Menu

Sofjola Kotelli nga GIZ: ColSove-19, mbështetje bizneseve të prekura nga pandemia

E ftuar në emisionin “Alert” në News24 nga Granit Sokolaj, Sofjola Kotelli këshilltare në GIZ ka folur për projektin ColSove-19, si mbështetje ndaj biznesit të vogël, të mesëm dhe fermerëve që janë prekur nga pandemia e covid-19.

“Projekti ColSove-19 financohet nga qeveria gjermane, implementohet nga GIZ në bashkëpunim me qeverinë shqiptare dhe është lancuar për herë të parë në mars të këtij viti. Kemi mbaruar thirrjen e parë me sukses dhe lancuam thirrjen e dytë për shkak të kërkesave të mëdha të biznesit, kemi plotësuar kërkesën e tyre për ta shtyrë dhe për t’ju dhënë mundësi të aplikojnë. Biznesi i vogël dhe i mesëm dhe fermerët, që kanë patur problematika për shkak të pandemisë së covid-19 dhe synojnë marrjen e një këshillimi nga ekspertët ndërkombëtar dhe ata lokalë për rimëkëmbjen e biznesit të tyre kanë mundësi të aplikojnë tek programi deri në 10 janar. Ky program është i kombinuar i këshillimit dhe financimit. Kishim plot 200 biznese që kaluan fazën e këshillimit, sot kanë kaluar në fazën e financimit. Sot kanë aplikuar për fazën e granteve, për grante 5 mijë euro për rimburësimin e faturave të lindura gjatë pandemisë dhe opsionin e dytë, grante deri në 10 mijë euro për realizimin e planeve zhvillimore që u organizuan gjatë fazës së parë të këshillimit. E mbështesim në sektorin e bujqësisë dhe turizmin, por edhe bizneset e artizanatit dhe bizneset e vogla të agropërpunimit që kanë patur probleme gjatë pandemisë”-tha Sofjola Kotelli.

Emisioni Alert

Qendra Alert/Alert.al

Related Posts