Menu

Sëmundjet zoonotike dhe shpërthimet e shkaktuara nga ushqimi janë në rritje

Në vitin 2021 ka pasur një rritje të përgjithshme të rasteve të raportuara të sëmundjeve zoonotike dhe shpërthimeve ushqimore në krahasim me vitin e kaluar, por nivelet janë ende shumë më poshtë se ato të viteve para pandemisë, zbulon raporti më i fundit vjetor vjetor i BE-së One Health i zoonozës, i publikuar nga EFSA dhe ECDC. Rënia e përgjithshme në krahasim me vitet para pandemisë në rastet dhe shpërthimet e raportuara ka të ngjarë të lidhet me masat e kontrollit të COVID-19, të cilat ishin ende në fuqi në vitin 2021. Ndër përjashtimet e pakta janë numri i rasteve për yersiniozën dhe ato të shpërthimeve të listeriozës me origjinë ushqimore, e cila ka tejkaluar nivelet para pandemisë.

Shumica e shpërthimeve të shkaktuara nga ushqimi (773) u shkaktuan nga Salmonella, e cila përbënte 19.3% të totalit. Shpërthimet e shkaktuara nga ushqimi ndryshojnë nga rastet e përgjithshme të raportuara të sëmundjes, në atë që janë ngjarje në të cilat të paktën dy persona marrin të njëjtin kontaminim nga i njëjti ushqim. Burimet më të zakonshme të shpërthimit të salmonelozës ishin vezët dhe ushqimet e papërpunuara.

Numri i shpërthimeve të shkaktuara nga Listeria monocytogenes (23) ishte më i larti i raportuar ndonjëherë. Kjo mund të lidhet me rritjen e përdorimit të teknikave të sekuencës së gjenomit të plotë, të cilat i lejojnë shkencëtarët të zbulojnë dhe përcaktojnë më mirë shpërthimet.

Kampilobakterioza mbetet zoonoza më e shpeshtë e raportuar, me numrin e rasteve të raportuara në rritje në 127,840 krahasuar me 120,946 në vitin 2020. Mishi i pulës dhe gjelat e detit ishin burimi më i zakonshëm. Salmoneloza ishte sëmundja e dytë zoonotike më e raportuar, duke prekur 60,050 njerëz krahasuar me 52,702 në vitin 2020. Sëmundjet e radhës të raportuara zakonisht ishin yersinioza (6,789 raste), infeksionet e shkaktuara nga E. coli që prodhon Shigatoksinë (6,084 raste) dhe listerioza (2,183 raste) .(EFSA)

Qendra Alert/Alert.al

Related Posts