Menu

Kryesore

Shqipëria, shteti me bukën më të shtrenjtë në Europë

Shqipëria renditet si vendi ku banorët e saj shpenzojnë më shumë për bukë dhe drithëra në raport me të ardhurat e tyre

Sipas Institutit Europian të Statistikave (Eurostat), shpenzimet nominale për bukë dhe drithëra, si përqindje e Prodhimit të Brendshëm Bruto (PBB- që mat vlerën e mallrave dhe shërbimeve përfundimtare të prodhuara nga ekonomia në një vit) ishin 4.8%, në vitin 2020, më të lartat në Europë.

Viti pandemik ka ndikuar në rritjen e shpenzimeve për këtë produkt jetësor, teksa në periudhën 2016-2019, ky tregues ishte ulur në 4.7% të PBB-së.

Shteti i dytë pas nesh është Rumania, me 4% të PBB-së, si shpenzime për bukë dhe drithëra, Mali i Zi, me 3.9% të GDP-së, i ndjekur nga Bosnjë-Hercegovina me 3.1% dhe Maqedonia me 3%. Edhe Greqia, ndonëse një vend në Bashkimin Europian, shpenzon 2.7% të GDP-së për bukë dhe drithëra. Serbia, e ka këtë tregues më të ulëtin në rajon, me 2.4% (të dhënat për Kosovën mungojnë).

Mesatarja e vendeve kandidate dhe potenciale kandidate (përjashtuar Turqinë dhe Kosovën) është 3% e GDP-së, shumë më e lartë se mesatarja prej 1.3% e 27 vendeve të Bashkimit Europian.

Në vlerë absolute, shpenzimet mesatare për banor për bukë e drithëra janë 220 euro në vit, më të lartat në rajon, së bashku me Malin e Zi (266 euro). Nivelin më të ulët në rajon e ka Maqedonia (157 euro) e më pas Serbia (164 euro). Vendet e zhvilluara shpenzojnë më shumë për frymë për këtë produkt, pasi është më i shtrenjtë, por për shkak të të ardhurave të larta, ai nuk rëndon në xhepat e tyre.

Shqipëria është shteti që ka peshën më të lartë të shpenzimeve për ushqime në raport me totalin, një tregues ky i nivelit të ulët të të ardhurave, që dikton plotësimin e nevojave bazë, përpara se të fillojë të mendojë për shpenzime më pak bazike e deri të ato që nuk janë të domosdoshme, si psh argëtimi. Të ardhurat mesatare për frymë të shqiptarëve janë sa 31% e mesatarës së Bashkimit Europian, më e ulëta në Europë (pas nesh është Bosnja me 32%)

Sipas Eurostat, shpenzimet për ushqime dhe pije alkoolike zënë 38% të totalit për familjet shqiptare, në krahasim me 13% që është mesatarja e 27 vendeve të bashkimit Europian dhe 30.6% që e ka shteti i dytë në listë pas nesh, Maqedonia e Veriut.

Së fundmi, disa furra në vend kanë rritur çmimin e bukës me 10 lekë, me një shtrenjtim rreth 14%. (Eurostat)

Qendra Alert/Alert.al

Vezët: Më në fund një formulë për të përcaktuar vëllimin. Zhvillime të reja për industrinë

Vezët kanë tërhequr prej kohësh vëmendjen e matematikanëve, inxhinierëve dhe biologëve në kërkim të një formule universale matematikore që mund të përcaktojë saktësisht vëllimin. Ne nuk jemi para një sfere, as një koni apo edhe një elipsoidi sepse veza ka një formë të vetën. Për këtë arsye deri më tani i ka shpëtuar një formulimi matematikor të zbatueshëm në mënyrë universale. Megjithatë ne jemi përballur me një produkt mjaft të vogël, të aftë për të përshtatur zhvillimin e një organizmi, që të mos rrotullohet shumë dhe të mbajë peshën e çeljes. Ndoshta tani është gjetur një formulë e vlefshme, siç raportohet nga një punë e përshkruar nga Akademia e Shkencave të Nju Jorkut.

