Menu

Mbrojtja e bletëve: Një mënyrë e re për vlerësimin e rrezikut

EFSA (Autoriteti Europian i Sigurisë Ushqimore) ka bërë një hap të madh përpara në përpjekjet e saj për të ndihmuar të ndryshojë rënien e pjalmuesve të insekteve në Evropë duke propozuar një qasje të re në vlerësimin e rrezikut mjedisor  të bletëve të mjaltit.

Një opinion i ri shkencor, i kërkuar nga Komiteti i Parlamentit Evropian për Mjedisin, Shëndetin Publik dhe Sigurinë e Ushqimit (ENVI), përcakton një kornizë të integruar, holistike për vlerësimin e efekteve të kombinuara të faktorëve të ndryshëm stresues në bletët e mjaltit, të njohur si MUST-B.

Bernhard Url, Drejtori Ekzekutiv i EFSA, tha: “Ky është një raport i rëndësishëm për këdo që dëshiron të ruajë ekosistemet e pasura të Evropës, në qendër të të cilit qëndrojnë jo vetëm bletët, por të gjithë polenizuesit. Ai përcakton një vizion të qartë për transformimin e mënyrës se si vlerësojmë rreziqet mjedisore për pjalmuesit në BE.

“Ne falënderojmë Parlamentin Evropian që na dha mundësinë për të dhënë këtë kontribut të rëndësishëm në strategjitë ambicioze të BE për rritjen e qëndrueshmërisë dhe diversitetit.”

Simon More, Kryetari i grupit të punës MUST-B, tha: “Ne kemi punuar shumë për të dhënë atë që besojmë se është një propozim novator që mendon përpara dhe që do të avancojë si teorinë, ashtu edhe praktikën e vlerësimit të rrezikut mjedisor. Veçanërisht është për tu kënaqur që ne kemi qenë në gjendje ta bëjmë këtë në bashkëpunim me aktorët kryesorë si bletarët.”

Opinioni MUST ‐ B propozon një qasje të bazuar në sisteme që kombinon sistemet e modelimit dhe monitorimit të stresuesve të shumtë si pesticidet dhe kimikatet e tjera mjedisore, parazitët dhe sëmundjet, si dhe faktorë të tillë si disponueshmëria e ushqimit, klima dhe praktikat e menaxhimit të bletarisë .

Modelimi dhe të dhënat

Modeli bazohet në një imitues të kolonisë së bletëve, të quajtur ApisRAM, i cili vlerëson pesticide të vetme ose të shumëfishta në bashkëveprim me faktorë të tjerë stresues. ApisRAM është ende në zhvillim, por do të jetë gati për përdorim në vlerësimin e rrezikut të pesticideve në dy ose tre vitet e ardhshme.

Duke parë më tej ,ApisRAM do të bëjë të mundur vlerësimin e efekteve nga ekspozimi ndaj përzierjeve kimike më komplekse, duke lëvizur përtej metodës së vlerësimit të kulturave të vetme/pesticideve të vetme për të pasqyruar kompleksitetin e mjedisit në të cilin jetojnë bletët. Do të jetë gjithashtu e mundur të vlerësohen efektet kronike të shumë kimikateve, bazuar në udhëzimet e EFSA-së për vlerësimin e rrezikut të përzierjes kimike.

Modeli do të mundësohet në të ardhmen nga mbledhja e të dhënave në kohë reale nga kosheret e bletëve të pajisura me sensorë. Fillimisht, ai do të përdorë të dhënat e mbledhura nga projektet në terren të financuara nga EFSA në Danimarkë dhe Portugali – që përfaqësojnë përkatësisht zonat klimatike të Evropës Veriore dhe Jugore – të cilat do të bëhen të disponueshme këtë vit.

Stakeholders  (palët e interesit)

Palët e interesuara do të luajnë një rol kryesor në mbledhjen dhe ndarjen e të dhënave të arritshme, të besueshme dhe të harmonizuara, të udhëhequr nga Partneriteti i BE-së, i cili në muajt e ardhshëm do të nisë prototipin e saj të platformës së të dhënave bazuar në konceptin “qendra e bletëve”.

Partneriteti përfshin përfaqësues nga bletaria e BE-së, shoqatat veterinare dhe bujqësore, akademia, OJQ-të dhe industria.

Si dhe duke përfshirë pikëpamjet e palëve të interesuara përmes Partneritetit të BE-së për Bletën, opinioni i MUST-B gjithashtu merr parasysh kontekstin më të gjerë shoqëror përmes hulumtimeve të synuara me bletërritësit në vendet e zgjedhura të BE-së.

Marrë nga efsa.eu

Qendra Alert – Alert.al

Related Posts

LEAVE A COMMENT

Make sure you enter the(*) required information where indicated. HTML code is not allowed