Menu

Parlamenti Europian miraton mbrojtje më të fortë për konsumatorët nga Inteligjenca Artificiale. Por, ka ende mangësi që presin të votohen

Parlamenti Evropian ka miratuar dje masat përforcuese për mbrojtjen e konsumatorëne në atë që do të jetë grupi i parë i detyrueshëm në botë i rregullave gjithëpërfshirëse për sistemet e Inteligjencës Artificiale (IA). Ky është një zhvillim i mirëpritur. Negociatat midis Parlamentit dhe qeverive kombëtare mund të fillojnë tani, me synimin që të bihet dakord për një tekst përfundimtar në gjysmën e dytë të vitit dhe Akti i Inteligjencës Artificiale të bëhet ligj i BE-së.

Ursula Pachl , Zëvendësdrejtoresha e Përgjithshme e Organizatës Evropiane të Konsumatorit (BEUC), tha:

“Ne përshëndesim Parlamentin Evropian që kërkon të drejta të reja dhe të përmirësuara të konsumatorëve kur njerëzit merren ose u nënshtrohen vendimeve të marra nga sistemet e IA. Ky pozicion është edhe më i rëndësishëm duke pasur parasysh mungesën e mbrojtjes së konsumatorëve që Komisioni dhe vendet anëtare të BE-së kanë paraqitur”.

“Me inteligjencën artificiale gjeneruese si ChatGPT në të gjitha lajmet për muajt e fundit, IA është bërë befas reale për shumë njerëz dhe megjithatë shpërndarja e saj sapo ka filluar. Ndërsa IA arrin në më shumë fusha të jetës sonë, ne do të duhet të mbrohemi nga dëmi që mund të shkaktojë. Ndalimet e propozuara nga Parlamenti për përdorimin e njohjes së fytyrës në hapësira të aksesueshme publikisht, apo për vlerësimin social nga bizneset, janë thelbësore për mbrojtjen e të drejtave themelore. Krijimi i të drejtave për konsumatorët, si e drejta për t’u informuar se një sistem IA me rrezik të lartë do të marrë një vendim për ju, është gjithashtu shumë i rëndësishëm”, theksoi Pachl. “Megjithatë, shtoi ai, na vjen keq që Parlamenti u jep bizneseve mundësinë të vendosin nëse sistemi i tyre i Inteligjencës Artificiale konsiderohet me rrezik të lartë apo jo dhe kështu të shpëtojnë nga rregullat kryesore të ligjit”.

“Tani kemi nevojë që Parlamenti të qëndrojë në frontin e tij dhe në terren, në mënyrë që pozicioni i tij të merret seriozisht nga shtetet anëtare”.

Të martën më 20 qershor, Forbrukerrådet (anëtar norvegjez i BEUC) do të nisë një raport që shqyrton rreziqet gjeneruese të IA për konsumatorët, duke përfshirë ChatGPT.

Raporti do të nënvizojë se, sa e rëndësishme është mbrojtja e konsumatorëve me teknologji nga kjo shtrirje.

Eurodeputetët e Parlamentit Evropian kanë votuar për:

  • Ndalimin e identifikimit biometrik në distancë, të tillë si njohja e fytyrës e përdorur nga subjektet private në hapësira të aksesueshme publikisht. Ky është një hap pozitiv, pasi kjo teknologji është shumë invazive dhe minon të drejtat tona themelore. Komisioni kishte propozuar tashmë ndalimin e tij kur përdoret nga autoritetet private në hapësira publike.
  • Ndalimin e vlerësimit social kur përdoret nga subjektet private, që është kur një sistem IA vlerëson një individ bazuar në sjelljen e tij sociale ose preferencat e tij. Është një praktikë shumë invazive dhe shumë arbitrare për t’u përdorur për konsumatorët.
  • Jepuni konsumatorëve të drejtën për të kërkuar dëmshpërblim kolektiv kur një sistem IA ka shkaktuar dëm në një grup konsumatorësh.
  • Konsumatorëve u jepen disa të drejta, duke përfshirë të drejtën për t’u informuar kur i nënshtrohen një vendimi nga një sistem IA me rrezik të lartë, të drejtën për t’u ankuar tek një autoritet për një sistem IA, të drejtën për të sjellë një autoritet mbikëqyrës në gjykatë, nëse ai dështon për të ndërmarrë veprime.
  • Nënshtrojani IA gjeneruese si ChatGPT ndaj rregullave specifike, të tilla si detyrimi i zhvilluesve të IA për të identifikuar, reduktuar dhe zbutur rreziqet për shëndetin, sigurinë dhe të drejtat themelore përpara se të vendosin sistemin e IA në treg.

Megjithatë, ka edhe disa aspekte negative të rëndësishme për votimet e sotme:

  • Parlamenti ka vendosur parimin se, sistemet me rrezik të lartë duhet të përmbushin detyrimet specifike duke u dhënë zhvilluesve shumë liri për të vendosur nëse sistemi i tyre konsiderohet me rrezik të lartë apo jo.
  • Parimet e transparencës dhe drejtësisë, të cilat BEUC kërkoi të zbatohen për të gjithë IA, pavarësisht nga niveli i rrezikut, janë vetëm vullnetare, gjë që do të kufizojë dobinë e tyre.
  • Asnjë ndalim për njohjen e emocioneve kur përdoret nga kompanitë për konsumatorët, gjë që mund të çojë në ndërhyrje serioze në privatësinë e konsumatorëve dhe aftësinë e tyre për të marrë vendime autonome. Kjo dërgon një sinjal të rrezikshëm për konsumatorët, kur Shtetet Anëtare kanë treguar gatishmëri për ta ndaluar atë.

Burimi: beuc.eu

Qendra ALERT – DedikuarKonsumatorit

Related Posts