Siç shpjegojnë studiuesit e universitetit në artikull, “analiza e të gjitha formave të vezëve mund të bëhet duke përdorur katër forma gjeometrike: sferë, elipsoide, vezake dhe piriforme.Tre të parët kanë një përkufizim të qartë matematikor, secili rrjedh nga shprehja e atij të mëparshmit, por një formulë për profilin piriform ende nuk është nxjerrë “.

Për të arritur tek formula, një funksion shtesë u prezantua në formulën vezake. Modeli matematikor i marrë i përshtatet një forme krejtësisht të re gjeometrike që mund të karakterizohet si faza e fundit në evolucionin e sferës. Matjet e kërkuara janë gjatësia, gjerësia dhe diametri maksimal në rreth një të katërtën e gjatësisë së vezës. Kjo analizë dhe përshkrim matematikor përfaqëson formulën universale dhe është një hap domethënës jo vetëm në të kuptuarit e formës, por edhe në të kuptuarit se si dhe pse ka evoluar, duke bërë teorikisht të mundshme aplikimet e reja biologjike dhe teknologjike. Jashtë industrisë ushqimore, formula e vezëve mund të lejojë zhvillimin e formave të reja në fushën e arkitekturës dhe inxhinierisë, si dhe të jetë e dobishme për përmirësimin e teknologjive.

Burimi : Il Fatto Alimentare

Qendra Alert – Alert.al

Prof. Dr. Kristaq Bërxholi: Kontrolli i salmonelave përmes “zinxhirit ushqimor” të shpendëve

Problemet e salmonelave mund të ndodhin në të gjithë segmentet e zinxhirit të të ushqyerit të shpendëve. Infeksioni mund të ndodhë gjatë prodhimit të materialeve (lëndës së parë) për ushqim. Me “Iniciativën FOOD SAFETY”, mund të mbështetet industria e shpendëve për të fituar betejën kundrejt salmonelave. Salmonela, është një nga shkaktarët më të rëndësishëm i sëmundjeve që kalojnë nëpërmjet ushqimit tek njerëzit në të gjithë botën dhe është shkaktar sinjifikativ i sëmundshmërisë, vdekshmërisë dhe humbjeve ekonomike. Vezët dhe mishi i shpendëve janë burimi kryesor i salmonelozave që shkaktohen nëpërmjet ushqimit në të gjithë botën. Në Komunitetin Europian kriteret mikrobiologjike për salmonelat janë përcaktuar shumë qartë në dokumente të ndryshme të EU dhe në rregullat për lëndën e parë ushqimore për prodhimin e ushqimit, përbërësit ushqimorë, ambientin, popullacionet e kafshëve, karkasat dhe mishi i freskët.

INISIATIVA E KEMIN FOOD SAFETY (FSI)

 

Për një kontroll efektiv të Salmonelave, nëpërmjet zinxhirit të plotë ushqimor, që nga prodhimi i ushqimit deri tek prodhimi i kafshëve të gjalla në nivelin e fermës, Kemin AgriFoods ofron një program komplet për klientët të emërtuar “Food Safety iniciative” (FSi). Ky program përfshin gjithë mbështetjen e nevojshme. Ai përfshin një trajtim të përshtatshëm të ingredientëve ushqimorë, të përzierjes përfundimtare, ambientit, ujit dhe popullacionit të kafshëve me produktet e Kemin të tillë Sal CURB® dhe FormaXOLTM në koncetrime të përshtatshme, i cili është mjaft efektiv në kontrollin e kontaminimit salmonelar nga Salmonella spp. dhe organizmat e tjerë patogenë. Veprimi parandalues i FSi fillon në nivelin e farave në tokë dhe korrjen e bimëve. Rëndësia e kontrollit të Salmonelave herët që në nivelin e korrjes së bimëve dhe dorëzimit tek të tjerët është vendimtare, përkundrejt praktikës aktuale që fokusohet vetëm në bluarjen e ushqimit. Krahas kësaj, hapa të tjerë të rëndësishëm të kontrollit, duhet të merren në nivelin e fermës. Pluhuri, bashkimi i ushqimeve, si dhe uji duhet të monitorohen, po kështu duhet te monitorohet dhe prevalenca e eliminimit të salmonelave në pleh. Një program efektiv mbështetës që përfshin analizat laboratorike, konsultën teknike, punët inxhinerike, do të sigurojë një zgjidhje të përshtatshme. Këto benefite janë të afrueshme të plota nga Kemin.

