Menu

Sulfitet, shqetësimi për sigurinë e konsumatorëve i lartë, por mungojnë të dhënat

Marrja dietike e sulfiteve mund të jetë një shqetësim sigurie për konsumatorët e produkteve ushqimore që përmbajnë aditivë, përfunduan ekspertët e EFSA në vlerësimin e tyre të përditësuar të dioksidit të squfurit (E220) dhe sulfiteve (E221-228).  Sulfiti gjendet natyrshëm në trupin tonë, si dhe në ushqime të tilla si mollë, oriz, qepë, lakra dhe pijet si vera.

Sulfitet shtohen si konservues dhe antioksidantë (për shembull, për të parandaluar skuqjen) në një sërë ushqimesh duke përfshirë fruta dhe perime të thata, produkte me bazë patate, birrë, verë dhe lëngje frutash. Ato mund të përdoren gjithashtu për të ndaluar fermentimin e vazhdueshëm gjatë procesit të prodhimit të verës.

Pragu i sigurisë

Dr Maged Younes, kryetar i Panelit të EFSA për aditivët dhe aromatizuesit e ushqimit tha: “Të dhënat e disponueshme të toksicitetit ishin të pamjaftueshme për ne për të nxjerrë një nivel të pranueshëm ditor (ADI). Në vend të kësaj, ne llogaritëm kufijtë e ekspozimit (MOE) duke marrë parasysh marrjen e dietës dhe dozën e lidhur me efektet neurotoksike në testet e kafshëve.

MOE është një raport ndërmjet dozës më të ulët të vlerësuar në të cilën vërehet një efekt negativ dhe nivelit të ekspozimit ndaj substancës. Në rastin e sulfiteve, një raport nën 80 mund të tregojë një shqetësim sigurie.

Ekspozimi për konsumatorët e lartë

Dr Matthew Wright, kryetar i grupit të punës të EFSA-së për dioksid-sulfitet e squfurit tha: Konsumet e vlerësuara potencialisht tejkalojnë atë që do të konsiderohej e sigurt, deri në 12.5% ​​për fëmijët (3-10 vjeç) dhe deri në 60% për të rriturit.

Paneli gjeti prova të efekteve të pafavorshme shëndetësore në sistemin nervor qendror, siç është një përgjigje e vonuar e qelizave nervore ndaj stimujve, një shenjë e hershme e mosfunksionimit të sistemit nervor. Shkencëtarët e EFSA-s ritheksuan gjithashtu rekomandimin e tyre të mëparshëm për të hetuar më tej mbindjeshmërinë ose intolerancën midis disa konsumatorëve të ndjeshëm për shkak të boshllëqeve të njohurive. (EFSA)

Qendra Alert/Alert.al

Related Posts