Menu

Plastika, Italia miraton 18 dekrete për zbatimin e standardeve evropiane

Një hap vendimtar është bërë në Itali drejt ndalimit të plastikës njëpërdorimshme. Më 4 nëntor Këshilli i Ministrave miratoi përfundimisht 18 dekrete për zbatimin e standardeve evropiane. Midis tyre është edhe “Direktiva (BE) 2019/904 për reduktimin e incidencës së produkteve të caktuara plastike në mjedis”, e njohur si direktiva Sup (Plastikë njëpërdorimshe), e cila ndalon disa produkte plastike për një përdorim. Artikujt në fjalë janë pjatat plastike, lugët dhe pirunjt plastikë.

Ndalimi nuk ka të bëjë vetëm me prodhimin dhe përdorimin e këtyre produkteve, por edhe tregtimin e tyre nga supermarketet dhe dyqanet.

Dekreti tashmë ishte shqyrtuar dhe miratuar i është dërguar Komisionit Evropian paraprakisht, siç kërkohet nga rregulloret e BE-së, së bashku me një analizë të ndikimit rregullator. Brenda tre muajve nga kjo datë, Brukseli duhet të japë një opinion. Por cilat janë pikat në të cilat dekreti italian ndryshon nga teksti europian? Dallimi thelbësor ka të bëjë me përjashtimin nga fusha e zbatimit të dy llojeve të produkteve. Nga njëra anë, ato që kanë veshje plastike në sasi më të vogla se 10% të peshës së artikullit (të tilla si gota me një sasi të vogël plastike). Nga ana tjetër, produktet plastike të prodhuara me të paktën 40% lëndë të parë të rinovueshme janë të përjashtuara. Megjithatë, këto përjashtime do të zbatohen vetëm për disa raste specifike. Megjithatë, disa shtete të BE-së kanë vendosur përjashtime për gotat prej plastike, në përgjigje të presionit nga industria. Ndër këto, përveç Italisë, spikasin Franca, Suedia dhe Finlanda. Megjithatë, për momentin, vetëm gjashtë vende anëtare kanë prezantuar rregullat e reja të etiketimit për produktet e disponueshme që mbeten në përdorim (Gjermania, Franca, Luksemburgu, Irlanda, Kroacia dhe Greqia), të cilat janë të detyrueshme për të informuar konsumatorin për një menaxhim korrekt të mbetjeve dhe mbi ndikimin mjedisor. (FoodSafety)

Qendra Alert/Alert.al

Related Posts