Menu

Vezët: Më në fund një formulë për të përcaktuar vëllimin. Zhvillime të reja për industrinë

Vezët kanë tërhequr prej kohësh vëmendjen e matematikanëve, inxhinierëve dhe biologëve në kërkim të një formule universale matematikore që mund të përcaktojë saktësisht vëllimin. Ne nuk jemi para një sfere, as një koni apo edhe një elipsoidi sepse veza ka një formë të vetën. Për këtë arsye deri më tani i ka shpëtuar një formulimi matematikor të zbatueshëm në mënyrë universale. Megjithatë ne jemi përballur me një produkt mjaft të vogël, të aftë për të përshtatur zhvillimin e një organizmi, që të mos rrotullohet shumë dhe të mbajë peshën e çeljes. Ndoshta tani është gjetur një formulë e vlefshme, siç raportohet nga një punë e përshkruar nga Akademia e Shkencave të Nju Jorkut.

Siç shpjegojnë studiuesit e universitetit në artikull, “analiza e të gjitha formave të vezëve mund të bëhet duke përdorur katër forma gjeometrike: sferë, elipsoide, vezake dhe piriforme.Tre të parët kanë një përkufizim të qartë matematikor, secili rrjedh nga shprehja e atij të mëparshmit, por një formulë për profilin piriform ende nuk është nxjerrë “.

Për të arritur tek formula, një funksion shtesë u prezantua në formulën vezake. Modeli matematikor i marrë i përshtatet një forme krejtësisht të re gjeometrike që mund të karakterizohet si faza e fundit në evolucionin e sferës. Matjet e kërkuara janë gjatësia, gjerësia dhe diametri maksimal në rreth një të katërtën e gjatësisë së vezës. Kjo analizë dhe përshkrim matematikor përfaqëson formulën universale dhe është një hap domethënës jo vetëm në të kuptuarit e formës, por edhe në të kuptuarit se si dhe pse ka evoluar, duke bërë teorikisht të mundshme aplikimet e reja biologjike dhe teknologjike. Jashtë industrisë ushqimore, formula e vezëve mund të lejojë zhvillimin e formave të reja në fushën e arkitekturës dhe inxhinierisë, si dhe të jetë e dobishme për përmirësimin e teknologjive.

Burimi : Il Fatto Alimentare

Qendra Alert – Alert.al

Related Posts