Menu

Rekomandime të reja ‘nga Ferma në Pirun’ për një zinxhir furnizimi për të ardhmen

Në një rezolutë jo legjislative, Parlamenti Evropian miratoi strategjinë “Farm to Fork” këtë tetor , të nisur nga Komisioni Evropian në 2020 dhe formuloi rekomandimet e tij për propozimet e ardhshme legjislative në këtë drejtim. Objektivi i rekomandimeve është rëndësia e dietave që janë në të njëjtën kohë të qëndrueshme, të shëndetshme për kafshët, duke pasur gjithmonë si horizont Marrëveshjen e Gjelbër, me temat e saj si klima, biodiversiteti, reduktimi i ndotjes dhe shëndeti publik.

Në tekstin e miratuar, eurodeputetët theksuan nevojën për qëndrueshmëri më të madhe në çdo fazë të zinxhirit të furnizimit dhe përsëritën se nga fermeri tek konsumatori, kanë një rol të rëndësishëm për të luajtur. Për të siguruar që fermerët të marrin një pjesë të drejtë të fitimeve nga ushqimi i prodhuar në mënyrë të qëndrueshme, eurodeputetët i kërkojnë Komisionit të shtojë përpjekjet, duke përfshirë përshtatjen e rregullave të konkurrencës, për të forcuar pozicionin e atyre që janë të përfshirë në fazën e prodhimit. Dokumenti përfshin gjithashtu objektiva të rëndësishëm në lidhje me të ushqyerit: Rinovohen udhëzimet për një dietë të shëndetshme dhe konfirmohet angazhimi për të luftuar konsumin e tepërt të mishit, ushqimeve ultra të përpunuara, kripës, sheqernave dhe yndyrave. Parlamenti i BE-së rekomandon gjithashtu përmirësimin e procesit të miratimit të pesticideve, duke vendosur objektiva të detyrueshme reduktimi, të cilat duhet të arrihen nga shtetet anëtare në planet e tyre strategjike kombëtare për zbatimin e Politikave bujqësore komunitare. Kërkohet të monitorohet pajtueshmëria me rregullat e vendosura, në mënyrë që të mbrohen pjalmuesit dhe biodiversiteti.

Duhet të përfshihen standarde dhe objektiva ambicioze për të reduktuar emetimet nga bujqësia dhe përdorimi i tokës përkatëse. Për më tepër, duhet të përcaktohen kritere strikte për prodhimin e energjisë së rinovueshme nga biomasa dhe duhet të restaurohen e përmirësohen rezervuarët e karbonit natyror. “Politikat aktuale të BE-së-nënvizoi Anja Hazekamp, ​​raportuese e Komitetit për Mjedisin, Shëndetin Publik dhe Sigurinë Ushqimore mbështesin modelet bujqësore që nuk janë të dëmshme për mjedisin. Ne propozojmë masa konkrete për të ripërcaktuar sistemet tona ushqimore, duke stimuluar prodhimin vendas, duke lënë pas bujqësinë intensive dhe monokulturat me përdorim të lartë të pesticideve”. (IlFattoAlimentare)

Qendra Alert/Alert.al

Postime të ngjashme

LINI NJË KOMENT

Make sure you enter the(*) required information where indicated. HTML code is not allowed