 

KONTROLLI NË USHQIM DHE UJË

Përpunimi i farave gjeneron shumë pluhur dhe nxehtësi. Prodhimi i nxehtësisë sidomos gjatë sezonit të dimrit formon kondensime. Pluhuri, nxehtësia dhe gjendja humide në bimët që përpunohen janë kushte të përshtatëshme jo vetëm për salmonelat për mbijetesën e tyre, por dhe për një shumëzim të shpejtë dhe të fuqishëm të tyre. Është kjo arsyeja që salmonelat mund të bëhen rezidente në bimet e vjela dhe që përpunohen, me pasojë infektimin e produktit final duke kontaminuar pluhurin gjatë fazave të ndryshme të procesit të prodhimit të produktit final. Farërat e ndryshme si soja, farat e lule diellit, bathët, mishi i peshkut, janë burime kryesore të kontaminimit të ushqimit nga salmonelat. Këto shkaktojnë kontaminimin e komponentëve të ushqimit nga salmonelat si dhe tek ushqimet të cilët kanë pësuar procesin e trajtimit me nxehtësi. Kontrolli i salmonelave përfshin ndërhyrjen për sigurimin e ujit të lirë nga salmonelat. Higjiena e ujit të pijshëm është shumë e rëndësishme si pjesë e programit total të bio-sigurisë në nivelin e fermës. Kualiteti i ujit të pijshëm është një faktor i rëndësishëm për të pasur një ushqim të pastër nga salmonelat. Studimet e bëra për një kohë të gjatë kanë demonstruar që metodat janë në dispozicion dhe me përdorimin e tyre në nivelin industrial sigurohet prodhimi i materialeve ushqimore të lira nga salmonelat. Aplikimi i Sal CURB për të eliminuar patogjenët bakterialë në ushqimin e kafshëve dhe në ujin që pinë kafshët, ka shumë vite që përdoret në praktikë me sukses thuajse në të gjithë botën.

 

