SONDAZHI NË ALERT – KOMPANITË MË TË MIRA TË VITIT 2021
*Sondazhi do të qëndrojë i publikuar nga 05.01.2022 deri me 31.01.2022. Më pas do të publikohen rezultatet dhe numri i votuesve për secilën kategori. Renditja për secilen kategori, është bërë sipas alfabetit

Rrjeti më i mirë i supërmarketeve

Kompania më e mirë e përpunimit të mishit

Kompania më e mirë e përpunimit të qumështit

Uji më i mirë

Kompani më e mirë e prodhimit / importimit të pijeve freskuese, energjike dhe produkteve të tjera ushqimore

Kompania më e mirë e prodhimit të verës

Kompania më e mirë e prodhimit dhe shpërndarjes së miellit

Kompania më e mirë e prodhimit të vezëve

Kompania më e mirë e rritjes dhe shpërndarjes së shpendëve për mish

Kompania më e mirë për kafe dhe çajra

Kompania më e mirë e prodhimit dhe shpërndarjes së vajit të ullirit

Kompania më e mirë e sigurimeve Jojetë

Kompania më e mirë e sigurimeve Jetë

Kompania më e mirë e telefonisë mobile

Banka më e mirë

Kompania më e mirë e shpërndarjes së karburanteve