Menu

BE i kërkon EFSA-s propozime për etiketimin e ushqimit deri në 2022

Në bazë të Planit të Veprimit për Strategjinë e BE-së për Prodhuesit e Konsumatorit, Komisioni Evropian synon të paraqesë deri në fund të vitit 2022, një propozim për etiketimin e harmonizuar dhe të detyrueshëm të ushqimit, për të përcaktuar profilet ushqyese dhe për të kufizuar promovimin e ushqimeve me një përmbajtje të lartë të substancave të tilla si kripa, sheqerna ose yndyrna.

Komisioni Evropian i ka kërkuar EFSA-s të japë këshilla shkencore mbi lëndët ushqyese të rëndësishme për shëndetin si energjia dhe fibrat: Grupet ushqimore që luajnë një rol të rëndësishëm në dietat e popullsive evropiane dhe nëngrupet e tyre, kriteret për të udhëhequr zgjedhjen e lëndëve ushqyese dhe përbërësve të tjerë në mënyrë që të krijojë profilet e lëndëve ushqyese. Ekspertët e EFSA-s do të mbështeten në informacionin shkencor të kohëve të fundit, duke përfshirë shqyrtimet (tashmë të publikuara) të rekomandimeve ushqyese të bazuara në prova për ushqim të shëndetshëm.

Përveç kësaj, dokumenti do të bazohet në studimet shkencore të EFSA-s mbi vlerat e referencës ushqimore dhe profilet e ushqyesve, udhëzimeve ushqyese të vendeve evropiane individuale bazuar në ushqim, një shqyrtim të plotë të sistemeve të ndryshme etiketimi në frontin e paketës të vënë në dispozicion nga Komisioni Evropian.

EFSA do të japë opinionin e saj shkencor deri në mars 2022.

Qendra Alert/Alert.al

Related Posts