Menu

Siguria ushqimore

Importuesit e mishit, letër urgjente Ministres së Bujqësisë, Kryeministrit dhe Ambasadores së SHBA: Marrëveshja Polici-Dogana shkeli ligjin dhe po cënon sigurinë ushqimore. Ja zgjidhja jonë dhe ç'duhet ndryshuar

Situata skandaloze qe po ndodh në Portin e Durrësit, ku po hapen në me të tij konteinerët me mish dhe produkte ushqimore, jashtë çdo kriteri të sigusë ushqimore, i ka detyruar importuesit e mishit që t’i drejtohen me një kërkesë autoriteteve më të larta, që të ndërhyjnë për ndryshimin e kësaj situatë.

Më 14 prill 2022, Drejtori i Përgjithshëm i Doganave dhe ai i Policisë së Shtetit, firmosën marrëveshien e bashkëpunimit “Për miratimin e rregullave për bashkëpunim për kryerjen e procedurave dhe vlerësimeve të përbashkëta të autoriteteve policore e doganore”. Kjo ka bërë, që konteinerët, pasi kalontë të gjitha procedurat doganore, të hapen, me qëllim parandalimine tragikut të lëndëve narkotike. Por, në kushtet që ofron Porti i Durrësit, produktet, veçanërisht mish, nxirren nga konteineri e vendosen në ambiente të hapura, nën efektin e temperaturave e higjienës, ndërkohë që në shumë raste, edhe qenët antidrogë të policisë futen brenda tyre për të nuhatur. Në këto kushte, produktet që vijne të ngrira në -18 gradë e ndryshojnë atë, duke përbërë një cënim për sigurinë ushqimore.

Për këto arsye, shoqëritë A.M.G sh.p,  DEKON FRIGO sh.p.k, FIX PRO sh.pk, METAJ.CO sh.pk, MPI sh.pk dhe KOSMONTE FOODS TIRANA sh.pk, i janë drejtuar me një kërkesë për ndërhyrje urgjente Ministres së Bujqësisë, Znj.Frida Krifca. Njëherësh, për situatën kanë vënë në dijeni dhe Kryeministrin Rama, Drejtorët e Përgjithshëm të Policisë dhe të Doganave, Drejtorin e Përgjithshëm të AKU, si dhe Ambasadoren e SHBA në Tiranë.

“‘Urgjente’, mbi kontrollin e kontenierëve me produkte ushqimore në ambjente që nuk plotësojnë kërkesat minimale të sigurisë ushqimore. Ne si shoqëri, drejtuese të kësaj kërkese, shprehim mbështetjen tonë të plotë dhe të pakushtëzuar në vijimin e punës së strukturave përkatëse. Por, me anë të kësaj kërkese, në lidhje me vijimin e punës së këtyre strukturave ligjzbatuese, gjithashtu përcjellim shqetësimin tonë mbi kontrollin e kontenierëve në ambjente që nuk plotësojnë kërkesat e sigurisë ushqimore. Për realizimin e proçesit të shkarkimit, kontrollit dhe ringarkimit të kontenierit duhen disa orë pune dhe produkti do të duhet të qëndrojë në temperaturë ambjenti, e cila rrezikon sigurinë ushqimore. Porti i Durrësit nuk ka infrastrukturë që plotëson kërkesat e legjislacionit në fuqi për realizimin e shkarkimit për kontroll, si për ruajtjen e temperaturës, shumë e rëndësishme për sigurinë ushqimore në rastin konkret, pore dhe nga ndotjet eventuale të tij”, thuhet  në kërkesën e importuesve të mishit. Sipas tyre, është cënuar siguria ushqimore, si dhe janë shkepur dispozitat ligjore për këtë çështje.

