Menu

Ligji i ri i BE, është koha për të ofruar dëmshpërblim kolektiv për konsumatorët – Video

Pas një beteje të vështirë që zgjati më shumë se 30 vjet, konsumatorët evropianë shpresojmë se së shpejti do të kenë akses më të lehtë në drejtësi falë ligjit të ri të BE-së për dëmshpërblim kolektiv. Por gjithçka varet nga shtetet anëtare tani.

BEUC ka zhvilluar një video që shpjegon se çfarë është në rrezik dhe çfarë hapash duhet të ndërmarrin qeveritë për të siguruar që veprimet kolektive të dëmshpërblimit të sjellin vërtet për konsumatorët.

Rregullat e reja, të cilat do të hyjnë në fuqi nga mesi i vitit 2023, nënkuptojnë se në të gjitha vendet e BE-së, konsumatorët do të mund t’i drejtohen gjykatës si grup, nëse kanë pësuar të njëjtin dëm, p.sh., një grup konsumatorësh që kanë blerë të njëjtin profukt me defect, celular ose makinë, për shembull.

Tani, vendet e BE-së kanë një mundësi unike dhe detyrimin për ta bërë këtë ligj të ri të funksionojë për konsumatorët. Kjo për shkak, se qeveritë kombëtare aktualisht po e transpozojnë ligjin e BE-së në legjislacionin kombëtar.

Megjithatë, që kjo të funksionojë realisht, qeveritë duhet të bëjnë që rastet e korigjimit kolektiv të tërhiqen si parazgjedhje. Me procedurat e zgjedhjes, konsumatorët e dëmtuar duhet të paraqiten dhe të regjistrohen me iniciativën e tyre dhe vetëm një numër i vogël viktimash përfaqësohet. Në procedurat e tërheqjes, të gjithë konsumatorët e prekur marrin kompensim automatikisht, përveç nëse ata refuzojnë në mënyrë të qartë të jenë pjesë e veprimit.

Qeveritë duhet gjithashtu të sigurojnë që shkuarja në gjykatë për të marrë akses në drejtësi është e përballueshme. Veprimet kolektive shpesh mund të kushtojnë shuma të konsiderueshme parash. Prandaj, qeveritë duhet të vendosin masa, p.sh., kufizimin e vlerës së kërkesës, ose sigurimin e disponueshmërisë së financimit alternativ për shoqatat e konsumatorëve.

Marrw nga BEUC.eu

Qendra ALERT

Related Posts