Menu

Siguria ushqimore/ BE do të investojë 3 milion €, pjesë edhe Shqipëria

Një projekt tre-vjeçar me 23 partnerë nga 12 vende të Europës do nisë vrojtimin e sigurisë ushqimore.Përpjekja e quajtur “FOODSAFETY4EU” do të koordinohet nga Consiglio Nazionale Delle Ricerche (CNR) në Itali. Puna është vendosur të nisë nga fillimi i 2021 deri në fund të 2023 me një buxhet prej 3 milion € (3.5 milion dollarë). Një platformë me shumë aktorë do t’u mundësojë partnerëve të kenë qasje në burime dhe të dhëna, të sinkronizojnë strategjitë e kërkimit të sigurisë ushqimore, të ndajnë dhe shkëmbejnë njohuri dhe kontribute shkencore për të ardhmen e sistemit të BE të sigurisë ushqimore.

Gjatë këtij projekti do të ngrihet një Forum Evropian i Sigurisë Ushqimore për të garantuar ndërfaqen afatgjatë të shkencës, politikës dhe shoqërisë. Grupet e përfshira në projekt janë nga Italia, Austria, Belgjika, Finlanda, Hollanda, Gjermania, Republika Çeke, Rumania, Portugalia, Shqipëria, Tunizia dhe Zvicra. Projekti i financuar nga Horizon 2020 përfshin Ruokavirasto (Autoriteti Finlandez i Ushqimit), Agjencia Federale për Sigurinë e Zinxhirit Ushqimor (AFSCA) në Belgjikë, Autoriteti Ekonomik dhe i Sigurisë Ushqimore (ASAE) në Portugali, Këshilli Evropian i Informacionit të Ushqimit, FoodDrinkEurope, ISEKI-Food Shoqata, Euro Co-op dhe Universiteti Wageningen në Hollandë.

Shqetësimet e fundit të konsumatorëve mbi transparencën e procesit të vlerësimit të sigurisë së ushqimeve tona, si dhe zhvillimet teknologjike dhe inovacionet kanë treguar se ekziston nevoja për të reflektuar në sistemin e BE të sigurisë ushqimore të së ardhmes. Ekspertët shkencorë në sigurinë e ushqimit do të punojnë së bashku me specialistë me njohuri në zhvillimin dhe strukturimin e pjesëmarrjes; angazhimi i palëve të interesit, komunikimi dhe rrjetëzimi; e-platforma, mjete inteligjente dhe menaxhim i të dhënave; zbatimin e politikave të sigurisë ushqimore dhe ata që përfaqësojnë industrinë e ushqimit dhe ushqimit të kafshëve, konsumatorët dhe shoqërinë. Një rrjet prej 44 partnerësh të tjerë mbështetës të sigurisë ushqimore do të plotësojnë platformën dhe do të bashkëveprojnë duke shprehur mendime, duke ndarë informacione, të dhëna dhe raporte; ofrimi i këshillave për strategji dhe ndarja e rezultateve të projektit.

Marrë nga: Food Safety News

Qendra ALERT / Alert.al

Related Posts