Menu

BE rregullore të re për glifosatin, herbicidin që vret deri në tre breza

Autoriteti Evropian i Ushqimit (EFSA) dhe Agjencia Evropiane e Lëndëve Kimike po shqyrtojnë vazhdimiin e përdorimit të glifosatit, pas një studimi të zhvilluar nga katër vende anëtare të saj. Glifosati, herbicidi më i përdorur sot në botë – tani për tani është autorizuar që të përdoret në vendet anëtare të BE deri në dhjetor të vitit 2022.

Grupe studiuesish dhe ekspertësh nga Franca, Hungaria, Holanda dhe Suedia – të njohura si Grupi i Vlerësimit të Glifosatit – kanë marrë në shqyrtim të gjitha provat e dhëna nga kompanitë të cilat kërkojnë për një zgjatje të përdorimit të këtij herbicidi brenda vendeve anëtare të BE-së.

Raporti i grupi të vlerësimit është i përbërë nga rreth 11 000 faqe.

Të dy institucionet e BE-së, Autoriteti Evropian i Ushqimit (EFSA) dhe Agjencia Evropiane e Lëndëve Kimike do të organizojnë konsultime paralele në lidhje me draftin e raportit. Këto konsultime do të jetë të hapura për publikun dhe do të nisin në javën e parë të shtatorit.

Konsultimet janë hapi i parë i fillimit të vlerësimit të përdorimit të tij. Komiteti i Agjencisë Evropiane të Lëndëve Kimike për Vlerësimin e Rrezikut  do të rishikojë klasifikimin e glifosatit në bazë të rregullores së Klasifikimit, Etiketimit dhe Paketimit. Klasifikimi i kimikateve bazohet vetëm në vetitë e rrezikshme të një substance dhe nuk merr parasysh mundësitë e ekspozimit ndaj substancës. Ekspozimi konsiderohet si pjesë e procesit të vlerësimit të rrezikut të udhëhequr nga EFSA.

Glifosati aktualisht ka një klasifikim të harmonizuar si shkaktar i dëmtimit serioz të syve dhe si toksik për jetën ujore me efekte afatgjata, para dhe pas vlerësimit nga Agjencia Evropiane e Lëndëve Kimike në vitin 2017. Deri tani nuk është bërë asnjë klasifikim për mutacionin gjenetik të qelizave embriotike, kancerogjenitetin ose toksicitetin e riprodhimit. Propozimi nga katër vendet anëtare nuk parashikon një ndryshim në klasifikimin ekzistues.

Në momentin që Agjencia Evropiane e Lëndëve Kimike do të ketë gati opinionin e saj, EFSA do të finalizojë hartimin e draftit dhe do të publikojë konkluzionet e saj për këtë çështje që priten në fund të vitit 2022. Bazuar në raportin e vlerësimit të riskut, Komisioni Evropian do të vendosë për të rinovuar kontratat për glifosatin apo jo.

Po çfarë është glifosati?

Glifosati është një lëndë kimike që përdoret gjerësisht për mbrojtjen e bimëve dhe përdoret gjerësisht në bujqësi dhe në hortikulturë për të kontrolluar barërat e këqija që konkurrojnë me kulturat e kultivuara.

Komisioni Evropian ka dhënë një leje pesë- vjeçare për përdorimin e glifosatit deri në vitin 2017. Aktualisht është miratuar përdorimi i tij në vendet anëtare të BE-së deri më 15 Dhjetor 2022. Gjë e cila do të thotë që mund të përdoret si një substancë në bujqësi deri në atë datë, për të cilën është aprovuar dhe nga autoritetet kombëtare pas vlerësimit të sigurisë së përdorimit të tij.

Burimi: EFSA

Qendra Alert

alert.al/

Postime të ngjashme

LINI NJË KOMENT

Make sure you enter the(*) required information where indicated. HTML code is not allowed