Menu

Urgjente! Njihuni me të gjitha kodet dhe numrat e loteve të produkteve Snickers, Bounty, Twix dhe M&M të tërhequra nga vetë kompania Mars në Itali

Kompania e njohur ndërkombëtare Mars në Itali në bashkëpunim me autoritetet italiane kanë tërhequr nga tregu formate të tjera të akulloreve që i përkasin markave Snickers, Twix, Bounty dhe M&M për shkak të prezencës së substancës toksike të oksidit të etilenit, përveç atyre që ishin sinjalizuar më parë. Këto akullore janë bllokuar dhe tërhequr dhe nga supermarketet më të mëdha në këtë vend.

Për të gjithë të interesuarit po publikojmë më poshtë akulloret dhe numrat e loteve të bllokuara, sëbashku me të dhëna të tjera për produktet, si për shembull datën e skadencës, në mënyrë që të identifikoni më mirë rastet e abuzimit në tregun shqiptar.

Akullore ‘Snickers’ – në paketime me 7 copë, pesha 48 gramë, dhe që i përkasin numrat të loteve:

046D1DOE02, 046D2DOE02 dhe 047A1DOE02 me datë skadence 31/10/2022, dhe loteve 051A3DOE02, 051B1DOE02, 101C1DOE02 dhe 101E1DOE02 me datë skadence 31/12/2022 (kodi EAN 5000159436465)

Akullore ‘Snickers’ – në paketeme me 6 copë, pesha 48 gramë, dhe që i përkasin loteve: 105E2DOE02, 105E3DOE02, 107F2DOE02, 107F3DOE02 dhe 107G1DOE02 me datë skadence 31/01/2023 (kodi EAN 5000159344074)

Akullore ‘Snickers’ – një pjesë e vetme dhe që peshon 48 gramë, dhe që i përket loteve 103E3DOE02 me datë skadence 31/12/2022, dhe 114D1DOE02 me datë skadence 31/03/2023 (kodi EAN 5000159343961)

Akullore ‘Twix’ – një pjesë e vetme dhe që peshon 40 gramë, që i përket loteve 047C3DOE01, 047D1DOE01 dhe 047D2DOE01 me datë skadence 31/10/2022, dhe loteve 104C3DOE01 dhe 104D1DOE01 me datë skadence 31/12/2022 (kodi EAN 5000159484657)

Akullore ‘Twix’ – në paketime me 6 copë dhe që peshojnë 34 gramë, dhe që i përkasin loteve 017G2DOE01 me datë skadence 31/03/2022, dhe loteve 047C2DOE01, 047C3DOE01 dhe 047D1DOE01 me datë skadence 31/10/2022 (kodi EAN 5000159484695)

Akullore Bounty – në paketime me 6 copë dhe që peshojnë 39 gramë, dhe që i përkasin loteve 010D2DOE02, 010D3DOE02, 010E1DOE02, 010E2DOE02 dhe 010E3DOE02 me datë skadence 28/02/2022, loti 017F2DOE02 me datë skadence 31/03/2022, loti 021C3DOE02, 021D1DOE02, 021D2DOE02, 021D3DOE02, 021E1DOE02, 021E2DOE02 dhe 021E3DOE02 me datë skadence 30/04/2022, loti 102E2DOE02 dhe 102E3DOE02 me datë skadence 31/12/2022, loti 113A2DOE01 me datë skadence 28/02/2023, loti 115D3DOE01 me datë skadence 31/03/2023, dhe lotet 118B1DOE01 dhe 118B2DOE01 me datë skadence 30/04/2023 (kodi EAN 5000159483063)

Akullore Bounty, një paketim i vetëm dhe që peshon 39 gramë, dhe që i përket loteve me numër 010E1DOE02 me datë skadence 28/02/2022, loteve 048D3DOE02 dhe 048E1DOE02 me datë skadence 31/10/2022, dhe lotit 109A2DOE02 me datë skadence 28/02/2023 (kodi EAN 5000159483025)

Akullore M&M’, një paketim i vetëm dhe që peshon 62 gramë, dhe që i përket loteve me numër 009A2DOE01, 009A3DOE01, 009B1DOE01 dhe 009D3DOE01 me datë skadence 31/07/2021 (që ka skaduar tashmë), loteve 051D2DOE01 dhe 051D3DOE01 me datë skadence 31/05/2022, lotet 114C2DOE01 me datë skadence 30/09/2022, dhe loteve 120A2DOE01, 120A3DOE01 dhe 120B2DOE01 me datë skadence 31/10/2022 (kodi EAN 5000159500340)

Akullore M&M, një paketim i vetëm dhe që peshon 63 grammi,dhe që i përket loteve  114A3DOE01 dhe 114B1DOE01 me datë skadence 31/03/2023, dhe loteve 011B1DOE01 dhe 011B2DOE01 me datë skadence 28/02/2022 (kodi EAN 5000159500371)