KONTROLLI NE KAFSHË

Prezenca e salmonelave në popullacionet e shpendëve, konsiderohet si një faktor risku për prezencën e salmonelave në mish dhe vezë. Ka një lidhje shumë të mirë midis prevalencës së salmonelave tek broilerët/tufave të gjelave të detit dhe prevalenceës së karkasave të broilerëve të infektuar me salmonela. Niveli i ulët i tufave broiler/gjela deti të infektuara me salmonelë, do të përkthehet në një nivel të ulët të prevalencës së karkasave të infektuara me salmonelë. Në prodhimin e vezëve ka gjithashtu një lidhje lineare midis prevalencës së tufave dhe numrit të vezëve të infektuara me salmonella enteritidis. Trajtimi me anën e FormaXOL i gjelave të detit/ broiler/ pulave prodhuese, vlerësohet si një masë efektive për të ulur eliminimin dhe prevalencën e salmonelave në popullacionet e shpendëve për shkak se efekti përfitues i tij është në balancën e organizmave të zakonshëm në zorrët e shpendëve. Produkti mund të përdoret në programin përkatës në tufat me prevalencë të lartë dhe ose risk të infeksionit nga salmonelat. Ai në mënyrë graduale redukton përqindjen e tufave pozitive, në kuadrin e arritjes së një niveli të përshtatshëm. Mandej , bazuar në një program preventiv, me ndihmën e këtij produkti, mund të mbahet nën kontroll niveli i sigurisë. Ky efekt mbrojtës është shumë i suksesshëm, së pari nga reduktimi i pervalencës së lartë të infeksionit salmonelar në kushtet e niveleve të larta të riskut. Së dyti ai ka një veprim parandalues për të mbajtur një status të lirë nga salmonelat. AMBIENTI Kontaminimi persistent i ambientit ka treguar se është një faktor kryesor në infektimin e tufave të shpendëve. Të gjitha pajisjet që përdoren për transportin e materialeve bruto për përgatitjen e ushqimit si dhe të përbërësve të ushqimit duhet të jenë subjekt i aplikimit në mënyrë të rregullt të programeve të sanitizimit e të pastrimit duke siguruar në këtë mënyrë që ata të jenë të pastër gjithnjë. Disa studim kanë theksuar mundësinë e kondesimit në ingredientët, në kontenierët e mbajtjes së ushqimeve, të salmonelave, pasi aty krijohen kushte të përshtatëshme që mbështetin rritjen e salmonelave. Magazinat janë vëndet e përshtatëshme dhe atraktivë për shpendët e egër dhe rodentët dhe për këtë arsye është domosdoshmëri ndërmarja e aksioneve për parandalimin e kontaminimit të ushqimeve. Është shumë e rëndësishme që silloset duhet të pastrohen rregullisht gjithashtu dhe vëndet, magazinat ku mbahen ushqimet. Kërkimet për të parë prevalencën e salmonelave në zinxhirin ushqimore ka treguar se një nivel i lartë prevalence e salmonelave është parë në pluhurin, në zonën e përpunimit të ushqimit, si dhe në vëndet e para dhe pas trajtimit të ushqimeve me nxehtësi si dhe në brëndësi të sistemit të ftofjes gjatë prodhimit të peletave. Rikontaminimi i ushqimit nga bakteriet patogjenë të ushqimit nëpërmjet pastrimit dhe dezinfektimit josanitar të sipërfaqeve të pasijeve mund të parandalohet nëpërmjet përdorimit të pulverit Sal CURB të thatë, i cili mund të përdoret pa asnjë rrezik me Kemin Dusters në doza të rekomandueshme. Ambienti i fermës mund të rikontaminojë ushqimin, ujin dhe kafshet. Risku është i rritur në rastet e një pamjaftueshmërie të pastrimit dhe dezinfektimit të silloseve, paisjeve dhe sistemit të të ushqyerit. Për këtë arsye është e domosdoshme që të aplikohet një program bio-sigurie i cili merret me shumë rreziqe. Këto rreziqe përfshijnë: njerzit dhe vizitorët, pasijet, shpendët e egra dhe të egrat në përgjithësi, parazitët, insektet, materialet shtresore, uji, mënyra e të ushqyerit, ushqimi, pluhuri, sipërfaqet, perimetri i dritareve dhe i dyerve. THERJA Procesi i therjes, ka një impakt të veçantë, në riskun e kontaminimit të karkasave. Salmonelat mund të transferohen tek karkasat gjatë therjes nga tre burime kryesore, por më i rëndësishmi është banja ku futen zogjtë e therur. Burimi tjetër është kontaminimi nëpërmjet shpendëve që vijnë nga një banjë e kontaminuar dhe nga një banjë e pa kontaminuar(kontaminimi i kryqëzuar). Kategoria e tretë e kontaminimit shkaktohet nga vendosja e një popullacioni të salmonelave në vendet e lidhura me pajisjet e procesit të përpunimit, ambientit dhe riciklimit të furnizuesve të ujit. Në këtë rast, origjina e futjes së kontaminimit nga zogjtë e infektuar mund të ketë ndodhur muaj ose vite më parë, por kanë persistuar atje si pasojë e një procesi jo të mjaftueshëm të dezinfektimit fillestar. Këto lloj kontaminimesh janë të vështira për tu eliminuar. Procedurat higjienike efektive të therjes dhe ndërhyrjet e tjera duhet të mbajnë në mënd se salmonelat rriten dhe në ambientet e thertoreve.