“a – Pika 2, e nenit 17, Ligji Nr.9863, datë 28.1.2008 “PËR USHQIMIN” i ndryshuar përcakton: Neni 17 “Kontrolli në doganë i ushqimeve të importuara”

Ngarkesa e ushqimeve, për të cilën ka dyshime, duhet të mbahet në ruajtje, brenda standardeve të lejuara, në magazinat doganore derisa të kryhen procedurat e përcaktimit të sigurisë së tyre dhe procedura doganore.

b – UrdhëriNr. 482 Datë 31.12.2007 “Për ushqimet me ngrirje të shpejtë për konsum njerëzor”

  1. Kjo Rregullore zbatohet për ushqimet me ngrirje të shpejtë të destinuara për përdorim njerëzor, që emërtohen si “ushqime me ngrirje të shpejtë”.
  2. Në këtë Rregullore termi i mëposhtëm ka këtë kuptim:

“Ushqime me ngrirje të shpejtë” do te thote ushqime:

(a) që kanë kaluar një proçes ngrirje e njohur si ’’ngrirje e shpejtë’, ’i cili zbatohet në paisje të përshtatshme në mënyrë të tillë që intervali i temperaturës së kristalizimit maksimal të kalojë sa mëshpejt të jetë e mundur dhe pa pasoja për produktin. Temperatura në të gjitha pikat e produktit (pas stabilizimit termik) mbahet vazhdimisht në nivelin -180C ose më e ulët.

(b) që tregtohen në mënyrë të tillë duke ruajtur cilësinë që ato zotërojnë.

  1. Temperatura e produkteve me ngrirje të shpejtë duhet të jetë e qëndrueshme dhe e kontrollueshme në të gjithapikat e produktit, në vlere -180C ose më e ulët, me luhatje të mundshme të shpejta jo më shumë se 30C gjatë transporti”, janë sipas importuesve, ligjet apo urdhërat që shkelen nga marrëveshja Polici-Dogana dhe mënyra se si po opertohet në Portin e Durrësit.

Në shkresën e dërguar ministres Krifca dhe institucioneve të tjera, shoqëritë importuese kanë dhënë dhe zgjidhjet e tyre. Sipas asaj çfarë thuhet në dokument, bizneset thonë se: Nisur nga sa më sipër, kontrolli i realizuar nga strukturat e sipërshënuara, nuk plotëson asnjë standard, sipas përcaktimeve të sipërcituara ligjore, duke rrezikuar ndjeshëm ngarkesat ushqimore dhe cënuar zinxhirin e sigurisë ushqimore, produkt i cili më pas do të tregtohet te kkonsumatori.

Bazuar në legjislacionin e sipërcituar, kërkojmë që shkarkimi i kontenierëve të realizohet në ambjent që plotëson kërkesat e sigurisë ushqimore.

Duke qenë se në dijeninë tonë, Porti i Durrësit nukplotëson këto standarde, ne propozojmë që këto kontrolle të realizohen pranë magazinave frigoriferike të shoqërive subjekte të kontrollit, të cilat garantojnë ambjente sipas standardeve të sigurisë ushqimore dhe higjenike, ose të ndërtohet një ambient frigoriferik në mjediset e Portit Durrës, në të cilin të realizohen kontrollet brënda normave dhe standardeve sanitare dhe higjenike.

Në vëmëndjen tuaj, gjithashtu, kërkojmë që pjesë e kontrolleve të bëhen edhe inspektorët e AKU, të caktuar në pikën kufitare të Portit Durrës, në mënyrë që të verifikojnë realizimin e procedurave sipas standarteve të sigurisë ushqimore dhe më pas të certifikojnë se kontrolli është realizuar sipas këtyre standarteve dhe se produkti ushqimor është i sigurtë për magazinim e më pas tregtim”.

Per te pare videon si kapen konteineret me mish ne Portin e Durresit, kliko ketu

 

Qendra ALERT – Alert.al

AKU reklamon suksesin e radhës, asgjësohen 1510 kokrra vezë "për shkak të influencës aviare". Po përse? Të cilit stabiliment apo importi?

Në ditët kur Influenca Aviare (Gripi i shpendëve) është ende tema aktuale, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit ka njoftuar se ka asgjësuar 1510 kokrra vezë për shkak të këtij problemi. Në një foto-njoftim të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit nuk thuhet asnjë detaj më tepër për konsumatorin, se të cilës kompani ishin, janë prodhim vendi apo importi nga vende të prekura nga ky virus apo çfarë problematike kanë pasur.

