Menu

SIGURIME

KLSH fajëson Institutin e Sigurimeve Shoqërore: Mijëra pensionistë nuk morën pensionin në karantinë

Me mijëra pensionistë kanë mbetur pa të ardhurat mujore gjatë vitit të kaluar si pasojë e pandemisë COVID-19. Kontrolli i Lartë i Shtetit ka konstatuar se në muajin mars, prill, maj 2020 kur në vend u aplikua karantina dhe qarkullimi ishte i kufizuar, me mijëra qytetar nuk kanë marrë pensionin mujor, për shkak se Instituti i Sigurimeve Shoqërore nuk ka arritur të menaxhoj me efektiviteti situatën e krijuar.

“Për shkak të masave kufizuese të lëvizjes, një numër i lartë i pensionistëve nuk kanë mundur të tërheqin pensionin e tyre, ku gjatë muajit mars konstatohen 174,890 përfitime të pa tërhequra, gjatë muajit prill 162,450 përfitime të pa tërhequra dhe gjatë muajit maj 160,450 përfitime të pa tërhequra. E përkthyer në vlerë monetare, gjatë muajit mars ka pasur 1,317,188,590 lekë përfitime të pa tërhequra, gjatë muajit prill ka pasur 932,395,235 lekë përfitime të pa tërhequra dhe gjatë muajit maj 794,021,886 lekë përfitime të pa tërhequra”, thuhet në auditimin e kryer nga KLSH në ISSH, mbi “fondi rezervë i institutit të sigurimeve shoqërore”.

Madje nga gjetjet e auditimit thuhet se ISSH nuk ka respektuar as vendimin e qeverisë për t’ju dërguar pensionistëve pajtimin mujor në shtëpi gjatë pandemisë, për shkak se për disa nuk kishte sistem adresash dhe për pasoj kjo kategori mbeti pa përfitime. Mungesa e të ardhurave në muajit e vështirë të karantinës ka bërë që 18 mijë pensionistë të ankohen për mungesën e përfitimit vetëm në 7 mujorin e parë të vitit 2020, dhe një pjesë e tyre ende nuk janë shqyrtuar.

Problematikë tjetër e konstatuar është edhe fakti që ISSH nuk e ka përdorur fondin rezervë të vetë institutit për të mbuluar shpenzimet e pensioneve. Ky fond rezervë i vetë ISSH është krijuar për situata emergjente dhe duhet të mbulojë të paktën 1 muaj shpenzimet e pensioneve.

Sipas KLSH edhe pse të ardhurat nga kontributet në 6-mujorin e parë të 2020 u tkurrën si pasojë e pandemisë COVID-19, instituti nuk përdorin fondin rezervë por tkurrja e të ardhurave u mbulua nga buxheti i shtetit.

“Pamjaftueshmëria e të ardhurave u mbulua nga buxheti i shtetit, ku nëpërmjet aktit normativ nr. 28, datë 02.07.2020, Këshilli i Ministrave ndryshoi ligjin nr.88/2019, “Për buxhetin e vitit 2020”, duke reflektuar uljen e të ardhurave nga kontributet në vlerën e 7.77 miliard lekë dhe rritjen e transferimeve të buxhetit të shtetit në vlerën 7.27 miliard lekë”, vijon më tej auditimi.

Nga ana tjetër mungesa e digjitalizimit të shërbimeve që ofrohen nga ISSH ka bërë qërreth 50% e qytetarëve që kanë aplikuar për të përfituar pension nuk e kanë pasur të mundur ta fitojnë pasi në shumicën e rasteve kanë munguar dokumentet dhe shkëmbimi i komunikimit nëpërmjet postës zgjat në kohë.

“Kjo problematikë, rrjedh nga procesi i cunguar i digjitalizimit të arkivës qendrore të ISSH, ku për periudhën 1994-2011 dokumentet e vjetërsisë nuk janë të dixhitalizuara dhe për verifikimin e viteve të punës gjatë kësaj periudhe duhet të bëhet verifikimi fizik i cili është shumë burokratik”, thuhet ndër të tjera në auditim. /Report TV

Sot hyn në fuqi ligji i ri për sigurimin e detyrueshëm TPL, shkurtohen afatet e dëmshpërblimit

Hyn sot në fuqi, Ligji i ri “Për sigurimin e detyrueshëm në sektorin e transportit”, i cili parashikon disa ndryshime të rëndësishme, si:

Shkurtimin e afatit të pagesës së dëmeve, uljen e kostove për të siguruarit dhe uljen e shpenzimeve të trajtimit të kërkesave për dëmshpërblim nga ana e shoqërive të sigurimit me anë të nënshkrimit të “Raportit Evropian të Aksidenteve” për dëmet me vlerë deri në 30,000 lekë. Përmes plotësimit dhe nënshkrimit të formularit të posaçëm (Raporti Evropian i Aksidenteve), i cili do t’i dorëzohet të siguruarit nga shoqëria e sigurimit në momentin kur ai blen policën e sigurimit, drejtuesit e mjeteve të përfshira në aksident bien dakord për zgjidhjen me mirëkuptim të ngjarjes.

