Menu

Zbatimi i Aktit të Tregjeve Dixhitale të Komisionit kundër gjigantëve të teknologjisë një nxitje për konsumatorët

Sot, Komisioni ka nisur procedimet hetimore kundër Meta, Google dhe Apple për mospërputhje me Aktin e ri të Tregjeve Dixhitale të BE-së, një veprim që do të inkurajojë konsumatorët që ata të kenë më shumë zgjedhje në tregjet online.

Monique Goyens, Drejtore e Përgjithshme e Organizatës Evropiane të Konsumatorit (BEUC), tha:

“Hapja e sotme e hetimeve ndaj Meta, Google dhe Apple është një shenjë e sigurt se Komisioni ka qëllim zbatimin e Aktit të Tregjeve Dixhitale. Kompanitë e mëdha të teknologjisë kanë ngjallur shqetësime se nuk po e marrin seriozisht këtë ligj duke mos zbatuar siç duhet çështjet kryesore. Është më se e drejtë që ata tani të përballen me pasoja të rënda dhe të palëkundura.

“Për të respektuar DMA, përpunuesit e të dhënave si Meta duhet t’u japin konsumatorëve zgjedhje të vërteta rreth mbledhjes së të dhënave të tyre personale dhe jo t’u paraqesin atyre kërkesa ose taktika të tjera që i shtyjnë ata të pranojnë të njëjtat praktika të vjetra të mbledhjes së të dhënave.

“Ekranet e frikës, si ato të përdorura nga Apple, minojnë idenë se ekziston një botë përtej kopshtit të rrethuar me mure të Apple nga e cila konsumatorët mund të përfitojnë.

“Rezultatet e motorit të kërkimit të Google nuk mund t’i renditin në mënyrë të padrejtë shërbimet e tij mbi konkurrencën. “Konsumatorët kanë të drejtë të zgjedhin dhe nuk duhet të marrin vendimet e tyre për ta. Të gjitha rrugët nuk duhet të çojnë përfundimisht te Google.

BEUC paralajmëroi që në shkurt për kompanitë Big Tech që përpiqen të pengojnë rregullat në lidhje me Aktin e Tregjeve Dixhitale. Ne gjithashtu kërkuam zbatim të rreptë përpara hyrjes në zbatim të ligjit të ri.

BEUC ka paraqitur tashmë dy grupe ankesash bazuar në ligje të tjera kundër mënyrës në të cilën Meta hapi ekranin e saj të zgjedhjes, të cilin gjigandi i teknologjisë prezantoi në nëntor 2023 dhe në të cilin u kërkon konsumatorëve të paguajnë ose të japin pëlqimin për praktikat e mbledhjes së të dhënave të kompanisë. Grupi i parë i ankesave bazohej në ligjin e konsumatorit dhe kundër praktikave të padrejta që Meta po përdorte për të kërkuar pëlqimin e përdoruesve, ndërsa grupi i dytë i publikuar muajin e kaluar pretendon se gjigandi i teknologjisë po shkel GDPR të BE-së në disa pika.

Burimi: Beuc.eu

Related Posts