Menu

EFSA: Vlerësimi i rrezikut të ekspozimit të lëndëve ushqyese ndaj ndotësve mjedisorë

Vlerësimi risk-përfitim (RBA) i ushqimit paraqet sfida të rëndësishme shkencore duke pasur parasysh nevojën për të peshuar përfitimet ushqyese dhe shëndetësore të llojeve të ushqimit kundrejt rreziqeve të mundshme shëndetësore siç janë ndotësit mjedisorë, të pranishëm në ushqim. EFSA fton ekspertë në këtë fushë të marrin pjesë në një kolokium shkencor mbi RBA në shkurt 2022.

Diskutimet dhe rezultatet kryesore të kolokiumit do të ndihmojnë në informimin e një përditësimi të udhëzimit të Komitetit Shkencor të EFSA-së mbi RBA, botuar në vitin 2010. Udhëzuesi do të informojë një vlerësim të gjerë të rreziqeve shëndetësore dhe përfitimeve shëndetësore të konsumit të peshkut.

 

Mos e humbisni mundësinë për t’i dhënë formë kësaj pune të rëndësishme.

Njohuritë tona shkencore vazhdojnë të rriten në lidhje me përfitimet shëndetësore të njeriut nga lëndët ushqyese dhe efektet e mundshme negative shëndetësore të substancave të tjera që përmbahen në të njëjtat ushqime, si ndotësit, mbetjet e pesticideve dhe barnave veterinare. Në të njëjtën kohë, numri i pyetjeve nga menaxherët e rrezikut në lidhje me peshimin e përfitimeve shëndetësore dhe rreziqeve të ngrënies së këtyre ushqimeve po rritet.

Nevoja për këtë kolokium u nxit nga një kërkesë e Komisionit Evropian për EFSA për të ofruar një RBA të përditësuar të konsumit të peshkut në lidhje me praninë e dioksinave dhe PCB-ve të ngjashme me dioksinën.

Pas konsultimeve me Shtetet Anëtare të BE-së dhe ekspertët shkencorë, EFSA dhe Komisioni ranë dakord që vlerësimi duhet të marrë në konsideratë një grup më të gjerë të ndotësve mjedisorë: dioksinat (PCDD/Fs) dhe PCB-të e ngjashme me dioksinën, metilmerkurin, frenuesit e flakës të brominuara dhe substancat perfluoroalkil.

Komiteti Shkencor i EFSA publikoi udhëzuesin për RBA-në shëndetësore të ushqimeve në vitin 2010. Gjithashtu, FAO/OBSH publikoi një raport me rekomandime për shtetet anëtare që të vlerësojnë dhe menaxhojnë më mirë rreziqet dhe përfitimet e konsumit të peshkut dhe t’ua komunikojnë këtë në mënyrë më efektive qytetarëve të tyre.

EFSA ka vendosur që nevojitet një përditësim për të përfshirë përparimet në disa fusha shkencore të lidhura, në mënyrë që RBA të reja të mund të kryhen për të ofruar këshilla të përshtatshme për të përmbushur nevojat rregullatore dhe të menaxhimit të rrezikut të Komisionit Evropian dhe Shteteve Anëtare në përcaktimin e këshillave dietike.

Rreth kolokiumit

Kolokiumi shkencor është organizuar për të mbledhur pikëpamjet mbi nevojat aktuale dhe qasjet e mundshme që ky lloj RBA të shërbejë si informacion që Komiteti Shkencor të marrë parasysh gjatë përditësimit të dokumentit të tij udhëzues. Në mënyrë të veçantë, ne do të dëshironim të merrnim informacion mbi përparimet në metodologjinë e RBA-së, nevojat e RBA-së dhe përvojën nga aplikimi i saj.

Kolokiumi po zhvillohet fizikisht në Bruksel, Belgjikë, pavarësisht zhvillimeve të shëndetit publik të lidhura me pandeminë COVID-19. Formati do të përfshijë sesione plenare dhe me prezantime nga folësit kryesorë të njohur ndërkombëtarisht.

Drafti i programit dhe më shumë informacion rreth folësve do të vihen në dispozicion në këtë faqe së shpejti.

Kush duhet të marrë pjesë?

Ekspertë në vlerësimin e rrezikut-përfitimit, vlerësues të rrezikut dhe menaxherët e rrezikut nga Komisioni Evropian dhe Shtetet Anëtare, autoritetet e tjera kombëtare, organizatat ndërkombëtare duke përfshirë OBSH dhe FAO, si dhe palët e interesuara. (EFSA)

Qendra Alert/Alert.al

Postime të ngjashme

LINI NJË KOMENT

Make sure you enter the(*) required information where indicated. HTML code is not allowed