Ky raport i nënshkruar nga të dy drejtuesit e mjeteve nënkupton që aksidenti ka ndodhur sipas rrethanave, modaliteteve dhe pasojave të pasqyruara në formular. Raporti i plotësuar dhe i nënshkruar nga drejtuesit e mjeteve të përfshira në aksident i bashkangjitet kërkesës për dëmshpërblim, e cila sipas ndryshimeve ligjore tashmë nuk do të trajtohet brenda 30 ditëve nga shoqëria, por për 14 ditë kalendarike nga data e paraqitjes së dokumentacionit.

Përmirësimin dhe saktësimin e procedurave dhe afateve të trajtimit të kërkesave për dëmshpërblim nga ana e shoqërive të sigurimit. Në projektligj parashikohet që afatet për trajtimin dhe pagesën e dëmshpërblimit të jenë:

-90 ditë për dëme ndaj personit;

-30 ditë për dëme ndaj pronës; si dhe

-14 ditë për dëme ndaj pronës me vlerë deri në 100,000 lekë.

Gjithashtu saktësohen afatet, duke përcaktuar se data e marrjes së kërkesës për dëmshpërblim është data e depozitimit të kërkesës së bashku me dokumentacionin e plotë shoqërues. Në rastin kur kërkesa e paraqitur nuk është e plotë, është parashikuar detyrimi i shoqërisë për t’ju drejtuar me shkrim konsumatorit, për plotësimin e dokumentacionit, brenda 8 ditëve pas pranimit të kërkesës. Ligji parashikon edhe afatin për kryerjen e pagesës së dëmit nga shoqëria e sigurimit, që është brenda 14 ditëve, pasi ka përfunduar trajtimi i kërkesës.

Adresohen problematikat e deritanishme të Byrosë Shqiptare të Sigurimit dhe ngërçi me Fondin e Kompensimit. Në ligj është parashikuar e drejta e shoqërisë së sigurimit që të kryejë funksionet e entit kompensues, për trajtimin dhe pagesën e dëmeve ndaj pronës apo ndaj personit të ndodhura në territorin e Republikës së Shqipërisë si dhe parashikimi për rastet që trajtohen direkt nga Byroja. Kështu, nëse një i siguruar te shoqëria e sigurimit X ose personi që ndodhet në këtë mjet, pëson një aksident shkaktuar nga një mjet i pasiguruar, ose nga dikush që largohet nga vendngjarja, rasti nuk shkon më automatikisht te Byroja Shqiptare e Sigurimit për t’u trajtuar si Fond Kompensimi, por të dëmtuarit (përfituesit) i lind e drejta që kompensimin t’ia kërkojë direkt shoqërisë që ka lëshuar policën e sigurimit. Ndërsa për rastet që trajtohen dhe paguhen nga Byroja, krijohet Fondi i Kompensimit, i cili sipas ndryshimeve ligjore ka në çdo moment si fond garancie një vlerë minimale prej 150 milionë lekësh.

Rritja e masës së dëmshpërblimit që në momentin e hyrjes në fuqi të ligjit në 1 korrik dhe pastaj në mënyrë graduale, duke filluar nga 1 janari 2022 deri në datë 31 dhjetor 2026. Në momentin e hyrjes në fuqi të ligjit parashikohet një rritje me 50% të limitit të përgjegjësisë për dëmet ndaj pronës, (nga 10 në 15 milionë lekë), të rreth 85% të mjeteve motorike. Gjithashtu parashikohet një rritje me 33% të limitit të përgjegjësisë për dëmet ndaj pronës për autobusë dhe kamionë, përfshirë rimorkiot (nga 15 në 20 milionë lekë). Limiti për person në një ngjarje sigurimi parashikohet të rritet me 10% (nga 20 në 22 milionë lekë) dhe më 31.12.2026 shkon nga 22 milionë lekë në 32 milionë lekë, duke u rritur me 60%. Limiti për ngjarje sigurimi në harkun 5 vjeçar për dëme pasurore dhe jopasurore do të rritet me 37.6% (nga 54.5 milionë në 75 milionë lekë).

alert.al/

Siguria në internet, ASP nis trajnimin e nxënësve dhe mësuesve në Tiranë

Interneti dhe pajisjet inteligjente kanë gjetur një përdorim edhe më të gjerë nga fëmijët dhe të rinjtë në kushtet e edukimit online për shkak të COVID-19. Së bashku me risitë dhe përfitimet, kjo qasje e shtuar në internet kërkon një përgatitje më të madhe dhe kujdes për të evituar pasojat negative të lundrimit online.

