Menu

Konflikti në Ukrainë dhe shëndeti i kafshëve

Në Ukrainë, lufta ka shkaktuar ndërprerje të mbikëqyrjes dhe kontrollit normal të shëndetit të kafshëve dhe braktisja e tyre çon në transmetimin dhe përhapjen e sëmundjeve. Cenimi dhe shkatërrimi i habitateve të kafshëve të egra, zhvendosja e kafshëve të egra dhe shtëpiake mund të çojnë në rritjen e gjasave të përhapjes së patogjenëve veçanërisht zoonozat dhe sëmundjet që lidhen me jetën e egër.

Pushtimi i Ukrainës ka ndërprerë masivisht sektorin e blegtorisë së vendit duke përfshirë shërbimet e shëndetit të kafshëve dhe prodhimin e kafshëve. Ndikimet e menjëhershme janë më poshtë:

Zona të mëdha të vendit janë prekur nga luftime të zgjatura, bombardime që çojnë në shkatërrim të paprecedentë të ndërtesave të banimit, infrastrukturës qytetare, fermave, ashensorëve dhe rrugëve.

Sulmet me raketa dhe sulmet ajrore në qytetet kryesore të Ukrainës vazhdojnë në të gjithë vendin.

  • Vlerësohet se ¼ e popullsisë janë zhvendosur brenda vendit, me mbi 4 milionë njerëz që janë larguar nga vendi si refugjatë, kjo pasqyron humbjen e madhe të fuqisë punëtore në vend për të kryer mbarështimin e blegtorisë dhe ofrimin e shërbimeve bazë për shëndetin e kafshëve.
  • Zinxhirët e zakonshëm të furnizimit për ushqime, medikamente veterinare dhe transport të produkteve kanë qenë masivisht të uta. Ndikimet në zinxhirët e furnizimit ka të ngjarë të jenë afatgjata për shkak të dëmtimit të infrastrukturës.
  • Personeli i agjencive qeveritare në zonat e pushtuara është zhvendosur dhe nuk mund të funksionojë në detyrat e tyre normale, duke përfshirë ofrimin e shërbimeve shëndetësore të kafshëve, mbikëqyrjen dhe kontollin e sëmundjeve.
  • Që nga 24 shkurt 2022, kapacitetet për zbulimin e hershëm dhe reagimin ndaj emergjencave të shëndetit të kafshëve është rrezikuar rëndë. (FAO)

Qendra Alert/Alert.al

Related Posts