorëve kanë treguar vazhdimisht se këto janë një burim i produkteve të rrezikshme. Për të mbyllur boshllëqet ligjore do të ishte e nevojshme të përcaktoheshin tregjet në internet, si një pjesë integrale e zinxhirit të furnizimit që mund të mbajnë përgjegjësi për atë që shesin.

Monique Goyens, Drejtoresha e Përgjithshme e BEUC tha: Konsumatorët duhet të jenë të sigurt kur blejnë online dhe fizikisht, kjo është arsyeja pse organizatat e konsumatorëve mirëpresin rregullat e reja të sigurisë së produkteve që pasqyrojnë tregun e sotëm. Për shembull, në një botë produktesh është mirë që siguria kibernetike të shikohet dhe të vlerësohet nëse një produkt është i sigurt. Në të kundërt, organizatat e konsumatorëve do të kishin dashur të shihnin më shumë vullnet politik për të siguruar që tregjet në internet të mbajnë më shumë përgjegjësi për atë që shesin.

Pse ky ligj ka rëndësi për konsumatorët: Rregullorja e Përgjithshme e Sigurisë së Produkteve është e rëndësishme sepse vendos se çfarë e bën një produkt ‘të sigurt’ u jep autoriteteve kombëtare autorizimet për të mbajtur disa produkte të rrezikshme jashtë tregut dhe përcakton se kush është përgjegjës për çfarë në zinxhirin e furnizimit.

Pikat e Rregullores së re të Përgjithshme të Sigurisë së Produkteve:

 • Sjell legjislacion në përputhje me inovacionin në tregjet e konsumit duke përfshirë ‘sigurinë kibernetike’, si një kërkesë që produktet të konsiderohen ‘të sigurta’.
 • Kjo i bën të gjitha produktet të përfitojnë nga të njëjtat rregulla, të përmirësuara dhe nën mbikëqyrjen e tregut. Kjo përfshin më shumë kompetenca për autoritetet e mbikëqyrjes së tregut (siç është aftësia për të bërë blerje të fshehta në internet) dhe gjurmueshmëria më e mirë eprodukteve në zinxhirin e furnizimit (duke kërkuar detajet e kontaktit të prodhuesve dhe importuesve).
 • Konsumatorët do të marrin mjete juridike në rast se produktet e rrezikshme duhet të tërhiqen, për shembull një shkëmbim për një produkt të sigurt, një riparim pa kosto ose një opsion për kthimin e parave. (BEUC)

Qendra Alert/Alert.al

Alarmet e BE-së, për produkte sa më të sigurta

Nga gjerdanët që mund të shkaktojnë alergji, te krevate marinari ku fëmijët mund të ngecin kokën: Sistemi i paralajmërimit të shpejtë i BE-së për produktet joushqimore, i quajtur ‘Safety Gate’, përpilon njoftime për të gjitha llojet e produkteve të rrezikshme në mënyrë që shtetet anëtare të jenë të vetëdijshëm për kërcënimet më urgjente të sigurisë.

Europa thërret: Si filluan alarmet e sigurisë në mbarë BE-në

Në korrik të 1978, media raportoi se katër të moshuar ishin prekur nga botulizmi nga një kanaçe e përbashkët. BEUC më pas krijoi menjëherë sistemin e vet të alarmit të ndërsjellë midis anëtarëve dhe bëri fushatë për ngritjen e një sistemi alarmi në mbarë Evropën.

Sinjalizime të shpejta sot: Më shumë shkëmbim informacioni

Sot, BE ka dy sisteme njoftimi për mbikëqyrjen dhe zbatimin e tregut: Një për mallrat jo ushqimore (Safety Gate), një për ushqimin e njerëzve dhe ushqimin për kafshë (RASFF). Në këtë blog do të gërmoj në Safety Gate, e cila është një bazë të dhënash në internet që përshpejton shkëmbimin e informacionit. Kjo bazë të dhënash ka një ndërlidhje ku shtetet anëtare mund të shkëmbejnë fotografi, raporte laboratorike dhe informacione të tjera të ndjeshme. Një pjesë e aksesueshme për publikun i lejon konsumatorët të hulumtojnë informacione rreth produkteve të rrezikshme, të lexojnë raporte javore, të shohin statistikat vjetore dhe më shumë. Ajo që mungon megjithatë është se askush nuk e di se sa produkte jo ushqimore janë të lidhura me mbi 2000 njoftime në vit. BEUC dyshon se Safety Gate portretizon vetëm majën e ajsbergut pasi shumë produkte të rrezikshme mund të fluturojnë nën radarin e autoriteteve. Ekziston gjithashtu paqartësi rreth vazhdimit të njoftimeve, si p.sh. niveli i gjobave që aplikojnë shtetet anëtare ose nëse operatorët ekonomikë zbatojnë me sukses masat korrigjuese.  Përtej përgjegjësisë në treg, BE-ja duhet gjithashtu të mendojë sërish për rolin e politikave të tjera të sigurisë së produkteve. Për shembull, një sistem modern i gjurmueshmërisë mund të zbatohet ad-hoc për produktet me rrezik përgjatë zinxhirit të furnizimit. Kjo mund ta bëjë Safety Gate më me ndikim sepse produktet mund të identifikohen dhe hiqen më lehtë. Dënimet duhet të shtohen edhe ndaj bizneseve që shkelin legjislacionin e sigurisë. Këto dënime, të tilla si gjobat, duhet të jenë transparente dhe të mos mbrohen nga autoritetet si sekret biznesi, siç është tani.

Për më tepër, BE-ja nuk ka arritur të krijojë një bazë të dhënash të aksidenteve dhe lëndimeve, një tjetër plotësues i rëndësishëm për Safety Gate. Ndërsa grupet e konsumatorëve kanë mbrojtur një sistem të tillë, për të parandaluar që të ndodhin më shumë lëndime, aktualisht parashikohet që vetëm disa detyrime të reja raportimi t’i shtohen Safety Gate.

BEUC ka punuar shumë për sigurinë e produktit gjatë ekzistencës së tij: Ne do të vazhdojmë t’u japim të dhëna autoriteteve të BE-së dhe do t’u bëjmë thirrje atyre që të plotësojnë Safety Gate me legjislacionin dhe politikat me ndikim të vërtetë të sigurisë së produkteve. (BeUc)

Qendra Alert/Alert.al