Me këtë qëllim, nxënës dhe mësues të shkollave të mesme dhe 9-vjecare në qarkun Tiranë po trajnohen këto ditë mbi elementët e ekstremizmit të dhunshëm si dhe rreziqe të tjera që qarkullojnë në hapësirën online, në kuadër të programit “Rritja e rezistencës ndaj ekstremizmit të dhunshëm në ekosistemin kibernetik shqiptar”.

Ky program zbatohet nga Akademia e Studimeve Politike në bashkëpunim me Qendrën e Koordinimit kundër Ekstremizmit të Dhunshëm dhe Autoritetin Kombëtar për Çertifikimin Elektronik dhe Sigurinë Kibernetike me mbështetjen e Ambasadës së SHBA në Tiranë.

Qendra Alert / Alert.al

Çmimi Nobël për Paqe/ Filantropi Lazim Destani uron David Beasley

Në Stokholm, Komiteti i Nobelit akordoi çmimin e shumëlakmuar për Programin Botëror të Ushqimit. Me seli në Romë, ky Program ka luftuar masivisht urinë në mbarë botën dhe ka kontribuar në përmirësimin e jetesës për mijra persona në nevojë në mbarë botën.

Mirënjohjen dhe urimet për Çmimin Nobël nuk i ka fshehur as biznesmeni i sulsesshëm dhe filantropi Lazim Destani. Në një komunikim në rrjete sociale, z.Destani ka uruar Drejtori Ekzekutiv David Beasley. Si një nga personalitetet më kontribues për zhvillimin e shoqërisë dhe ndihmën e pakursyer ndaj personave në nevojë dhe kauzat kombëtare, Lazim Destani shpreh mbështetjen për gjithë punën e bërë në sektorin e ndihmës sociale.

“Me rastin e Çmimit Nobël për Paqe që sivjet e fitoi PROGRAMI BOTËROR I USHQIMIT, urimet e mia më të mira ia përcjell Drejtorit Ekzekutiv të kësaj Agjencie të Kombeve të Bashkuara, mikut tim David Beasley. Gëzuar gjithë stafit të Programit Botëror të Ushqimit, kudo që ata gjenden të stacionuar nëpër botë!”- shkruan Lazim Destani.

Qendra Alert / Alert.al

Sigurimet, vetëm ALBSIG nuk e njeh krizën

Nga Ersuin Shehu

Tregu i sigurimeve e kufizoi rënien gjatë muajit të dytë të pandemisë, falë një ecurie të mirë të primeve në sigurimin e katastrofave. Mbështetur në të dhënat nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, për prillin primet e shkruara bruto ranë me 15% me bazë vjetore, ndërsa për marsin rënia kishte qenë shumë më e thellë, me 42%.

Prilli u “shpëtua”, pjesërisht, nga një rritje e fortë e sigurimeve në klasën e fatkeqësive natyrore. Primet e sigurimit nga zjarri dhe forcat e natyrës u trefishuan krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë dhe arritën vlerën e 279 milionë lekëve. Sigurimet në këtë klasë sollën 26% të primeve të shkruara bruto për prillin, ndërkohë që prillin e vitit të kaluar përbënin vetëm 7%.

Burimi: AMF

Zakonisht, luhatjet e sigurimeve në këtë klasë lidhen me kontrata të veçanta sigurimi në vlerë të madhe të kompanive private.

Siç ka ndodhur shpesh vitet e fundit, përfituesi i këtyre sigurimeve duket se ka qenë kryesisht kompania Albsig. Kjo dëshmohet tërthorazi nga fakti që shoqëria e sigurimeve e grupit Kastrati regjistroi një rritje të primeve të arkëtuara me gati 50% për prillin, ndërsa shumica e kompanive të tjera ishin në rënie të ndjeshme (me përjashtim të Insig, që raportoi një rritje të lehtë, me rreth 4%).

Albsig është gjithashtu e vetmja kompani që ka rritur primet e arkëtuara për katërmujorin e parë të vitit, me 21% më shumë kundrejt të njëjtës periudhë të 2019.

Rritja e primeve të Albsig në këtë klasë sigurimesh mund të jetë e lidhur me ndikimin në rritje që grupi i Shefqet Kastratit ka në sektorin publik, ku ka fituar kontrata të rëndësishme të tenderave dhe PPP-ve në vitet e fundit.

Në tërësi, shifrat progresive të katërmujorit dëshmojnë se pasojat e krizës në tregun e sigurimeve janë të qarta, me një rënie të primeve prej afërsisht 11% krahasuar me katërmujorin e vitit të kaluar.

Pa kontratat e përfituara nga Albisg në sigurimin e katastrofave, rënia do të kishte qenë natyrisht më e thellë. Shumica dërrmuese e klasave të sigurimit paraqiten në rënie të ndjeshme, duke filluar nga segmenti më i rëndësishëm i tregut, ai përgjegjësive për dëmet motorrike ndaj palëve të treta. Për katërmujorin klasat e përfshira në këtë grup kanë rënë me 16%.

Marrë nga Paraja.net