Menu

Promovime dhe ulje çmimesh në supermarkete, sa na shërbejnë?

Coop, Conad dhe Carrefour janë zinxhirët e supermarketeve që bëjnë nismat më promovuese dhe zbritje gjatë vitit. Renditja u hartua me rastin e Ditës Botërore të Kursimeve nga Tiendeo.it që analizuan fletushkat me ofertat që shtypen periodikisht dhe vendosen në kutitë e letrave të italianëve. Në renditje pas tre të parëve gjejmë: Penny Market, Famila dhe Bennet. Ofertat përfshijnë të gjitha llojet e promovimeve, të tilla si zbritje të drejtpërdrejta, zbritje të njësisë së dytë, ose 3×2.

Për të qenë të drejtë, në parim uljet e çmimeve dhe promovimet që dëshironi janë rënë dakord me kompanitë prodhuese në kohën e nënshkrimit të kontratave të furnizimit. Këto janë pra zbritje që prekin “kostot” industriale dhe jo ato të zinxhirit shpërndarës. Gjëja tjetër për të vënë në dukje është se ofrimi ndaj klientëve i një numri të madh promovimesh nuk do të thotë domosdoshmërisht se në atë zinxhir çmimet janë më të lira se në marketet e tjera. Në fakt, ka disa zinxhirë që nuk bëjnë promovime dhe në këtë mënyrë ata marrin çmime më të ulta nga prodhuesit që ju lejojnë të mbani lista më të ulta gjatë gjithë vitit. Ofertat dhe zbritjet përgjithësisht vlerësohen mirë nga konsumatorët, por “rreziku” është të kapeni dhe të blini produkte të tepërta ose në sasi të mëdha, duke e shndërruar një mundësi reale zbritjeje në një “mundësi të kotë”. Marrëveshja e vërtetë është barazimi i zbritjes me produktet që zakonisht përfundojnë në karrocë, pa u tunduar nga artikuj që zakonisht nuk merren parasysh. (IlFattoAlimentare)

Qendra Alert/Alert.al

Related Posts