SALMONELOZAT TEK NJERZIT

Salmonelozat mund të luhaten nga gastroenterite të lehta deri në të rënda dhe në disa njerëz deri në një sëmundje invazive, e cila mund të jetë fatale. Nga infeksioni salmonelar mund të ketë dhe pasoja për një kohë të gjatë, të tilla si artrite reaktive. Në 27 vendet e EU ka jo më pak se 1 milionë dhe ndoshta me tepër se 1.5 milionë raste të salmonelozës klinike në vit. Salmonelat shkaktojnë një kosto të sëmundjes midis 2-3 bilione euro për vit në EU. Aspekti më i rëndësishëm i shëndetit publik i përhapjes së salmonelave është nëpërmjet vezëve të kontaminuara. Shtrirja më e madhe e shpërthimeve të salmonelave që raportohet të ketë rezultate me vdekje, gjithashtu i atribuohet salmonelave nga vezët. Në Eu dy janë serovarët që konsiderohen si një rrezik sinjifikativ i shëndetit publik; Salmonela enteritidis dhe Salmonela typhimurium. Së bashku ato përbëjnë thuajse 80% të gjithë izolateve tek njerëzit, ku S. enteritidis është më e rëndësishmja. Serovarët e tjerë nuk i kalojnë 1%.

Nga Prof. Kristaq Bërxholi

Qendra Alert/Alert.al

Hapen aplikimet për subvencione në bujqësi, financim prej 21 milionë eurosh

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural ka hapur sot periudhën e aplikimit për pagesa direkte/subvencione për disa kultura dhe aktivitete bujqësore.

Për sektorët, të cilët do të mbështeten përmes Programit për Pagesa Direkte 2021, MBPZhR-ja ka ndarë një buxhet prej 21 milionë eurove dhe afati për aplikim për këtë program fillon nga sot dhe përfundon më 28 shtator 2021.

 

Linku i Thirrjes për Aplikim për Pagesa Direkte 2021:

https://www.mbpzhr-ks.net/sq/subvencione

Subvencionimi i disa kulturave bujqësore në kuadër të këtij programi sivjet për herë të parë do të orientohet mbi bazën e rendimentit e krahas kësaj, risi tjetër e këtij programi është edhe mbulimi i Primës së Sigurimit në vlerën prej 75 për qind për 6 kultura bujqësore për fermerët që vendosin t’i sigurojnë kulturat bujqësore.

Në programin e sivjetmë, Ministria e Bujqësisë ka paraparë subvencione për grurë, për farë gruri, për misër, për elb, thekër, tërshërë, për luledielli, për lopë dhe buallica qumështore, për dele dhe dhi qumështore, për bletë, pula vojse, thëllëza, për dosa për riprodhim, për qumësht sipas kategorive të cilësisë, për therjet e raportuara të gjedhit, për sektorin e akuakulturës, për vica për majmëri.

 

Po ashtu, sivjet do të ketë pagesa direkte për vreshtat ekzistuese, për verën e prodhuar dhe të deklaruar zyrtarisht, pagesa direkte për pemishtet ekzistuese, për sasinë e dorëzuar/ shitur të frutave te mjedrës, për prodhimtarinë e materialit fidanor të pemëve drufrutore dhe hardhisë se rrushit, për sipërfaqet e mbjella me perime, për prodhimtarinë organike, për bimët mjekësore dhe aromatike.

Në kuadër të këtij programi, sivjet do të ketë edhe pagesa direkte për primin e sigurimit bujqësor për kulturën bujqësore të mjedrës, mollës, kumbullës, rrushit, dredhëzës, specit dhe arrës, si dhe primin e sigurimit bujqësor tradicional për kulturën bujqësore të mollës – pemishtet intensive, kulturën e specit – kultivimi intensiv dhe rrushin e verës.

Të gjithë të interesuarit për kriteret, dokumentacionin e nevojshëm për aplikim dhe informatat e hollësishme mund t’i gjejnë në web faqen e MBPZHR-së, www.mbpzhr-ks.net dhe në web faqen e AZHB-së, www.azhb-ks.net, si dhe në Drejtoritë Komunale për Bujqësi.

