Menu

EKSKLUZIVE/ Raporti i KLSH: Morën gjoba nga DRAKU, vetëm 1 në 10 pagoi, një pjesë i shfuqizoi AKU

Drejtoria rajonale DRAKU nuk mbledh as 10% të gjobave që vendosin, madje një pjesë të

konsiderueshme i shfuqizojnë vetë. Pra, nëse tregton ushqime të rrezikshme për shëndetin e konsumatorit dhe kapet në shkelje, risku për tregtarin është i vlogël, si pasojë e mungesës së ndëshkimit.

Auditimi i kryer nga KLSH, raportin e të cilit, Qendra Alert* e diponon, zbulon se niveli i arkëtimit të këtyre gjobave është fare i papërfillshëm.

Kështu, për vitin 2018 janë vendosur 380 gjoba në vlerën 91,100,000 lekë, nga të cilat janë shfuqizuar 800,000 lekë, pra detyrimi është 90,300,000 lekë. Nga këto janë arkëtuar vetëm 51 gjoba në vlerën 6,934,000 lekë, ose rreth 8% të totalit të tyre.

Për vitin 2019 niveli i arkëtimit është skandaloz. Janë vendosur 193 gjoba në vlerën 131,920,000 lekë, nga të cilat është shfuqizuar 1 gjobë në vlerën 1,000,000 lekë, pra detyrimi është 130,920,000 lekë. Nga këto janë arkëtuar vetëm 12 gjoba në vlerën 1,840,000 lekë, ose 1.3%.

Ndërkaq, vitin 2020 janë vendosur 76 gjoba. Pra shumë më pak se viti paraardhës, megjithatë në vlerë ato mbeten përafërsisht sa viti i kaluar, 13,280,000 lekë. Nga këto janë shfuqizuar 1,700,000 lekë, pra detyrimi është 11,580,000 lekë. Arkëtimi si numër gjobash vijon të jetë më i ulët se viti parardhës. Janë arkëtuar vetëm 12 gjoba në vlerën 1,170,000 lekë, ose 10% e totalit të arkëtueshëm.

Pra, sa më sipër, rezulton se niveli i arkëtimit të gjobave të vendosura brenda vitit ushtrimor, është shumë i ulët.  Sipas raportit të auditimit “kjo tregon për mungesë efektiviteti të DRAKU-së Tiranë si dhe të DPAKU, në marrjen e masave për ekzekutimin e gjobave të vendosura”. (Vijon)

* KLSH ka kryer një  konktroll në Drejtorinë Rajonale të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit Tiranë (DRAKU) për periudhën nga data 1 janar 2018 deri 30 dhjetor 2020. Nga kontrolli rezultojnë shkelje të rënda financiare, të Ligjit për ushqimin dhe vendimeve të qeverisë për kontrollin e cilësisë së produkteve ushqimore, duke mos mbrojtur interesin e konsumatorit.

Qendra Alert

alert.al/

Related Posts

LEAVE A COMMENT

Make sure you enter the(*) required information where indicated. HTML code is not allowed