Menu

Prania e mikroorganizmave në produktet e freskëta

Prej shumë vitesh është i njohur fakti që lloje të ndryshme bakteresh, myku si dhe patogjenë të tjerë gjenden në produktet e freskëta.

Disa shpërthime të gastroenteritit njerëzor janë lidhur me konsumimin e perimeve të freskëta të kontaminuara dhe, në një masë më të vogël, edhe të frutave.

Sallatat që përmbajnë perime të papërpunuara janë identifikuar si shkaktare të diarresë së udhëtarëve, një sëmundje që ndonjëherë përjetohet edhe nga vizitorët apo turistët në vendet në zhvillim.

Enterotoksigjeni Escherichia coli është shkaku më i zakonshëm i kësaj sëmundjeje. E. coli enterohemorragjik, posaçërisht serotipi O157: H7, ka qenë i implikuar si agjent shkaktar në një shpërthim të gastroenteritit që rezulton nga konsumi i pjeprave. Shpërthimet e salmonelës tek njerëzit i janë atribuar konsumimit të domateve të ndotura, lakrave, fasuleve, pjeprit dhe shalqive.

Një shpërthim i lidhur me qepë i gastroenteritit Shigella flexneri është raportuar kohët e fundit në Shtetet e Bashkuara.

Shpërthimet e listeriozës njerëzore kanë qenë epidemiologjikisht të lidhura me konsumimin e lakrës së freskët dhe marule.

Aftësia e Aeromonas hydrophila dhe Aeromonas sobria për të prodhuar disa faktorë virulence është dokumentuar dhe shfaqja e tyre mjaft e zakonshme në ambientet ujore ngre shqetësime për rreziqet e shëndetit publik që mund të shoqërohen me konsumimin e sallatave me perime, megjithëse roli i tyre si agjentë në sëmundjen e ushqimit nuk është konfirmuar plotësisht.

Viruset nuk ka të ngjarë të rriten në perime dhe fruta të ndotura por mund të mbijetojnë mjaftueshëm për të shkaktuar sëmundje të rrezikshme për jetën te njerëzit.

Një konsumim i rritur për frymë i produkteve të freskëta dhe të përpunuara lehtë në Shtetet e Bashkuara dhe vendet e tjera, shoqëruar me një rritje të importit të produkteve në këto vende, nga rajone ku standardet për rritje dhe trajtimin e produkteve mund të kompromentohen, ka rezultuar në rritjen e interesit për shpërthime të gastroenteritit njerëzor që mund t’i atribuohet produkteve të freskëta të kontaminuara, veçanërisht sallatave me perime.

Po kështu metodat e trajtimit, përpunimit, paketimit dhe shpërndarjes së produkteve të freskëta në një shkallë rajonale ose lokale, brenda vendeve, po marrin vëmendje në drejtim të identifikimit dhe kontrollit të rreziqeve mikrobiologjike.

Në SHBA, programet e pikës së kontrollit kritik të analizës së rrezikut (HACCP) janë duke u zhvilluar në një përpjekje për të minimizuar rrezikun e sëmundjes që shoqërohet me konsumimin e produkteve të freskëta.

Burimi: Journal of Food Protection

Qendra Alert

alert.al/

Related Posts