Menu

Qumësht i freskët, pritet ndryshimi i datës së skadencës

Në Britani, rrjeti i supermarketeve Morrisons ka vendosur të zëvendësojë datën e skadencës së qumështit të freskët të shënuar në etiketë pas shprehjes “të konsumohet nga …”. Synimi është zëvendësimi i datës së skadencës me afatin minimal të ruajtjes, të treguar në etiketë pas shprehjes “të konsumohet mundësisht nga …”. Dallimi është i rëndësishëm sepse në rastin e parë data përfaqëson ditën e fundit të dobishme për të konsumuar produktin, në të dytin, formulimi është më fleksibël dhe data i referohet ditës në të cilën ushqimi ruan cilësinë, shijen dhe konsistencën fillestare. Ky ndryshim në formulim do të thotë që qumështi i freskët mund të konsumohet ende në ditët në vijim.

Me sa duket ky është një ndryshim margjinal, por në realitet është një ndryshim i madh edhe nëse numri i ditëve nuk ndryshon. Ndryshimi i formulimit dëshiron t’i bëjë njerëzit të kuptojnë se kur qumështi ruhet mirë mund të konsumohet edhe pas disa ditësh në krahasim me datën e treguar në etiketë. Funksionimi i supermarketeve britanike synon të reduktojë mbetjet, pasi kur produkti arrin datën e skadencës, shumica e njerëzve priren ta hedhin atë edhe nëse është ende i mirë. Testet e kryera në laborator konfirmojnë realizueshmërinë e zgjatjes. Në çdo rast, nëse keni ndonjë dyshim, mjafton ta shijoni, për të kuptuar se është ende i mirë.

Anomalia tjetër është se ne jemi i vetmi vend evropian që kemi një ligj që përcakton datën e skadencës për qumështin. Legjislacioni komunitar parashikon që intervali i vlefshmërisë së produkteve ushqimore përcaktohet nga prodhuesi, bazuar në karakteristikat e lëndëve të para, llojin e përbërësve, paketimin dhe sistemin e shpërndarjes. Është e vështirë të kuptosh pse i njëjti rregull nuk vlen për qumështin.

Një argument i ngjashëm ka të bëjë me kosin, i cili përgjithësisht ka një datë skadence prej një muaji. Operacioni që dëshironi të kryeni është të mbani intervalin prej 30 ditësh, por zëvendësoni datën e skadencës me afatin minimal të ruajtjes. Konsumatorët duhet të kuptojnë se disa ditë pas datës së treguar në etiketë, kosi ka pak fermentim, por është ende absolutisht i mirë për t’u konsumuar. (IlFattoAlimentare)

Qendra Alert/Alert.al

Related Posts