Menu

Legjislacion për të parandaluar hyrjen në BE të produkteve që lidhen me shpyllëzimin

Parlamenti i BE-së ka votuar legjislacionin e ri për të parandaluar hyrjen në tregun e BE-së të produkteve dhe lëndëve të para, të cilave lidhet me shkatërrimin e pyjeve ose shkeljen e të drejtave të njeriut. Një masë kyçe që forcon projektligjin e paraqitur nga Komisioni Evropian për shpyllëzimin, në kontrast me pozicionin e dobët të marrë gjatë votimit të Këshillit të Mjedisit të BE-së qershorin e kaluar. Përmes kësaj kërkohet që të sigurohet një mbrojtje më e.madhe e pyjeve nga zgjerimi bujqësor dhe praktikat e tjera shkatërruese.

Lista e lëndëve të para dhe produkteve të prekura nga legjislacioni është zgjeruar dhe tani përfshin misrin, shpendët dhe mishin (derri dhe dhi), përveç atyre të propozuara nga Komisioni (vaj palme, sojë, kafe, kakao, lëndë drusore dhe viçi). Është gjithashtu thelbësore që të shtrihen përgjegjësitë e parashikuara nga legjislacioni tek institucionet financiare evropiane, investimet e të cilave nuk duhet të favorizojnë projekte dhe kompani që lidhen me shkatërrimin e pyjeve. Kjo është një rregullore që më në fund ndjek një nevojë të ndjerë veçanërisht nga qytetarët e Unionit. Një sondazh i fundit evropian- thekson Greenpeace zbuloi se 82% e të anketuarve besojnë se kompanitë nuk duhet të shesin produkte që lidhen me shkatërrimin e pyjeve dhe mbi 70% thanë se ishin të gatshëm të ndalonin blerjen e produkteve nga kompanitë që kontribuojnë në shpyllëzimin. Gjithashtu sipas sondazhit, rreziku i humbjes së klientëve për një kompani apo shitës të caktuar që kontribuon në shpyllëzimin është veçanërisht i lartë në Itali dhe Spanjë. (IlFattoAlimentare)

Qendra Alert/Alert.al

Related Posts