Gjithësesi, e sigurt është që këto vezë nuk janë analizuar, pasi ky produkt nuk analizohet për prani të Influencës Aviare.

Qendra ALERT ka mundur të mësojë se, vezët janë të një prej 3 stabilimenteve të prekura në Gripi i Skpendëve në mesin e muajit mars dhe datat prodhimit mund të korrespondonin me ato të shpalljes zyrtarisht të Gripit të Shpendëve.

Gjithësesi, për tema kaq delikate në kohë kur Influenca Aviare është “e nxehtë”, AKU duhet së pari të mos “reklamojë gjithë këtë sukses” dhe më kryesorja, kur e bën, të sqarojë konsumatorin për arsyet e bllokimit dhe asgjësimit, nëse jana analizuar apo jo, nëse ka pasur dyshime të forta apo vetëm si masë parandaluese, ose nëse i ka gjetur duke u tregtuar pa certifikatën veterinare.

AKU e ka detyrë ligjorë, ndër të tjera, edhe informimin e publikut, konsumatorit dhe ndërgjegjësimin e tij, i cili nuk mund të bëhet me foto të dizenjuara bukur.

Qendra ALERT – Alert.al

Skandal ne Portin e Durresit, Policia e Doganat hapin konteineret me ushqime ne mes te kalatave. Asnje kritet per Urdherin e Perbashket te institucioneve

Nje skandal ne sigurine ushqimore dhe cenimin e standardeve ne kete fushe, po ndodh ne Portin e Durresir. Konterinet me produkte ushqimore po hapen ne kalatat e portit nga policia dhe autoritetet doganore, pa pranine e AKU dhe ne kushte teresisht te papranueshme.
Duket se kjo po ndodh ne saje te Urdherit te Perbashket te firmosur nga Drejtoret e Pergjithshem te Policise se Shtetit dhe te Doganave, “Per miratimin e rregullave per bashkepunim per kryerjen e procedurave dhe velrimeve te perbashketa te autoriteteve policore e doganore”. Por, duket se ky urdher eshre firmosur pa mendur per pasojat apo zbatimin e prorokolleve te siguslrise ushqimore. Sic duket dhe ne pamje, produktet ushqimore dhe kontroneret hapen ne kalatat e portit, duke thyer te gjitha rregullat.

Nderkohe, Autoriteti Kombetar i Ushqimit nuk ka asnje inspektor prezent, per faktin se kjo eshte nisme e Doganave dhe Policise, pa vene ne dijeni autoritetet pergjegjese te sigurise ushqimore.

IMG_1631

Qendra Alert – Alert.al

 

Ferrero: Ja si u kontaminuan me Salmonela Typhimurium produket "Kinder"

Historia e shpërthimit evropian të Salmonelozës, e shkaktuar nga produktet Kinder Ferrero të paketuara në fabrikën Arlon në Belgjikë, pasurohet me një element të ri shumë të rëndësishëm. Sipas një njoftimi për shtyp nga kompania që u shfaq në faqen e internetit franceze më 7 prill 2022, i njëjti lloj Salmonela Typhimurium përgjegjës për infeksionet tek fëmijët ishte identifikuar tashmë brenda fabrikes  më 15 dhjetor 2021 gjatë kontrolleve të brendshme.

Kontaminimi  u zbulua në një filtër të vendosur në daljen e dy rezervuarëve të dhallës. Njoftimi për shtyp i Ferrero-s specifikon se në atë kohë produktet potencialisht të kontaminuara u bllokuan përpara shpërndarjes dhe se në ditët në vijim filtri u zëvendësua dhe kontrollet e brendshme si për produktet e linjës ashtu edhe për ato të paketuara u rritën. “Pas kësaj faze të parë – shkruan në një njoftim për shtyp të EFSA-s – u bënë kampione dhe pasi nuk u gjet asnjë gjurmë e Salmonelës, rifilloi prodhimi dhe produktet u shpërndanë sërish në Evropë dhe në mbarë botën”.