Akullore ‘Snickers’, në paketime që përmbajnë 4 copë dhe që peshojnë 48 gramë, dhe që i përkasin loteve 101B3DOE02, 103E3DOE02, 103F1DOE02, 103F2DOE02 dhe 103F3DOE02 me datë skadence 31/12/2022, loteve 107F1DOE02, 107F2DOE02, 107F3DOE02 dhe 107G1DOE02 me datë skadence 31/01/2023, loteve 111A1DOE02, 111A2DOE02, 111A3DOE02, 111B1DOE02, 111B2DOE02 dhe 111B3DOE02 me datë skadence 28/02/2023, loteve 116D2DOE02, 116D3DOE02, 116E1DOE02 dhe 116E2DOE02 me datë skadence 31/03/2023, dhe loteve 118C2DOE02, 118C3DOE02, 118D1DOE02 dhe 118D2DOE02 me datë skadence 30/04/2023 (kodi EAN 5000159460927)

Akullore ‘Twix’, në paketime që përmbajnë 4 copa dhe që peshojnë 34 gramë, dhe që i përkasin loteve 047A1DOE01 me datë skadence 31/10/2022, loteve 104A1DOE01, 104A2DOE01 dhe 104A3DOE01 me datë skadence 31/12/2021, loteve 108A1DOE01, 108A2DOE01, 108A3DOE01, 108B1DOE01 dhe 108B2DOE01 me datë skadence 31/01/2023, loteve 112A1DOE01, 112A2DOE01 dhe 112A3DOE01 me datë skadence 28/02/2022, loteve 116A1DOE01 dhe 116A2DOE01 me datë skadence 31/03/2021, dhe loteve 119A1DOE01, 119A2DOE01, 119A3DOE01, 119B1DOE01, 119B2DOE01 dhe 119B3DOE01 me datë skadence 30/04/2023 (Kodi EAN 5000159536370).

Akullore Bounty, në paketime me 4 copë dhe që peshojnë 39 gramë, dhe që i përkasin loteve të mëposhtme: 048D1DOE02 dhe 048D2DOE02 me datë skadence 31/10/2022, loteve 102D1DOE02 dhe 102D2DOE02 me datë skadence 31/12/2022, loteve 109A1DOE02, 109A2DOE02, 109A3DOE02, 109B1DOE02, 109B2DOE02, 109B3DOE02, 109C1DOE02 dhe 109C2DOE02 me datë skadence 28/02/2023, loteve 115A1DOE01, 115A2DOE01, 115A3DOE01, 115B1DOE01, 115B2DOE01 dhe 115B3DOE01 me datë skadence 31/03/2023, loteve 117G1DOE01, 117G2DOE01, 117G3DOE01 dhe 118A1DOE01 me datë skadence 30/04/2023 (kodi EAN 5000159536394)

Akullore M&M’, në paketime me 4 copë dhe që peshojnë 63 gramë, dhe që i përkasin loteve me numër 011A3DOE01 dhe 011B1DOE01 me datë skadence 28/02/2022, loteve 051B2DOE01, 051B3DOE01 dhe 051B1DOE01 me datë 30/11/2022, dhe loteve 107A1DOE01, 107A2DOE01 dhe 107A3DOE01 me datë 31/01/2023 (kodi EAN 5000159500678)

Akullore M&M’, në paketime me katër copë dhe që peshojnë 62 gramë, që i përkasin loteve me numër 009E3DOE01, 009F1DOE01, 009F2DOE01 dhe 009F3DOE01 me datë skadence 31/07/2021 (që ka kaluar), loteve 019B3DOE01, 019C1DOE01, 019C2DOE01, 019C3DOE01, 019D1DOE01, 019D2DOE01, 019D3DOE01, 019E1DOE01, 019E2DOE01, 019E3DOE01, 019F1DOE01, 019F2DOE01, 019F3DOE01 dhe 019G1DOE01 me datë skadence 31/10/2021, loteve 051C1DOE01, 051C2DOE01 dhe 051C3DOE01 me datë skadence 31/05/2022, 107E2DOE01, 107E3DOE01, 107F1DOE01, 107F2DOE01 dhe 107F3DOE01 me datë skadence 31/07/2022, loteve 114D2DOE01, 114D3DOE01, 114D3DOE01, 114E1DOE01, 114E2DOE01, 114E3DOE01, 114F1DOE01, 114F2DOE01 dhe 114F3DOE01 me datë skadence 30/09/2022, loteve 120C2DOE01, 120C3DOE01, 120D1DOE01, 120D3DOE01, 120E1DOE01, 120E2DOE01, 120E3DOE01, 120F1DOE01, 120F2DOE01 dhe 120F3DOE01 me datë skadence 31/10/2022 (kodi EAN 5000159500654)

Burimi: Il fatto alimentare –  https://ilfattoalimentare.it/richiamo-gelati-crostata-coppa-testa.html

Qendra Alert

alert.al

Related Posts

LEAVE A COMMENT

Make sure you enter the(*) required information where indicated. HTML code is not allowed