Menu

Shtyhen gjobat për fiskalizimin për biznesin

Deri në datë 30 qershor, bizneset e vogla që nuk janë fiskalizuar ende nuk do të gjobiten. Këshilli i Ministrave në mbledhjen e fundit ka marrë vendin për shtyrjen e afatit të penaliteteve, që përfundonte në 31 dhjetor të këtij viti. Nisma është ndërmarrë teksa deri në fund të këtij viti vetëm gjysma e 120 mijë bizneseve që e kanë detyrimin, janë fiskalizuar.

Ministrja e financave, Delina Ibrahimaj e dha lajmin në faqen e saj në facebook.

“Deri në datë 30 Qershor 2022 nuk do të aplikohen penalitete që rrjedhin nga zbatimi i ligjit të Fiskalizimit sipas vendimit të marrë në mbledhjen e fundit të Këshillit të Ministrave, për disa kategori tatimpaguesish:

Tatimpaguesit e regjistruar me përgjegjësinë tatimore të tatimit të thjeshtuar mbi fitimin për biznesin e vogël dhe që nuk janë të regjistruar për TVSH-në, të cilët kryejnë vetëm shitje me para në dorë kundrejt konsumatorëve finalë, persona të patatueshëm;

Tatimpaguesit që ofrojnë furnizimin me ujë për konsumatorët finalë si dhe tregu i rregulluar i energjisë elektrike;

Qëllimi ynë është dhënia e kohës së mjaftueshme për bizneset që të ngrenë, të përshtasin dhe të familjarizohen me lehtësi e sa më mirë me procesin e ri të fiskalizimit

Qasja jonë do të vijojë të jetë edukuese dhe këshilluese, me qëllim rritjen e efektivitetit të procesit, zbatimin e plotë dhe raportimin në kohë reale”. (Monitor)

Qendra Alert/Alert.al

Related Posts