Menu

”Fotografimi” i situatës së përdorimit të energjisë në Kurbin dhe Suharekë / Foto-Video

Takimi prezantues i projektit “Rruga drejt përdorimit efiçent të burimeve natyrore vendore” u zhvillua më 14 dhjetor 2022 në Kurbin. Qëllimi i këtij aktiviteti ishte prezantimi i gjetjeve të anketimit të zhvilluar gjatë 3 muajve të fundit me familjarë dhe biznese si dhe intervistime të aktorëve të ndryshëm vendorë në bashkitë e Kurbinit dhe Suharekës me qëllim për të vlerësuar situatën e konsumit të energjisë si dhe ndërgjegjësimin e aktorëve të ndryshëm mbi “transformimin e gjelbër”.

Pjesëmarrës në këtë aktivitet ishin rreth 30 autoritete vendore në Kurbin dhe Suharekë, përfaqësues nga institucionet vendore, biznesi, shoqëria civile dhe media si dhe përfaqësues nga Sekretariati i Përbashkët Teknik IPA, me qendër në Lezhë.

Për të arritur objektivat e vendosura nga vendet tona në kuadër të zhvillimit të qëndrueshëm të energjisë, duhet të punojnë së bashku të gjithë sektorët e shoqërisë.

Delegacioni nga komuna Suharekë që vizitoi Kurbinin për këtë event u prit në një takim nga kryetarja e bashkisë znj. Majlinda Cara, e cila vlerësoi në fjalën e saj gatishmërinë për të bashkëpunuar dhe shkëmbyer eksperiencat më të mira në të dyja anët e kufirit.

Aktivitetin e përshëndetën:

  • Erjon Tase, Drejtor, Akademia e Studimeve Politike;
  • Eduart Kurti, nënkryetar i Bashkisë Kurbin;
  • Berat Kabashi, Zyrtar i lartë i Komunës së Suharekës;
  • Leonora Kryeziu, Drejtoreshë e Institutit për Studime Politike të Prishtinës,

të cilët theksuan rëndësinë e këtij projekti dhe angazhimin e autoriteteve vendore për të kontribuar dhe bashkëpunuar në realizimin e objektivave të tij.

Prezantimet e dy ekspertëve, që vlerësuan situatën aktuale të përdorimit të energjisë, z. Erind Kraja dhe z. Avni Sfishta, prezantuan një set rekomandimesh për ndërhyrjen e mëtejshme të aktiviteteve të projektit mbi masat e eficencës së energjisë dhe përdorimin e qëndrueshëm të energjisë në këto rajone.

Disa nga rekomandimet e rezultuara nga anketa ishin:

  • rritja e njohurive dhe ndërgjegjësimit të përfaqësuesve te qeverisjes vendore dhe faktorëve të tjerë relevantë mbi energjinë e rinovueshme dhe efiçencën e energjisë;
  • përcaktimi i masave eficente të energjisë në institucionet në varësi të bashkive dhe komunave, por edhe bizneset private;
  • Krijimi i programeve lokale dhe incentivave financiare që mund të ndërmerren nga pushteti vendor për të stimuluar bizneset që përdorin masa eficente dhe ulin ndotjen e mjedisit.

Ky aktivitet ndihmoi për identifikimin e aktorëve vendorë, të cilët do të bashkëpunojnë në muajt e ardhshëm për zbatimin e projektit në dy rajonet ndërkufitare. Media kombëtare dhe ajo lokale në të dyja vendet ndoqën aktivitetin me qëllim promovimin e mëtejshëm të objektivave tek publiku i gjerë.

Programi “Rruga drejt përdorimit efiçent të burimeve natyrore vendore”, financohet nga IPA II Programi Ndërkufitar i Bashkimit Evropian Shqipëri – Kosovë, thirrja e 3-të për aplikim, dhe zbatohet nga Akademia e Studimeve Politike (APS), Instituti për Studime Politike të Prishtinës (PIPS), Komuna e Kurbinit dhe Komuna e Suharekës.

Related Posts

LEAVE A COMMENT

Make sure you enter the(*) required information where indicated. HTML code is not allowed