14 C
Tirana
Friday, August 14, 2020
No menu items!

KKD fiton “betejen” me Tiranën zyrtare, Diaspora merr të drejtën për të votuar

Kuvendi i Shqipërisë vendosi ndryshimin e Kodit Zgjedhor të Republikës së Shqipërisë.

Vota e shtetasve shqiptarë jashtë vendit  tashmë do të garantohet njësoj si për shtetasit shqiptarë që do të votojnë në Shqipëri. Ndryshimet janë produkt i konsensusit midis mazhorancës dhe opozitës në Këshillin Politik.

Ndryshimet e miratuara në Kodin Zgjedhor përcaktojnë Komisionin Qendror tëZgjedhjeve si institucionin i cili do të drejtojë dhe mbikëqyrë procesin për votimin nga jashtë vendit në zgjedhjet e ardhshme për Kuvendin e Shqipërisë. Ndryshimet në Kodin Zgjedhor kanë të bëjnë me të drejtën e votës për zgjedhësit që kanë vendbanim të përhershëm jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë, që janë të regjistruar në Regjistrin Kombëtar të Gjendjes Civile.

Sipas ndryshimeve të Kodit Zgjedhor, votimi nga jashtë vendit do tëorganizohet dhe administrohet nga Komisioni Qendror i zgjedhjeve. Ai do të vendosë për sistemin e rregullave dhe procedurat e votimit jashtë vendit.

Vota e votuesve nga jashtë vendit do të administrohet nga Komisioni Qëndror i Zgjedhjeve, duke garantuar integritetin e votimit dhe fshehtësinë e votës, nga çdo ndërhyrje mbi fletët e votimit ose mbi informacionin elektronik të votimit që administrohet prej saj.

Votimi nga jashtë vendit do të quhet i çelur nga dita që KQZ nis procedurat për dërgimin e dokumentacionit të votimit, ose sipas rastit dokumentacionit udhëzues në adresë të zgjedhësve jashtë vendit.

Rregullat për administrimin e materialit zgjedhor ose të informacionit të votimit, të regjistruar dhe ruajtur nga sistemet e teknologjisë informatike, për votimin nga jashtë vendit si dhe për testimin parazgjedhor dhe verifikimin parazgjedhor të sistemeve, janë pjesë e rregullave të përgjithshme që Komisioni Qendror Zgjedhordo tëmiratojë për administrimin e materialit zgjedhor apo për përdorimin e sistemeve të teknologjisë informatike në zgjedhje.

Në Kodin Zgjedhor është përcaktuar se garancitë ligjore për vëzhgimin, monitorimin dhe aksesin në Komisionin Qendror tëZgjedhjeve gjatë administrimit të votave nga jashtë vendit, si dhe për testimin, verifikimin dhe sigurinë e materialit zgjedhor apo të sistemeve të teknologjisë informatike që përdoren për këtë votim nuk mund të jenë më të ulta se sa ato për votimin brenda vendit.

Ndryshimet në Kodin Zgjedhor janë zbatim i të drejtës kushtetuese të shtetasve shqiptarë jashtë vendit. Këto ndryshime ishin përgjigje e kërkesave të hershme të komuniteteve shqiptare në diasporë.

 

Dy nenet kryesore për të drejtën e votës së shtetasve shqiptarë jashtë vendit, miratuar në Kodin Zgjedhor me konsesusin e të gjitha palëve politike, tëmazhorancës dhe opozitës, janë Neni 24 dhe Neni 25.

Neni 24

Kompetencat e KQZ-së lidhur me votimin nga jashtë vendit

  1. KQZ-ja udhëheq dhe mbikëqyr procesin për përgatitjen e kushteve dhe zbatimin e masave që mundësojnë votimin nga jashtë vendit në zgjedhjet për Kuvendin, përzgjedhësit që kanë vendbanimin e përhershëm jashtë territorit të Republikës sëShqipërisë, kanë të regjistruar në Regjistrin Kombëtar të Gjendjes Civile adresën evendbanimit të përhershëm jashtë vendit dhe kërkojnë nga KQZ-ja që të pajisen medokumentacionin e votimit nga jashtë.
  2. Votimi nga jashtë vendit organizohet dhe administrohet nga KQZ-ja në të gjithëkomponentët e tij, pasi Rregullatori të ketë miratuar të gjitha aktet nënligjore që kërkohenpër votimin nga jashtë vendit, sipas këtij ligji.
  3. KQZ-ja duhet të marrë vendim për përfshirjen për herë të parë të votimit nga jashtë venditnë procedurat e zakonshme të votimit. Në zgjedhjet vijuese, votimi nga jashtë venditbëhet automatikisht pjesë përbërëse e procedurave të votimit.
  4. Procedurat e detajuara të votimit nga jashtë vendit miratohen me akt normativ të KQZ-së.