Në fund të marsit 2022, me të dhënat e sekuencave të disponueshme, shkencëtarët lidhën rastet e perhapjes se  Salmonelës te njerëzit  me produktet e shpërndara nga fabrika në Belgjikë, duke përdorur teknika të avancuara të tipizimit molekular.

Llojet e Kinder te kontaminuara

Alarmi u ngrit nga Mbretëria e Bashkuar, e cila identifikoi episodin e parë më 7 janar 2022. Siç është deklaruar  nga revista franceze “60 Millions de Consommateurs”, më 17 shkurt autoritetet shëndetësore britanike kontaktuan kolegët e tyre francezë për të raportuar praninë e një shpërthimi të Salmonelës në vend.

Në këtë pikë francezët zbuluan raste të salmonelës që ishin gjenetikisht identike me ato britanike dhe filluan të hetojnë shkakun. Pas intervistave të kryera me 15 pacientë (ose prindërit e tyre, duke pasur parasysh moshën mesatare të individëve të prekur) u zbulua se të gjithë fëmijët kishin konsumuar një ditë para fillimit të simptomave të prodhuara nga Kinder Ferrero nga uzina Arlon, në Belgjikë (pike industriale vend që prodhon çdo vit 7% të vëllimit të përgjithshëm të produkteve Kinder Ferrero).

Një lidhje e ngjashme u bë gjatë hetimeve epidemiologjike të autoriteteve britanike. Raportimet nga autoritetet kombëtare filluan më 2 prill 2022 dhe kompania kreu një tërheqje vullnetare të produkteve dhe grupeve specifike në vende të ndryshme.

Në këtë moment, Ferrero terhoqi menjëherë vullnetarisht të gjitha produktet e prodhuara në fabrikën belge dhe të shpërndara në vende të ndryshme. Mes këtij grupi ëmbëlsirash ishin edhe vezët Kinder Surprise. Tërheqja më pas u shtri për të gjitha vezët Kinder Surprise, Kinder Mini, Kinder Surprise Maxi 100 g dhe Kinder Schoko-Bons të prodhuara nga tetori 2021 deri në janar 2022 në kete fabrikë.

Më 8 prill 2022, pas kontrolleve zyrtare, Autoriteti Federal i Sigurisë së Zinxhirit Ushqimor të Belgjikës vendosi të pezullojë autorizimin e prodhimit në uzinën e Arloon sepse Ferrero nuk ishte në gjendje të jepte informacion të plotë. Vetë Ferrero më pas pranoi se “ka pasur probleme të brendshme, të cilat kanë shkaktuar vonesa në marrjen dhe shkëmbimin e informacionit”.

Të dhënat më të fundit të publikuara nga Qendra Evropiane për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve (Ecdc) e rrisin numrin e rasteve të salmonelës nën hetim në 142, nga të cilat 114 të konfirmuara dhe 28 të mundshme, kryesisht te fëmijët nën moshën 10 vjeç, me një shkallë jashtëzakonisht të lartë të shtrimet në spital dhe simptoma të rënda klinike.

Probleme të ngjashme janë gjetur në nëntë vende – Belgjikë, Francë, Gjermani, Irlandë, Luksemburg, Norvegji, Holandë, Mbretërinë e Bashkuar dhe Suedi.

Burimi: www.ilfattoalimentare.it

Qendra ALERT –  Dedikuar Konsumatorit

Kinder me Salmonella Typhimurium? RASFF e përfshin Shqipërinë në vendet ku mund të jenë shpërndarë, AKU pranon "fshehurazi" situatën, nis tërheqjen nga tregu të disa loteve

Çokollatat Kinder, për të cilat u dha alarmi në Britaninë e Madhe dhe në shumë shtete të BE-së, të kontaminuara me Salmonella Typhimurium, ka të ngjarë se janë prezente dhe në tregun shqiptar, por Autoriteti Kombëtar i Ushqimit nuk e ka bërë publik lajmin, përveç një njoftimi jo të qartë në WEB-in zyrtar, i cili nuk është dhe sqarues. Ndërsa në rrjetet sociale të këtij intstitucioni, të cilat kanë dhe numrin më të madh të konsumatorëve që i ndjekin, nuk kanë asnjë të dhënë.

