Menu

Kanella pluhur me përbërës të padeklaruar në etiketë

NaturaSì ka raportuar tërheqjen nga prodhuesi të disa grupeve të kanellës organike nën markën La Finestra sul Cielo për shkak të pranisë së alergentit të dioksidit të squfurit që nuk është deklaruar në etiketë. Produkti në fjalë shitet në pako 80 gram dhe i përket lotit numër 100523A me jetëgjatësi 10/05/2023, 110523 me jetëgjatësi 11/05/2023 dhe 120523 me jetëgjatësi 12023/05.

Kanella e tërhequr është prodhuar për BiotoBio Srl nga kompania Naturà Srl.

Si masë paraprake, personat alergjikë ndaj dioksidit të squfurit këshillohen të mos konsumojnë kanellë me numrat e lotit të shënuar dhe ta kthejnë atë në pikën e blerjes ku do të zëvendësohet ose rimbursohet. Produkti është i sigurt për konsumatorët që nuk janë alergjikë ndaj dioksidit të squfurit. (IlFattoAlimentare)

Qendra Alert/Alert.al

Related Posts