Qendra Alert/Alert.al

Karta e vaksinimit ndaj Covid-19, pse është e rëndësishme ta ruani?

Marrja e vaksinës COVID-19 është një hap për të mbrojtur veten dhe të tjerët nga coronavirusi, pasi bota po përpiqet t’i kthehet jetës “normale”. Karta e vaksinimit ndaj Covid-19 është një dokument i rëndësishëm, pasi vërteton datën kur jeni vaksinuar dhe llojin e vaksinës që keni marrë. Ndërsa debati nëse një pasaportë dixhitale e vaksinës është një ide e mirë apo jo, karta juaj e vaksinës është dëshmia më e mirë për të treguar provën e vaksinimit.

Edhe pse ende nuk dihet saktësisht se si do të përdoren, ekspertët këshillojnë ta ruani atë si të jetë një certifikatë lindjeje.

Çfarë janë kartat e vaksinimit?

Kartat janë dëshmi se jeni imunizuar kundër SARS-CoV-2, virusit që shkakton Covid-19.

Informacioni i listuar është i shkurtër dhe i rëndësishëm. Në të shkruhet: emri juaj, data e lindjes, cilën vaksinë Covid-19 keni marrë, ku e keni marrë, dhe datat në të cilat keni kryer vaksinat.

Për çfarë do të përdoren kartat e vaksinave?

Akoma nuk është e qartë se si do të përshtaten kartat në jetën e njerëzve. Ato mund të kërkohen nga punëdhënësit ose mund të jenë të nevojshme nëse doni të shkoni në shkollë, të merrni pjesë në evente të mëdha ose në aktivitete të caktuara në grup.

Shumë njerëz shpresojnë se kartat do t’i lejojnë ata të udhëtojnë me më pak kufizime. Por kjo ide është ende e diskutueshme në një numër shtetesh, por në disa vende, të tilla si Izraeli, sisteme pasaportash vaksine janë vendosur tashmë.

Ruajeni kartën e vaksinimit në një vend të sigurt.

Ndoshta nuk do të jetë e nevojshme ta mbani kartën me vete sepse ka të ngjarë se nuk do të kesh nevojë për të çdo ditë.  Duke qenë se është shumë e lehtë ta humbasësh ose ta dëmtosh, këshillohet që ta ruani në një vend të sigurt pa lagështi, që boja të mos degradojë, thonë ekspertët.

Bëni kopje të kartës tuaj.

Gjëja e parë që mund të bëni është ta fotografoni kartën tuaj me celular.

Mos e postoni kartën në rrjete sociale!

Karta juaj përmban informacione të ndjeshme, përfshirë data e lindjes etj. Përveç mundësisë për vjedhje të identitetit, fotografitë e kartave të vaksinave ndihmojnë mashtruesit të krijojnë karta false vaksine, të cilat tashmë janë në shitje. (cnet.com)

Qendra Alert/Alert.al

U ngritën gjatë marsit për vaksinimin masiv, hiqen çadrat tek sheshi “Skëndërbej”

Shkon në mbi 1.5 milion numri i vaksinimeve të kryera në vend kundër COVID-19. Vaksinimi masiv i popullatës nisi në muajin mars të këtij viti, ku fillimisht u ngritën çadra në sheshin Skënderbej. Apeli i vazhdueshëm për qytetarët nga mjekët, ekspertët e shëndetësisë ka qenë për t’u vaksinuar në mënyrë që të shpëtojnë jetën e tyre dhe të familjarëve. Prania që prej muajit gusht të variantit Delta në Shqipëri bëri që shifrat e të infektuarve në vend të rritet, për pasojë edhe të shtrimeve në spitalet covid. Pas gushtit, edhe muaji shtatori u bë i hapur vaksinimi +18 vjeç, i cili mund të kryhet në Qendra Shëndetësore, në pikat e vaksinimit të përqëndruara, në stadiumin Air Albania apo në çadrat e ngritura në shëshin “Skëndërbej”. Mbrëmjen e së martes, një pjesë e çadrave u hoqën nga ky shesh, pasi u pa e arsyeshme që pjesa e mbetur mund ta përballonte fluksin e qytetarëve që paraqiteshin për të kryer dozat e vaksinimit.

