Menu

Shërbimet mjedisore, BB publikon rekomandimet për projektin 20.8 milionë $

Projekti për shërbimet mjedisore me një kosto totale prej 20.8 milionë dollarësh i cili zgjati nga viti 2014 deri në maj të këtij viti tashmë ka kaluar edhe fazën finale të vlerësimit të Bankës Botërore. Në publikimin e lidhur me këtë Banka ka nënvizuar disa aspekte që duhet të mbahen parasysh në të ardhmen dhe që lidhen me bashkëpunimin e institucioneve, vendosjen e objektivave të arritshme dhe burimeve të nevojshme për këtë qëllim si dhe marrjen e modeleve të suksesshme si referëncë gjatë konceptimit. Kështu janë disa rekomandime që ekipi i Bankës i ka cilësuar si të rëndësishëm për të ardhmen. Së pari dokumenti vlerëson se një grup i integruar ndërhyrjesh promovon sinergji dhe kontribuon në mbështetjen e rezultateve të projektit. Megjithëse qasja kërkonte përpjekje më të mëdha zbatimi, angazhimi në fusha të ndryshme dhe me aktorë të ndryshëm ofroi fleksibilitet për t’u përshtatur, veçanërisht në mjedisin institucional në ndryshim. Për shembull, projektimi dhe koha e AlFIS(Sistemi Shqiptar i Informacionit i Pylltarisë) mori parasysh përvojat e projektit nga regjistrimi, përgatitjen e FPMP(Plani i Menaxhimit të Pyjeve dhe Kullotave) dhe që ANFI (Inventati Kombëtar i Pyjeve)Të ketë një sistem që përmbush nevojat afatgjata. Dizajni i projektit të ardhshëm do të përfitonte nga adoptimi i një panorame më të gjerë të sektorit dhe mbështetja dhe kombinimi i ndërhyrjeve të synuara në gamën e niveleve dhe grupeve të pranishme. Një tjetër rekomandim që sjell dokumenti përmbyllës i Bankës është ai për marrjen parasysh të konteksti politik dhe kohës se kur po zbatohet projekti. Në rastin konkret Banka nënvizon se rreziqet ndaj zbatimit që lidhen me kohën dhe vullnetin politik të nevojshme për të ndërtuar një rast dhe skemat e PES(pagesë për shërbimet mjedisore) nuk duhet të nënvlerësohen. Projekti tregoi se ishte e mundur të hartohej një program pes, por ofroi një kontroll të vlefshëm të realitetit në drejtim të: (i) dhënies së kohës së mjaftueshme për përmbylljen e studimeve ekonomike dhe teknike të kërkuara; (ii) marrjen e një angazhimi të vendosur për të qenë pjesë e kësaj nga përdoruesit përkatës të shërbimeve (të cilët do të paguanin për shërbimet mjedisore) më herët; dhe (iii) mungesa e një kampioni brenda qeverisë. Projektet e ardhshme duhet të ndajnë kohë dhe burime të mjaftueshme për të vendosur kushtet fillestare për skemat PES(Pagesë për shërbimet mjedisore) shoqëruar nga objektivat realiste.

Së treti banka nënvizon se projektimi dhe përfshirja e ndërhyrjeve të projektit në një drejtim të njohur, p.sh., IPARD, është efektive. “Programi i granteve si IPARD modeloi me sukses përvojën e mëparshme (nga Mali i Zi). Kapacitetet e agjencisë së granteve AZHBR, dhe ato të MTE dhe përfituesve u ndërtuan përmes të mësuarit-duke bërë. Bazuar në suksesin e kësaj, u paraqit një kërkesë për financim IPARD III. Për më tepër, reputacioni i AZHBR-së si administrator për masën e parashikuar për pylltarinë në IPARD u forcua shumë. Projektet e ardhshëm duhet të bëjnë përpjekje të përbashkëta për të modeluar operacione të ngjashme të suksesshme nga vende të tjera dhe të angazhohen për ndërtimin e kapaciteteve përmes zbatimit” vlerëson BB. Po kështu vlerësohet se mbështetja e zbatimit e bazuar në vend dhe rajon ofron udhëzime dhe këshilla efektive. “Disa anëtarë të ekipit të Bankës, duke përfshirë TTL(lideri i ekipit të detyrave), ishin me qendër në Tiranë ose në rajon. Një prezencë fizike e njohur ishte veçanërisht e dobishme për të ofruar mbështetje në kohë me ndryshimin e kontekstit dhe me qasje të reja, p.sh., zhvillimi i Manualit Operativ të Grantit. Edhe pse jo gjithmonë është e mundur, projektet e ardhshme duhet konsiderojnë kohëzgjatjen në të cilën mund të vendoset stafi mbështetës i zbatimit në vendin e projektit” thuhet ne dokument. (Monitor)

Qendra Alert/Alert.al

Postime të ngjashme

LINI NJË KOMENT

Make sure you enter the(*) required information where indicated. HTML code is not allowed