Menu

FDA hetime për 3 epidemi të sëmundjeve të transmetuara nga ushqimi

Tabela më poshtë tregon hetimet e epidemive që menaxhohen nga Ekipet e Përgjigjes CORE të FDA-së. Hetimet janë në një larmi fazash. Disa epidemi kanë informacion të kufizuar dhe hetimet janë në vazhdim, të tjerët janë gati në përfundim.

Administrata e Ushqimit dhe Barnave do të draftojë një serë rekomandimesh për shëndetin publik, si rezultat i hetimeve të epidemive  që janë në proces, në mënyrë që konsumatorët të marrin masa të tilla, si hedhja ose shmangia e ushqimeve specifike, për të marrë për të mbrojtur veten e tyre, sipas të dhënave të tabelës.

Jo të gjitha dokumentimet dhe sinjalizimet rezultojnë në një epidemi të sëmundjeve të transmetuara nga ushqimi. Sipas zyrtarëve të CORE, nëse identifikohen burime dhe / ose faktorë kontribues që mund të informojnë parandalimin e epidemive në të ardhmen, FDA angazhohet të sigurojë një përmbledhje të atyre gjetjeve.

Informacioni i plotë në: https://www.fda.gov/food/outbreaks-foodborne-illness/investigations-foodborne-illness-outbreaks?utm_medium=email&utm_source=govdelivery

Qendra ALERT / Alert.al

 

Related Posts