Qendra Alert/Alert.al

Shpërthen Salmonela, mbyllet restoranti i njohur

Një restorant meksikan në Çikago është mbyllur për shkak të shpërthimit të Salmonelës. Administratorja e Shëndetit Publik McHenry Melissa H. Adamson kërkoi ndihmën e publikut për hetimin e rastit. Ajo kërkoi që kushdo që ka ngrënë në El Sombrero nga 23 gushti deri më 3 shtator të plotësojë një sondazh për të ndihmuar departamentin e saj në mbledhjen e të dhënave. Anketa duhet të plotësohet nga të gjithë pavarësisht nëse vizita e tyre në El Sombrero rezultoi me apo pa simptoma të sëmundjes Salmonel. Sipas Adamson, sondazhi është pjesë e një hetimi gjithëpërfshirës të krijuar për të eleminuar rrezikun e shëndetit publik. Departamenti i Shëndetit McHenry rekomandon që kushdo që ka ngrënë ushqim nga El Sombrero të kërkojë kujdes mjekësor dhe të kryejë teste nëse ka simptoma. Ushqimi i kontaminuar me bakteret e Salmonelës zakonisht nuk duket. Foshnjat, fëmijët, të moshuarit dhe njerëzit me sistem imunitar të dobët janë në rrezik më të lartë të sëmundjes.

Kushdo që ka ngrënë ndonjë produkt dhe ka shfaqur simptoma të helmimit me ushqim nga Salmonela, duhet të kërkojë kujdes mjekësor. Njerëzit e sëmurë duhet t’u tregojnë mjekëve të tyre për ekspozimin e mundshëm ndaj baktereve Salmonella sepse teste të veçanta janë të nevojshme për të diagnostikuar salmonelozën. Simptomat e infeksionit me salmonelë mund të imitojnë sëmundje të tjera, duke çuar shpesh në një diagnozë të gabuar.

Simptomat e infeksionit të Salmonelës mund të përfshijnë diarre, dhimbje barku dhe ethe nga 12 deri në 72 orë pas ngrënies së ushqimit të kontaminuar. Të rriturit e shëndetshëm zakonisht sëmuren për 4-7 ditë. Në disa raste, pacientët mund të përfundojnë në spital. (FoodSafetyNews)

Qendra Alert/Alert.al

Sa të rrezikshme janë ushqimet e skaduara

Për të shmangur humbjen e ushqimit, ndonjëherë ne hamë ushqim përtej datës së skadimit të tij. Një rrethanë që mund të çojë në dëmtimin e shëndetit. Por, le të shohim se cilat janë rreziqet serioze që ne marrim përsipër nëse konsumojmë një ushqim të skaduar, mitet e rreme për produktet dhe qëndrueshmërinë e pretenduar të tyre me kalimin e kohës.

Para së gjithash, duhet të kuptohet ndryshimi midis formulimit “të harxhohet mundësisht” dhe “të konsumohet brenda”, shkrime që kanë një kuptim shumë të ndryshëm.

E dyta do të thotë që produkti nuk do të konsumohet më, sepse, përtej datës së skaduar të treguar, ushqimi do të jetë i dëmshëm për shëndetin për shkak të përhapjes së lartë të baktereve brenda.

Prandaj, mund të ndodhin infeksione të tilla si salmonelë dhe helmim nga ushqimi siç është botulizmi ose stafilokoku.

Për sa i përket “të konsumohet mundësisht”, ky term nënkupton që nëse produkti ruhet siç duhet, ai do të vazhdojë të ruajë vetitë e tij organoleptike dhe ushqyese edhe pas datës së skadimit, madje jo për një kohë të gjatë pasi që tregohet si data e skadimit mbase humbet mbi të gjitha shijen origjinale të ushqimit.

