Menu

BE ndryshon normën e kontrolleve për kikirikët nga Shtetet e Bashkuara

Kontrollet për kikirikët nga Shtetet e Bashkuara do të rriten. Komisioni Evropian ka përditësuar rregulloren për rritjen e përkohshme të kontrolleve zyrtare dhe masave emergjente që mbulojnë hyrjen në BE të mallrave të caktuara nga disa vende jo anëtare të BE-së.

Për shkak të mospërputhjes me kërkesat e BE-së për kontaminimin nga aflatoksinat, frekuenca e kontrolleve të kikirikëve nga Shtetet e Bashkuara është rritur nga 10% në 20% duke filluar nga java e kaluar. Informacioni tregon një shkallë të kënaqshme përputhshmërie me rregullat përkatëse të BE-së për aflatoksinën, kështu që niveli më i lartë i kontrolleve zyrtare nuk justifikohet më. Informuar nga RASFF dhe autoritetet kombëtare, ndryshimet bazohen në rëndësinë e incidenteve ushqimore të raportuara përmes portalit të Sistemit të Sinjalizimeve të Shpejtë për Ushqimin (RASFF) dhe informacionit nga kontrollet zyrtare të kryera nga shtetet anëtare për ushqimin për kafshë me origjinë jo shtazore. Komisioni i rishikon listat çdo gjashtë muaj për të marrë parasysh informacionin e ri mbi rreziqet dhe mospërputhshmërinë. Për limonët nga Turqia dhe kikirikët nga Brazili, të dhënat tregojnë shfaqjen e rreziqeve të reja për shëndetin e njeriut, nga kontaminimi i mundshëm nga mbetjet e pesticideve, që kërkon një nivel të rritur të kontrolleve zyrtare deri në 20%të kontrolleve të identitetit dhe fizik.

Oksidi i etilenit është shtuar në listën e substancave të kërkuara në bamjet nga India, plus kontrollet për mbetjet e pesticideve në këtë produkt janë rritur në 20%. Kontrollet e salmonelës në farat e susamit nga Sudani janë rritur në 50% për shkak të sasisë së lartë të mospërputhjeve të zbuluara nga vendet e BE-së. Frekuenca e kontrolleve për portokallet, mandarinat, hibridet e agrumet e ngjashme, specat nga Turqia është rritur deri në 20% për shkak të problemeve me mbetjet e pesticideve. Një rritje, në 50% ka patur edhe për kontrollet e identitetit dhe fizik të gjetheve të hardhisë nga Turqia. Shkalla e kontrolleve për frutat e frutave nga Malajzia dhe disa speca nga Uganda është vendosur në 50% për shkak të gjetjeve të mbetjeve të pesticideve.(FoodSafety)

Qendra Alert/Alert.al

Related Posts