Menu

KE, 80 milionë euro mbështetje buxhetore ndaj Shqipërisë

Shqipëria këtë vit do të përfitojë 80 milionë euro nga Komisioni Europian si mbështetje buxhetore direkte për të përballuar krizën e çmimeve të larta të energjisë, referuar raportit tremujor të KE për ecurinë e ekonomisë në Ballkanin Perëndimor, në periudhën tetor-dhjetor 2022.

Degët e transportit, tregtisë dhe shërbimeve ishin kontribuuesit më të mëdhenj në rritjen e PBB-së, me 1.9 pikë %, të ndjekur nga ndërtimi dhe aktivitetet e pasurive të paluajtshme (me 0,8 pike %).

Rënia në prodhim shpjegon kontributin negativ prej 0.2 pikë përqindjeje nga sektori i industrisë në PBB-në e tremujori të tretë.

Rritja vjetore e punësimit ishte 3.8% në tremujorin e tretë 2022. Shkalla e papunësisë ra për herë të parë nën 11% (10.8%), por papunësia e të rinjve pothuajse mbeti në vendnumëro më 2022.

Duke pasur parasysh rënien e popullsisë në mosha e punës (nën 60 vjeç), rritja e ofertës së punës reflekton pjesërisht mobilizimin e popullsisë joaktive, e cila u tkurr me 2% në tremujorin e tretë.

Në ndryshim nga tremujori i dytë 2022, punësimi në industri u ul me 2.3%, ndërsa punësimi në shërbime dhe bujqësi vazhdoi të regjistrojë rritje të lartë 4 dhe 3%. Pagat e sektorit privat u rritën me 12.5% vjet më parë.

Në përputhje me trendin e vërejtur që nga 2021, suficiti i bilancit të shërbimeve u rrit me 1.7 pikë %, ndërsa deficiti tregtar i mallrave  u rrit me 0.8 pikë përqindjeje.

Flukset neto të investimeve të huaja pësuan rritje vjetore me 20.2% në tremujorin e tretë 2022.

Rezervat valutore tejkaluan nivelin 5 miliardë euro në tremujorin e tretë 2022 dhe ranë lehtësisht në 4.9 miliardë euro në nëntor 2022, ndërsa mbulimi i importeve ra në 7.3 muaj.

Norma e inflacionit arriti kulmin në 8.3% në muajin tetor përpara se të binte në 7.4% në dhjetor si rritje. Çmimet e ushqimeve, energjisë dhe transportit janë ngadalësuar gjatë dy muajve të fundit të vitit, duke rezultuar në një normë mesatare vjetore të inflacionit prej 6.9% për 2022.

Rritja e agregatit monetar M3 është ngadalësuar më tej nga 6.7% në gusht në 6.4% në nëntor 2022. Që nga fillimi i normalizimit të politikës monetare në mars, Banka e Shqipërisë rriti normën bazë me 2,25 pike % në 2.75% për të frenuar inflacionin në raport me objektivin.

Qendra Alert/Alert.al

Related Posts