Menu

Komisioneri i Mbrojtjes së Konsumatorit, i vetmi që reagon pas kërkesës që ALERT i dërgoi Autoritetit të Konkurencës për rritjen e pajustifikueshme të çmimit të gazit të lëngshëm dhe karburanteve tjera

Komisioneri i Mbrojtjes së Konsumatorit, është institucioni i parë dhe i vetëm deri tani, që u vu në lëvizje për ankesës së Qendrës ALERT, “Për rritjen e pajustifikueshme të çmimit të karburantit në tregun e shitjes me pakicë”, veçanërisht të gazit të lëngshëm.

Më 19 gusht 2021, Qendra ALERT i dërgoi një shkresë Autoritetit të Konkurencës me Nr.Prokokolli 44, “Për nisjen e verifikimeve dhe nisjen e hetimit ndaj kompanive të importit dhe tregtimit me shumicë e pakicë, në lidhje me rritjen e pajustifikueshme të çmimit të karburantit për automjete, naftë, benzinë dhe laz i lëngshëm (LPG).

Institucioni i vetëm që ka reaguar deri tani, edhe pse ka kaluar më shumë se një muaj, është Komisioneri i Mbrojtjes së Konsumatorit, të cilit shkresa e Qendrës ALERT i isnte dërguar “për dijeni”.

KMK, më 17.09.2021, shkresën e mbërritur ia ka përcjellë “për dijeni” Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Metrologjisë.

Ndërkohë, nga Autoriteti i Konkurencës nuk ka ende asnjë njoftim apo informacion nëse kjo shkresë është marrë në konsidetarë, nëse ka nisur hetimi etj.

“Qendra ALERT e ka ndjekur me shumë shqetësim rritjen e çmimit të karburanteve gjatë dy muajve të fundit në tregun e shitjes me pakicë, të naftës, benzinës dhe veçanërisht të gazit të lëngshëm (LPG), gjë që bie direkt në kurrizin e konsumatorëve dhe ekonomisë së tyre familjare. Në bursat ndërkombëtare nuk ka pasur një rritje të çmimeve dhe kapërcim kaq të madh, ndërsa në vendet fqinje si Kosova, Mali i Zi dhe Maqedonia, çmimet kanë pasur një luhatje fare minimale krahasuar me muajt e maj ose qershor 2021. Ndërsa në Shqipëri, konsumatorët po e blejnë karburantin për automjetet e tyve me çmime të rritura menjëherë dhe në mënyrë të paspjegueshme, pasi bursat nërkombëtare nuk kanë pasur rritje kaq të madhe.

Nga informacionet që kemi, por edhe nga dyshime të bazuara, mendojmë dhe gjykojmë se, e gjithë kjo barrë në dëm të konsumatorëve, vjen vetëm si shkak i monopolit në import, si dhe e detyrimit të shitjes me pakicë me çmimet e referuara nga importuesit. Në të kundërt, iu ndërpritet furnizimi.

Për këto arsye, Qendra ALERT kërkon nga Autoriteti i Konkurencës, nisjen e hetimit të thelluar e të menjëhershëm ndaj kompanive importuese dhe tregtuese të hidrokarbureve në Republikën e Shqipërisë, si dhe ndaj pikave të tregtimit me pakicë, pjesa më e madhe e të cilave nuk kanë të njëjtit aksioner dhe administrator me importuesit.

Autoriteti i Konkurencës është i detyruar të hetojë raste të tilla të monopilit, vendosjes apo përcaktimit të çmimeve abuzive në dëm të konsumatorit.

Bazë ligjore, Ligji Nr.9121, datë 28.7.2003, “Për mbrojtjen e Konkurencës”, (i ndryshuar); Neni 4, Marrëveshjet e ndaluara; Neni 8, Vlerësimi i pozitës dominuese; Neni 9, Abuzimi me pozitën dominuese në treg; Neni 43; Hetimi i thelluar”, thuhet në shkresën e 19 gushtit 2021 drejtuar Autoriutetit të Konkurencës.

Qendra ALERT / Alert.al

Postime të ngjashme

LINI NJË KOMENT

Make sure you enter the(*) required information where indicated. HTML code is not allowed