Ndërkohë, zyrtarisht, nga sistemi RASFF, Shqipëria është e përfshirë në vendet që janë shpërndarë këto produkte, AKU thotë në njoftim se, “referuar situatës ndërkombëtare si dhe masave paraprake të marra, AKU njofton dhe këshillon konsumatorët që të shmangin blerjen e produkteve Kinder dhe nëse kanë blerë të mos konsumojnë produktet e mëposhtme:

KINDER SCHOKOBONS 46 g- me datë skadence 31.5.2022; 29.6.2022,

KINDER SCHOKOBONS 125 g – me datë skadence 7.7.2022; 5.7.2022,

KINDER SORPRESA MAXI 100 g – me datë skadence 23.8.2022.

Padyshim lind pyetja: Përsa kohë nuk ka produkte me probleme, përse bllokohen? Përse bllokohen vetëm këto tre produkte me të dhënat e mësipërme dhe çfarë dyshimesh apo informacionesh ka??

RASFF, autoritetet europiane të sigurisë ushqimore dhe mediat ndërkombëtar e kanë konsideruar rrezikun si mjaft serioz, nga i cili janë infektuar me Salmonella Typhimurium 127 fëmijë, ndërsa konsumatorët shqiptarë nuk kanë asnjë informacion publik (vec WEB-it të AKU), që të paktën, produktet e mësipërme, nëse i gjejnë më markete të mos i blejnë.

Njoftimi ne faqen e RASFF, ku perfshihen dhe Shqiperia si vend i shperndarjes se ketyre produkteve

Ja njoftimi i plotë i AKU në WEB-in e saj zyrtar:

“Lidhur me evidentimin e disa rasteve helmimesh nga Salmonella në vezë Kinder Suprise në Britaninë e Madhe, ku specifikoheshin datat e skadencave 11.7.2022 dhe 7.10 2022 për produktin, AKU kreu verifikim në Pikat e Inspektimit Kufitar nëse ishte importuar në Republikën e Shqipërisë produkti Kinder Surprise me këto të dhëna, nga ku rezulton se Shqipëria nuk ka kryer import për lotet e specifikuara të produktit në fjalë.

Njoftimi i AKU ne WEB-in e institucionit

Edhe pse këto lote nuk janë importuar në vendin tonë, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit ka marrë masa për monitorimin e tregut lidhur me këtë produkt nëpërmjet kontrolleve të vazhdueshme dhe inspektimeve në terren për të siguruar konsumatorin.

Kompania importuese e produkteve si masë parandaluese paraprake po tërheq vullnetarisht nga tregu një seri të caktuar të produkteve Kinder në Shqipëri, pavarësisht se asnjë nga produktet Kinder të hedhura në treg nga ana e tyre nuk ka rezultuar pozitive nga testimet për Salmonella.

Autoriteti Kombëtar i Ushqimit në bashkëpunim me Operatorët e Biznesit Ushqimor ka nisur procedurën e tërheqjes nga tregu të këtyre produkteve, të cilat do të qëndrojnë të bllokuara deri në saktësimin e plotë të situatës nga Sistemi RASFF.

Për sa më sipër, referuar situatës ndërkombëtare si dhe masave paraprake të marra, AKU njofton dhe këshillon konsumatorët që të shmangin blerjen e produkteve Kinder dhe nëse kanë blerë të mos konsumojnë produktet e mëposhtme:

KINDER SCHOKOBONS 46 g- me datë skadence 31.5.2022; 29.6.2022,

KINDER SCHOKOBONS 125 g – me datë skadence 7.7.2022; 5.7.2022,

KINDER SORPRESA MAXI 100 g – me datë skadence 23.8.2022.

Autoriteti Kombëtar i Ushqimit siguron konsumatorin se drejtoritë rajonale dhe trupat inspektuese në terren janë në monitorim dhe ndjekje të situatës dhe për çdo zhvillim do të kryhet njoftimi i konsumatorëve”.

