Menu

EFSA: Nevojitet strehim më i mirë për kafshët, për të përmirësuar mirëqenien e tyre

Lopët, rosat, patat dhe thëllëzat kanë nevojë për më shumë hapësirë dhe strehim të përmirësuar sipas rekomandimeve të mirëqenies së kafshëve të botuara në dy opinione të reja shkencore nga Autoriteti Evropian i Sigurisë Ushqimore (EFSA). Opinionet mbështesin rishikimin e vazhdueshëm të rregullave të Bashkimit Evropian për mirëqenien e kafshëve.

Lopët

Hapësira e mjaftueshme për të lëvizur dhe pushuar është një faktor i rëndësishëm në mirëqenien e lopëve qumështore. Dëshmitë shkencore tregojnë se lopët e lidhura përgjithmonë në stalla kanë dëmtuar mirëqenien dhe kjo praktikë duhet shmangur sipas EFSA-s. Çdo lopë duhet të ketë akses në një hapësirë totale të brendshme, duke përfshirë një zonë për t’u shtrirë prej të paktën 9 m2.

Rekomandime të tjera përfshijnë: dhënien e aksesit të lopëve qumështore në kullota; monitorim të rregullt, duke përdorur furça në të gjitha sistemet e strehimit të lirshëm (pra sistemet ku lopët nuk janë të lidhura) për të lejuar lopët të kryejnë sjellje natyrore të tilla si gërvishtjet dhe krehjen e trupit të tyre.

Rosat, patat dhe thëllëzat

Shkencëtarët e EFSA-s gjithashtu konsideruan rreziqet e mirëqenies për rosat, patat dhe thëllëzat. Ata vlerësuan sistemet për mbarështuesit, si dhe ato që përdoren për zogjtë për mish dhe për prodhimin e vezëve. EFSA identifikoi disa rreziqe që ndikojnë negativisht në mirëqenien e shpendëve dhe siguroi masa për parandalimin e tyre.

EFSA rekomandon shmangien e përdorimit të sistemeve si kafazë për rosat, patat dhe thëllëzat. EFSA rekomandon që zogjve t’u sigurohet më shumë hapësirë dhe rrethime me lartësi të mjaftueshme për të lejuar një person të hyjë në to për të kontrolluar kafshët. Rekomandime të tjera përfshijnë nevojën që: shpendët e ujit të kenë ujë për t’u larë ose për të zhytur kokën në të, materiale për të lejuar zogjtë të eksplorojnë dhe të ushqehen dhe mjediset e folesë për zogjtë që prodhojnë vezë.

Këshilla të bazuara në shkencë për të mbështetur ligjvënësit

Komisioni Evropian kërkoi disa opinione shkencore nga EFSA mbi mirëqenien e kafshëve, në kuadrin e strategjisë së saj nga ferma në tavolinë. EFSA ka publikuar tashmë vlerësimet mbi mirëqenien e derrave, broilers dhe pulave, viçave dhe kafshëve gjatë transportit. (EFSA)

Qendra Alert/Alert.al

Related Posts