Menu

Kushtetuesja

Shpërndarja e mandateve të deputetëve, Gjykata Kushtetuese nuk anulon herësin, por masën 10 mijë vota

Gjykata Kushtetuese ka publikuar sot vendimin e argumentuar, pasi pranoipjesërisht kërkesën e Bindjes Demoskratike dhe të Lëvizjes për Ndryshim. Duke se fillimisht u interpretua gabim ky vendim. Kushtetuesja nuk e ka shfuqizuar tërësisht herësin e shpërndarjes së mandateve të deputetëve, por ka konsideruar si antikushtetues masën e tij. Gjykata thotë se në përcaktimin e herësit nuk duhet të vendosen kufizime në një masë më të madhe se sa është e nevojshme për të arritur objektivat, në respektim të së drejtës për të zgjedhur dhe parimit të barazisë së votës.

Gjykata vlerëson se parashikimi i herësit, lidhur me vlerën e tij numerike, i përcaktuar në pikën 3 të nenit 163 të Kodit Zgjedhor, si një ndër kriteret që ndikon në shpërndarjen e mandateve, cenon të drejtën për të zgjedhur, pasi nuk përmbush kriterin e proporcionalitetit.

Gjykata konstaton fillimisht se votimi parapëlqyes nga zgjedhësit zbatohet për të gjithë kandidatët e listës, pavarësisht renditjes së tyre nga subjekti zgjedhor. Në vijim, numri i mandateve të fituara nga subjekti zgjedhor e ndan listën e tij shumëemërore në dy pjesë dhe votimi parapëlqyes rirendit kandidatët në secilën pjesë sipas rezultatit. Në përfundim zbatohet herësi i parashikuar në pikën 3 të nenit 163 të Kodit Zgjedhor për kandidatët e renditur në listën poshtë numrit të mandateve të fituara.

Gjykata vlerëson se nuk qëndron pretendimi i subjektit të interesuar, Kuvendit, sipas të cilit Kushtetuta nuk parashikon që renditja të bëhet sipas votimit parapëlqyes dhe se ky votim nuk është përcaktues në shpërndarjen e mandateve. E drejta e votës parapëlqyese të zgjedhësve, e parashikuar në nenin 64, pika 3, të Kushtetutës, nuk mund të interpretohet se vlen vetëm për të shprehur preferencat e tyre, por ndikon duke sjellë një kufizim në shpërndarjen e mandateve.

Gjykata Kushtetuese shqyrtoi më 9 qershor 2021 kërkesën e Bindjes Demokratike dhe Lëvizjes Demokratike Shqiptare e Myslim Murrizit në lidhje me shpërndarjen e mandateve. Kërkesat e dy partive e dorëzuar më 29 dhjetor 2020 argumentohej  se antikushtetueshmëria e të ashtuquajtuarit herës në shpërndarjen e mandateve është një element që cenon barazinë e votës dhe që praktikisht bie ndesh me parimin e listës së hapur të sanksionuar në kushtetutë.

alert.al/

Gjykata Kushtetuese nis shqyrtimin e padisë së Presidentit Meta për Teatrin Kombëtar

Gjykata Kushtetuese nis sot shqyrtimin e padisë së Presidentittë Republikës Ilir Meta mbi çështjen e Teatrit Kombëtar. Presidenti Meta në 14 Maj 2020, depozitoi pranë Kushtetueses një padi ku kërkonte shfuqizimin e vendimit të kalimit të pronës së Teatrit Kombëtar në pronësi të Bashkisë Tiranë, si dhe shfuqizimin dhe shpalljen antilushtetues të p/ligjit që i hapte rrugë ndërtimit të Teatrit të ri Kombëtar.

Presidentit Meta argumentoi në atë kohë se shembja e Teatrit Kombëtar cenonte identitetin kombëtar dhe trashëgiminë kulturore.

Në seancën e sotme, Presidenti i Republikës përfaqësohet nga këshilltari i tij ligjor Bledar Dervishaj. Ndërsa si palë e interesuar është edhe grupimi Për Mbrojtjen eTeatrit, i përfaqësuar nga regjizori Edmond Budina.

Kujtojmë se godina e vjetër i Teatrit Kombëtar u shkatërrua duke u gdhirë 17 Maji i vitit 2020, ku nuk munguan as përplasjet e forcave të policisë me aktorë e qytetarë. Shkatërrimi i godinës së TK pasoi me protesta të shuma qytetare.

alert.al/