Z.Granit SOKOLAJ
Drejtor Ekzekutiv i Qendrës ALERT

Znj.Laura BULLA
Koordinatore projektesh

Znj.Sheide ISMALAJ
Gazetare

Znj.Erta CICO
Ekonomiste

Për zbatimin e projekteve kombëtare dhe rajonale, Qendra ALERT përfiton nga bashkëpunimi i ngushtë dhe ekspertiza profesionale me ekspertë të njohur të fushave të ndryshme.

 

Bordi i Qendës ALERT përbëhet nga:

Z.Ervin Resuli – Kryetar
Znj.Majlinda HALA – Anëtare
Znj.Agime Basha – Anëtare