Qendra ALERT – Alert.al

AKU: "Kinder Surprise" me Salmonele nuk kanë hyrë të Shqipëri, nuk importojmë nga Belgjika

Pas lajmit të publikuar nga Alert.al në lidhje me vezë dhe çokollata “Kinder Surprise” të cilat po tërhiqen nga tërhiqen nga tregu britanik, për shkak të pranisë së mundshme të Salnomelës, AKU ka bërë të ditur se këto produkte nuk janë në Shqipëri. Burime nga ky institucion i treguan Qendrës ALERT se produktet e Ferrero që po tërhiqen në Angli, me madhësi të paketimit 20g dhe Kinder Surprise 20g x 3, datat e përdorimit të të cilave janë ndërmjet 11 korrikut 2022 dhe 7 tetorit 2022 dhe me origjinë Belgjikën, nuk ndodhen në vendin tonë, “pasi importuesit nuk e sjellin këtë produkt nga ky shtet”.

Qendra ALERT – Alert.al

"Kinder Surprise", vezë dhe çokollata me Salmonelë, Ferrero nis tërheqjen nga tregu. Po Shqipëria?!

ANGLI – Veze dhe çokollata “Kinder Surprise” po tërhiqen nga tërhiqen nga tregu britanik, për shkak të pranisë së mundshme të Salnomelës.

Autoriteti Irlandez i Sigursë Ushqimore, ai i Anglisë por edhe shtete tjera, si dhe mediat më të mëdha europiane, tregojnë se Ferrero po tërheq “Kinder Surprise” me madhësi të paketimit 20g dhe Kinder Surprise 20g x 3, datat e përdorimit të të cilave janë ndërmjet 11 korrikut 2022 dhe 7 tetorit 2022, për shkak të pranisë së mundshme të Salmonellës, produkte këto me origjinë nga Belgjika. Njoftimet për tërheqjen e pikave të shitjes, njoftojnë të njëjtat burime, do të shfaqen në dyqanet e furnizuara me produktet e përmendura më lart.

Njerëzit e infektuar me Salmonelë zakonisht zhvillojnë simptoma midis 12 dhe 36 orëve pas infektimit, por kjo mund të variojë nga 6 deri në 72 orë. Simptoma më e zakonshme është diarreja, e cila ndonjëherë mund të jetë me gjak. Simptoma të tjera mund të përfshijnë ethe, dhimbje koke dhe dhimbje barku. Sëmundja zakonisht zgjat 4 deri në 7 ditë. Herë pas here, diarreja mund të jetë aq e rëndë sa të kërkojë shtrimin në spital. Të moshuarit, foshnjat dhe ata me sistem imunitar të dëmtuar kanë më shumë gjasa të kenë sëmundje më të rënda.

Prodhuesit, shitësit me shumicë, shpërndarësit, furnizuesit dhe shitësit me pakicë duhet të heqin nga shitja produktet e implikuara dhe të shfaqin një njoftim për kthimin mbrapsht në dyëane nga konsumatorët që mund t’i kenë blerë dhe ende nuk i kanë konsumuar.

Nga hetimet e udhëhequra nga Agjencia e Sigurisë Shëndetësore e Mbretërisë së Bashkuar (UKHSA), Shëndeti Publik i Skocisë, Agjencia e Shëndetit Publik të Uellsit dhe Agjencia e Shëndetit Publik në Irlandën e Veriut gjetën një lidhje midis rasteve të raportuara të helmimit nga salmonela në të gjithë Mbretërinë e Bashkuar dhe vezëve Kinder. Rastet e shfaqura me probleme janë raportuar tek fëmijët.

Ndërkohë, autoritetet shqiptare ende nuk kanë një ALERT zyrtar nga Sistemi i Alarmit të Shpejtë i Komisionit Europian, ndërkohë që nuk ka të dhëna zyrtare në lidhje me praninë apo jo të produkteve të tilla në vendin tonë.

https://www.food.gov.uk/news-alerts/alert/fsa-prin-22-2022

Qendra ALERT – Alert.al

Salmonella dhe Campylobacter, në nivele të larta të rezistencës ndaj antibiotikëve

Referuar një raporti të publikuar nga Qendra Europiane për Parandalimin dhe Kontrollin e Sëmundjeve  (ECDC) dhe Autoriteti Europian i Sigurisë Ushqimore (EFSA), rezistenca ndaj antibiotikëve në bakteret Salmonela dhe Kampilobakter është ende e lartë.