Neni 25

Procedura e votimit nga jashtë vendit 

  1. Pavarësisht nga procedura e votimit, manuale ose elektronike, votat e votuesve nga jashtëvendit administrohen nga KQZ-ja, duke garantuar integritetin e votimit dhe fshehtësinë evotës, nga çdo ndërhyrje mbi fletët e votimit ose mbi informacionin elektronik të votimitqë administrohet prej saj.
  2. Votimi nga jashtë vendit quhet i çelur nga dita që KQZ-ja nis procedurat për dërgimin edokumentacionit të votimit ose, sipas rastit, dokumentacionit udhëzues në adresë tëzgjedhësve nga jashtë vendit. Votimi nga jashtë vendit mbyllet në ditën e votimit, në orëne caktuar nga ky ligj për mbylljen e votimit në qendrat e votimit. Me mbylljen e votimitnga jashtë vendit, KQZ-ja nuk mund të pranojë dhe përfshijë më në numërim asnjë fletëvotimi të mbërritur më pas. Nëse votimi nga jashtë vendit bëhet elektronik, sistemielektronik i votimit mbyllet në orën e caktuar nga ky ligj për mbylljen e votimit nëqendrat e votimit.
  3. Rregullat për administrimin e materialit zgjedhor ose të informacionit të votimit, tëregjistruar dhe ruajtur nga sistemet e teknologjisë informatike, për votimin nga jashtëvendit, si dhe për testimin parazgjedhor dhe verifikimin paszgjedhor të sistemeve, janëpjesë e rregullave të përgjithshme që KQZ-ja miraton për administrimin e materialitzgjedhor apo për përdorimin e sistemeve të teknologjisë informatike në zgjedhje.Garancitë ligjore për vëzhgimin, monitorimin dhe aksesin në KQZ gjatë administrimit tëvotave nga jashtë vendit, si dhe për testimin, verifikimin dhe sigurinë e materiali zgjedhorapo të sistemeve të teknologjisë informatike që përdoren për këtë votim nuk mund të jenëmë të ulta se sa ato për votimin brenda vendit.
- Advertisement -

PËRGJIGJU

Ju lutemi shkruani komentin tuaj!
Ju lutem shkruani emrin tuaj këtu

Lajmi i fundit

EFSA: Rreziqet në shëndet nga prania e glikalkaloideve në ushqime

EFSA ka vlerësuar rreziqet për shëndetin e njeriut dhe kafshëve në lidhje me praninë e glikalkaloideve në ushqime dhe...

Kinë, Koronavirus në mishin e pulës të ardhur nga Brazili. Virusi edhe në karkaleca deti ekuadorian. Ja nga se mund të ketë ardhur

Koronavirusi u gjet në mostrat e krahëve të pulave të ngrira në Kinë. Shpendët ishin importuar nga Brazili. Koronavirusi që shkakton Covid-19 u zbulua gjatë...

Në mbrojtje të fermerëve dhe zë kundër Ministrisë së Bujqësisë, eksperti Ervin Resuli nën presion dhe i kërcenuar?

Një status në Facebook, hedh dyshime se një nga ekspertët e bujqësisë dhe zëri që iu ka dalë në mbrojtje fermerëve gjatë gjithë kohës,...

Prokuroria Fier ka “harruar” dosjen e Harrilla Mile, 15 vite kryetar komune, që falsifikoi 455 ha toka të 10 fshatrave

“TUÇ MAKU” i GRECALLISË-FIER, HARRILLA MILE/ Me “akrobaci nderesh”, qëndroi 15 vite kryetar i Komunës Qendër, kohë kur nga familje me jetë minimale, u bë me...

Fermerët në skemën e kompensimit, do paguajnë TVSH-në për qarkullim vjetor mbi 10 mln lekë xhiro

Nga 1 janari 2021 fermerët, në skemën e kompensimit, do paguajnë TVSh për qarkullim vjetor mbi 10 milionë lekë, nga 5 milionë lekë që...

More Articles Like This

- Advertisement -