Në këtë rast, megjithatë, mund të shfaqen pasoja më të buta të tilla si dhimbje barku, të vjella dhe diarre.

Djathrat e freskët, proteinat si mishi dhe peshqit, si dhe qumështi dhe vezët janë të rrezikshme për shëndetin për shkak të origjinës së tyre shtazore që lehtëson përkeqësimin e tyre.

Për shembull, qumështi i freskët përkeqësohet në vetëm 2 ditë, ndërsa i zier mund të arrijë të rezistojë deri në 4 ditë. Nëse hapet, ushqimi fillon humbet. Për këtë arsye, ju rekomandojmë të kontrolloni kohërat e ruajtjes të treguara në paketë.

Sipas mendimit të zakonshëm, disa ushqime nuk kanë një datë skadimi siç janë sheqeri, kripa, uthulla, vera, speci. Edhe në këto raste, megjithatë, duhet pasur kujdes për ruajtjen e tyre. Prandaj kujdes nga oksigjeni, drita dhe temperatura, potencialisht shumë të dëmshme për këto ushqime. Prandaj rekomandohet të mos i ekspozoni në rrezet e diellit, t’i mbani ato në një vend të thatë dhe t’i vendosni ato brenda rafteve vetëm nëse ato më parë janë mbyllur. (BotaSot)

Qendra Alert/Alert.al

RASFF publikon bilancin në një vit: Ushqimet e rrezikshme që u tërhoqen nga tregu

Drejtoria e Përgjithshme për Higjienën dhe Sigurinë Ushqimore ka përgatitur një raport këtë vit mbi çështjet kryesore shëndetësore përgjatë vitit 2020, duke nxjerrë në pah rreziqet kryesore të njoftuara nga vendet anëtare përmes sistemit Rasff. Sistemi i alarmit të shpejtë për ushqimin në Evropë (Rasff), në fakt ju lejon të njoftoni në kohë reale rreziqet direkte dhe indirekte për shëndetin publik të lidhura me ushqimin dhe materialet në kontakt me ushqimin dhe të merrni në kohën e duhur masat e nevojshme.

Gjatë vitit, u morën 3.783 njoftime, krahasuar me 4.000 njoftime në vitin 2019. Nga të gjitha njoftimet e marra: 3,490 kishin të bënin me ushqimin e njeriut, 172 me ushqimin e kafshëve dhe 121 materiale e objekte në kontakt me ushqimin (Moca). Pas njoftimeve të marra, 1,403 u klasifikuan si alarmante, të cilat kishin të bënin me produktet e shpërndara në treg, ndërsa 1.046 i referoheshin produkteve të importuara të refuzuara në kufi. Për sa i përket mospërputhjeve të gjetura në produktet me origjinë italiane, numri më i madh i njoftimeve kishte të bënte me drithërat dhe produktet e furrës, mishin, frutat dhe perimet, qumështin dhe produkte me bazë qumështi.

Marrë nga IlFattoAlimentare

Qendra Alert/Alert.al

Një marrëveshje e re për pjalmuesit, rishikim i udhëzimeve mbi bletët dhe pesticidet

Tema mbi “Një marrëveshje të re për pjalmuesit” do të përfshijë një sesion mbi punën e EFSA dhe Agjencisë Evropiane të Kimikateve, si dhe të tjerë që merren me bujqësinë, pjalmuesit dhe çështjet e bletarisë.

Stafi i EFSA do të paraqesë një numër temash që janë të rëndësishme për fushën e shëndetit të bletëve dhe pjalmuesve, të tilla si opinioni MUST-B, rishikimi i vazhdueshëm i udhëzimeve mbi bletët dhe pesticidet. Do të diskutohet për planet e EFSA-s për të zgjeruar punën e saj mbi rrezikun mjedisor, vlerësimin e pjalmuesve në mbështetje të objektivave të përcaktuara në Marrëveshjen e Gjelbër Evropiane.

 

Burimi: EFSA

Qendra Alert/Alert.al