Kampilobakterioza  ishte zoonoza më e raportuar në BE në vitin 2020 dhe shkaku më i shpeshtë i raportuar i sëmundjeve ushqimore. Kampilobakteret te njerëzit dhe shpendët vazhdojnë të tregojnë rezistencë shumë të lartë ndaj ciprofloxacin, një antibiotik fluorokinolon, që përdoret zakonisht për të trajtuar disa lloje të infeksioneve bakteriale të njeriut.

Tendenca në rritje të rezistencës ndaj antibiotikëve të klasës fluorokinolone është vërejtur te njerëzit dhe pulat për Kampilobakter Jejuni. Te Salmonela Enteritidis, lloji më i zakonshëm i Salmonelës tek njerëzit, u vërejtën tendenca në rritje të rezistencës ndaj klasës së antibiotikëve kinolone/fluorokinolone. Tek kafshët, rezistenca ndaj këtyre antibiotikëve për Kampilobakter Jejuni dhe Salmonela Enteritidis ishte përgjithësisht në shkallë më të lartë.

Megjithatë, pavarësisht tendencave në rritje të rezistencës ndaj disa antibiotikëve, rezistenca e njëkohshme ndaj dy antibiotikëve me rëndësi kritike mbetet e ulët për E.coli, Salmonela dhe Kampilobakter, si nga njerëzit ashtu edhe nga kafshët prodhuese të ushqimeve.

Një rënie e rezistencës ndaj tetraciklinave dhe ampicilinës te Salmonela nga njerëzit u vu re në nëntë nga dhjetë vende, përkatësisht, gjatë periudhës 2016-2020 dhe kjo ishte veçanërisht e dukshme te Salmonela Typhimurium. Pavarësisht rënies, rezistenca ndaj këtyre antibiotikëve mbetet ende e lartë si nga njerëzit ashtu edhe nga kafshët.

Për më tepër, në më shumë se gjysmën e vendeve të Bashkimit Evropian, kanë një prirje statistikisht domethënëse në rënie në prevalencën e E. coli-t që prodhon β-laktamazë me spektër të zgjeruar (ESBL) dhe kjo u vu re në kafshët prodhuese të ushqimeve. Ky është një zbulim i rëndësishëm, pasi shtame të veçanta të E. coli që prodhojnë ESBL janë përgjegjëse për infeksione serioze te njerëzit.

Rezistenca ndaj karbapenemit mbetet jashtëzakonisht e rrallë në E. coli dhe Salmonela nga kafshët që prodhojnë ushqim. Karbapenemët janë një klasë e antibiotikëve të zgjidhjes së fundit dhe çdo gjetje që tregon rezistencë ndaj tyre në bakteret zoonotike është shqetësuese.

Megjithëse gjetjet dhe tendencat janë në përputhje me të dhënat e raportuara në vitet e mëparshme, pandemia COVID-19 pati një ndikim në sasinë e të dhënave të raportuara, veçanërisht në lidhje me shëndetin publik.

Një mjet interaktiv i vëzhgimit të të dhënave tregon nivelet e rezistencës tek njerëzit, kafshët dhe ushqimet, nga vendi në vend në 2019 dhe 2020.

Për më tepër, të dhënat e rezistencës ndaj antibiotikëve ndaj ushqimit dhe ujit te njeriu publikohen në Atlasin e Mbikëqyrjes së Sëmundjeve Infektive të ECDC (për  sëmundjet që lidhen përkatësisht me kampilobakteriozën, salmonelozën dhe shigelozën).

