Projekte

Në kuadër të realizimit të misionit të saj, Qendra ALERT zbaton projekte të ndryshme për mbrojtjen e konsumatorit dhe jovetëm.
Përgjatë vitit 2022, Qendra ALERT zbatoi projektin “Alert per EcoHealth”, financuar nga Kongresi Rinor Kombëtar, në kuadër të “Tirana, Kryeqyteti Europian i Rinisë, 2022”.

Në muajin shkurt të vitit 2021, Qendra ALERT nënshkroi marrvëshjen me INA (Investigative Network Albania) për projektin “Monitorimi i subvensioneve në bujqësi dhe përpjekjet për Kapitullin XII, Siguria Ushqimore”.

Në Mars 2021, Qendra ALERT nisi zbatimin e projektit 2-vjeçar “Nga informimi të veprimi – Fuqizimi i Organizatave të Shoqërisë Civile për Mbrojtjen e Konsumatorit”. Në këtë projekt të financuar nga Komisioni Europian nëpërmjet programit IPA II, ALERT është partner i Lëvizjes Europiane në Shqipëri (EMA) dhe Akademisë së Studimeve Politike (ASP).

Në Tetor 2020, Qendra ALERT u përgjodh fituese e projektit “Ushqimi, risku masiv për konsumatorët, mungesa e kontrolleve dhe e informimit nga institucionet”, nga Programi i Granteve të Vogla të Komisionit për Demokraci të Ambasadës së SHBA në Tiranë. Projekti 12-mujor kishte për qëllim denoncimin e rasteve abuzive me produktet ushqimore; rritjen e kapaciteteve inspektuese nga institucionet shtetërore, rritjen e komunikimit të riskut për konsumatorët nga institucionet përgjegjëse.

Në nëntor të vitit 2018, Drejtori Ekzekutiv i “ALERT”, si grandmarrës individ, u përzgjodh nga Leviz Albania, si fitues i projektit “Monitorimi i shërbimeve të bashkive: Tregjet e kafshëve të gjalla, si shkak për cënimin e sigurisë ushqimore”.