14 C
Tirana
Wednesday, April 14, 2021
No menu items!
Drejtor Ekzekutiv: Areta ÇUKO
Lloji i Pronësisë: Shoqëri me kapital vendas
Adresa e Selisë: Rruga ”Jul Variboba” nr. 21 , Tiranë Shqipëri.
Tel./Faks: +355 4 222 38 38
Faqja e Internetit: www.insig.com.al
Posta Elektronike: [email protected]
Dt. e fillimit të Aktivitetit: Vendim Nr. 03, dt. 08.06.2000
Drejtor Ekzekutiv: Klaidi CITOZI
Lloji i Pronësisë: Shoqëri me kapital të huaj dhe vendas
Adresa e Selisë: Rr “Komuna e Parisit”, Pall “LURA”, kati 2, Kutia Postare Nr. 1714, Tiranë
Tel./Faks: +355 4 258 254, +355 4 258 253
Faqja e Internetit: www.sivig.al
Posta Elektronike: [email protected]
Dt. e fillimit të Aktivitetit: Vendim Nr. 01, dt. 03.02.1999
Drejtor Ekzekutiv: Avni PONARI
Lloji i Pronësisë: Shoqëri me kapital vendas dhe të huaj
Adresa e Selisë: Bul. “Zogu I”, Nr.1, Kutia Postare Nr.2387, Tiranë
Tel./Faks: +355 4 2233 308/ 253 407/408/ +355 4 2250 220
Faqja e Internetit: www.sigal.com.al
Posta Elektronike: [email protected]
Dt. e fillimit të Aktivitetit: Vendim Nr. 02, dt. 23.06.1999
Drejtor Ekzekutiv: Dritan ÇELAJ
Lloji i Pronësisë: Shoqëri me kapital vendas
Adresa e Selisë: Rr. “Themistokli Gërmenji”, 3/1, Tiranë
Tel./Faks: +355 4 230 506, +355 4 235088
Faqja e Internetit: www.atlantik.com.al
Posta Elektronike: [email protected]
Dt. e fillimit të Aktivitetit: Vendim Nr. 5, dt. 13.04.2001
Drejtor Ekzekutiv: Gentian SULA
Fusha e Aktivitetit: Sigurime Jo-Jete
Lloji i Pronësisë: Shoqëri me kapital vendas dhe të huaj
Adresa e Selisë: Rr. Ismail Qemali, Ndërtesa Samos Tower, kati 2, P.O. Box 8292, Tiranë
Tel./Faks: +355 42 270576/577
Faqja e Internetit: www.intersig.al
Posta Elektronike: [email protected]
Dt. e fillimit të Aktivitetit: Vendim Nr. 6, dt. 13.09.2001
Drejtor Ekzekutiv: Muharrem BARDHOCI
Fusha e Aktivitetit: Sigurime Jo-Jete
Lloji i Pronësisë: Shoqëri me kapital vendas
Adresa e Selisë: Rr. “Barrikadave”, Albsig HQ, 1001 Tiranë, AL
Tel./Faks: +355 42 254 770/664
Faqja e Internetit: www.albsig.com.al
Posta Elektronike: [email protected]
Dt. e fillimit të Aktivitetit: Vendim 10, dt. 19.07.2004
Drejtor Ekzekutiv: Xhevdet KOPANI
Fusha e Aktivitetit: Sigurime Jo-Jete
Lloji i Pronësisë: Shoqëri me kapital vendas
Adresa e Selisë: Rr “Papa Gjon Pali II”, vila Nr. 5, Tiranë
Tel./Faks: +355 4 238 899/999, +355 4 223 841
Faqja e Internetit: www.eurosig.al
Posta Elektronike: [email protected]
Dt. e fillimit të Aktivitetit: Vendim Nr. 7, dt. 8.07.2004
Drejtor Ekzekutiv: Edlir RUKA
Fusha e Aktivitetit: Sigurime Jo-Jete
Lloji i Pronësisë: Shoqëri me kapital vendas
Adresa e Selisë: Rr. “Donika Kastrioti”, Vila 9/1 (Rr. 4 Shkurti), Tirane
Tel./Faks: +355 42 263 490/486
Faqja e Internetit: www.ansig.al
Posta Elektronike:
Dt. e fillimit të Aktivitetit: Vendim nr. 76, date 22.06.2012, Botuar fletore zyrtare, nr. 74 date 02.07.2012
Drejtor Ekzekutiv: Elvana MINO
Lloji i Pronësisë: Shoqëri me kapital vendas
Adresa e Selisë: Rr.Labinoti nr.77, Tiranë, (neni nr.2)
Tel./Faks: +355 4 222 38 38
Faqja e Internetit: www.insig-jete.al
Posta Elektronike: [email protected]
Dt. e fillimit të Aktivitetit: Vendim Nr. 04, dt. 08.06.2000
Drejtor Ekzekutiv: Genc KOXHAJ
Lloji i Pronësisë: Shoqëri me kapital vendas
Adresa e Selisë: Rr. “Brigada e VIII-te”, Vila Nr.3/1, Tirane
Tel./Faks: +355 4 2237 549, +355 42 237 530
Faqja e Internetit: www.sicred.com.al
Posta Elektronike: [email protected]
Dt. e fillimit të Aktivitetit: Vendim Nr. 9, dt. 26.07.2004
Drejtor Ekzekutiv: Edvin HOXHAJ
Lloji i Pronësisë: Shoqëri me kapital vendas dhe të huaj
Adresa e Selisë: Bul. “Zogu I”, Nr.1, Kutia Postare Nr.2387, Tiranë
Tel./Faks: +355 4 2253 407/408, +355 4 2233 308
Faqja e Internetit: www.sigal.com.al
Posta Elektronike: [email protected]
Dt. e fillimit të Aktivitetit: Vendim Nr. 11 date 28.07.2004
Drejtor Ekzekutiv: Ervin SPAHIU
Lloji i Pronësisë: Shoqeri me kapital vendas
Fusha e Aktivitetit: Sigurime Jete
Adresa e Selisë: Rruga e “Barrikadave”, Albsig HQ, 1001, Tirane
Tel./Faks: +355 42254764
Faqja e Internetit: www.albsig.al
Posta Elektronike: [email protected]
Dt. e fillimit të Aktivitetit: Vendim Nr. 171 date 13.09.2019