Me poshtë gjeni raportin e plotë të EFSA:

https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2022.7209

Marrë nga EFSA.eu

Qendra ALERT – Alert.al

Zbulohet dokumenti, BEATA, kompania që garanton biosigurinë në të gjitha hallkat, për të sjellë vezë të sigurta për konsumatorin

Prej disa ditës, kur AKVMB dhe Ministria e Bujqësisë konfirmuan zyrtarisht praninë e gripit të shpendëve në Shqipëri (Influenca Aviare), te konsumatorët nisi paniku në lidhje me sigurinë e produkteve të pulës.Megjithë tentativat për qetësimin e konsumatorëve, institucionet nisën monitorimin në terren të situatës, dhe siç konfirmohet zyrtarisht , përveç tri pularive në Durrës, stabilimentet tjera nuk janë prekur.
Në kuadër të masave për parandalimin e përhapjes së sëmundjes në fjalë, Aku filloi kontrollet për Plotësimin e Kushteve Higjeno-Sanitare dhe Mirëqenjes së Kafshëve të Stabilimentit, fermat që Mbarështojnë Shpëndë.

Një nga ato është dhe Kompania BEATA, e themluar para 13 vitesh në Koplik, Malësi e Madhe, e cili ishte nën sitën e verifikimeve të AKVMB, ashtu si dhe tjerat në mbarë vendin. Siç vihet re qartësisht në Protokollin e Kontrollit, ky stabiliment i mbërështimit të shpendëve për vezë, plotëson të gjitha kushtet, detyrimet ligjore dhe garancitë e duhura, që shpendët në kapanonet e tij të mos preken nga Influenca Aviare apo e njohur ndryshe nga Gripi i Shpendëve. Procedurat, kontrollet, masat mbrojtëse, rrjetat, dezinfektimet, ushqimi, mbi të gjitha vaksinimi i rregullt i shpendëve dhe mbajtja e regjistrit të fermës konfom standardeve, siç vihet re në dokumentin e AKVMB-së, bën që BEATA të ketë një sistem biosigurie të nivelet maksimale të sigurisë për shëndetin e shpendëve. Kësisoj, nuk ka risk për prekjen e shpendëve nga Influenca Aviare, duke u garantuar konsumatorëve shqiptarë vezë të sigurta dhe te shendeteshme. Kjo, edhe për fakti se stabilimenti i BEATA ndodhet mes ajrit të pastër të fushës me Sherebelë dhe ujit të freskët që buron nga bjeshkët e Malësisë së Madhe.
Përveç medikamenteve veterinare të përdorura, që sipas kontrollit të AKVMB dhe dokumentit të firmosur, janë të gjitha të miratuara nga EMA (Agjencia Europiane e Barnave), vezet BEATA janë produkt i pulave të shëndetëshme, të rritura me drithra natyrale.
Deri më sot, asnjë vezë BEATA nuk ka paraqitur probleme për sigurinë ushqimore të konsumatorit.

Prodhonte salçiçe të kontaminuara me salmonelë, AKU bllokon kompaninë subjektin dhe produktin...

Një subjekt prodhues me qendër në Elbasan është bllokuar nga AKU, pasi produkti i tij, Salçiçe e freskët, ka rezultuar me salmonelë spp. Siç bëhet e fitur nga Autoriteti Kombëtar i Ushqimit, njoftimi ka ardhur pas analizave të kryera nga ISUV dhe menjëherë është kontrolluar subjekti “I R&G”, ku u bë bllokimi i linjës së prodhimit, si dhe ndërprerja e aktivitetit të subjektit deri në gjetjen e shkakut të kontaminimit. Gjithashtu, sipas AKU, sasia prej 10 kg e produktit, prodhim ditor, “salçiçe e freskët”, referuar rezultatit të analizave do të qëndrojë e bllokuar me destinacion final asgjësimin.

Ndaj subjektit u vendos masë administrative, si dhe Operatori i Biznesit Ushqimor u detyrua të kryejë analiza test vetëkontrolli për produktin, nga ku vetëm në rastin kur analizat do të dalin brenda normave, do të bëhet zhbllokimi i aktivitetit, nën mbikëqyrjen e Drejtorisë Rajonale të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit Elbasan.

Qendra ALERT – Alert.al