Menu

EFSA: Ndotësit në ushqim

Ndotësit janë substanca që nuk janë shtuar qëllimisht në ushqim. Këto substanca mund të futen në ushqim nga burime natyrore (p.sh. mykotoksina që prodhohen nga kërpudhat) ose gjatë proceseve të prodhimit. Ato gjithashtu mund të rezultojnë nga ndotja e mjedisit.

Ndotësit më të rëndësishëm të ushqimit përfshijnë:

Toksina natyrale. Toksinat janë substanca natyrale që prodhohen nga organizma të ndryshëm. Shembujt përfshijnë toksinat bimore si alkaloide ose mykotoksina.

Ndotësit e mjedisit dhe metalet e rënda. Ndotësit e mjedisit janë substanca të krijuara nga njeriu të pranishme në ajër, ujë ose tokë. Shembuj të ndotësve të mjedisit përfshijnë bifenilët e poliklorinuar (PCB), dioksinat, pesticidet e klorifikuara të qëndrueshme. Ndotësit e rëndë hyjnë në zinxhirin ushqimor përmes mjedisit, ku prania e tyre është ose natyrore ose e shkaktuar nga emetimet industriale.

Ndotësit e pranishëm në ushqimin e kafshëve mund të përbëjnë rrezik për shëndetin e kafshëve.

EFSA kryen vlerësime të rrezikut të ndotësve që mund të jenë të pranishëm në ushqim për shkak të prodhimit, shpërndarjes, paketimit ose konsumit të ushqimit të kafshëve, si dhe atyre që mund të jenë të pranishëm në mjedis natyrshëm ose si rezultat i aktivitetit të krijuar nga njeriu.

Kjo punë kryhet nga Paneli i EFSA për Ndotësit në Zinxhirin Ushqimor.

Ekspertët vlerësojnë rrezikun që paraqesin ndotësit për shëndetin e kafshëve, mjedisin dhe shëndetin e njeriut (nëpërmjet bartjes së këtyre përbërjeve nga ushqimi në ushqim me origjinë shtazore). Autoriteti mbledh gjithashtu të dhëna për ndotësit në ushqim dhe mbështet koordinimin e mbledhjes dhe monitorimit të të dhënave nga Shtetet Anëtare. Menaxherët e rrezikut si Komisioni Evropian dhe Shtetet Anëtare marrin parasysh këshillat shkencore të EFSA së bashku me faktorë të tjerë kur marrin vendime për sigurinë e këtyre substancave për shëndetin e kafshëve dhe mjedisin. Ata mund të marrin masa për të kufizuar ekspozimin e njerëzve dhe kafshëve ndaj substancave të tilla nëse EFSA tregon një ndikim të mundshëm shëndetësor. (EFSA)

Qendra Alert/Alert.al

Postime të ngjashme

LINI NJË KOMENT

Make sure you enter the(*) required information where indicated. HTML code is not allowed