Menu

Pandemia preku shëndetin mendor të të rinjve

Sipas një sondazhi, pandemia e covid-19 ka ndikuar në shëndetin mendor dhe marrëdhëniet e njerëzve, veçanërisht tek të rinjtë në mbarë botën.

Raporti i tretë vjetor i Gjendjes Botërore të Shëndetit Mendor në emër të Sapien Lab, një organizatë jofitimprurëse, kreu kërkime globale për të kuptuar gjendjen e shëndetit mendor.

Me një kampion prej të paktën 400,000 njerëzve nga 64 vende, pjesëmarrësve iu kërkua të përgjigjen në lidhje me marrëdhëniet e tyre familjare, miqësitë dhe mirëqenien e përgjithshme mendore.

U zbulua se ka pasur përkeqësim në shëndetin mendor si rezultat i pandemisë. Hulumtimi zbuloi se të rinjtë kishin më shumë gjasa të përjetonin sfida të natyrës mendore sesa gjeneratat e vjetra.

Përveç kësaj, njerëzit midis moshës 18 dhe 24 vjeç kishin një marrëdhënie sociale më të ulët. Ata kanë tre herë më shumë gjasa të mos shkojnë mirë me familjen, duke raportuar shkallë më të larta të paqëndrueshmërisë dhe konfliktit familjar.

Të rinjtë gjithashtu kanë më shumë gjasa të mos kenë miq të ngushtë sesa ata 75 vjeç e lart, zbuloi sondazhi.

“Ky model edhe para pandemisë, përfaqëson një përmbysje të studimeve të regjistruara para vitit 2010, duke treguar një rënie dramatike të mirëqenies mendore me çdo brez të ri,” vëren studimi.

Qendra Alert/Alert.al

Related Posts