Menu

Papërgjegjshmëri për orët shtesë të inspektorëve të Covid-19, AKU luan “ping pong”, fajson dhe drejtoritë rajonale

Autoriteti Kombëtar i Ushqimit “luan ping pong” me inspektorët që janë pjesë e Task-Forces qeveritare për përballimin e situatës së Covid-19, ndërkohë që ende nuk është diskutuar nëse do të marrin orët shtesë të punës, apo do t’ju konvertohen në ditë pushimi. Ndërkohë, që kolegët e tyre të ISHSH-së, pjesë e të njëjtave grupe, tashmë janë me 200 orë pune shtesë të njohura nga eorprët e tyre.

Por çështë më e keqja, AKU ende nuk e di se çfarë do të bëje me këtë çështje, duke shprehur disa paqartësi të këtij institucioni, si dhe duke fajësuar indirect edhe Drejtoritë Rajonale të AKU, që nuk kanë paraqitur dokumentacion justifikuess.

Inspektorëve të ISHSH u janë njohur orët shteësë, ndërkohë që edhe sot, teksa Ministrja e Shëndetësisë, Manastirliu foli për ndryshimet e mësimit në shkollat e mesme, nuk la pa përmendur orët shtesë që rëndojnë mbi mësuesit e të ciolat do t’ju paguhen. Në këtë situatë, duket që vetëm insektorët e AKU, të cilët kanë një tjetër mission në punën e tyre, vazhdojnë të enden rrugëve të qyteteve, për të “këshilluar” njerëzit të vendosin maskat e që janë pjesë e task forces që më 15 mars 2020.

Pergjigjia e AKU per Qendren ALERT

Pak ditë më parë, Qendra ALERT i kërkoi Autoritetit Kombëtar të Ushqimit dhe Ministrisë së Bujqësisë së, përse inspektorët e AKU nuk marrin orët shtesë që iu takojnë me ligj, ashtu siç është bërë me ata të ISHSH, me mësuesit, por ndoshta dhe me institucione tjera?

Ndërsa Ministria e Bujqësisë ende nuk është shprehur, AKU ktheu sot një përgjigje, me anë të së cilës, nuk kuptohet qartë nëse do t’i marrin apo jo, ose i kujt është faji për këtë situate të deritanishme.

Më poshtë po publikojmë përgjigjen e AKU dhe bashkëngjitur secilës pikë në përgjigje, po i ridërgojmë një tjetër pyetje AKU-së, të paktën që përgjigje të tilla “mjegullnajë” të mos kthejnë më.

Përsa kërkohet, ju informojmë se në mbështetje të VKM Nr. 738 datë 14/12/2005, VKM  Nr. 527 datë 27/08/2007, VKM Nr. 463 datë 16/06/2011 “Për kohëzgjatjen e punës në institucionet shtetërore”, si  dhe  Ligjin Nr. 7961 datë 12/07/1995 “Kodi i Punës”, për miratimin e pagesës së orëve shtesë të kryera jashtë kohës normale të punës për punonjësit, kërkesa për pagesë të orëve jashtë orarit, si veprimtari operacionale duhet të mbështetet në faktin:

Saktësimi i orëve shtesë të cilat duhet të jenë të argumentuar me urdhra dhe dokumentacionin justifikues në zbatim të urdhrit;

A nuk ka AKU struktura në sektorët e financës, drejtori shërbimi, burime njerëzore dhe sektor juridik, për ta bërë këtë punë, pra argumentimin me urdhëra, dokumentacion justifikues etj?

Inspektorët e AKU që janë pjesë apo kanë qenë e Task Force për Covid-19, kanë dalë në terren me dëshirën e tyre, apo referuar shkresave të eprorëve në drejtoritë rajonale, që duhet të jenë të protokolluara, firmosura e vulosura në institucionet respektive?

A nuk mjaftojnë Aktet Normative Nr.2 dhe 3, datë 15 dhe 20 mars 2020, që ky mision ku janë përfshirë këta inspektorë, të jetë i ligjshëm e t’ju njihen këto orë pune shtesë? Refetuar këtyre akteve normative janë bërë dhe urdhërat e punës në drejtoritë jonale të AKU.

Si dhe nëse është i pamundur konvertimi me ditë pushimi për këto orë.

Duke e parë si të pamundur konvertimin në ditë pushimi, sygjerohet pagesa e orëve shtesë të punës, si një e drejtë konsumatore dhe ligjore që iu takon.

Për sa më sipër kërkesa e punonjësve dërgohet për miratim si veprimtari operacionale në MBZHR dhe MFE.

Eshtë dërguar, do të dërgohet apo…?

Drejtoritë Rajonale të AKU-së, të cilat janë të përfshira në “Task-Forcë Anti covid 19” nuk kanë paraqitur dokumentacionin justifikues për miratimin si veprimtari operacionale të orëve shtesë, sipas dispozitave të mësipërme.

Drejtoritë Rajonale janë varësi e Drejtorisë së Përgjithshme të AKU. Kjo do të thotë që, nëse në Drejtorinë e Përgjithshme ka vullnet për këtë, Rajonalet kanë gjithë dokumentacionin e mundshëm për t’jua paraqitur ju dhe mund t’ju kërkohet me anë të një shkrese nga Drejtoria e Përgjithshme, nëse në këtë të fundit ka vullnet. Drejtoritë Rajonale nuk janë të pavarura në  veprimtarinë e tyre dhe për pasojë, nuk mund të kryejnë veprimtari arbitrare, vetëm për faktin se “nuk paraqesin dokumentacion justifikues” në Drejtorinë e Përgjithshme. Kjo e fundit, është në dijeni të çdo inspektimi të “tëndësishëm” nga inspektorët e drejtorive rajonale dhe refetuar “Ligjit për Inspektimin”, për “Prganizmin dhe Funksionimin e AKU” si dhe të “Ushqimit”, Drejtoria e Përgjithshme është përgjegjësja për të gjithë veprimtarinë e 12 Drejtorive Rajonale, qoftë dhe të rastyeve të pakujdesive apo papërgjegjshmërive të tyre.

Do t’ju kërkoni Drejtorive Rajonale të AKU të marrin masa e t’ju paraqesin dokumentacionin justifikues???!!!

Qendra ALERT / Alert.al

Postime të ngjashme

LINI NJË KOMENT

Make sure you enter the(*) required information where indicated. HTML code is not allowed